Додаток до річного плану закупівель на 2018 рік
31.01.2018
ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2017 рік ( КПКВК 0110150)
02.02.2018
Показати всі

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2017 рік ( КПКВК 0118600)

Затверджено

Наказ Міністерства фінансів України

26.08.2014  № 836

 

 

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом

на 01 січня 2018 року


 

 1. ___0100000_________ __Перечинська районна рада___________________________________________
  (КПКВК МБ)                             (найменування головного розпорядника)
 2. __0110000__________ ____Перечинська районна рада_________________________________________
  (КПКВК МБ)                           (найменування відповідального виконавця)
 3. ___0118600_________ __Інші видатки______  ___________________________________
  (КПКВК МБ)             (КФКВК)1                (найменування бюджетної програми)

 

 1. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

 

(тис. грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми Касові видатки (надані кредити) Відхилення
загальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом
1 2 3 4 5 6 7 8 9
472   472 469,8

 

  469,8 2,2   2,2

 

 

 

 1. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

 

з/п

КПКВК КФКВК Підпрограма/ завдання
бюджетної програми 2
Затверджено паспортом

бюджетної програми

на звітний період

Касові видатки (надані кредити)
за звітний період
Відхилення Пояснення щодо причин відхилення
загальний фонд спеціаль-ний фонд разом загальний фонд спеціаль-ний фонд разом загальний фонд спеціаль-ний фонд разом
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 0118600   Інші видатки                    
      Завдання                    
      Забезпечення ефективного використання майна спільної комунальної власності міста,сіл перечинського району… 399,00   399,0 397,3   397,3 1,7   1,7 Відремонтовано три об»єкти із запланованих чотирьох
2 0118600   Інші видатки                    
      Завдання                    
      Забезпечення підтримки та розвитку місцевого самолврядування 73,00   73,00 72,5   72,5 0,5   0,5 Проведено фінансуванн видатків по проведених трьох міроприємствах із шести запланованих
      Усього 472,00   472,0 469,8   469,8 2,2   2,2  

 

 1. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

(тис. грн)

Назва

регіональної цільової програми та підпрограми

Затверджено паспортом

бюджетної програми

на звітний період

Касові видатки
(надані кредити)
за звітний період
Відхилення Пояснення щодо причин відхилення
загальний фонд спеціальний

фонд

разом загальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний

фонд

разом
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Програма ефективного використання майна спільної комунальної власності територіальних громад сіл, міста Перечинського району на 2015-2019 роки 399,0   399,0 397,3   397,3 1,7   1,7 Відремонтовано три об»єкти із запланованих чотирьох
Програма підтримки і розвитку місцевого самоврядування на 2017 рік 73,0   73,0 72,5   72,5 0,5   0,5 Проведено фінансуванн видатків по проведених трьох міроприємствах із шести запланованих
                   
Усього 472,0   472,0 469,8   469,8 2,2   2,2  

 

 

 

 1. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

 

№ з/п КПКВК Показники Одиниця виміру Джерело інформації Затверджено паспортом бюджетної програми
на звітний період
Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити) Відхилення
1 2 3 4 5 6 7 8
    Інші видатки          
    Завдання :Забезпечення ефективного використання майна спільної комунальної власності міста,сіл Перечинського району          
1   затрат          
    Кількість об»єктів комунальної власності Од. Звітність установ 18 18  
    Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування Од. Звітність установ  
    Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
2   продукту          
    Об»єкти заплановані до ремонту Од. Звітність установ 4 3 У зв»язку з відсутністю коштів для фінансування запланованих до ремонту об»єктів
             
    Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
3   ефективності          
    Середні витрати на проведення ремонту одного об»єкта комунальної власності Тис.грн./од. розрахунок 100,2 129,1 Збільшення вартості будівельних матеріалів
    Середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового використання Тис.грн./од. розрахунок  
    Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
     
4   якості          
    Відсоток відремонтованих об»єквіт комунальної власності відсоток розрахунок 22,2 16,7 Зменшення кількості відремонтованих об»єктів
             
    Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
     
    Аналіз стану виконання результативних показників
    Інші видатки          
    Завдання .Підтримка і розвиток місцевого самоврядування          
1   Затрат          
    Обсяг видатків  для проведення міроприємств Тис.грн. розрахунок 17 17,5 Збільшення вартості послуг та  квіткову  та  подарункову продукцію
2   Продукту          
    Заплановані до проведення міроприємства до державних свят та інших визначних дат Од. Звітність установ 6 3 У зв»язку з відсутністю коштів для фінансування запланованих до проведення міроприємств
3   Ефективності          
    Середні витрати на проведення одного міроприємства тис.грн розрахунок 2,8 5,8 Збільшення росту цін

 

 

 1. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм3

(тис. грн)

Код Найменування джерел надходжень КПКВК Касові видатки станом на
01 січня звітного періоду
План видатків звітного періоду Касові видатки за звітний період Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту
загальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
  Підпрограма 1                          
  Інвестиційний проект 1                          
  Надходження із бюджету                          
  Інші джерела фінансування (за видами)   х     х     х     х    
                           
  Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми
  Інвестиційний проект 2                          
                           
  Усього                          


1
Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

 

Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів                                                        __________  ___М.І.Ласкін_____________________
(підпис)                   (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного

розпорядника бюджетних коштів                               __________  ___Л.В.Гренцер____________________
(підпис)                    (ініціали та прізвище)

 

Comments are closed.

Перейти до вмісту