ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2017 рік ( КПКВК 0118600)
02.02.2018
ДОВІДКА про підсумки роботи із зверненнями громадян, що надійшли до Перечинської районної ради Закарпатської області в 2017 році
02.02.2018
Показати всі

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2017 рік ( КПКВК 0110150)

Затверджено

Наказ Міністерства фінансів України

26.08.2014  № 836

 

 

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом

на ___01 січня 2018___ року


 

 1. ___0100000_________ __Перечинська районна рада___________________________________________
  (КПКВК МБ)                             (найменування головного розпорядника)
 2. __0110000__________ ____Перечинська районна рада_________________________________________
  (КПКВК МБ)                           (найменування відповідального виконавця)
 3. ___0110150____Організаційне ,інформаційно –аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності ради__
  (КПКВК МБ)             (КФКВК)1                (найменування бюджетної програми)

 

 1. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

 

(тис. грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми Касові видатки (надані кредити) Відхилення
загальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом
1 2 3 4 5 6 7 8 9
2517,5   2517,5 2515,1

 

  2515,1 2,4   2,4

 

 

 

 1. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

 

з/п

КПКВК КФКВК Підпрограма/ завдання
бюджетної програми 2
Затверджено паспортом

бюджетної програми

на звітний період

Касові видатки (надані кредити)
за звітний період
Відхилення Пояснення щодо причин відхилення
загальний фонд спеціаль-ний фонд разом загальний фонд спеціаль-ний фонд разом загальний фонд спеціаль-ний фонд разом
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 0110170   Організаційне,інформаційні-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності районної ради 2517,5   2517,5 2515,1   2515,1 2,4   2,4  
      Завдання                    
      Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень 2517,5   2517,5 2515,1   2515,1 2,4   2,4 Зменшення кількості споживання ел.енергії у зв»язку з погодніми умовами та відповідно зменшення оплати екологічного платежу,звільнення від сплати земельного податку
      Усього 2517,5   2517,5 2515,1   2515,1 2,4   2,4  

 

 1. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

(тис. грн)

Назва

регіональної цільової програми та підпрограми

Затверджено паспортом

бюджетної програми

на звітний період

Касові видатки
(надані кредити)
за звітний період
Відхилення Пояснення щодо причин відхилення
загальний фонд спеціальний

фонд

разом загальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний

фонд

разом
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Організаційне,інформаційні-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності районної ради 2517,5   2517,5 2515,1   2515,1 2,4   2,4 Зменшення кількості споживання ел.енергії у зв»язку з погодніми умовами та відповідно зменшення оплати екологічного платежу,звільнення від сплати земельного податку
                   
Усього 2517,5   2517,5 2515,1   2515,1 2,4   2,4  

 

 

 

 1. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

 

№ з/п КПКВК Показники Одиниця виміру Джерело інформації Затверджено паспортом бюджетної програми
на звітний період
Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити) Відхилення
1 2 3 4 5 6 7 8
    Організаційне,інформаційні-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності районної ради          
    Завдання.  Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень          
1   затрат          
    Кількість штатних одиниць Од. Штатний розпис 18 17 Наявність вакансії
    Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
     
2   продукту          
    Кількість отриманих доручень,листів,звернень,заяв,скарг Од. Звітність установ 1400 856  Менше подано заяв та скарг відповідно до запланованих
    Кількість прийнятих нормативно-правових актів… Од. Звітність установ 350 264 Проведено меншу кількість сесій районної ради
    Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування Од. Звітність установ
    Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
     
3   ефективності          
    Кількість виконаних листів,звернень,заяв,скарг на одного працівника од. розрахунок 78 50 Менше подано заяв та скарг відповідно до запланованих
    Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника од. розрахунок 19 15 Проведено меншу кількість сесій районної ради
    Витрати на утримання однієї одиниці Тис.грн. розрахунок 139,9 147,9 За рахунок економії коштів вакантної посади проводилась оплата  заробітної  плати черговому по договору ЦПХ
    Середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування Од. розрахунок  
               
               
               

 

 1. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм3

(тис. грн)

Код Найменування джерел надходжень КПКВК Касові видатки станом на
01 січня звітного періоду
План видатків звітного періоду Касові видатки за звітний період Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту
загальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
  Підпрограма 1                          
  Інвестиційний проект 1                          
  Надходження із бюджету                          
  Інші джерела фінансування (за видами)   х     х     х     х    
                           
  Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми
  Інвестиційний проект 2                          
                           
  Усього                          


1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

 

Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів                                                        __________  ___М.І.Ласкін_____________________
(підпис)                   (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного

розпорядника бюджетних коштів                               __________  ___Л.В.Гренцер_____________________
(підпис)                    (ініціали та прізвище)

Comments are closed.

Перейти до вмісту