Звіт про надходження запитів на інформацію та надання інформації у період з 01 жовтня по 31 грудня 2018 року
03.01.2019
П Р О Т О К О Л засідання постійної комісії від 28 січня 2019 року
31.01.2019
Показати всі

Звіт голови ради за період з грудня 2017 року по теперішній час 2018 року

Шановні депутати , запрошені.

Відповідно до пункту 17 статті 55 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та плану роботи на 2018 рік дозвольте прозвітувати про свою роботу   та про діяльність районної ради за період з грудня 2017 року по теперішній час 2018 року.
Фактично – це своєрідне підведення підсумків колективної праці – кожного депутата, постійних комісій, виконавчого апарату районної ради за минулий рік та окреслення планів на майбутнє.

У своїй діяльності рада, її органи та посадові особи керуються Конституцією України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутата місцевих рад», «Про службу в органах місцевого самоврядування»,   «Про доступ до публічної інформації»,  «Про звернення громадян» та іншими законодавчими та нормативними актами.

У звітному періоді вся робота районної ради спрямовувалася на виконання повноважень представницького органу місцевого самоврядування. В центрі уваги була сесійна діяльність ради, яка згідно із статтею 46 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” складається з пленарних засідань ради та засідань її постійних комісій. Хочу наголосити, що сесії проходили відкрито і гласно, за участю депутатів обласної ради, представників районної державної адміністрації, міського та сільських голів, керівників правоохоронних органів, підприємств та установ району, засобів масової інформації.

З грудня 2017 року по кінець 2018 року проведено 9 сесій, на яких прийнято 153 рішень. Із них: 26 питань  стосується питань комунальної власності, 13 питань-соціально-економічного розвитку району, 13-   питань освіти, молоді та спорту, по 11 питань стосуються   соціального захисту населення, охорони здоров»я, бюджету , 10  – із питань законності,   8 питань розглянуто з питань діяльності районної ради, решту   – з інших питань.

Якщо аналізувати за кількістю прийнятих рішень районною радою, то хочеться відзначити, що найбільше з них стосується питань спільної комунальної власності району.

Основною метою щодо управління об’єктами комунальної власності є підвищення ефективності їх використання, в тому числі й за рахунок орендних відносин, застосування конкурентних способів приватизації щодо об’єктів, утримання яких є економічно недоцільним, збільшення надходжень до районного бюджету від оренди.

Станом на 01.11.2018 року у спільній комунальній власності району знаходиться 11 об’єктів.

Одним з напрямків підвищення ефективності використання майна комунальної власності є передача його в оренду фізичним та юридичним особам. За допомогою оренди реалізуються, як інтереси власника щодо отримання доходу з наявних у нього активів, так й інтереси орендаря, що дає змогу ефективно використовувати орендоване ним майно для здійснення своєї господарської діяльності. В 2018 році на умовах оренди відповідно до укладених договорів оренди використовувались 7 об’єктів комунальної власності. За 10 місяців поточного року надходження до бюджету від оренди комунального майна склали 105,3 тис.грн., що на 5,3% більше річного планового показника. За підсумками 2018 року надходження від оренди очікується в сумі 115,0 тис.грн.

Відповідно до вимог нового Закону України «Про приватизацію державного та комунального майна»,  який вступив в дію в березні поточного року на даний час районною радою проводяться організаційно-правові заходи щодо підготовки до продажу на електронному аукціоні об’єкта комунальної власності – будівлі, що знаходиться за адресою м.Перечин, вул.Будівельників, 5А. Частиною першою статті 15 даного Закону встановлено, що об’єкти малої приватизації продаються виключно на електронних аукціонах.

Дуже позитивним та корисним для району є рішення районної ради про утворення та функціонування на майні комунальної власності (приміщення колишнього відділу реєстрації актів цивільного стану) комунального закладу  «Інклюзивно-ресурсний центр», який запрацював з вересня поточного року, де відповідні фахівці будуть забезпечувати системний кваліфікований супровід для реалізації прав дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти.

У зв’язку з реформуванням первинної ланки медицини в 2018 році рішенням районної ради в червні місяці створено комунальне некомерційне підприємство «Перечинський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» Перечинської ради Закарпатської області.

Непростою є ситуація з діяльністю комунальних підприємств КП «Архітектура» та КСП «ТУРпрес». Через високу зношеність та моральну застарілість обладнання й устаткування, відсутність обігових коштів КСП «ТУРпрес» фактично припинило виробничу діяльність в поточному році. З метою більш ефективного використання майна підприємства районною радою здійснюються відповідні заходи щодо передачі в оренду його вільних приміщень.

На завершальному етапі реформування знаходиться комунальне підприємство «Редакція Перечинської районної газети «Народне слово», яким  передбачено перетворення  районної газети в новий суб’єкт господарювання  (товариство з обмеженою відповідальністю) – із збереженням назви, цільового призначення, мови видання, тематичної спрямованості.

Шановні депутати ,запрошені.

Зважаючи на те, що рада,   делегувала районній державній адміністрації виконання частини своїх повноважень, спільне бачення проблем і шляхів їх вирішення керівництвом районної ради та райдержадміністрації дозволяє працювати цілеспрямовано. Головними з цих повноважень є забезпечення збалансованого економічного і соціального розвитку району. Так, станом на сьогодні на фінансування галузі освіти, молоді та спорту, із бюджетів усіх рівнів виділено 67млн.425тис.грн., на галузь охорони здоров»я- 28млн. 320тис.грн., на соцзахист- 117 млн.387 тис.грн., заклади культури- 5 млн.966тис.грн.  Коротко зупинимось на фінансуванні деяких об»єктів соціальної сфери , де було спрямовано  кошти з районного бюджету за рахунок перевиконання: На будівництво соціально-культурного центру у с.Мокра з обласного бюджету виділено 499 900 грн кошти освоєно. З районного бюджету виділялись кошти на фінансування програм ,які стосуються життєдіяльності наших громадян;це програма боротьби з онкологічними захворюваннями, цукровий діабет,забезпечення учасників АТО медичними препаратами,забезпечення препаратами осіб ,які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання.

Не залишалися по за увагою депутатів підтримка та будівництво спортивних об’єктів на території району. На співфінансування будівництва спортивних майданчиків виділено кошти у сумі 200 тис.  грн.. в с.Новоселиця та 150 тис.грн. в с.Вільшинки. Обидва майданчики вже діють.

Діяльність районної ради у звітному періоді будувалась так, щоб ефективно реалізувати депутатські повноваження та максимально врахувати інтереси всіх територіальних громад. Тому першочергова увага депутатів районної ради у звітному періоді була зосереджена на важливих для життєдіяльності регіону питаннях, захисті інтересів виборців, забезпечення належного рівня функціонування об’єктів спільної власності територіальних громад району.

Відповідно до пункту 16 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» районною радою затверджено   за звітний період 18   районних цільових Програм.  Так, в рамках контролю за виконанням раніше прийнятих рішень, у звітному періоді заслухано звіти   по виконанню 20 Програм та внесено зміни до 29 –   раніше прийнятих    програм. Із даної кількості прийнятих програм фінансуються  20 програм. Так, на фінансування Програм було виділено 1 025, 3 тис.грн. 

 З метою підготовки сесій районної ради одержуються від відділів, управлінь райдержадміністрації, виконавчих комітетів місцевих рад, підприємств, установ і організацій (незалежно від форми власності) матеріали, необхідні для підготовки питань, що виносяться на розгляд сесій районної ради,   президії; організовується попереднє ознайомлення депутатів з проектами рішень ради, іншими документами та матеріалами з питань, які виносяться на розгляд сесії, забезпечується своєчасне опрацювання  проектів рішень сесії, які попередньо обговорюються на засіданнях постійних комісій районної ради.

Відповідно до пункту 6 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  щороку на сесіях затверджується план роботи  районної ради , який попередньо обговорюється на засіданнях постійних комісій районної ради. Із урахуванням плану роботи районної ради  на рік,  відповідно розробляються   плани роботи постійних комісій . Щоквартально розробляється та затверджується план роботи виконавчого апарату районної ради, місячний план роботи та щотижневий план-графік роботи.

Проводяться і здійснюються заходи з підготовки та проведення сесій районної ради,  засідань її постійних комісій, готуються графіки їх засідань, президії районної ради. Узагальнюються   зауваження і пропозиції, висловлені на засіданнях постійних комісій районної ради, які доводяться до депутатів на сесіях та до виконавців.

В районній  раді працюють 4 постійні комісії. За звітній період проведено  31 засідання комісій та 3 зборів депутатів, на яких розглянуто 153 сесійних питань та 112 листів, бюджетних запитів , депутатських звернень . Особливо хотілось би відмітити роботу  постійної комісії з питань економічної реформи, планування, бюджету, фінансів та контролю за проведенням приватизації інвестицій та регуляторної політики , яка за звітний період провела  22 засідання. За результатами розгляду листів, бюджетних запитів, депутатських звернень та депутатських запитів надається вчасно відповідь згідно чинного законодавства (136 відповідей) .

У своєму звіті хочу звернути увагу депутатів,  можливо в цей час, на наболівше. Проведення останніх засідань комісій, президії, сесії показало пасивність окремих депутатів до своїх обов’язків та повноважень, визначених Законом України «Про статус депутатів місцевих рад». Кожен з нас, коли писав заяву  про реєстрацію кандидатом у депутати, обіцяли їх дотримуватись і виконувати. Ми,  34 депутати районної ради, отримали найбільшу довіру своїх виборців і тому маємо вирішувати наші повноваження. Хотілося б, щоб на ці питання звернули увагу керівники фракцій, голови районних партійних організацій, депутати яких обрані до складу районної ради, адже це кроки до довіри і честі партій в наступних виборах.

Так, аналіз відвідувань депутатами районної ради пленарних засідань сесій свідчить, що 7 депутатів взяли участь у всіх пленарних засіданнях ради, 10 депутатів мають пропущене по 1 засідання, однак- 10 депутатів, які пропустили більше половини засідань ради, 8 депутатів пропустили  20% засідань ,1 депутат за весь звітний період не взяв  участь в жодному з  засідань ради.

Якщо  аналізувати участь депутатів у роботі постійних комісій, то картина наступна: із 23 засідань постійної комісії з питань економічної реформи, планування, бюджету, фінансів, контролю за проведенням приватизації, інвестицій та регуляторної політики 3 депутати взяли участь у всіх засіданнях комісій, половина членів комісії відвідують добре, але поряд з цим-2 члени комісії пропустили більше половини засідань.

Із 8 засідань інших комісій відбулись: 3 засідання постійної комісії з питань дотримання регламенту, депутатської етики, забезпечення діяльності депутатів, законності, правопорядку та транскордонних   зв”язків;

2 -засідання   постійної комісії з питань духовного розвитку, освіти, охорони здоров”я, культури, молоді і спорту, зв”язків з громадськістю, туризму та рекреації;

3-засідання   постійної комісії з питань соціального розвитку села, агропромислового комплексу, земельних і лісових ресурсів, екології, промисловості, будівництва, архітектури, паливно-енергетичного комплексу, соціальної інфраструктури. На жаль, через низьку явку на засідання комісій деяких депутатів питання при підготовці сесій  розглядались на зборах депутатів.

Депутати мають можливість завчасно отримати необхідні матеріали в повному обсязі, що забезпечує прозорість дій ради.

На виконання вимог Закону України «Про звернення громадян», Указу Президента України від 07.02.2008 року № 109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування» районною радою проводиться робота з поліпшення стану розгляду заяв, скарг та пропозицій громадян, вирішення порушених у них питань, удосконалення форм роботи із зверненнями громадян. Вживаються заходи щодо розгляду звернень громадян з виїздом на місце та за участю заявників при розгляді з наданням можливості ознайомлення їх з матеріалами для недопущення  випадків безпідставної відмови, проявів халатності та формалізму у задоволенні законних вимог громадян.  У районній раді налагоджена системна робота зі зверненнями громадян, створені належні умови для реалізації права громадян на письмові та усні звернення, обов’язкове одержання обґрунтованої відповіді. Згідно із Законом України “Про звернення громадян”, затверджено мною графік прийому  громадян, хоч прийом фактично ведеться щоденно.

В процесі роботи із скаргами, зверненнями та заявами до Перечинської районної ради звернувся 121 громадянин. Найчастіше порушувалися питання: про надання матеріальної допомоги,  про проблеми з вирішенням земельних питань, про проблеми з пенсійним забезпеченням, про надання консультацій з тих чи інших питань тощо.  Важливим є також той факт, що за 2018 рік було позитивно вирішено понад 50 заяв учасників антитерористичної операції, які стосувалися матеріального забезпечення учасників антитерористичної операції та членів їх сімей і надано їм матеріальну допомогу   в сумі понад 78 тис. грн. Також, на фінансування «Програми надання депутатами районної ради матеріальної допомоги малозабезпеченим верствам населення Перечинського району в 2018 році» було спрямовано 21 тис.грн. для підтримки людей, які перебувають в складних життєвих обставинах чи потрапили у скрутне матеріальне становище.

Звернення громадян, які надходили до мене під час особистого прийому громадян, під час виїзних прийомів, завжди намагався вирішити на місці, не переводячи проблемні питання громадян в паперову бюрократію.

Всі листи, скарги та звернення громадян, які за звітній період надійшли до Перечинської районної ради розглянуті. Вирішено майже всі питання, які належать до компетенції районної ради. Інші направлені для відповідного реагування у різні інстанції. Всім заявникам надані вичерпні відповіді. Порушень вимог Законів України “Про звернення громадян”, “Про доступ до публічної інформації” та термінів виконання документів не допущено.

За звітний період у виконавчий апарат районної ради не надійшло жодного протесту прокурора на рішення сесій районної ради, розпоряджень голови ради та жодного припису прокурора на дії чи бездіяльність голови ради як посадової особи. Це свідчить про те, що районна рада при вирішенні питань, які належать до її компетенції та її посадові особи діяли виключно у правовому полі.

Відповідно до  Закону України «Про доступ до публічної інформації», проекти рішень, включені до  порядку денного сесій районної ради, за 20 робочих днів,  розміщувались на офіційному веб-сайті районної ради  в мережі Інтернет, депутати мають можливість завчасно ознайомитися з проектами рішень та довідковими матеріалами, щоб внести свої пропозиції, належно підготуватися до пленарного засідання. Виборці теж можуть не лише дізнатися про питання, які розглядатимуться, а разом із депутатами взяти участь в обговоренні порушених проблем.

На адресу районної ради надійшли 8 запитів  на інформацію від фізичних та  юридичних осіб, на які відповідно до статті 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» надано відповіді.

З метою  отримання якісної, виваженої, об’єктивної інформації, за звітний період в районній газеті “Народне слово” було надруковано понад  54 статті, в яких висвітлювалась діяльність Перечинської районної ради, привітання до професійних свят та інша інформація.

Згідно статті 57 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» президія районної ради є дорадчим органом, який попередньо готує узгоджені пропозиції і рекомендації з питань, що передбачається внести на розгляд ради,  приймає рішення, які мають дорадчий характер.

Протягом 2018 року проведено два засідання президії. В основному це питання, які планувалося розглянути на сесіях районної ради. Також на засіданнях президій розглянуто ряд питань, які запропонували депутати районної ради. Пропозиції та зауваження, висловлені депутатами районної ради на засіданнях президій районної ради, розглянуто і внесено на розгляд сесій районної ради.

Відповідно до Закону «Про статус депутатів місцевих рад» депутати реалізовують своє право через депутатські звернення та запити , виступи на сесіях. Так, за звітній період до районної ради надійшло 9 депутатських звернень.

За звітний період до районної ради надійшло 485 документів з районних та обласних організацій. Виконавчим апаратом районної ради вжиті заходи щодо їх своєчасного виконання. За звітний період підготовлено та відправлено 351 документ. Головою районної ради видано 155  розпоряджень, з них:  93- з основної діяльності, 62 – розпоряджень   з кадрових питань,   а також за звітний період     видано 13 спільних розпоряджень голови районної ради та голови районної державної адміністрації .

За звітний рік діяльності я побував з робочими поїздками практично в кожній сільській раді, відвідавши разом із сільськими головами всі об’єкти соціальної сфери, познайомився із станом справ територіальних громад району , що позитивно сприяло вирішенню проблемних питань.         Відповідно до вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації»  усі проекти рішень, що готуються до розгляду на сесіях районної ради, оприлюднюються в рубриці «Проекти рішень» офіційного веб-сайту  районної ради, який, до речі, з 2017 року працює в оновленому форматі, з дотриманням всіх вимог законодавства. Після прийняття на пленарних засіданнях ради та підписання головою ради, рішення оприлюднюються на сайті в рубриці «Рішення районної ради». Окрім того у рубриці «Новини» розміщуються оперативні інформаційні повідомлення про події в районі та районній раді, а також про заходи за участю керівництва, депутатів, постійних комісій районної ради.

Відповідно до   статті 55 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», голова районної ради здійснює керівництво виконавчим апаратом ради , на який покладено організаційне, правове, інформаційне та аналітичне забезпечення її діяльності.

Відповідно до Закону України «Про запобігання корупції та інших антикорупційних нормативно-правових актів, з метою реалізації державної  політики у сфері боротьби з корупцією та постійного інформування працівників  виконавчого апарату районної ради щодо  небезпеки корупції та наслідків корупційної поведінки у виконавчому апараті  районної ради  було розроблено План заходів щодо запобігання і протидії проявам корупції та корупційних діянь на 2018 рік. Виконання зазначених заходів постійно контролюється керівництвом ради, а хід їх виконання розглядається на поточних нарадах шляхом заслуховування інформації уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції в Перечинській районній раді та проводиться консультативно-роз”яснююча  робота щодо вивчення нового законодавства та внесення змін до діючих Законів.

 

Працівники виконавчого апарату в повному обсязі забезпечували організаційну підготовку сесій, постійних комісій, нарад, інших заходів, брали активну участь у опрацюванні різноманітних законопроектів та інших нормативних документів, забезпечували систематичне та оперативне оприлюднення і оновлення інформації про діяльність районної ради.
Працівниками апарату систематично здійснюється підвищення кваліфікації та професійної компетентності, а також проводиться консультативно-роз’яснювальна робота щодо вивчення нового та внесення змін до діючого законодавства.  Для поліпшення та удосконалення виконання своїх повноважень, покращення фахового рівня посадові особи систематично направляються на навчання. З цією метою  було розроблено план-графік підвищення кваліфікації на 2018 рік, затверджений розпорядженням,  за яким здійснювалась організація їх навчання.  Належним чином було організовано й роботу щодо електронного декларування, який охоплював всіх суб»єктів декларування (депутатів та посадових осіб) й усі типи декларацій. Депутати районної ради та посадові особи, які відповідно до чинного законодавства мали обов»язок подати декларації, дотримались вимог фінансового контролю та термінів подачі  декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування і виконали його своєчасно.

Шановні депутати та запрошені!

Робота районної ради за звітний період не обмежувалася проведенням засідань сесій, президій та постійних комісій. Керівництвом ради, її виконавчим апаратом, депутатським корпусом велася аналітична, організаційна та методична робота щодо забезпечення виконання рішень ради, підготовка матеріалів до наступних засідань.

Районною радою приділяється постійна увага забезпеченню прозорості, гласності роботи, оперативному інформуванню населення щодо її діяльності у сесійний та міжсесійний періоди, повідомлень про прийняті  рішення та їх виконання, реагування на звернення громадян, тощо.

У звітному періоді я брав участь в роботі сесій обласної ради, засіданнях Координаційної ради з питань місцевого самоврядування при голові обласної ради. Також брав участь  у семінарах – тренінгах з питань запобігання корупції та врегулюванні конфлікту інтересів , поводження з твердими побутовими відходами та екологічної безпеки, у форумі регіонального економічного розвитку  в умовах децентралізації, що проводились на рівні області,  зональній нараді  з питань розвитку інформаційного суспільства , яка відбулася в м. Ужгород.

З метою обміну досвідом , я , як голова районної ради  неодноразово брав участь у форумах ,які організовувались асоціацією органів місцевого самоврядування «Єврорегіон Карпати-Україна», членом якої являється Перечинська районна рада. Зокрема,  в рамках асоціації в районі реалізувались три проекти на суму біля 250 тис.гривень: в Перечинській об’єднаній територіальній громаді ,Т.Реметівській  та Вільшинківській сільських радах.

Я є членом Координаційної ради з питань місцевого самоврядування при голові обласної ради,  а тому брав участь  у виїзних засіданнях в м.Свалява, м.Берегово , де розглядались питання місцевого самоврядування. Доброю традицією в районі стало проведення загальнодержавних та професійних свят.   Головою районної ради  спільно з головою районної державної адміністрації видано розпорядження  про :  проведення різдвяного фестивалю колядницьких груп і вертепів «Перечинські колядки-2018»; проведення обласного фестивалю лемківської культури «Лемківська ватра» та Дня села Ворочово.

Узагальнюючи зроблене за звітний період, хочу зауважити, що є і недопрацювання, не все заплановане вдалося реалізувати.
Завершаючи свій звіт, прошу всіх до об’єднання і порозуміння та зробити максимум можливого в питаннях соціально-економічної розбудови та стабілізації ситуації в районі.

Сьогодні суспільство вимагає працювати чесно і демократично. Я не маю права вимагати, але хочу щоб до  цього прислухались.

На завершення висловлюю вдячність тим депутатам районної ради, які плідно працювали в постійних комісіях, у депутатських фракціях, які за звітний період розглянули велику кількість питань та прийняли виважені рішення, громаді району, яка з розумінням ставиться до наших проблем, підтримує всі наші добрі починання, допомагає в роботі владним структурам задля досягнення єдиної мети. Дякую депутатам сільських,  міської, районної   рад,    сільським,  міському головам, районній державній адміністрації, керівникам установ  за підтримку, взаєморозуміння та спільну роботу.

Хочеться відзначити і окремо подякувати народним  депутатам  Горвату Р.І. ,Ланьо М.І. та депутатам обласної  ради Грицику П.В., Ману Д.М., Вишняку А.М., Шніцеру Р.І.,завдяки яким  в наш район залучено значні кошти на розвиток соціально важливих об’єктів.

Я щиро дякую всім за підтримку, за розуміння та конструктивні поради.

Comments are closed.

Перейти до вмісту