Шановні бухгалтери!
16.07.2019
Фінансовий звіт за І півріччя 2019 року
19.07.2019
Показати всі

ЗАЯВА ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ОБСЯГУ СТРАТЕГІЧНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ

ЗАЯВА
ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ОБСЯГУ СТРАТЕГІЧНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ

до проекту

«Детальний план території на земельні ділянки

загальною площею 0,198 га. розташованих в межах

населеного пункту Порошківської сільської ради

Перечинського району Закарпатської області»

 

         1.Замовник:  Виконавчий комітет Порошківської сільської ради.

Юридична адреса: 89230 с. Порошково вул. Центральна, буд.74

тел. (03141)2-21-91,    Перечинської  районної рада  https://perechyn-rada.gov.ua/

 

  1. Вид та основні цілі документа державного планування:

Основною метою розробки даного ДПТ «Детального плану території на земельні ділянки загальною площею 0,198 га розташованих в межах населеного пункту Порошківської сільської ради Перечинського району Закарпатської області». є уточнення планувальної структури і функціонального призначення земельної ділянки для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування об’єкта енергетичної системи (опора №421) ПЛ 750кВ Західноукраїнська – Альбертірша.

Детальний план території розробляється з урахуванням природо-кліматичних умов, існуючого рельєфу території, особливостей прилеглої території та забудови, відповідає вимогам ДБН Б.2.2-12:2018  «ПЛАНУВАННЯ І ЗАБУДОВА ТЕРИТОРІЙ» та Державним санітарним правилам планування та забудови населених пунктів.

 

3.Інформація про те, якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів)

Об’єкт цього дослідження (територія) розташована в південній частині с.Порошково, і межує із землями сільськогосподарського призначення (агроугіддя).

Даним детальним планом розглянута територія (дві земельні ділянки які надаються у постійне користування під оновлену опору №421).

Порошківською сільською радою в 2001 році під опори діючої ПЛ 750 кВ в межах земель Порошківської сільської ради виданий Державний АКТ на право постійного користування землею, Серія ЗК №002275, яким надане ДП НЕК “Укренерго” ВП Західна ЕС в постійне користування під опорою №421 – 288,0 м2 ( 0,0288 га)

 

Загальна площа під оновлену опору згідно даного ДПТ складає S1+S2 = 2170,7+102,2=2272,9 м2.

Підрахунок площі, яку додатково потрібно довідвесті під оновлену опору

2270-288=1982 м2, (0,198 га.), додатково до 0,0288 га., яка вже надана на праві постійного користування в 2001 році, та розташована в межах існуючої охоронної зони діючої ПЛ 750 кВ. Західноукраїнська – Альбертірша,

Площа 0,198 га, відводиться під фундаменти нової транспозиційної опори, яка має бути зведена взамін існуючої анкерно-кутової опори №421, розташованої на землях Порошківської сільської ради.

 

Територія проектування не відноситься до земель водного фонду, прибережно-захисних смуг, лісогосподарських зон, територій історико-культурного, природо заповідного, рекреаційного чи оздоровчого призначення. Територія  також не межує з територіями, що мають природоохоронний статус.

Даний документ державного планування не передбачає реалізацію видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля, відповідно до статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля».

 

         4.Ймовірні наслідки від господарської діяльності

А) Для довкілля, у тому числі для здоров’я населення. (Оцінка за видами та кількістю очікуваних ризиків впливу (відходів, викидів, скидів), забруднення води, повітря, ґрунту та надр, шумового, вібраційного, світлового, теплового та радіаційного забруднення в результаті провадження планової діяльності).

У процесі будівництва та експлуатації опори ЛЕП можливе виникнення різноманітних ризиків впливу на навколишнє природне середовище, а саме.

 

Відходи

Тверді побутові відходи, (побутове сміття), що будуть утворюватися під час будівництва нової опори передбачається збирати в контейнери, та вивозити спеціалізованою організацією для переробки та утилізації згідно графіку, або по мірі накопичення.

У разі виявлення та ідентифікації серед побутового сміття небезпечних відходів, – необхідно вживати заходів для їх видалення та утилізації відповідно до вимог чинного законодавства України.

 

Поверхневі та підземні води

До потенційних джерел впливу на поверхневі ґрунтові води відносяться забруднені води з проїзної частини вулиці та проїздів.

Інфільтрація дощових вод у грунт із земельної ділянки без твердого покриття передбачається природнім способом.

Очищені дощові води будуть відводитися по спланованій території з твердим покриттям в придорожню канаву.

        

         Ґрунт та надра

Під час підготовчих, будівельних робіт та провадження планованої діяльності забруднення грунту та надр не відбуватимуться.

Проектом передбачається максимальне збереження існуючого рельєфу.          Планується комплексний благоустрій території.

 

Атмосферне повітря

В ході виконання будівельних робіт на майданчику працюватимуть протягом 8 місяців спеціальна будівельна техніка та вантажні автомобілі. Основними забруднюючими речовинами від автомобілів є продукти згоряння палива (дизельного палива і бензину). В результаті роботи, очікуються викиди парникових газів (вуглекислого газу, метану, оксиду азоту.

 

         Акустичний вплив    

Під час будівництва, від роботи будівельної техніки та механізмів можливе тимчасове додаткове шумове навантаження що перевищує норму.

 

Світлове, теплове та радіаційне забруднення

Очікування перерахованих впливів від експлуатації запроектованих будівлі  та споруд  не передбачається.

 

Електромагнітне забруднення і оцінка його впливу на довкілля

Суттєвими можливими джерелами несприятливого впливу на населення та довкілля в цілому є розосереджені джерела електромагнітного поля ЛНП напругою 750 кВ.

 

         Флора та фауна

На території проектування є існуючі багаторічні насадження. В процесі будівництва вплив на рослинний покрив в основному буде виявлятися в пошкодженні та частковому знищенні рослинності будівельною технікою та транспортними засобами.

З огляду на характер запланованих робіт, негативного впливу на місцеву фауну та флору не очікується.

Після завершення будівельних робіт планується максимальне озеленення і благоустрій земельних ділянок та прилеглої території.

 

Геологічне середовище

         Очікується позитивний вплив. Під час підготовчих, будівельних робіт та провадження планованої діяльності забруднення грунту та надр не відбуватимуться.

На період будівництва планується облаштування господарчого майданчику для тимчасового зберігання матеріалів для будівництва. Механізми на будівельний майданчик доставляються автотранспортом. Під’їзні дороги існуючі асфальтовані та грунтові. Доставка будівельних матеріалів та техніки виконується по існуючих під’їзних дорогах.

 

Технологічні  ризики – аварії,  що можуть вплинути на здоров’я населення

Б)  Для територій з природоохоронним статусом:

Запроектований об’єкт знаходиться в південній частині с.Порошково, на значній віддалі від природоохоронних об’єктів, таким чином не має негативного впливу на  них.

В) Транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі, для здоров’я населення:

Виконання та реалізація детального плану зазначеної ділянки не матиме негативних транскордонних наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення.

5.Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі якщо документ державного планування не буде затверджено

Для обрання найбільш екологічно безпечного із найменшим впливом на довкілля варіанту демонтажу старої та будівництва нової опори повітряної ЛЕП розглядаються технічні і територіальні альтернативи планованої діяльності.

Альтернативні земельні ділянки для розміщення запланованого об’єкту, які б відповідали аналогічним санітарним, екологічним та будівельним вимогам на території с.Порошково не розглядаються.

Найсприятливішим варіантом буде затвердження детального плану території.

Проте, в процесі здійснення стратегічної екологічної оцінки будуть розглянуті  наступні альтернативи:

Альтернатива 1:

«Нульовий сценарій» – тобто опис, прогнозування та оцінка ситуації у випадку не затвердження зазначеного документа державного планування;

Альтернатива 2:

«Сценарій №2» – опис,  прогнозування та оцінка ситуації у випадку затвердження детального плану території.

Оцінка ефективності рішень буде відображена у Звіті про стратегічну екологічну оцінку.

 

  1. Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки

Під час проведення процедури стратегічної екологічної оцінки передбачені заходи для запобіганням негативному впливу на довкілля та  здоров’я населення:

– щодо охорони атмосферного повітря;

– охорона поверхневих та підземних вод, ґрунтів;

– заходи щодо пожежної безпеки;

– відновлюванні та охоронні заходи.

Проведення  спеціальних досліджень  для стратегічної екологічної оцінки не передбачається.

 

  1. Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування

Для запобігання негативному впливу на довкілля та здоров’я населення передбачені такі заходи:

  • проведення комплексного благоустрою території, в т.ч., озеленення території, збереження зелених насаджень;
  • заходи щодо забезпечення належного поводження з твердими побутовими відходами. Операції щодо збирання, зберігання, транспортування та утилізації відходів повинні здійснюватися з дотриманням норм екологічної безпеки та законодавства України;
  • заходи по зменшенню викидів в атмосферу від систем опалення будівель та споруд.

 

Компенсаційні заходи

На всіх етапах реалізації ДПТ проектні рішення будуть здійснюватися в відповідності з нормами і правилами охорони навколишнього середовища і вимог екологічної безпеки, в тому числі вимоги Закону України «Про охорону земель», Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», Закону України «Про охорону атмосферного повітря» тощо.

 

  1. Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку:

Звіт про стратегічну екологічну оцінку міститиме таку інформацію:

1) Основні цілі детального плану, його зв’язок з іншими документами державного планування;

2)  Характеристику поточного стану довкілля, у тому числі здоров’я населення, та прогнозні зміни цього стану, якщо документ державного планування не буде затверджено (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

3) Характеристику стану довкілля, умов життєдіяльності населення та стану його здоров’я на територіях, які ймовірно зазнають впливу (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

4) Екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров’я населення, які стосуються детального плану території;

5) Зобов’язання у сфері охорони довкілля, у тому числі пов’язані із запобіганням негативному впливу на здоров’я населення, встановлені на  державному та місцевому рівнях, що стосуються детального плану території;

6) Заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання детального плану території;

7) Обґрунтування вибору виправданих альтернатив, якщо такі розглядалися, опис способу, в який здійснювалася стратегічна екологічна оцінка, у тому числі будь-які ускладнення (недостатність інформації та технічних засобів під час здійснення такої оцінки);

8) Заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання детального плану території для довкілля, у тому числі для здоров’я населення.

 

  1. Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, та строки їх подання.

Зауваження та пропозиції подавати до виконавчого комітету Порошківської сільської ради. Адреса: 89230 с. Порошково вул. Центральна, буд.74  тел. (03141) 2-21-91

Відповідальна особа:    Касинець Ю.Ю.

Строк подання зауважень і пропозицій становить 15 днів, тобто до                       26 липня 2019 року.

 

 

Порошківський

сільський голова    ________________  Касинець Ю.Ю.

Comments are closed.

Перейти до вмісту