Рішення №97
11.06.2017
Рішення №100
11.06.2017
Показати всі

Рішення №98

УКРАЇНА

ПЕРЕЧИНСЬКА РАЙОННА РАДА

     Пята  сесія  УІІ скликання

 

РІШЕННЯ

 

            

            31.03.2016                            м.Перечин                              № 98

 

          

Про районну Програму розвитку

 дошкільної освіти на 2016- 2020 роки

 

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши та обговоривши районну Програму розвитку дошкільної освіти на 2016- 2020 роки, районна рада вирішила:

 

 1. Затвердити районну Програму розвитку дошкільної освіти на 2016- 2020 роки (далі – Програма), що додається .
 2. Фінансовому управлінню районної державної адміністрації (Керецман Л.В.) вишукати можливість щодо фінансування даної Програми.
 3. Відділу освіти, молоді та спорту районної державної адміністрації (Цапик В.Й.) здійснити заходи передбачені Програмою.
 4. Про хід виконання Програми інформувати районну раду щорічно до 31 грудня протягом дії Програми.
 5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника голови районної державної адміністрації Чомоляк М.І. та  постійну комісію районної ради з питань економічної реформи , планування, бюджету, фінансів, контролю за проведенням приватизації, інвестицій та регуляторної політики (Крупчинський Б.Ю.).

 

 

Голова  ради                                                                            М.І.Ласкін

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення районної ради

31.03.2016  № 98

 

 

районна Програма розвитку дошкільної освіти на 2016-2020 роки

 

І. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

Забезпечення реалізації прав дитини на життя, охорону здоров’я, освіту, соціальний захист та всебічний розвиток, охорона дитинства в Україні – стратегічний загальнонаціональний пріоритет.

Дошкільний вік – базовий етап фізичного, психічного та соціального становлення особистості дитини.

Дошкільна освіта, як обов’язкова первинна складова частина безперервної освіти  в Україні, спрямована на забезпечення різнобічного розвитку дитини дошкільного віку відповідно до її задатків, нахилів, здібностей, індивідуальних психічних та фізичних особливостей, культурних потреб, набуття дітьми життєвого досвіду, вироблення умінь та навичок, необхідних для подальшого навчання.

Для реалізації цього завдання в районі слід визнати пріоритетну роль дошкільної освіти і створити належні умови для її здобуття.

 

ІІ. МЕТА І ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ

Основними завданнями Програми є:

– забезпечення державних гарантій щодо доступності здобуття дошкільної освіти дітьми дошкільного віку шляхом розширення мережі дошкільних навчальних закладів різних типів і форм власності;

– створення умов для обов’язкового здобуття дітьми п’ятирічного віку дошкільної освіти;

– забезпечення особистісного зростання кожної дитини з урахуванням її задатків, здібностей, індивідуальних психічних і фізичних особливостей;

– збереження та зміцнення здоров’я дітей;

– модернізація навчально-матеріальної та технічної бази дошкільних навчальних закладів;

– поліпшення якості дошкільної освіти.

Основні заходи Програми

№ з/п Заходи Відповідальний виконавець
1. Створити умови для  обов’язкового здобуття дітьми  п’ятирічного віку дошкільної освіти.

Відділ освіти, молоді та спорту   райдержадміністрації, дошкільні навчальні заклади

2. Розширити  мережу  дошкільних  навчальних  закладів та відкриття груп короткотермінового перебування до-шкільнят у селах Порошково, Мокра, Турички та Пастілки.

Відділ освіти, молоді та спорту   райдержадміністрації, дошкільні навчальні заклади

3. Забезпечити  дошкільні  навчальні  заклади  дидактичними  та  навчально-наочними  посібниками,  ігровим матеріалом тощо  для  всіх  вікових  груп   Міністерства  освіти і  науки  України

Відділ освіти, молоді та спорту  райдержадміністрації,  дошкільні  навчальні  заклади

4. Вжити заходи щодо зміцнення  матеріально-технічної бази  дошкільних навчальних  закладів:

–         провести  благоустрій  територій та  дитячих  майданчиків  всіх  дошкільних  навчальних  закладів  відповідно  до  діючих  санітарно-технічних  норм;

–         обладнати  спортивні  зали  необхідним  інвентарем  та  обладнанням  дошкільних  навчальних  закладів:

Відділ освіти, молоді та спорту  райдержадміністрації,  дошкільні  навчальні  заклади
5. Організувати проведення конкурсів,  оглядів, підготовку науково-методичних матеріалів з питань  дошкільної освіти (на кращий  дошкільний навчальний заклад,  професійної майстерності,  навчальної  діяльності тощо)

Відділ освіти, молоді та спорту  райдержадміністрації,  дошкільні  навчальні  заклади

 

ІІІ.ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ.

 

Оплата видатків на виконання Програми здійснюється за рахунок:
– коштів районного бюджету (з урахуванням заходів, що фінансуються у рамках державних, регіональних програм і проектів, що реалізуються);
– інших джерел, які не заборонені законодавством України.
Кошти, які спрямовані на виконання районної Програми, можуть викори-стовуватися на підтримку таких заходів:

– відновлення роботи закритих дошкільних навчальних закладів;

– відновлення роботи не функціонуючих груп у діючих дошкільних навчальних закладах;

– благоустрій приміщень, територій;

– зміцнення матеріально-технічної бази;

– стимулювання, заохочення переможців огляду-конкурсу по підготовці дошкільних навчальних закладів до нового навчального року.

ІУ.ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ

Виконання Програми повинно забезпечити:

 • практичну реалізацію Законів України “Про дошкільну освіту”, “Про охорону дитинства”, щодо права дитини на доступність і безоплатність якісної дошкільної освіти;
 • розвиток мережі дошкільних навчальних закладів;

–    покращення матеріально – технічної бази відповідно до сучасних вимог;

– забезпечувати постійне охоплення всіх дітей п’ятирічного віку дошкільною освітою;
–  створення системи роботи з молодими батьками, діти яких не відвідують дошкільні навчальні заклади;
–  забезпечення виконання натуральних та грошових норм харчування дітей дошкільного віку;
–  підвищення якості навчально-виховного процесу, організації роботи дошкільних навчальних закладів щодо збереження і зміцнення психічного і фізичного здоров’я дітей дошкільного віку;
–  покращення програмно – методичного забезпечення діяльності дошкільних навчальних закладів;
–  модернізацію змісту та формування підвищення фахової майстерності педагогів шляхом використання інтерактивних методів навчання.

 

 

У. КООРДИНАЦІЯ ТА КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ.

Координація роботи з виконання Програми покладається на відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації.

 

Додаток 1

до Програми

 

 

ПАСПОРТ РАЙОННОЇ ПРОГРАМИ

 

 1. Назва: Районна програма розвитку дошкільної освіти Перечинського району на 2016 – 2020 роки.
 2. Підстава для розроблення: Закон України “Про дошкільну освіту”.
 3. Замовник або координатор: відділ освіти, молоді та спорту Перечинської райдержадміністрації.
 4. Мета: Виконання вимог Закону України “Про дошкільну освіту” щодо забезпечення необхідних умов функціонування та розвитку системи дошкільної освіти у районі.
 5. Початок: 2016 – закінчення 2020 рік
 6. Загальні обсяги фінансування, бюджетів 7330000грн.

в тому числі:

– видатки із обласного бюджету  3300 тис.грн.

– видатки із місцевих бюджетів  4030 тис.грн.

 1. Очікувані результати виконання: забезпечення практичної реалізації вимог Закону України “Про дошкільну освіту”, подальший розвиток мережі дошкільних закладів та поліпшення їх матеріально – технічної бази.
 2. Контроль за виконанням: відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації.

 

Заступник голови ради                                                           М.М.Петрішко

 

Фінансування районної Програми  розвитку дошкільної освіти на 2016- 2020 роки      

Перелік  запланованих робіт

Назва  ДНЗ

Обсяги  фінансу-

Вання,

2016 2017 2018 2019 2020
Місцевий Місцевий Місцевий Місце-вий Місце-вий
1. Заміна  вікон;

Зарічівський  ДНЗ

Перечинський  ДНЗ “Веселка”

 

100000

 

250000

 

 

 

250000

 

100000

     
2. Ремонт  фасаду;

Перечинський  ДНЗ “Веселка”

Зарічівський  ДНЗ

 

 

400000

150000

 

 

400000

 

 

 

150000

 
4. Ремонт  даху:

Зарічівський  ДНЗ;

 

Перечинський ДНЗ “Веселка”

 

 

60000

 

400000

 

 

 

60000

 

400000

 

 

 

 

 

400000

 
5. Вільшинківський  ДНЗ (будівництво) 1500000 1500000  
6. Раківський  ДНЗ (добудова) 500000 500000  
7. На базі приміщень розформованого міжшкільного навчально-виробничого комбінату  у  с. Тур”я-Ремета  створити 1 групу  

1200000

 

1200000

 

 

 

     
8. Тур”я-Пасіцький  ДНЗ (добудова) 1200000   1200000    
9. Придбання  меблів та  обладнання  

970000

 

250000

 

240000

 

200000

 

200000

 

180000

10 Будівництво котельні:

Тур”я-Полянського  ДНЗ

 

200000

 

200000

  Всього: 7330000 3600000 1150000 1800000 700000 180000

 

Заступник голови ради                                                                                  М.М.Петрішко

Comments are closed.

Перейти до вмісту