Рішення №96
11.06.2017
Рішення №98
11.06.2017
Показати всі

Рішення №97

УКРАЇНА

ПЕРЕЧИНСЬКА РАЙОННА РАДА

     Пята  сесія  УІІ скликання

 

РІШЕННЯ

 

            

            31.03.2016                            м.Перечин                              №  97       

 

Про районну Програму

„Молодь Закарпаття” на

2016 – 2020 роки»

 

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою створення сприятливих умов для розвитку і самореалізації української молоді, формування її громадянської позиції та національно-патріотичної свідомості, повноцінної участі молодих людей у розбудові громадянського суспільства, розглянувши та обговоривши районну Програму „Молодь Закарпаття» на 2016 – 2020 роки, районна рада вирішила:

 

  1. 1. Затвердити районну Програму „Молодь Закарпаття» на 2016 – 2020 роки,  (далі-Програма), що додається.
  2. Фінансовому управлінню районної державної адміністрації (Керецман Л.В.) вишукати можливість щодо фінансування Програми.
  3. Про хід виконання Програми інформувати районну раду щорічно до 31 грудня протягом дії Програми.
  4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника голови районної державної адміністрації Чомоляк М.І. та постійну комісію районної ради з питань економічної реформи , планування, бюджету, фінансів, контролю за проведенням приватизації, інвестицій та регуляторної політики (Крупчинський Б.Ю.).

 

 

 

Голова  ради                                                                              М.І.Ласкін

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення районної ради

31.03.2016 № 97

 

 

РАЙОННА ПРОГРАМА

„Молодь Закарпаття” на 2016 – 2020 роки

Загальні положення

 

Молодь є важливою складовою сучасного українського суспільства, носієм інтелектуального потенціалу, визначальним фактором соціально-економічного прогресу. Від здатності молоді бути активною творчою силою  значною мірою залежить процес державотворення.

Надзвичайно важливим є питання щодо формування духовних потреб молоді, її зацікавленості у дослідженні загальнолюдських цінностей та історичної спадщини народу, залучення до культурного життя.

Соціальне становище молоді як однієї з найбільш уразливих категорій населення, яка характеризується наявністю амбіцій, завищеними очікуваннями, пошуком власного шляху та прагненням до самореалізації, є показником успішності суспільства, можливості реалізації його потенціалу.

Молодь відіграє важливу роль у соціальних процесах розбудови демократичної держави. Проте, незважаючи на певні позитивні зміни, які відбуваються в молодіжному середовищі, все ще існують проблеми, які потребують розв’язання:

слабка мотивація до дотримання молодими людьми здорового і безпечного способу життя, недостатній рівень знань та навичок молоді у галузі безпеки життєдіяльності;

низький рівень зайнятості молоді на ринку праці за обраною професією;

повільні темпи розвитку молодіжного підприємництва;

недостатнє використання інноваційного потенціалу молоді;

низька якість загальної освіти молоді, недостатнє застосування потенціалу неформальної освіти з метою підвищення конкурентоспроможності молоді на ринку праці;

несистемний характер формування у молодих людей громадянськості та патріотизму;

відсутність ефективного механізму формування й реалізації молодіжної політики на засадах громадянського суспільства, нерозвиненість низової ланки в системі координації молодіжних процесів;

низький рівень організації та культури молодіжного дозвілля.

Отже, є потреба впровадження більш прагматичної політики у молодіжній сфері, що означає підготовку молоді, як самоврядованих громадян, здатних до життя у самоорганізованій громаді та суспільстві.

Паспорт Програми наведено у додатку 1 до Програми.

 

  1. Підстава для розроблення Програми

Районна програма „Молодь Закарпаття” на 2016 – 2020 роки (далі – Програма) розроблена відповідно до статей 6, 17, 39 Закону України “Про місцеві державні адміністрації”, законів України від 5 лютого 1993 № 2998-XII „Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні”, від 21 червня 2001 року № 2558-III „Про соціальну роботу з дітьми та молоддю”, Указів Президента України від 29 березня 2001 року № 221/2001 „Про додаткові заходи щодо реалізації державної молодіжної політики”, від 27 вересня 2013 року № 532/2013 „Про Стратегію розвитку державної молодіжної політики на період до 2020 року”, розпорядження Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2015 року № 1018-р „Про схвалення Концепції Державної цільової соціальної програми „Молодь України” на 2016 – 2020 роки”, постанови Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2011 року № 1049 „Про затвердження Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка”, розпорядження голови Закарпатської обласної державної адміністрації від 25.11.2015  №432 „Про Регіональну програму „Молодь Закарпаття” на 2016 – 2020 роки”.

2. Мета Програми

 

Метою Програми є створення сприятливих умов для розвитку і самореалізації української молоді, формування її громадянської позиції та національно-патріотичної свідомості, повноцінної участі молодих людей у розбудові громадянського суспільства

3. Завдання і заходи реалізації Програми:

 

Основними завданнями Програми є:

відродження національно-патріотичного виховання, утвердження громадянської свідомості і активної позиції молоді;

популяризація та утвердження здорового і безпечного способу життя та культури здоров’я серед молоді;

набуття молодими людьми знань, навичок та інших компетентностей поза системою освіти (розвиток неформальної освіти);

створення умов, спрямованих на працевлаштування молоді (забезпечення первинної і вторинної зайнятості та самозайнятості молоді);

забезпечення партнерської підтримки молоді тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб;

надання підтримки інститутам громадянського суспільства;

налагодження міжрегіональних та міжнародних зв’язків, підтримка і стимулювання обдарованої молоді;

інформаційне забезпечення державної політики у молодіжній сфері.

Завдання і заходи з виконання Програми наведено у додатку 2 до Програми.

4. Фінансове забезпечення Програми

 

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів районного бюджету, а також інших джерел, не заборонених законодавством України.

Орієнтовний загальний обсяг фінансування Програми становить 1442.0 тис.грн.

Обсяг видатків, необхідних для виконання Програми, визначається щороку з урахуванням можливостей районного та інших місцевих бюджетів під час формування їх показників.

 

  1. Очікувані результати

 

Виконання Програми дасть змогу:

підвищити рівень громадської активності та патріотичної свідомості молоді, створити морально-етичні засади для її всебічного розвитку;

залучити молодь до розроблення пропозицій щодо вдосконалення механізму реалізації державної молодіжної політики;

підвищити рівень правової культури молодих громадян, зокрема в питаннях поваги до прав і свобод людини, відповідальності за власне життя;

збільшити чисельність молоді, залученої до популяризації та утвердження здорового і безпечного способу життя та культури здоров’я;

забезпечити залучення молоді до волонтерства як форми суспільно значимої діяльності вторинної зайнятості;

підвищити рівень самоорганізації і самоврядування інститутів громадянського суспільства;

збільшити чисельність молоді, що бере участь у діяльності інститутів громадянського суспільства;

забезпечити надання підтримки молодим громадянам у працевлаштуванні та реалізації підприємницьких ініціатив;

Показники ефективності Програми визначаються за результатами моніторингу її виконання.

 

 

Додаток 1

до Програми

 

ПАСПОРТ

Районної програми „Молодь Закарпаття” на 2016 – 2020 роки

1. Ініціатор розроблення

Програми

Перечинська районна державна адміністрація
2. Підстава для розроблен-ня Програми Закон України „Про місцеві державні адміністрації”, від 5 лютого 1993 року          № 2998-XII „Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні”, від 1 грудня 1998 року № 281-XIV „Про молодіжні та дитячі громадські організації”, Укази Президента України від 29 березня 2001 року №221/2001 „Про додаткові заходи щодо реалізації державної молодіжної політики”, від 27 вересня 2013 року               № 532/2013 „Про Стратегію розвитку державної молодіжної політики на період    до 2020 року”, розпорядження Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2015 року № 1018-р “Про схвалення Концепції Державної цільової соціальної програми “Молодь України” на 2016 – 2020 роки”, постанова Кабінету Міністрів України від    12 жовтня 2011 року № 1049 „Про затвердження Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка”, розпорядження голови Закарпатської обласної державної адміністрації від 25.11.2015 року № 432 :
3. Розробник Програми Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації
4. Відповідальні виконавці Програми Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації
5. Учасники Програми Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації
6. Термін реалізації Програми 2016 – 2020 роки
7. Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми (для комплексних програм) Районний бюджет, інші місцеві бюджети
8. Загальний обсяг фінан-сових ресурсів, необ-хідних для реалізації Програми всього, у тому числі: 1442.0 тис.гривень

 

коштів районного бюджету 1442.0 тис.гривень

 

 

 

 

Заступник голови ради                                                              М.М.Петрішко                    


Додаток 2

до Програми

 

 

ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ

з виконання районної Програми „Молодь Закарпаття” на 2016 – 2020 роки

 

 

Найменуван-ня завдання Наймену-

вання показника

Значення показника Найменування заходу Виконавці Джерела фінансу-вання Прогноз-ний обсяг фінансо- вих ресурсів для виконан-ня заходів, тис. гривень у тому числі за роками
усього у тому числі за роками 2016 2017 2018 2019 2020
2016 2017 2018 2019 2020

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1. Відродження національно-патріотичного виховання, утвердження громадянської свідомості і активної позиції молоді

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

кількість залученої молоді, осіб 1.1. Проведення районних та міських акцій, ігор (у тому числі комп’ютерних), конкурсів, засідань за круглим столом, дебатів, семінарів (тренінгів), конференцій, форумів, фестивалів з метою посилення профілак-тики правопорушень через підвищення рівня правових знань, пра-вової культури та правової поведінки молоді Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміні-страції Районний бюджет 48,0 7,5 8,4 9,0 10,8 12,3
1600 250 280 300 360 410
кількість залученої молоді, осіб 2300 320 400 460 500 620 1.2. Проведення районних та міських акцій, ігор (у тому числі комп’ютерних), конкурсів, засідань за круглим столом, дебатів, семінарів (тренінгів), кон-ференцій, форумів, фе-стивалів з метою формування патріо-тичної свідомості та активної громадянської позиції молоді, ви-ховання у молоді почуття особистої та національної гідності Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміні-страції районнийбюджет 115,0 16,0 20,0 23,0 25,0 31,0
Інші місцеві бюджети
кількість залученої молоді, осіб 1800 290 330 360 400 420 1.3. Проведення районних та міських акцій, ігор, конкурсів, засідань за круглим столом, дебатів, семінарів (тренінгів), конференцій, форумів, фестивалів з метою виховання у молоді толерантності до націо-нально-культурного різноманіття, шанобливого ставлення до вкладу національних меншин у державотворчі процеси України Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміні-страції Районнийбюджет 90,0 14,5 16,5 18,0 20,0 21,0
Інші місцеві бюджети
кількість залученої молоді, осіб 2050 340 380 420 440 470 1.4. Проведення районних та міських акцій, ігор (у тому числі комп’ютерних), конкурсів, засідань за круглим столом, дебатів, семінарів (тренінгів), кон-ференцій, форумів, фестивалів з метою формування береж-ливого ставлення до довкілля Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміні-страції Районний  бюджет 82,0 13,6 15,2 16,8 17,6 18,8
Інші місцеві бюджети
кількість залученої молоді, осіб 1900 300 360 380 420 440 1.5. Проведення районних та міських акцій, ігор (у тому числі комп’ютерних), конкурсів, засідань за круглим столом, дебатів, семінарів (тренінгів), конференцій, форумів, фестивалів, пленерів та здійснення інших за-ходів  з метою під-тримки ініціатив молоді, створення умов для її творчого і духовного розвитку, інтелек-туального самовдо-сконалення Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміні-страції Районний бюджет 57,0 9,0 10,8 11,4 12,6 13,2
Інші місцеві бюджети
Разом: Районний бюджет 392,0 60,6 70,9 78,2 86,0 96,3
Інші місцеві бюджети
Разом 392,0 60,6 70,9 78,2 86,0 96,3
2. Популяри-зація та утвердження здорового і безпечного способу жит-тя та куль-тури здоров’я серед молоді кількість залученої молоді, осіб 2130 370 400 420 450 490 2.1. Проведення районних та міських акцій, ігор         (у тому числі комп’ютерних), конкурсів, засідань за круглим столом, дебатів, семінарів (тренінгів), конференцій, форумів, фестивалів, трудових, військово-спортивних, оздоровчих та інших таборів з метою під-вищення рівня здоров’я молоді, популяризація та утвердження здорового і безпечного способу життя та культури здоров’я серед молоді Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміні-страції Районнийбюджет 149,1 25,9 28,0 29,4 31,5 34,3
Інші місцеві бюджети
кількість залученої молоді,

осіб

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1500 250 280 300 320 350 2.2. Проведення районних та міських акцій, ігор (у тому числі комп’ютерних), конкурсів, засідань за круглим столом, дебатів, семінарів (тренінгів), конфере-нцій, форумів, фестивалів, трудових, військово-спортивних, оздоровчих та інших таборів з метою сприяння зміцненню психічного здоров’я молодих людей, формування внутрі-шньої культури їх взаємин у сім’ї та соціальному середо-вищі; забезпечення репродуктивного здо-ров’я молоді, попу-ляризація серед молоді знань з безпеки життєдіяльності Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміні-страції Районний бюджет 105,0 17,5 19,6 21,0 22,4 24,5
Інші місцеві бюджети
Разом: Районний бюджет 254,1 43,4 47,6 50,4 53,9 58,8
Інші місцеві бюджети
Разом 254,1 43,4 47,6 50,4 53,9 58,8
3. Набуття мо-лодими людьми знань, навичок та інших компе-тентностей поза системою освіти (розвиток не-формальної освіти) кількість залученої молоді, осіб 480 80 90 90 100 120 3.1. Проведення районних та міських акцій семінарів, семінарів-тренінгів, тренінгів (базових, спеціалізованих, для тренерів) з неформальної освіти та з метою підготовки молодіжних працівників (Youth Worker) із залученням державних службовців молодіжної сфери та представників гро-мадських молодіжних організацій Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміні-страції Районний бюджет 14,4 2,4 2,7 2,7 3,0 3,6
Інші місцеві бюджети
кількість залученої молоді, осіб 500 80 90 100 110 120 3.2.Організація роботи тематичних наметових таборів, включаючи їх разове облаштування, без створення стаціо-нарних закладів Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміні-страції Районнийбюджет 293,3 46,9 52,7 58,6 64,5 70,6
Інші місцеві бюджети
Разом: Районний  бюджет 307,7 49,3 55,4 61,3 67,5 74,2
Інші місцеві бюджети
Разом 307,7 49,3 55,4 61,3 67,5 74,2
4. Створення умов, спрямо-ваних на пра-цевлаштування молоді (забез-печення пер-винної і вто-ринної зайня-тості та само-зайнятості мо-лоді)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

кількість залученої молоді, осіб 1150 200 210 230 250 260 4.1. Проведення районних та міських акцій, ігор    (у тому числі комп’ютерних), конкурсів, засідань за круглим столом, дебатів, семінарів (тренінгів), конференцій, фору-мів, фестивалів з метою спрямування професійних інтересів молоді за формулою: “інформування-нав-чання-тестування-за-лучення”, форму-вання усвідомлених мотивів вибору певного виду діяль-ності Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміні-страції Районний бюджет 40,3 7,0 7,4 8,0 8,8 9,1
Інші місцеві бюджети
кількість залученої молоді, осіб 840 140 150 170 180 200 4.2. Проведення районних та міських акцій, ігор     (у тому числі комп’ютерних), конкурсів, засідань за круглим столом, дебатів, семінарів (тренінгів), конференцій, фору-мів, фестивалів з метою сприяння розвитку моло-діжного підпри-ємництва, само-зайнятості та ефек-тивного просування молодих людей у підприємницькому се-редовищі Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміні-страції Районний бюджет 25,2 4,2 4,5 5,1 5,4 6,0
Інші місцеві бюджети
кількість залученої молоді, осіб 840 140 150 170 180 200 4.3. Проведення районних та міських акцій, конкурсів, засідань за круглим столом, смінарів (тренінгів), конференцій, форумів з метою залучення молоді до волон-терської діяльності Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміні-страції Районний бюджет 25,2 4,2 4,5 5,1 5,4 6,0
Інші місцеві бюджети
кількість залученої молоді, осіб 650 105 120 130 140 155 4.4. Проведення, районних та міських акцій, ігор    (у тому числі комп’ютерних), конкурсів, засідань за круглим столом, дебатів, семінарів (тренінгів), конференцій, фору-мів, фестивалів, тру-дових та інших табо-рів з метою форму-вання та реалізації ме-ханізмів підвищення рівня зайнятості мо-лоді шляхом забез-печення вторинної зайнятості Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміні-страції Районний бюджет 50,7 8,2 9,4 10,1 10,9 12,1
Інші місцеві бюджети
Разом: Районний бюджет 141,4 23,6 25,8 28,3 30,5 33,2
Інші місцеві бюджети
Разом 141,4 23,6 25,8 28,3 30,5 33,2
5. Забезпечен-ня партнер-ської підтрим-ки молоді тимчасово окупованих те-риторій та вну-трішньо пере-міщених осіб кількість залученої молоді, осіб 210 30 40 45 45 50 5.1. Здійснення захо-дів, спрямованих на соціальне стано-влення та підтримку молоді з числа внутрішньо перемі-щених осіб Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміні-страції Районний бюджет 45,8 6,54 8,7 9,8 9,8 11,0
Інші місцеві бюджети
Разом:

 

Районнийбюджет 45,8 6,5 8,7 9,8 9,8 11,0
Інші місцеві бюджети
Разом 45,8 6,5 8,7 9,8 9,8 11,0
6. Налагодже-ння міжрегіо-нальних та міжнародних зв’язків, під-тримка та стимулюван-ня обдарова-ної молоді кількість залученої молоді, осіб 340 50 60 70 80 80 6.1. Забезпечення участі представників громад-ських організації, обдарованих і талановитих дітей, молоді у міжнародних, всеукраїнських, облас-них акціях, іграх, фестивалях, концертах, пленерах, конкурсах, семінарах, семінарах-тренінгах, конференціях, форумах, виставках, засіданнях за круглим столом, парламентських та громадських слухан-нях Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміні-страції Районний бюджет 51,0 7,5 9,0 10,5 12,0 12,0
Інші місцеві бюджети
 

 

 

Разом:

Районний бюджет 51,0 7,5 9,0 10,5 12,0 12,0
Інші місцеві бюджети
Разом 51,0 7,5 9,0 10,5 12,0 12,0
7. Інформа-ційне забезпе-чення держав-ної політики у молодіжній сфері Кількість одиниць, тематичних видів 10 2 2 2 2 2 7.1. Розроблення, видан-ня, придбання  інформа-ційних матеріалів з пи-тань молодіжної полі-тики. Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміні-страції Районнийбюджет 20,0 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0
Інші місцеві бюджети
Кількість одиниць, тематичних видів 10 2 2 2 2 2 7.2. Розроблення, виго-товленя, розповсюдженя соціальної реклами з питань молодіжної полі-тики. Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміні-страції Районний бюджет 30,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0
Інші місцеві бюджети
Кількість одиниць, тематичних видів 5 1 1 1 1 1 7.3. Проведення соціо-логічних дослідженнь з питань становища молоді, проблемних питань молодіжного середовища в області, районі, місті Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміні-страції Районнийбюджет 200,0 30,0 35,0 40,0 45,0 50,0
Інші місцеві бюджети
 

 

Разом:

Районнийбюджет 250,0 37,0 43,5 50,0 56,5 63,0
Інші місцеві бюджети
Разом 250,0 37,0 43,5 50,0 56,5 63,0
ВСЬОГО: Районний бюджет
Інші місцеві бюджети
ВСЬОГО: 1442,0 227,9 260,9 288,5 316,2 348,5

 

 

 

 

 

Заступник голови ради                                                                  М.М.Петрішко

Comments are closed.

Перейти до вмісту