Рішення №95
11.06.2017
Рішення №97
11.06.2017
Показати всі

Рішення №96

    УКРАЇНА

ПЕРЕЧИНСЬКА РАЙОННА РАДА

     Пята  сесія  УІІ скликання

 

РІШЕННЯ

 

         

            31.03.2016                            м.Перечин                                          №  96        

 

Про Програму  забезпечення

реалізації державної політики у

сфері соціального захисту

населення  в Перечинському

районі  на 2016- 2020 роки

 

         Відповідно до  пункту 16 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши    та обговоривши  Програму забезпечення реалізації державної політики у сфері соціального захисту населення  в Перечинському районі  на 2016- 2020 роки , районна рада вирішила:

 

  1. Затвердити Програму  забезпечення реалізації державної політики у сфері соціального захисту населення  в Перечинському районі  на 2016- 2020 роки ( далі-Програма), що  додається .
  2. Фінансовому управлінню районної державної адміністрації (Керецман Л.В.)  передбачити асигнування на фінансування Програми.
  3. Управлінню соціального захисту населення районної державної адміністрації  (Цвік В.І.) про хід виконання Програми інформувати районну раду  до 31 грудня протягом дії Програми.
  4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника голови  районної державної адміністрації Ладомиряк М.П. та постійні комісії районної ради:  з питань економічної реформи, планування, бюджету, фінансів, контролю за проведенням приватизації, інвестицій та регуляторної політики  ( Крупчинський Б.Ю.), з питань соціального розвитку села, агропромислового комплексу, земельних і лісових ресурсів, екології, промисловості, будівництва, архітектури, паливно-енергетичного комплексу, соціальної інфраструктури (Цмур Ю.І.).

 

 

 

Голова ради                                                                                        М.І.Ласкін

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення районної ради

31.03.2016  № 96

 

 

П Р О Г Р А М А

забезпечення реалізації державної політики у сфері соціального захисту населення  в Перечинському районі  на 2016- 2020 роки

 

  1. Загальні положення

 

Управління соціального захисту населення забезпечує виконання на території району повноважень, встановлених законодавством України у сфері соціального захисту працюючого населення, у тому числі працівників, зайнятих на роботах зі шкідливими та важкими умовами праці; соціальної підтримки та надання соціальних послуг особам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, сім’ям та особам, які перебувають у складних житлових обставинах, дітям-сиротам та дітям, позбавлених батьківського піклування, малозабезпеченим та іншим соціально вразливим верствам населення; захисту прав та реалізації соціальних гарантій, визначених законодавством України для окремих категорій населення, в тому числі ветеранів війни та праці, жертв політичних репресій, громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; з питань поліпшення становища сімей, у тому числі сімей з дітьми, багатодітних сімей, попередження насильства в сім ’ї тощо.

На обліку в управлінні соціального захисту населення знаходиться біля 15 тисяч громадян соціально вразливої категорії населення,  в тому числі і пільгової категорії громадян – інваліди війни та праці, ветерани УМВС та ВВС, багатодітні  та малозабезпечені сім’ї, особи, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції тощо.

Враховуючи важливість соціальної підтримки сімей та недопущення зростання соціальної напруги в районі, необхідно проводити широку інформаційно-роз’яснювальну роботу щодо надання соціальної допомоги, житлових субсидій  як на місцях, так і з виїздом у віддалені села. Також для перевірки достовірності та повноти інформації про доходи і майновий стан  необхідно систематично проводити обстеження умов життя заявника.

В умовах значного підвищення тарифів, розширення кола претендентів на житлові субсидії, постійного зростання кількості звернень за призначенням нових видів допомоги, компенсацій, пов’язаних з посиленням соціального захисту учасників антитерористичної операції та їх сімей, зростає потреба у проведенні більшої кількості заходів, які можна здійснити лише при наявності належного матеріально-технічного забезпечення управління.

З метою створення зручних і сприятливих умов надання можливості отримати допомогу на оплату житлово-комунальних послуг громадянам, забезпечення вдосконалення, спрощення та підвищення ефективності порядку надання житлових субсидій, пільг, компенсацій, інших видів державної соціальної допомоги, покращення якості надання допомоги, поінформованості населення пропонується Програма Забезпечення реалізації державної політики у сфері соціального захисту населення  в Перечинському районі  на 2016- 2020 роки.

 

  1. Мета і завдання Програми

 

 

Основною метою Програми є:

-здійснення дієвих заходів щодо матеріально-технічного забезпечення  управління  для забезпечення реалізації державної соціальної політики на території району;

-створення зручних і сприятливих умов для призначення житлових субсидій, пільг, компенсацій, інших видів державної соціальної допомоги;

-спрощення процедури отримання необхідної інформації від уповноважених організацій;

-забезпечення контролю за призначенням та виплатою соціальних допомог;

-забезпечення відкритості і прозорості дій, роз’яснювальної роботи діючих законодачих актів з основних питань соціального захисту населення в найбільш віддалених населених пунктах району.

 

 

  1. Обсяги та джерела фінансування

 

Фінансове забезпечення заходів щодо підтримки виконання Програми здійснюється за рахунок коштів районного бюджету.

Загальний обсяг фінансування Програми становить 350550,00 (Триста п’ятдесят  тисяч п’ятсот п’ятдесят гривень) (розрахунок додається).

 

  1. Очікувані результати виконання Програми

 

Програма передбачає вирішення у невідкладному порядку проблем матеріально-технічного забезпечення діяльності відділів управління соціального захисту населення щодо призначення та виплат соціальних допомог, пільг, компенсацій, надання житлових субсидій населенню.

Виконання Програми дасть можливість :

-покращити матеріально-технічну базу управління соціального захисту населення та організаційно-технічне забезпечення заходів, пов’язаних з наданням житлових субсидій, соціальних допомог, пільг, компенсацій  та інших соціальних виплат на 2016- 2020 роки;

-створити зручні та сприятливі умови для призначення житлових субсидій, пільг, компенсацій, інших видів державної соціальної допомоги, спрощення процедури отримання необхідної інформації від уповноважених організацій, вчасного забезпечення письмового інформування про прийняте рішення громадян, які зверталися для призначення субсидій та інших видів соціальних допомог;

-забезпечити реалізацію державної політики з питань соціального захисту населення, організацію ефективного співробітництва місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування;

-забезпечити виконання заходів щодо поліпшення становища соціально вразливих верств населення, сімей та громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах та всебічне сприяння в отриманні ними соціальних виплат та послуг за місцем проживання, перебування.


Заходи Програми

 

Грн.

 

№ з/п Назва заходів Відповідальні виконавці 2016 2017 2018 2019 2020 Всього:
1 Придбання канцелярського приладдя,паперу,конвертів, марок для відправки службової кореспонденції,

витратних та ін. матеріалів до комп’ютерної техніки

 

Управління соціального захисту населення райдержадміністрації 45410 45410 45410 45410 45410 227050
2 Оплата послуг з перезарядки картриджів, тонерів, поточного ремонту  комп’ютерної техніки,з технічного обслуговування програмного забезпечення , за палітурні роботи

 

Управління соціального захисту населення райдержадміністрації 24700 24700 24700 24700 24700 123500
Всього 70110 70110 70110 70110 70110 350550

 

 

Паспорт Програми

 

1 Найменування Програма забезпечення реалізації державної політики у сфері соціального захисту населення  в Перечинському районі  на 2016- 2020 роки

 

2 Ініціатор розроблення Програми Управління соціального захисту населення райдержадміністрації
3 Розробник Програми Управління соціального захисту населення райдержадміністрації
4 Відповідальний Управління соціального захисту населення райдержадміністрації
5 Термін реалізації Програми 2016-2020 роки
6 Учасники Програми Управління соціального захисту населення райдержадміністрації
7 Джерела фінансування Районний бюджет
8 Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, усього, в тому числі: 350550,00 грн.
9 Коштів районного бюджету 350550,00 грн.

 

Розрахунок заходів Програми

 

№ з/п Назва заходів 2016 2017 2018 2019 2020 Всього:
1 Придбання канцелярського приладдя,паперу,конвертів, марок для відправки службової кореспонденції,

витратних та ін. матеріалів до комп’ютерної техніки  в т.ч.:

Катриджі лазерні 5х450=2250

Катриджі ленточні 3х500=1500

Катридж лазерний -2490

Папір ксероксний А4 – 180х80,00=14400,00

Папір перфорований

15х440=6600

Папір газетний 20х45=900

Конверти–1500х 2,80=4200,00

Марки 114х5,00=570,00

Папка швидкозшивач

(Справа)- 5000х2,50=12500,00

45410 45410 45410 45410 45410 227050
2 Оплата послуг з перезарядки картриджів, тонерів, поточного ремонту  комп’ютерної техніки,з технічного обслуговування програмного забезпечення , за палітурні роботи в т.ч.:

заправка картриджів 80х150=12000

ремонт комп’ютерної техніки –  5000

придбання програмного забезпечення – 1600

палітурні роботи (друкована продукція

-особові  рахунки одержувачів допомог 4000х1,3=5200

журнали 15х60=900

24700 24700 24700 24700 24700 123500
Всього 70110 70110 70110 70110 70110 350550

 

Comments are closed.

Перейти до вмісту