Рішення №94
11.06.2017
Рішення №96
11.06.2017
Показати всі

Рішення №95

УКРАЇНА

ПЕРЕЧИНСЬКА РАЙОННА РАДА

     Пята  сесія  УІІ скликання

 

РІШЕННЯ

 

            

            31.03.2016                            м.Перечин                                      №  95     

   

Про    Комплексну програму

забезпечення державної безпеки

у Перечинському районі на 2016-2017 роки 

 

Відповідно до пункту 16 частини 1 статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, заслухавши та обговоривши Комплексну програму забезпечення державної безпеки у Перечинському районі на 2016-2017 роки, районна рада вирішила:

 

 1. Затвердити Комплексну програму забезпечення державної безпеки у Перечинському районі на 2016-2017 роки    (далі- Програма), що додається.
 2. Фінансовому управлінню районної державної адміністрації (Керецман Л.В.) передбачити асигнування на фінансування Програми.
 3. Про стан виконання заходів і завдань Програми інформувати районну раду  до 31 грудня протягом дії Програми .
 4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на голову районної державної адміністрації Олефіра В.І. та постійні комісії районної ради: з питань дотримання регламенту, депутатської етики, забезпечення діяльності депутатів, законності, правопорядку та транскордонних зв’язків (Томаш В.М.)., з питань економічної реформи, планування, бюджету, фінансів, контролю за проведенням приватизації, інвестицій та регуляторної політики (Крупчинський Б.Ю.).

 

 

 

Голова ради                                                                              М.І. Ласкін

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення районної ради

31.03.2016  № 95

 

Комплексна програма

забезпечення державної безпеки у Перечинському районі на 2016-2017 роки

 

Загальні положення

 

Комплексна програма забезпечення державної безпеки у Перечинському районі на 2016-2017 роки (далі –  Програма) розроблена  на підставі Законів України “Про Службу безпеки України”, “Про боротьбу з тероризмом”, “Про  запобігання  корупції”, “Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю”.

Програма розроблена для створення дієвої системи протидії можливим терористичним проявам,  концентрації зусиль правоохоронних органів на протидії організованій злочинності та корупції, стабілізації криміногенної ситуації, уповільнення темпів зростання злочинності, покращення координації роботи органів влади, правоохоронних і контролюючих структур, розробки і втілення нової стратегії правозастосовної діяльності, методів і засобів попередження злочинів.

Відповідно до Закону України “Про Службу безпеки України” на  Службу безпеки України покладається у межах визначеної законодавством компетенції захист державного суверенітету, конституційного ладу, територіальної цілісності, економічного, науково-технічного і оборонного потенціалу України, законних інтересів держави та прав громадян від розвідувально-підривної діяльності іноземних спеціальних служб, посягань з боку окремих організацій, груп та осіб. До завдань Служби безпеки України також входить попередження, виявлення, припинення та розкриття злочинів проти миру і безпеки людства, тероризму, корупції та організованої злочинної діяльності у сфері управління і економіки та інших протиправних дій, які безпосередньо створюють загрозу життєво важливим інтересам України.

Мета Програми

Метою Програми є:

– удосконалення оперативно–службової діяльності Перечинського міжрайонного відділу Управління Служби безпеки в Закарпатській області (далі – Перечинський МРВ УСБУ в Закарпатській області), покращення взаємодії з іншими правоохоронними органами, органами місцевого самоврядування, громадськими формуваннями   щодо забезпечення державної безпеки;

– покращення матеріально–технічного забезпечення  з метою збільшення ефективності її роботи та мобільності у реагуванні і попередженні злочинів, а також інших правопорушень;

– покращення роботи з питань попередження протиправних проявів і злочинів, інших негативних явищ.

 – зниження загального рівня загроз інтересам держави, зменшення впливу її організованих форм за рахунок створення належних умов для ефективного виконання службових обов’язків працівниками підрозділу СБУ;

– зменшення рівня протиправних проявів на території контррозвідувального забезпечення за рахунок покращення мобільності працівників відділу;

– запобігання виникненню умов, що сприяють вчиненню злочинів,  удосконалення методів боротьби з тероризмом, контрабандою, організованою злочинною діяльністю та корупцією, забезпечення захисту конституційних прав та свобод людини, проведення правової та виховної роботи з населенням, посилення координації дій правоохоронних органів та удосконалення співпраці з місцевими органами влади.

 

 1. Основні заходи Програми

 

1.1.   З метою комплексного вирішення проблем захисту економічних інтересів держави забезпечити систематичне проведення спеціальних операцій, спрямованих на запобігання незаконному переміщенню товарів через митний кордон України, виявлення каналів контрабанди наркотичних засобів, зброї, затримання контрабандних товарів та виявлення і притягнення до відповідальності організаторів та членів організованих угруповань, причетних до організації каналів контрабандної діяльності.

 

Перечинський МРВ УСБУ в Закарпатській області, Чопський прикордонний загін, територіальний підрозділ митниці

Термін: протягом 2016-2017 років

 

1.2. Проведення роботи, спрямованої на виявлення і припинення корупційних діянь, хабарництва та інших зловживань посадовими і службовими особами митних, прикордонних, інших органів з контрольно-дозвільними повноваженнями у сфері зовнішньоекономічної діяльності.

 

Перечинський МРВ УСБУ в Закарпатській області, Чопський прикордонний загін, територіальний підрозділ митниці

Термін: протягом 2016-2017 років

 

1.3. Проведення оперативно-розшукових  заходів, спрямованих на ліквідацію каналів  незаконної міграції іноземців територією України, з метою послаблення їх впливу на криміногенну ситуацію в регіоні; здійснення заходів з виявлення і припинення протиправної діяльності посадових і службових осіб, що сприяють функціонуванню каналів незаконної міграції.

 

Перечинський МРВ УСБУ в Закарпатській області, Чопський прикордонний загін, територіальний підрозділ митниці

Термін: протягом 2016-2017 років

 

1.4. Проведення заходів, спрямованих на збереження та посилення рівня захисту відомостей, що містять державну таємницю в державних органах влади, правоохоронних та контролюючих органах, установах та організаціях всіх форм власності.

Перечинський МРВ УСБУ в Закарпатській області

Термін: протягом 2016-2017 років

 

1.5. Проведення заходів, спрямованих на організацію та забезпечення ефективної протидії можливим терористичним загрозам у відношенні місць масового скупчення людей, вразливих промислових об’єктів, підприємств життєзабезпечення, транспортної інфраструктури тощо.

 

Перечинський МРВ УСБУ в Закарпатській

області, Перечинське відділення поліції

Ужгородського відділу поліції

Головного управління Національної

поліції в Закарпатській області, Перечинський

районний сектор

Термін: протягом 2016-2017 років

 

1.6. Проведення  нарад з питань координації заходів щодо боротьби з контрабандою, організованою злочинною діяльністю та корупцією.

 

Перечинський МРВ УСБУ в Закарпатській

області, Перечинське відділення поліції

Ужгородського відділу поліції

Головного управління Національної

поліції в Закарпатській області

Термін:  протягом 2016-2017 років

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

до Програми

 

 

ПАСПОРТ ПРОГРАМИ

 

 1. Назва: Комплексна програма забезпечення державної безпеки у Перечинському районі на 2016-2017 роки
 2. Підстава для розроблення: статті 6, 25 Закону України “Про місцеві державні адміністрації”,  Закон України  “Про Службу безпеки України”.
 3. Районний замовник або координатор: райдержадміністрація
 4. Мета: удосконалення оперативно–службової діяльності Перечинського  МРВ УСБУ в Закарпатській області), покращення взаємодії з іншими правоохоронними органами, органами місцевого самоврядування, громадськими формуваннями   щодо забезпечення державної безпеки, покращення матеріально–технічного забезпечення  з метою збільшення ефективності її роботи та мобільності у реагуванні і попередженні злочинів, а також інших правопорушень
 5. Початок: січень  2016 р.   Закінчення: грудень 2017 року.
 6. Етапи виконання: 2016-2017 роки.
 7. Загальні обсяги фінансування:   50,0   тисяч гривень, в тому числі: видатки районного бюджету 50,0 тисяч гривень.
 8. Очікувані результати виконання: зниження загального рівня загроз інтересам держави, зменшення впливу її організованих форм за рахунок створення належних умов для ефективного виконання службових обов’язків працівниками підрозділу СБУ.
 9. Контроль за виконанням: райдержадміністрація, районна рада

 

Заступник голови ради                                                              М.М.Петрішко

 

Додаток 2

до Програми

 

Розрахунок

потреби коштів для реалізації заходів, передбачених Програмою

 

тис.грн.

№ з/п

 

1.

 

 

 

2.

Зміст 2016 рік

 

2017 рік

 

2016-2017 роки

(грн.)

1.

 

Придбання комп’ютерного обладнання, засобів зв’язку та розмножувальної

техніки

 

 

 

 

техніки

10,0

 

 

 

 

10,0

 

 

 

 

20,0

 

 

 

 

2.

 

Придбання паливно-мастильних матеріалів для проведення виїздів у населені пункти району 15,0 15,0 30,0
Разом: 25,0 25,0 50,0

 

Заступник голови ради                                                          М.М.Петрішко

 

 

Додаток 3

до Програми

 

 

Орієнтовні обсяги та джерела фінансування Програми

 

 

 

Джерела фінансування Обсяг фінансування, всього,

тис.грн

 

За роками фінансування
2016 2017
Районний бюджет 50,0 25,0 25,0

 

 

 

 

 

Заступник голови ради                                                      М.М.Петрішко

Comments are closed.

Перейти до вмісту