Рішення №93
11.06.2017
Рішення №95
11.06.2017
Показати всі

Рішення №94

    УКРАЇНА

ПЕРЕЧИНСЬКА РАЙОННА РАДА

     Пята  сесія  УІІ скликання

 

РІШЕННЯ

 

            

            31.03.2016                            м.Перечин                                      №   94       

 

Про   районну    Програму    розвитку

земельних відносин у Перечинському

районі на 2016 рік

 

 

Відповідно до пункту 16 частини 1 статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, заслухавши та обговоривши районну Програму розвитку земельних відносин у Перечинському районні на 2016 рік, районна рада вирішила:

 

 1. Затвердити районну Програму розвитку земельних відносин у    Перечинському районі на 2016 рік (далі- Програма), що додається.
 2. Фінансовому управлінню районної державної адміністрації (Керецман Л.В.) передбачити асигнування на фінансування Програми.
 3. Виконавцям, зазначеним в заходах реалізації Програми, забезпечити своєчасне і якісне її виконання.
 4. Відділу Держгеокадастру у Перечинському районі Закарпатської області про хід виконання Програми інформувати районну раду до 20 червня та 20 грудня 2016 року.
 5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника голови районної державної адміністрації Ладомиряк М.П. та постійну комісію районної ради з питань соціального розвитку села, агропромислового комплексу, земельних і лісових ресурсів, екології, промисловості, будівництва, архітектури, паливно-енергетичного комплексу, соціальної інфраструктури (Цмур Ю.І.).

 

 

 

Голова ради                                                                                        М.І. Ласкін

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення районної ради

31.03.2016  № 94

 

РАЙОННА ПРОГРАМА

розвитку земельних відносин у Перечинському районі на 2016 рік

 

 1. Загальні положення

 

Районну Програму розвитку земельних відносин у Перечинському районі на 2016 рік (далі – Програма) розроблено відповідно до Земельного кодексу України, законів України „Про землеустрій”, „Про оцінку земель”, Концепції Державної цільової програми розвитку земельних відносин в Україні на період до 2020 року, затвердженої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17 червня 2009 року № 743-р. Програму розроблено Відділом Держгеокадастру у Перечинському районі Закарпатської області з використанням пропозицій, отриманих від виконкомів  міської та сільських рад.

Земля є одним із головних ресурсів життєдіяльності суспільства. Вона слугує територіальною основою для усіх видів діяльності людини та виробничим фактором багатьох галузей. В умовах земельної реформи земля розглядається як один з головних інструментів подолання бідності, підвищення рівня життя кожного члена суспільства та громад у цілому.

Земельні ресурси Перечинщини є одним із найбільш унікальних за своїми властивостями активів Закарпаття.

Із 63127,0 га земельного фонду району 16384,57 га (25,9 відс.) займають землі сільськогосподарського призначення, до числа яких входять сільгоспугіддя – 15958,02 га, з яких рілля – 5347,13 гектара.

Під лісами та лісовкритими площами знаходиться 44484,85 га (70,4 відс.), забудовані землі займають 1445,90 га (2,3 відс.), болота – 2,2 га, відкриті землі без рослинного покриву – 381,12 га (0,6 відс.) та води – 428,35 га (0,6 відсотка).

У структурі земельного фонду району землі у власності і користуванні громадян – 30,5 відс., землі лісогосподарських підприємств – 40,2 відс., землі запасу та землі, не надані у користування – 26,1 відсотка.

Правом на приватизацію земельних ділянок скористались 24746 громадян. Приватизовано 7345 земельних ділянок загальною площею 14643,04 гектара. Видано 7345 державних актів на право власності на земельні ділянки громадянам.

Із початку впровадження Національної кадастрової системи для ведення Державного земельного кадастру (01.01.2013) державні кадастрові реєстратори Відділу Держгеокадастру у Перечинському районі Закарпатської області відповідно до поданих заяв здійснили реєстрацію 1590 земельних ділянок та надали 846 витягів з Державного земельного кадастру про земельні ділянки.

В районі знаходиться одне місто районного значення і 24 сільських населених пунктів.

За станом на 01.01.2013 первинну нормативну грошову оцінку земель проведено в одному  населеному пункті району, що становить 100 відсотків загальної потреби.

Повторну нормативну грошову оцінку проведено у 24 населених пунктах, що становить 100 відсотків до потреби її проведення у 2012 році.

Із 25 населених пунктів району встановлено межі у 25 населених пунктах, або 100 відсотків.

За станом на 01.01.2015 загальна площа населених пунктів району становить 11307,0 гектарів. Площа земель населених пунктів, інвентаризацію яких проведено, становить 9221,83 га, або 81 відс. загальної площі.

Інвентаризація земель населених пунктів, яку було проведено до 2002 року, втратила актуальність та потребує повторного проведення.

Паспорт Програми наведено у додатку 1 до Програми.

 

 1. Визначення проблем, на розв’язання яких спрямовано Програму

 

Основними проблемами, що стримують розвиток земельних відносин в районі, є:

 1. Потреба в зміні та встановленні меж населених пунктів: в районі               з 25 населених пунктів зміни меж потребують 5 населених пунктів.
 2. Проведення інвентаризації земель населених пунктів, земель державних підприємств та органів державної влади, оскільки роботи проводились на старих планово-картографічних матеріалах 60 – 70 років минулого століття.
 3. Проведення нормативної грошової оцінки земель населених пунктів. Підтримування актуального стану нормативної грошової оцінки земель населених пунктів є основним джерелом забезпечення сталих бюджетних надходжень від плати за землю. Грошова оцінка земель водночас є фактором надійного захисту інтересів землекористувачів та власників землі, оскільки за її допомогою кожен з них повинен сплачувати визначену плату за фактичне використання землі.
 4. Виготовлення документації із землеустрою для надання земельних ділянок учасникам антитерористичної операції, що дозволить задовільнити потреби цієї категорії громадян та зняти соціальну напругу.
 5. Оновлення планово-картографічних матеріалів населених пунктів масштабів 1:2000 та 1:5000, що поліпшить топографо-геодезичне забезпечення, яке є основним картографічним ресурсом для ведення Державного земельного кадастру, моніторингу використання та охорони земель, містобудування.
 6. Невідповідне фінансове забезпечення реалізації заходів земельної реформи.
 7. Недостатнє залучення інвестицій та впровадження прогресивних технологій.

Поряд із регіональними чинниками на реформування земельних відносин значною мірою впливають інші фактори, зокрема:

недосконалість державної статистичної звітності;

відсутність дієвої системи державного управління земельними ресурсами;

відсутність державних програм щодо регулювання земельних відносин та охорони земель.

 

 1. Мета та основні заходи Програми

 

Головною метою Програми є сприяння розвитку земельних відносин в районі, створення правових і організаційно-економічних умов, що стимулюватимуть прагнення кожного власника чи користувача земельної ділянки до її правового і ефективного використання, підвищуватимуть відповідальність за охорону земель, стимулюватимуть громадян до посвідчення права власності на землю і тим самим сприятимуть розвиткові ринкових відносин.

Отже, концептуальні питання вдосконалення земельних відносин повинні бути тісно пов’язані з адміністративно-територіальною реформою, соціально-економічною, екологічною політикою держави і спрямовані на підвищення життєвого добробуту населення.

Основними заходами Програми є:

встановлення та зміна меж адміністративно-територіальних одиниць;

інвентаризація земельних ділянок державних підприємств та органів державної влади, у користуванні яких перебувають земельні ділянки, але права на них не зареєстровано у встановленому законом порядку;

інвентаризація земель населених пунктів;

нормативна грошова оцінка земель населених пунктів;

виготовлення документації із землеустрою для надання земельних ділянок учасникам антитерористичної операції;

оновлення планово-картографічних матеріалів населених пунктів масштабів 1:2000 та 1:5000 у відповідності із Земельним кодексом України.

 

 1. Перелік основних завдань Програми:

 

3.1. Встановлення та зміна меж адміністративно-територіальних одиниць

 

На сьогодні існуючі межі міста та сіл, а надалі – територіальних громад – зазнають значних змін, які відбуваються у процесі реалізації колишніх генеральних планів і не відповідають дійсності. Це має негативний вплив на розвиток населених пунктів, управління земельними ресурсами, формування адекватної системи оподаткування.

Для усунення цієї проблеми Програмою передбачається реалізація основних завдань щодо подальшого реформування земельних відносин у місті та населених пунктах шляхом обґрунтованого формування територій та встановлення (зміни) меж адміністративно-територіальних одиниць.

Проекти землеустрою щодо встановлення (зміни) меж населених адміністративно-територіальних одиниць розробляються для створення повноцінного життєвого середовища та сприятливих умов їх територіального розвитку, забезпечення ефективного використання потенціалу територій із збереженням їх природних ландшафтів та історико-культурної цінності з урахуванням інтересів власників земельних ділянок, землекористувачів, у тому числі орендарів, та затвердженої містобудівної документації.

Обсяги робіт і витрат для розроблення проектів землеустрою щодо встановлення та зміни меж адміністративно-територіальних одиниць наведено у додатку 2 до Програми.

 

3.2. Інвентаризація земель державних підприємств та органів державної влади, у користуванні яких перебувають земельні ділянки, але права на них не зареєстровано у встановленому законом порядку

 

Відділ Держгеокадастру у Перечинському районі Закарпатської області бере активну участь у процесі взаємодії з державними підприємствами та органами державної влади, у користуванні яких перебувають земельні ділянки, але права на них не зареєстровано у встановленому законом порядку, з метою проведення інвентаризації та подальшого внесення відомостей до Державного земельного кадастру.

Графіком проведення інвентаризації земельних ділянок державних підприємств та органів державної влади, у користуванні яких перебувають земельні ділянки, але права на них не зареєстровано у встановленому законом порядку, передбачено провести в районі роботи загальною площею 99,0 гектарів.

Обсяги робіт і витрат для проведення робіт з інвентаризації земель державних підприємств та органів державної влади, у користуванні яких перебувають земельні ділянки, але права на них не зареєстровано у встановленому законом порядку, наведено у додатку 3 до Програми.

 

3.3. Інвентаризація земель населених пунктів

 

Програмою передбачається проведення робіт з інвентаризації земель населених пунктів площею 695,0 га, що дасть можливість збільшити надходження від плати за землю.

Обсяги робіт і витрат для проведення робіт з інвентаризації земель населених пунктів наведено у додатку 4 до Програми.

 

3.4. Нормативна грошова оцінка земель населених пунктів

 

Сьогодні при формуванні регіонального та місцевих бюджетів приділяється особлива увага пошуку додаткових джерел їх наповнення та максимальному уникненню бюджетних втрат від використання найбільш стабільних джерел надходжень, серед яких особливе місце займають надходження від плати за використання нашого основного національного багатства – землі.

Плата за землю здійснюється у вигляді земельного податку або орендної плати, що визначається залежно від грошової оцінки земель.

Грошова оцінка і ціна земельної ділянки встановлюється залежно від виду користування, зручності місця розташування, ступеня окультуреності кожної земельної ділянки та інфраструктурного облаштування території. Об’єктивне оподаткування й ціни на земельні ділянки сприятимуть нормальним земельним відносинам і отриманню стабільних доходів власниками землі, землекористувачами та державою в цілому, що виправдовує затрати на виконання і уточнення грошової оцінки.

Грошова оцінка земель дасть можливість органам місцевого самоврядування поряд з нормативно-організаційними методами управління розвитком територій реалізувати свої регулятивні повноваження на підставі створення економічних умов і стимулів раціонального використання земель, створити необхідні умови для формування фінансово-економічної бази населених пунктів за рахунок справляння плати за землю.

Згідно з частиною другою статті 18 Закону України „Про оцінку земель” від 11 грудня 2003 року № 1378-ІV нормативна грошова оцінка земельних ділянок в межах населених пунктів, незалежно від їх цільового призначення, проводиться не рідше ніж один раз у п’ять – сім років. В районі у 2016 році необхідно провести поновлення нормативної грошової оцінки земель 2 населених пунктів. Для забезпечення виконання робіт з нормативної грошової оцінки земель населених пунктів, де термін дії нормативної грошової оцінки завершується, або завершився, необхідно кошти у загальній сумі 20000,0 гривень.

Обсяги робіт і витрат для проведення робіт нормативної грошової оцінки земель населених пунктів наведено у додатку 5 до Програми.

 

3.5. Виготовлення документації із землеустрою для виділення

земельних ділянок учасникам антитерористичної операції

 

Із червня 2014 року в Україні було запроваджено ініціативу землевпорядної служби про першочергове забезпечення земельними ділянками учасників антитерористичної операції та членів родин загиблих. У Перечинському районі видано 18 дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок. За станом на 01.01.2016             2 земельні ділянки виділено учасникам АТО та членам сімей загиблих для індивідуального садівництва та для ведення особистого селянського господарства за межами населених пунктів.

Відділом Держгеокадастру у Перечинському районі Закарпатської області  розроблено Альбом-атлас підібраних учасникам АТО земельних ділянок, до якого включено 21 земельних масивів загальною площею 103,69 гектари. За результатами здійснення аналізу визначено потребу щодо передбачення коштів у місцевих бюджетах на 2016 рік на виготовлення документації із землеустрою для виділення земельних ділянок учасникам АТО, що становить 124,0 тис. гривень.

Обсяги робіт і витрат для виготовлення документації із землеустрою для виділення земельних ділянок учасникам антитерористичної операції наведено у додатку 6 до Програми.

 

3.6. Оновлення планово-картографічних матеріалів населених пунктів масштабу 1:2000

 

З метою поліпшення топографо-геодезичного забезпечення, що є основним картографічним ресурсом для ведення Державного земельного кадастру, моніторингу використання та охорони земель, містобудування і прийняття управлінських рішень, Програмою передбачається провести комплекс робіт із оновлення та створення топографічних планів населених пунктів масштабу 1:2000 площею 10,3 кв. кілометра.

Фінансування передбачається за рахунок коштів місцевих бюджетів у сумі 175,0 тис. гривень.

Виконання зазначених робіт забезпечить достовірними планово-картографічними матеріалами для проведення заходів щодо інвентаризації земель, грошової оцінки, встановлення меж прибережних захисних смуг водних об’єктів, прибудинкових територій, визначення територій рекреаційного, природно-заповідного та інших особливо цінних земель, земельних ділянок, що використовуються не за цільовим призначенням або нераціонально, без правовстановлюючих документів, створення інформаційної бази для ведення Державного земельного кадастру, регулювання земельних відносин, раціонального використання і охорони земельних ресурсів, оподаткування земель.

Обсяги робіт і витрат для проведення робіт з оновлення планово-картографічних матеріалів населених пунктів масштабу 1:2000 наведено у додатках 7 до Програми.

 

 1. Строки виконання та фінансове забезпечення Програми

 

Реалізація Програми здійснюватиметься упродовж 2016 року.

Джерелами фінансування Програми є кошти з місцевих бюджетів. Загальна сума коштів передбачена для фінансування Програми, становить 997,0 тис. грн.

Фінансове забезпечення та обсяги витрат для реалізації Програми (узагальнена) наведено у додатку 8 до Програми.

 

 1. Очікувані результати реалізації Програми

 

Виконання передбачених Програмою заходів і завдань дасть змогу досягти сталого розвитку землекористування, зокрема:

формування дієвої системи підвищення ефективності державного регулювання земельних відносин та управління землекористуванням;

забезпечення здійснення заходів із землеустрою як інструментарію регулювання земельних відносин;

забезпечення реалізації права власності на землю учасників антитерористичної операції та членів родин загиблих;

удосконалення системи платежів за землю;

поетапне введення земельних ділянок та прав на них у економічний оборот;

формування та розвитку ринку земель;

формування інституту обмежень у використанні земель, пов’язаних з охороною земель, та забезпечення екологічної збалансованості землекористування;

підвищення ефективності та екологічної безпеки використання земельних ресурсів;

здійснення раціоналізації (оптимізації) землекористування та створення інвестиційно-привабливого і сталого землекористування;

збільшення надходжень від платежів за землю у бюджети всіх рівнів;

підвищення ефективності оренди землі, особливо у сільському господарстві.

 

 1. Координація та контроль за виконанням Програми

 

Координація та контроль за виконанням Програми покладається на Відділ Держгеокадастру у Перечинському районі Закарпатської області.

Виконавцями Програми є органи місцевого самоврядування.

Виконавці Програми забезпечують реалізацію заходів, аналізують хід виконання її завдань та подають відповідну інформацію Відділу Держгеокадастру у Перечинському районі Закарпатської області до 20 січня 2017 року.

 

 1. Прикінцеві положення

 

Програма уточнюється та коригується у процесі реалізації протягом року із врахуванням змін загальної економічної ситуації, стану фінансування за поданням Відділу Держгеокадастру у Перечинському районі Закарпатської області.

 

Додаток 1

до Програми

 

ПАСПОРТ

районної Програми розвитку земельних відносин

у Перечинському районі на 2016 рік

 

1. Ініціатор розроблення Програми Відділ Держгеокадастру у Перечинському районі  Закарпатської області
2. Підстава для розроблення Програми Закони України від 22 травня 2003 року № 858-IV „Про землеустрій”, від 11 грудня 2003 року № 1378-IV „Про оцінку земель”, від 07 липня 2011 року № 3613-VI „Про Державний земельний кадастр”, Земельний кодекс України від 25 жовтня 2001 року № 2768-III, Концепція Державної цільової програми розвитку земельних відносин в Україні на період до 2020 року, затверджена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17 червня 2009 року № 743-р, Порядок проведення інвентаризації земель, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 23 травня 2012 року № 513
3. Розробник Програми Відділ Держгеокадастру у Перечинському районі  Закарпатської області
4. Співрозробники Програми Державне підприємство „Закарпатський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою”, Закарпатська регіональна філія державного підприємства „Центр державного земельного кадастру”
5. Виконавці Програми Органи місцевого самоврядування
6. Учасники Програми Місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, суб’єкти господарювання, які здійснюють землеустрій
7. Термін реалізації Програми 2016 рік
8. Перелік місцевих бюдже-тів, які беруть участь               у виконанні Програми Кошти міського та сільських бюджетів
9. Загальний обсяг фінан-сових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього, у тому числі: 997,0 тис. гривень
Кошти міського та сільських бюджетів 997,0 тис. гривень

 

 

Заступник голови ради                                                     М.М.Петрішко


Додаток 2

до Програми

 

ОБСЯГИ РОБІТ І ВИТРАТ

для розроблення проектів землеустрою щодо встановлення

та зміни меж адміністративно-територіальних одиниць

№ з/п Назва адміністративно-територіальної одиниці Площа земель, що заплано-вана для фінансу-вання, га План фінансування робіт, тис. грн.
усього: у тому числі

за рахунок:

облас-

ного бюд-жету

місце-вих бюдже-тів
1. Перечинський район 2215 274,0 274,0
УСЬОГО: 2215 274,0 274,0

 

 

 

 

 

Заступник голови ради                                                        М.М.Петрішко


Додаток 3

до Програми

 

ОБСЯГИ РОБІТ І ВИТРАТ

для проведення інвентаризації земель державних підприємств та органів державної влади, у користуванні яких перебувають земельні ділянки,

але права на них не зареєстровано у встановленому законом порядку

 
№ з/п Назва адміністративно-територіальної одиниці Площа земель, що заплано-вана для фінансу-вання, га План фінансування робіт, тис. грн.
усього: у тому числі

за рахунок:

облас-

ного бюд-жету

місце-вих бюдже-тів
1. Перечинський район 99 56,0 56,0
УСЬОГО: 99 56,0 56,0

 

 

 

 

 

Заступник голови ради                                                          М.М.Петрішко


Додаток 4

до Програми

 

ОБСЯГИ РОБІТ І ВИТРАТ

для проведення робіт з інвентаризації земель населених пунктів

№ з/п Назва адміністративно-територіальної одиниці Заплано-ваний обсяг робіт, га План фінансування робіт, тис. грн.
усього: у тому числі

за рахунок:

облас-ного бюд-жету місце-вих бюдже-тів
1. Перечинський район 695 287,0 287,0
УСЬОГО: 695 287,0 287,0

 

 

 

 

 

 

Заступник голови ради                                                            М.М.Петрішко


Додаток 5

до Програми

 

ОБСЯГИ РОБІТ І ВИТРАТ

для проведення робіт із нормативної грошової оцінки

земель населених пунктів

№ з/п Назва адміністративно-територіальної одиниці Кількість населе-них пунктів для проведе-ння робіт, од. План фінансування робіт, тис. грн.
усього: у тому числі

за рахунок:

облас-ного бюд-жету місце-вого бюдже-ту
1. Тур’я-Полянська сільська рада 2 20,0 20,0
УСЬОГО: 2 20,0 20,0

 

 

 

 

 

 

Заступник голови ради                                                               М.М.Петрішко


Додаток 6

до Програми

 

ОБСЯГИ РОБІТ І ВИТРАТ

для виготовлення документації із землеустрою для виділення земельних ділянок учасникам антитерористичної операції

№ з/п Назва адміністративно-територіальної одиниці Заплано-вано одиниць докумен-тації, шт. План фінансування робіт, тис. грн.
усього: у тому числі

за рахунок:

облас-ного бюд-жету місце-вих бюдже-тів
1. Перечинський район 130 124,0 124,0
УСЬОГО: 130 124,0 124,0

 

 

 

 

 

 

Заступник голови ради                                                     М.М.Петрішко


Додаток 7

до Програми

 

ОБСЯГИ РОБІТ І ВИТРАТ

для проведення робіт з оновлення планово-картографічних матеріалів населених пунктів масштабу 1:2000

№ з/п Назва адміністративно-територіальної одиниці Заплано-ваний обсяг робіт,

кв. км

План фінансування робіт, тис. грн.
усього: у тому числі

за рахунок:

облас-ного бюд-жету місце-вих бюдже-тів
1. Перечинський район 10,3 175,0 175,0
УСЬОГО: 10,3 175,0 175,0

 

 

 

 

 

 

Заступник голови ради                                                М.М.Петрішко


Додаток 8

до Програми

Фінансове забезпечення та обсяги витрат для реалізації Програми (узагальнена)
№ з/п Назва адміністративно-територіальних одиниць Джерела фінансування, тис. грн.
усього: у тому числі за рахунок:
обласного бюджету місцевих бюджетів
1. Перечинський район 977,0 977,0
2. Тур’я-Полянська сільська рада 20,0 20,0
УСЬОГО: 997,0 997,0

 

Заступник голови ради                                                М.М.Петрішко

 

Comments are closed.

Перейти до вмісту