Рішення №74
08.06.2017
Рішення №76
08.06.2017
Показати всі

Рішення №75

    УКРАЇНА

ПЕРЕЧИНСЬКА РАЙОННА РАДА

 Четверта  сесія  УІІ скликання

(позачергова)

 

РІШЕННЯ

 

18.02.2016                               м.Перечин                                       №  75

Про Програму підвищення ефективності

виконання повноважень органами

виконавчої  влади щодо реалізації

державної регіональної політики та

впровадження реформ на 2016-2019 роки

 

Відповідно до   статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, розглянувши та обговоривши Програму підвищення ефективності виконання повноважень органам виконавчої  влади щодо реалізації  державної регіональної політики та впровадження реформ на 2016-2019 роки, районна рада вирішила:

  1. Затвердити Програму підвищення ефективності виконання повноважень органами виконавчої влади щодо реалізації  державної регіональної політики та впровадження реформ на 2016-2019 роки ( далі –Програма), що додається .
  2. Рекомендувати виконавцям, відповідальним за здійснення заходів, визначених Програмою, забезпечити їх виконання.
  3. Фінансовому управлінню районної державної адміністрації ( Керецман Л.В.) вишукати можливість щодо фінансування даної Програми.
  4. Районній державній адміністрації (Олефір В.І.) забезпечити подання інформації районній раді про стан виконання заходів Програми щорічно до 15 лютого впродовж 2017-2020 років.
  5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на керівника апарату районної державної адміністрації  Девіцьку Н.П.  та постійну комісію районної ради з питань економічної реформи, планування, бюджету, фінансів, контролю за проведенням приватизації, інвестицій та регуляторної політики (Крупчинський Б.Ю.)

Голова  ради                                                                                      М.І.Ласкін

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення районної ради

18.02.2016 № 75

 

Програма

підвищення ефективності виконання повноважень органами виконавчої влади щодо реалізації державної регіональної політики та впровадження реформ на 2016 – 2019 роки

І.     Загальна частина

З метою забезпечення прозорої, ефективної діяльності органів виконавчої влади, фінансової децентралізації, а саме збільшення обсягу фінансових ресурсів у розпорядженні органів місцевого самоврядування, формування фінансово спроможних територіальних громад, підвищення рівня фінансування власних та делегованих повноважень адміністративно- територіальних утворень започатковано впровадити ряд реформ у всіх галузях та сферах діяльності, також заплановано продовжити процес децентралізації повноважень.

На працівників органів виконавчої влади, структурних підрозділів райдержадміністрації, територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади поставлено багато завдань щодо забезпечення ефективної реалізації реформ на місцевому рівні, у тому числі з урахуванням змін до бюджетного, податкового законодавства, нової концепції міжбюджетних стосунків та підвищення самостійності місцевих бюджетів. Передано додаткові повноваження у сферах освіти, охорони здоров’я, житлово- комунального господарства тощо. Також, запроваджуються умови для стимулювання об’єднання територіальних громад з низькою фінансовою спроможністю та чисельністю мешканців у перспективі адміністративної реформи. За створення умов для розвитку економіки, господарської та соціально-культурної діяльності відповідної території повна відповідальність покладається на місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, територіальні підрозділи центральних органів виконавчої влади, установи та організації.

Програма підвищення ефективності виконання повноважень органами виконавчої влади щодо реалізації державної регіональної політики та впровадження реформ на 2016 – 2019 роки (далі – Програма) розроблена у відповідності до Конституції України, Законів України «Про місцеві державні адміністрації», «Про місцеве самоврядування в Україні», інших законів України та підзаконних актів для вирішення питань з впровадження реформ, проблем розвитку району, забезпечення концентрації фінансових, матеріально-технічних ресурсів, а також для координування діяльності  органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади, установ та організацій.

Завданнями Програми є максимальне виявлення всіх матеріальних і фінансових резервів, додаткових доходів бюджету за окремими податками та іншими обов’язковими платежами, загального обсягу видатків відповідно до прогнозів і цільових програм соціально-економічного розвитку та узгодження їх із загальною програмою фінансової стабільності регіону, посилення контролю за фінансовою діяльністю місцевих органів державної влади, місцевого самоврядування та бюджетних установ. Забезпечення інформацією про використання публічних коштів розпорядниками та одержувачами коштів державного і місцевих бюджетів, суб’єктами господарювання державної і комунальної власності. Відображення прозорої інформації про закупівлі товарів, робіт, послуг у системі допорогових електронних держзакупівель.

Для досягнення зазначених цілей і завдань необхідний ефективний, оперативний, із застосуванням сучасних інформаційних технологій, супровід програм розвитку області.

Також, для встановлення оперативного дієвого контролю за всіма напрямами витрачання коштів від витрат на утримання установ і організацій до їх витрачання на соціально важливі цілі, дотримання фінансово бюджетної дисципліни, вкрай необхідним є встановлення систематичного обміну інформацією між усіма органами, які забезпечують та контролюють його виконання.

Тобто, необхідна сучасна ком’ютерно-технологічна, фінансова та матеріально-технічна база в органах виконавчої влади, яка дозволить ефективно впроваджувати реформи та інформаційні технології. Це дасть змогу органам виконавчої влади зекономити робочий час, не турбувати постійними письмовими запитами, забезпечить оптимальну, стабільну роботу системи органів місцевих виконавчої влади.

Основою успішного громадянського суспільства є доступ людей до інформації і можливість участі в прийнятті рішень та оперативному отриманні кваліфікованої консультації. Цьому сприяє широке застосування інформаційних технологій.

Прозорість та публічність інформації надає можливість для контролю за цільовим витрачанням фінансових ресурсів, підвищує довіру населення і громадянських інститутів до влади, що створює передумови для суспільної згоди.

Відповідно підвищується відповідальність органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування за ефективністю витрачання бюджетних коштів, за впровадженням реформ оскільки посилюється можливість контролю з боку громадськості за якістю прийнятих рішень, їх втіленням у життя.

Нинішній стан економічного розвитку держави в умовах здійснення реформ у всіх сферах діяльності, потребують упровадження в життя нових напрямів і методів здійснення управлінських функцій, таких як аналітична, роз’яснювальна, інформаційна та контролююча робота щодо планування і ефективності використання коштів для значної кількості учасників бюджетного процесу та відповідно дієвий, оперативний, ефективний його супровід.

Зросла також потреба у проведенні роз’яснювальних заходів з питань впровадження реформ, змін до законодавства з охопленням широкої аудиторії як працівників органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, бюджетних установ так, і громадян.

  1. Мета Програми

Головною метою Програми є підвищення ефективності та якості роботи структурних підрозділів райдержадміністрації, органів місцевого самоврядування, територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади щодо реалізації повноважень, впроваджень реформ, супроводу програм розвитку району, забезпечення аналітичними, інформаційними, звітними та іншими матеріалами, необхідними для прийняття управлінських рішень і використання для цього сучасних (креативних) інформаційних технологій, фінансової та матеріально-технічної бази.

Налагодження прозорості, зворотного зв’язку у співпраці місцевої державної адміністрації, її структурних підрозділів, органів місцевого самоврядування, територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади, служб з підприємствами, установами, організаціями та громадянами району у реалізації державної регіональної політики із застосуванням сучасної комп’ютерно-технологічної, фінансової та матеріально-технічної бази, надання оперативної, кваліфікованої консультації у процесах управління соціально-економічним розвитком району та забезпечення запровадження реформ у різних сферах діяльності.

  • Шляхи і засоби розв’язання проблеми, обсяги та джерела фінансування Програми

Програма передбачає проведення протягом 2016 – 2019 років заходів, направлених на залучення громадськості до процесів формування і реалізації державної районної політики, бюджетної децентралізації, формування фінансово спроможних територіальних громад, впровадження реформ, проведення інформаційних заходів щодо діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування у частині розробки і виконання програм розвитку району, підтримку їх ініціатив, вивчення громадської думки жителів району та надання їм і органам місцевого самоврядування консультацій, аналітичних, інформаційних, звітних та інших матеріалів, проведення семінарів, конференцій, нарад, навчань, практикумів, круглих столів тощо.

Виконавцями Програми виступають районна державна адміністрація, її структурні підрозділи та територіальні підрозділи центральних органів виконавчої влади, інші установи і організації (додаток 1).

районного бюджету в сумі 1050,0 тис. гривень:

тис, гривень

Обсяг коштів, що пропонується залучити на виконання Програми Етапи виконання Програми: Усього витрат на виконання Програми
2016 рік 2017 рік 2018 рік 2019

рік

Районний бюджет 150,0 300,0 300,0 300,0 1050,0

Фінансування заходів Програми здійснюються за рахунок коштів

 

  1. Завдання і заходи Програми

Основними завданнями та заходами Програми є:

забезпечення відкритої діяльності органів виконавчої влади з питань фінансової децентралізації, формування фінансово спроможних територіальних громад, впровадження реформ у всіх галузях та сферах діяльності та ефективної реалізації реформ на місцевому рівні, у тому числі з урахуванням змін до бюджетного, податкового законодавства, нової концепції міжбюджетних стосунків та підвищення самостійності місцевих бюджетів;

підвищення ефективності та прозорості виконання програм, обліку і аналізу витрат на їх проведення, а також забезпечення контролю за їх виконанням, надання доступу до відкритої інформації громадянам і організаціям про стан їх виконання;

оприлюднення інформації про використання публічних коштів розпорядниками та одержувачами коштів державного і місцевих бюджетів. Відображення прозорої інформації про закупівлі товарів, робіт, послуг в системі допорогових електронних держзакупівель;

випуск друкованої продукції з актуальних питань застосування законодавства, змін до бюджетного, податкового законодавства, нової концепції міжбюджетних стосунків, підвищення самостійності місцевих бюджетів та рішень про відповідні місцеві бюджети (книг, брошур, буклетів, пам’яток, листівок тощо);

організація роз’яснювальної роботи з впровадження реформ та дотримання законодавства працівниками бюджетних установ, державними службовцями та посадовими особами органів місцевого самоврядування;

організація та розроблення районних цільових програм, моніторинг програм розвитку району, обмін досвідом, проведення семінарів, конференцій, нарад, навчань, практикумів, круглих столів тощо;

створення баз та банків даних для забезпечення оперативної і надійної взаємодії всіх рівнів управління при розв’язанні завдань державного, міжгалузевого та районного рівнів;

модернізація ком’ютерно-технологічної бази та супровід інформаційно-аналітичних                                  систем           структурних           підрозділів

райдержадміністрації та територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади; забезпечення ефективної матеріально-технічної та покращення фінансової бази структурних підрозділів райдержадміністрації та територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади;

випуск тематичних сторінок у друкованих та електронних засобах масової інформації, на офіційному ВЕБ – сайті з роз’ясненням запланованих реформ та норм законодавства;

створення на ВЕБ – сайті форуму для надання консультацій, організація обговорення актуальних питань із залученням фахівців на відповідні звернення громадян та працівників бюджетних установ та для оперативного обміну інформацією між фінансовими, правоохоронними, контролюючими, фіскальними, митними органами та казначейством тощо.

  1. Очікувані результати, ефективність Програми

Виконання Програми забезпечить такі результативні показники: покращить конструктивну співпрацю між місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, фінансовими, правоохоронними, контролюючими, фіскальними, митними органами та казначейством, із місцевими громадами щодо вирішення питань впровадження реформ, соціально-економічного розвитку району, ефективного виконання місцевих бюджетів;

активізує участь громадськості в запланованих реформах, формуванні та реалізації державної  політики;

врахує пропозиції інститутів громадянського суспільства та думку громадськості у вирішенні завдань соціально-економічного і культурного розвитку територій;

покращить інформування жителів району про діяльність місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування у частині дотримання ними законодавства;

підвищить оперативність та ефективність прийняття управлінських рішень керівництвом районної ради та райдержадміністрації;

дозволить отримати оперативні консультації, обговорити актуальні проблеми з реалізації реформ у всіх галузях та сферах діяльності та програм розвитку району на семінарах, конференціях, нарадах, навчаннях, практикумах, круглих столах, електронних форумах тощо за участю фахівців органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування;

забезпечить діяльність на території району приймалень для органів виконавчої влади, громадян району, органів місцевого самоврядування та бюджетних установ з актуальних питань впровадження реформ, виконання програм розвитку району;

підвищить відповідальність органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування за ефективністю витрачання бюджетних коштів;

надасть доступ до інформації про використання публічних коштів розпорядниками та одержувачами коштів державного і місцевих бюджетів, суб’єктами господарювання державної і комунальної власності;

забезпечить відображення прозорої інформації про закупівлі товарів, робіт, послуг у системі допорогових електронних держзакупівель, посилить можливість контролю з боку громадськості за якістю прийнятих управлінських рішень та втіленням їх у життя.

  1. Напрями діяльності та заходи Програми

Напрями діяльності та заходи Програми наведено в додатку 2 до Програми.

VII. Координація та контроль за ходом виконання Програми

Координація та контроль за виконанням Програми покладається на Перечинську райдержадміністрацію .

Учасники Програми забезпечують реалізацію заходів, аналізують хід виконання основних її завдань впродовж 2016 – 2019 років та щороку до 20 січня року, що наступає за звітним подають відповідну інформацію Перечинській райдержадміністрації .

Comments are closed.

Перейти до вмісту