Рішення №73
08.06.2017
Рішення №75
08.06.2017
Показати всі

Рішення №74

    УКРАЇНА

ПЕРЕЧИНСЬКА РАЙОННА РАДА

 Четверта  сесія  УІІ скликання

(позачергова)

 

РІШЕННЯ

 

18.02.2016                               м.Перечин                                       №  74

 

 Про внесення змін до Програми

 економічного і соціального розвитку

 Перечинського району на 2016 рік

 

Відповідно до статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в                   Україні”,  розглянувши та обговоривши зміни до Програми економічного і соціального розвитку Перечинського району на 2016 рік, затвердженої рішенням районної ради від 13 січня 2016 року № 49, районна рада вирішила:

 

  1. Затвердити зміни до Програми економічного і соціального розвитку Перечинського району на 2016 рік, затвердженої рішенням районної ради від 13 січня 2016 року № 49:

1.1.Додаток 5 до Програми економічного і соціального розвитку Перечинського району на 2016 рік “Перелік об’єктів, фінансування будівництва (реконструкції) яких у 2016 році передбачається здійснювати  за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів” викласти у новій редакції,

(додається).

  1. Фінансовому управлінню районної державної адміністрації (Керецман Л.В.) вишукати можливість щодо фінансування змін та доповнень до Програми.

3.Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника голови районної державної адміністрації Ладомиряк М.П. та постійні комісії районної ради

 

 

 

 

 

 Голова   ради                                                                          М.І.Ласкін

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 5

Перелік об’єктів,

фінансування будівництва (реконструкції) яких у 2016 році передбачається здійснювати

за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів

Назва об’єкта, місцезнаходження, вид робіт Рік почат-ку і закін-чення Потуж-ність відповід-них одиниць Загаль-на кошто-рисна вартість тис. грн. Орієнтов-ний залишок на 01.01.

2016

тис. грн.

Обсяги фінансування, тис. грн. Найменування експертної організації, дата, номер експертного звіту Нормативний акт щодо затвердження проекту будівництва (ким і коли затверджено, № акту)
держав-ний або обласний бюджети районний бюджет місцеві бюджети інші

джерела фінан-сування

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Об’єкти освіти     28603,549 27904,875 18125,0 5789,89 839,985      
Реконструкція клубу військової частини під дошкільний навчальний заклад в м. Перечин 2016-2017 60 місць 3096,4 3096,4 1000,0 100,0 96,4   Позитивний висновок комп-лексної державної експертти-зи Філії ДП “Укрдержбудекс-пертиза” в Закарпатській області від 15.12.09 № 877 Рішенням викон-кому Перечинсь-кої міської ради від 05.11.09 №79
Реконструкція будівлі колишньої майстерні міжшкільного навчально-виробничого комбінату по вул. Мала, 2 в с.Тур’я-Ремета для відкриття додаткової групи дошкільного навчального закладу 2016 35 місць 4312,798 4312,798 3800,0 210,0 302,798   В наявності  
Реконструкція котельні Сімерківської ЗОШ І-ІІ ступенів по вул. Цент-ральна, 118 в с. Сімерки Перечинського району, Закарпатської області 2016   870,0 470,0 370,0 100,0     В наявності  
Реконструкція котельні з влаштуванням твердопа-ливного котла Сімерської ЗОШ І-ІІ ст., по вул. Карпатській, 79 в с. Сімер, Перечинського району 2016   835,2 835,2 750,0 85,2     В наявності  
Капітальний ремонт фасаду (заміна вікон) школи старших класів ЗОШ І-ІІІ ст.  с. Дубриничі 2016   500,0 500,0 300,0 200,0        
Капітальний ремонт даху школи початкових класів та допоміжних будівель ЗОШ І-ІІІ ст. с. Дубриничі 2016   500,0 500,0 300,0 200,0        
Капітальний ремонт із заміною вікон Сімерської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів 2016   300,0 300,0 200,0 100,0        
Реконструкція системи теп-лопостачання Перечинської ЗОШ І-ІІІ ст. з встановленням котельні на твердому паливі 2016   1450,0 1450,0 1300,0 150,0        
Капітальний ремонт даху центрального корпусу  Перечинської ЗОШ І-ІІІ ст. 2016   350,0 350,0   350,0        
Капітальний ремонт по заміні віконних та дверних конструкцій центрального корпусу Перечинської ЗОШ І-ІІІ ст. 2016   500,0 500,0 450,0 50,0        
Будівництво спортзалу в Порошківській загальноос-вітній школі І-ІІІ ступенів 2016   1500,0 1500,0     1000,0 500,0        
Реконструкція будівлі по-чаткової школи для спор-тивного залу  в Тур’я-По-лянській загальноосвітній школі І-ІІ ступенів 2016   800,0 800,0 700,0 100,0        
Будівництво котельні на тверде паливо в навчально-виховному комплексі Новоселицька загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад 2016   1300,0 1300,0 1170,0 130,0        
Будівництво системи опа-лення в навчально-виховно-му комплексі Новоселицька загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад 2016   200,0 200,0   200,0        
Реконструкція котельні з встановленням твердо-паливного котла в Зарі-чівській загальноосвітній школі І-ІІ ступенів 2016   1200,0 1200,0 1000,0 200,0        
Реконструкція котельні  дошкільного навчального закладу в с.Ворочево Перечинського району 2016   650,787 650,787 500,0 100,0 50,787   В наявності  
Будівництво котельні та системи парового опалення Вільшинківського навчаль-но-виховного комплексу загальноосвітня школа І-ІІ ступенів-дошкільний навчальний заклад 2016   1124,0 825,0 740,0 85,0        
Капітальний ремонт по  замін віконних та дверних конструкцій ЗОШ І-ІІІ ст. с. Т.Пасіка 2016   300,0 300,0   300,0        
Капітальний ремонт покрівлі їдальні Тур’я-Реметівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 2016   200,0 200,0   200,0        
Капітальний ремонт фасаду (заміна вікон) І-ІІІ ст. с. Т.Ремети 2016   400,0 400,0   400,0        
Капітальний ремонт котельні Перечинської дитячо-юнацької спортивної школи 2016   350,0 350,0 200,0 150,0        
Реконструкція харчоблоку дошкільного навчального закладу с.Сімер 2016   200,0 200,0   110,0 90,0      
Реконструкція дошкільного навчального закладу   в с. Туриця 2016   300,0 300,0   200,0 100,0      
Реконструкція з добудовою приміщень до дошкільного навчального закладу в с. Порошково 2016   500,0 500,0   300,0 200,0      
Капітальний ремонт спо-ртзалу Поляно-Гутянської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів 2016   200,0 200,0   200,0        
Будівництво Порошківської загальноосвітньої школи І ступеня для ромів 2016-2017   2500,0

 

 

2500,0

 

 

1000,0 250,0        
Капітальний ремонт по заміні віконних та дверних конструкцій в Липовецькії ЗОШ І ст 2016   35,0 35,0   35,0        
Будівництво спортивного майданчика в с.Т.Поляна 2016   850,0 850,0 765,0 85,0        
 Капітальний ремонт по заміні віконних та дверних конструкцій ЗОШ І-ІІ ст. с. Т.Бистра  2016   800,0 800,0 600,0 200,0        
Капітальний ремонт фасаду навчального корпусу ЗОШ І-ІІІ ст. с. Порошково 2016   1000,0 1000,0 900,0 100,0        
Реконструкція з добудовою головного входу до навчального корпусу ЗОШ І-ІІІ ст. с. Порошково в с .Порошково, вул..Центральна,82 2016   1200,0 1200,0 1080,0 120,0        
                     
Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт фасаду (заміна вікон) ЗОШ I-III ст. с.Т.Ремети 2016   23,460 23,460   23,46        
Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт фасаду (заміна вікон) школи старших класів ЗОШ I-III ст. с.Дубриничі 2016   18,130 18,130   18,130        
Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт даху школи початкових класів та допоміжних будівель ЗОШ I-III ст. с.Дубриничі 2016   8,300 8,300   8,3        
Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт по заміні віконних та дверних конструкцій ЗОШ I-III ст. с.Т.Пасіки 2016   8,790 8,790   8,79        
Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт по заміні віконних та дверних конструкцій ЗОШ I-II ст. с.Т.Бистра 2016   14,100 14,100   14,1        
Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт по заміні віконних та дверних конструкцій центрального корпусу Перечинської ЗОШ I-III ст. 2016   9,700 9,700   9,7        
Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт по заміні віконних та дверних конструкцій Липовецької ЗОШ I ст. 2016   7,000 7,000   7,0        
Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт фасаду навчального корпусу  ЗОШ I-III ст. с.Порошково 2016   19,910 19,910   19,910        

 

Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт даху центрального корпусу Перечинської  ЗОШ I-III ст. 2016   10,300 10,300   10,3        
Виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію системи теплопостачання Перечинської  ЗОШ I-III ст. з встановленням котельні на твердому паливі 2016   80,0 80,0   80,0        
Виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію будівель старого корпусу ЗОШ І-ІІ ступенів в с.Т.Поляна, вул..Зелена, 40 під спортзал 2016   80,0 80,0   80,0        
Об’єкти охорони здоров’я   21751,574 21751,574 5385,0 2416,574        
Реконструкція старого крила поліклініки в м. Перечин 2016-2018   15600,0 15600,0 1500,0 150,0        
Виготовлення проектно-кошторисної документтації на реконструкцію внутріш-ньої електромережі хірур-гічного корпусу Перечин-ської центральної районної лікарні 2016   50,0 50,0   50,0        
Виконання І етапу робіт (монтаж автономної ел-ектростанції потужністю 40 кВт/год з системою автома-тичного переключення (ро-бочого проекту “Реконст-рукція внутрішньої електро-мережі хірургічного корпусу Перечинської центральної районної лікарні”) 2016   200,0 200,0   200,0        
Капітальний ремонт покрівлі діагностичного відділення Перечинської центральної районної лікарні 2016   840,0 840,0 790,0 50,0        
Реконструкція котельні тера-певтичного корпусу  Пере-чинської районної лікарні з метою переведення її на альтернативні види палива (дрова, вугілля) 2016   600,0 600,0 500,0 100,0        
Реконструкція системи теплопостачання Перечинської ЦРЛ з встановленням котлів на твердому паливі в м. Перечин по вул. Червоноармійській, 8 2016   1100,0 1100,0 1045,0 55,0        
Капітальний ремонт приміщень будівлі моргу Перечинської ЦРЛ по вул. Червоноармійській, 8 2016   80,0 80,0   80,0        
Виготовлення паспорта розвідувально-експлуатацій-ної свердловини робочого проекту “Реконструкція зовнішнього водопостачання від артсвердловини хірург-гічно-поліклінічних корпусів Перечинської центральної районної лікарні” та проведення будівельної експертизи проекту 2016   50,0 50,0   50,0        
Будівництво артсвердловини хірургічно-поліклінічних корпусів Перечинської цен-тральної районної лікарні 2016   100,0 100,0   100,0        
Реконструкція зовнішнього водопостачання від артсвер-дловини хірургічно-поліклі-нічних корпусів Перечин-ської центральної районної лікарні 2016   450,0 450,0 250,0 200,0        
Капітальний ремонт ам-булаторії загальної пра-ктики-сімейної медицини в с. Тур’я-Ремета 2016   300,0 300,0   300,0        
Будівництво котельні та сис-теми опалення в амбулаторії загальної практики-сімейної медицини с. Дубриничі 2016   1500,0 1500,0 1000,0 500,0        
Капітальний ремонт амбу-латорії загальної практики-сімейної медицини в с. Дубриничі 2016   100,0 100,0   100,0        
Будівництво водопостачання та водовідведення у фельд-шерсько-акушерських пунк-тах в селах Свалявка, Маюрки, Новоселиця, Ворочево, Пастілки 2016   100,0 100,0   100,0        
Капітальний ремонт фельд-шерсько-акушерського пункту в с.Липовець 2016   100,0 100,0   100,0        
Капітальний ремонт 4-го поверху терапевтичного корпусу Перечинської ЦРЛ 2016   500,0 500,0 300,0 200,0        
Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт приміщень будівлі моргу Перечинської ЦРЛ по вул. Червоноармійській, 8 2016   21,574 21,574   21,574        
Виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію системи теплопостачання Перечинської ЦРЛ з встановленням котлів на твердому паливі в м.Перечин по вул. Червоноармійській, 8 2016   60,00 60,000   60,000        
Об’єкти культури     2376,7 2376,7 1250,0 946,7 180,0      
Капітальний ремонт район-ного будинку культури, заміна крівлі та плиток “Акмірал” на стелі глядацького залу, ремонт сходів парадного входу 2016   500,0 500,0 450,0 50,0        
Капітальний ремонт санвузлів І поверху Перечинського районного будинку культури в м. Перечин вул. Жовтнева, 20 2016   200,0 200,0   200,0        
Капітальний ремонт даху Перечинської районної бібліотеки для дітей 2016   250,0 250,0   250,0        
Капітальний ремонт Перечинського районного будинку культури (заміна вікон та дверей) м.Перечин вул. Жовтнева, 20 2016   1006,4 1006,4 800,0 206,4        
Капітальний ремонт покрівлі сільського клубу в с.Т.Пасіка 2016   200,0 200,0   20,0 180,0      
Капітальний ремонт будівлі Тур’я-Реметівської амбула-торії під дитячу музичну школу 2016   200,0 200,0   200,0        
Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт Перечинського районного будинку культури (заміна вікон та дверей) в м. Перечин, вул. Жовтнева, 20 2016   13,0 13,0   13,0        
Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт санвуз-лів І поверху Перечинського районного будинку культури  в м.Перечин, вул. Жовтнева, 20 2016   7,3 7,3   7,3        
Об’єкти житлово-комунального господарства 8709,8 8709,8 3650,0 152,3 407,5        
Реконструкція каналіза-ційно-насосних станцій №1 та №2 в м. Перечин 2016 1,2 тис. м. куб/ добу            1,0 тис. м. куб./ добу 1715,0 1715,0 1500   215   Позитивний висновок комп-лексної державної експертизи Філії ДП “Укрдержбудекс-пертизи” у Закарпатській області від 09.02.09 № 94 Рішенням викон-кому Перечинсь-кої міської ради  від 19.09.2008

№ 260

 
Будівництво водопоста-чання в с. Зарічево (ІІ пусковий комплекс) 2009-2016 3990 м.п. 865,8 865,8 750,0 73,3 42,5   Позитивний висновок комп-лексної державної експертизи Закарпатської обласної служ-би Укрдержінвестекспертизи від 20.12.07 № 1305 Розпорядженням голови райдержадміністрації від 24.01.08 № 29  
Реконструкція каптажу сільського водогону в с. Вільшинки 2016   129,0 129,0   79,0 50,0        
Будівництво нового водогону в м. Перечин 2016-2018   6000,0 6000,0 1400,0   100,0   В стадії виготовлення    
Всього:     61441,949 60742,949 28410,0 9305,464 1427,485        

 

 

 

                           Заступник голови ради                                                                                      М.М.Петрішко

Comments are closed.

Перейти до вмісту