Рішення №70
08.06.2017
Рішення №72
08.06.2017
Показати всі

Рішення №71

УКРАЇНА

ПЕРЕЧИНСЬКА РАЙОННА РАДА

 Четверта  сесія  УІІ скликання

(позачергова)

 

РІШЕННЯ

 

18.02.2016                               м.Перечин                                       №  71

 

 Про   Програму розвитку та

 удосконалення цивільного захисту

 Перечинського району на 2016 – 2018 роки

 

 

            Відповідно до статті 43  Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, розглянувши та обговоривши  Програму розвитку та удосконалення цивільного захисту Перечинського району на 2016 – 2018 роки, районна рада вирішила:

 

 1. Затвердити Програму розвитку та удосконалення цивільного захисту Перечинського району на 2016 – 2018 роки (далі-Програма), що додається.
 2. Фінансовому управлінню районної державної адміністрації (Керецман Л.В.) передбачити фінансування на виконання Програми.
 3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника голови районної державної адміністрації Ладомиряк М.П. та постійну комісію районної ради з питань дотримання регламенту, депутатської етики, забезпечення діяльності депутатів, законності, правопорядку та транскордонних   зв’язків (Томаш В.М.)

.

 

 

   Голова  ради                                                                                    М.І.Ласкін

 

 

 


ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення районної ради

18.02.2016 №  71

 

ПРОГРАМА

розвитку та удосконалення цивільного захисту Перечинського району

на 2016 – 2018 роки

 

Вступ

 

Програму розвитку та удосконалення цивільного захисту Перечинського району на 2016 – 2018 роки (далі – Програма) розроблено на основі реалізації завдань, визначених Законом України від 7 червня 2012 року № 4909-VІ „Про загальнодержавну цільову програму захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2013 – 2017 роки”, Кодексом цивільного захисту України.

Основним принципом Програми є дотримання загальнодержавних інтересів, що досягаються шляхом формування системи взаємоузгоджених заходів органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування на загальнодержавному, регіональному і місцевому рівнях, спрямованих на розв’язання проблеми ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій і пожеж, їх попередження, охорону життя і здоров’я людей.

 

 1. Загальні положення Програми

 

Розробці цієї Програми передував аналіз таких напрямів: розвитку цивільного захисту, пожежної безпеки, запобігання і реагування на надзвичайні ситуації, аварійно-рятувального обслуговування, який здійснювався через вивчення стану справ у районі та виявлення проблем.

На основі проведеного аналізу висвітлено проблемні питання та недоліки, які можуть бути вирішені за участі органів державної влади і місцевого самоврядування району, підприємств, установ та організацій усіх форм власності, виходячи із наявних матеріально-технічних, трудових ресурсів  та фінансових можливостей.

Програма – це узгоджений за ресурсами, виконавцями і термінами реалізації комплекс заходів, виконання яких передбачається з таким ступенем деталізації, який вважається доцільним з урахуванням пріоритетних напрямів розвитку і спрямованих на створення правових, фінансових, економічних, організаційно-господарських та інших умов розвитку системи цивільного захисту, забезпечення пожежної безпеки, запобігання і реагування на надзвичайні ситуації.

Паспорт Програми наведено у додатку 1 до Програми.

 

 1. Визначення проблем, на вирішення яких спрямовано Програму

 

Актуальність проблеми забезпечення техногенної та природної безпеки населення і територій зумовлена тенденцією зростання кількості пожеж, які наносять шкоду населенню і територіям, збитки господарському комплексу.

Матеріально-технічне оснащення органів управління та сил цивільного захисту не відповідає сучасним вимогам. З 3 одиниць техніки, якою оснащено підрозділ оперативно-рятувальної служби ДСНС в районі, 2 експлуатуються понад 20 років. Наявність сучасних видів техніки та засобів оперативного реагування становить 7 відсотків, а індивідуального спорядження та засобів захисту – 20 відсотків потреби.

На території Перечинського району за станом на 28.09.2015 виникло               53 пожежі проти 38 у 2014 році, збільшення становить 39 відсотків. Прямі матеріальні збитки від пожеж становить 659 тис. грн., у попередньому році – 168 тис.грн., побічні – 1,581 млн. грн., у 2014 році – 918 тис. грн. .

Загибелі людей на пожежах не допущено.

Із 53 пожеж:

 • 23 – пожежі в житловому секторі громадян (проти 25 в минулому році);
 • 25 – загорання сухої рослинності та сміття ( проти 9 в минулому році);
 • 5 пожежі виникли на об’єктах господарювання (в минулому році 1 );

Ріст пожеж відбувся в м.Перечин з 7 до 20 , с.Зарічево з 1 до 9, с.Т.Ремета  з 3 до 7 випадків.

Викликає занепокоєння стан протипожежного водопостачання у місті Перечин та населених пунктах району. Від необхідної кількості та справності джерел протипожежного водопостачання залежить своєчасне оперативне реагування на пожежі та інші надзвичайні ситуації і події, можливість уникнути людських жертв і значних матеріальних збитків. Відсутність справних джерел протипожежного водопостачання призводить до того, що понад 25 відс. пожеж ліквідовується із залученням додаткових сил та засобів, а це збільшує масштаб пожежі, час та фінансові витрати на її ліквідацію.

У місті Перечин не на належному рівні проводиться робота з ремонту несправних вододжерел, а тому з кожним роком кількість несправних пожежних гідрантів збільшується.

Проблемним питанням залишається стан пожежної безпеки об’єктів, підприємств та установ, що фінансуються з бюджетів різного рівня, зокрема, лікувальних установ та установ соціального захисту населення, навчальних закладів і підпорядкованих їм гуртожитків, об’єктів літнього відпочинку та оздоровлення дітей.

На сьогодні в районі не функціонує жодний підрозділів місцевої пожежної охорони (із запланованих  4).

Протягом останніх 15 років не виділяються кошти на капітальне будівництво та модернізацію об’єктів пожежно-рятувальної служби, реконструкцію та капітальний ремонт.

На сьогодні в районі зареєстровано та функціонує 5 об’єктів підвищеної небезпеки та 7 об’єктів, які віднесено до потенційно небезпечних.

Відсутня сучасна система оповіщення та інформування населення про надзвичайні ситуації.

Зазначені проблеми вимагають необхідності формування інших підходів до заходів протидії аваріям, катастрофам, негативним природним умовам на рівні комплексного підходу до наявних форм і методів забезпечення безпеки населення і територій, техногенним та природним надзвичайним ситуаціям.

Враховуючи, що кожна із вищерозглянутих проблем вимагає необхідного рівня координації дій та концентрації ресурсів району, вирішення завдань щодо зниження ризиків виникнення надзвичайних ситуацій і подій може бути досягнуто завдяки ресурсному забезпеченню Програми розвитку та удосконалення цивільного захисту Перечинського району на 2016 – 2018 роки (додаток 2 до Програми).

 

 1. 3Мета Програми

 

Метою Програми є послідовне зниження ризику виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, підвищення рівня безпеки населення і захищеності територій від наслідків таких ситуацій.

 

 

 1. Шляхи і засоби вирішення проблем, строки

та етапи виконання Програми

 

Програма передбачає виконання першочергових заходів щодо захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій за такими напрямами:

1) запобігання виникненню та ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій на об’єктах і територіях, що характеризуються незадовільним техногенним та екологічним станом;

2) підвищення ефективності оперативного та комплексного реагування на надзвичайні ситуації;

3) створення ефективної багаторівневої системи управління діяльністю суб’єктів господарювання щодо забезпечення пожежної безпеки;

4) приведення протипожежного стану об’єктів та населених пунктів у відповідність до вимог законодавчих та інших нормативно-правових актів у сфері пожежної безпеки;

5) здійснення заходів із забезпечення пожежної безпеки, у тому числі на об’єктах з масовим перебуванням людей, поліпшення стану протипожежного водопостачання та під’їзних шляхів;

6) забезпечення високого рівня протипожежного захисту сільських населених пунктів, територій і об’єктів природно-заповідного фонду;

7) зниження ризику виникнення пожеж та загроз, пов’язаних з пожежами, зменшення впливу небезпечних факторів пожеж на навколишнє природне середовище;

8) зменшення кількості пожеж, загиблих і травмованих людей, економічних втрат та матеріальних збитків;

9) забезпечення мінімального часу прибуття пожежних підрозділів до місця пожежі за рахунок оптимальної їх дислокації у містах та сільській місцевості.

Для вирішення проблем захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій передбачається виконання основних завдань Програми, що включають комплекс робіт щодо:

1) проведення технічного переоснащення державних пожежно-рятувальних підрозділів управління ДСНС України у Закарпатській області;

2) проведення матеріально-технічного забезпечення групи управління під час ліквідації надзвичайних ситуацій;

3) проведення аналізу стану забезпечення пожежної безпеки у кожному населеному пункті, на підприємствах, установах та організаціях, розроблення за результатами такого аналізу комплексного плану заходів із запобігання пожежам  і загибелі на них людей;

4) утворення та забезпечення функціонування підрозділів місцевої пожежної охорони;

5) проведення аналізу стану протипожежного водопостачання району, об’єктів і здійснення комплексу заходів щодо приведення стану пожежних гідрантів, водоймищ, водонапірних веж у відповідність до вимог нормативно-правових актів;

6) проведення (участь) у щорічному Всеукраїнському фестивалі дружин юних пожежних.

Виконання Програми здійснюється протягом трьох років.

 

 1. Завдання та результативні показники Програми

 

Завдання і заходи з виконання Програми визначено у додатку 3 до Програми.

Реалізація основних завдань Програми дасть змогу захистити населення і територію Перечинського району, запобігти виникненню надзвичайних ситуацій та подій, підвищити рівень готовності пожежно-рятувальних та аварійно-рятувальних служб до дій за призначенням, мінімізувати наслідки надзвичайних ситуацій та пожеж, покращити стан техногенної безпеки об’єктів, терміново реагувати на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру, проводити аварійно-рятувальні та відновлювальні роботи, захищати навколишнє природне середовище та локалізовувати зони впливу шкідливих і небезпечних факторів, що виникають під час аварій та катастроф.

У результаті підвищення фахового рівня рятувальників та посадових осіб об’єктів, поліпшення організації аварійно-рятувальних робіт та технічного дооснащення аварійно-рятувальної служби, розвитку матеріальної бази забезпечуватиметься повний обсяг заходів із реагування і попередження надзвичайних ситуацій та подій на території Перечинського району, оповіщення людей, зниження нещасних випадків та створенню безпечних умов для відпочинку громадян.

У разі виконання Програми забезпечуватиметься функціонування обласної підсистеми державної системи попередження та реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру з метою зменшення витрат на ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій.

 

 1. Система управління та контроль за виконанням Програми

 

Відповідальним виконавцем Програми є Перечинський районний сектор управління ДСНС у Закарпатській області та 1-ша Державна пожежно-рятувальна частина м.Перечин. Виконавцями Програми є структурні підрозділи райдержадміністрації: сектор цивільного захисту, міський та сільські виконкоми, які подають відповідальному виконавцеві інформацію про хід реалізації Програми щороку до 25 січня.

Відповідальний виконавець Програми щороку (за І квартал) узагальнює подану інформацію про стан та результати її виконання і готує звіт, який подається на розгляд сесії районної ради.

 

Додаток 1

до Програми

 

ПАСПОРТ

Програми розвитку та удосконалення цивільного захисту

Перечинського району на 2016 – 2018 роки

 

Найменування Програми Програма розвитку та удосконалення цивільного захисту Перечинського району на 2016 – 2018 роки
Підстава для роз-роблення Програми Закон України від 7 червня 2012 року № 4909-VІ „Про Загальнодержавну цільову програму захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2013 – 2017 роки”
Ініціатори роз-роблення Програми Перечинська районна державна адміністрація, Перечинський районний сектор Управління ДСНС України у Закарпатській області
Розробник Програми Перечинський районний сектор Управління ДСНС України у Закарпатській області
Відповідальний виконавець Програми Перечинський районний сектор Управління ДСНС України у Закарпатській області та 1-ша Державна пожежно-рятувальна частина м.Перечин
Виконавці Програми Структурні підрозділи райдержадміністрації: сектор цивільного захисту, міський та сільські виконкоми.
Строки реалізації Програми Протягом трьох років (2016 – 2018 роки)
Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми Бюджет Перечинського району, бюджети міської та сільських рад району.
Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми 3312,5 тис. гривень
у тому числі бюджетних коштів: 3312,5 тис. гривень
районного бюджету 3217,5 тис. гривень
Бюджет Перечинської міської ради 95 тис. гривень
Основні джерела фінансування Про-грами Районний бюджет

 

 

 

 

Заступник голови ради                                                      М.М.Петрішко

 

 

 

 

Додаток 2

до Програми

 

 

РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Програми розвитку та удосконалення цивільного захисту

Перечинського району на 2016 – 2018 роки

 

 

Обсяг коштів, які пропонується залучити для виконання Програми Роки виконання Всього витрат на виконання Програми,

тис. гривень

2016 2017 2018 2016 – 2018 роки
1 2 3 4 5
Обсяг ресурсів всього, у тому числі: 1923 774,5 615 3312,5
районний бюджет 1888 744,5 585 3217,5
Бюджет Перечинської міської ради 35 30 30 95

 

 

 

 

Заступник голови ради                                         М.М.Петрішко

 

 

Додаток 3

до Програми

ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ

з виконання Програми розвитку та удосконалення цивільного захисту

Перечинського району на 2016 − 2018 роки

 

Наймену-вання завдання   Значення показника Найменування заходу Виконавці, співвиконавці Джерела фінансу-вання, (облас-ний, місцевий бюдже-ти, інші) Прогнозний обсяг фінансових ресурсів для виконання завдань,

тис. грн.

У тому числі за роками,

тис. гривень

Усього: За роками 2016 2017 2018
2016 2017 2018

3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1. Організа-ційне забез-печення по-жежної без-пеки 1.1. Кількість підрозділів місцевої пожежної охорони, у тому числі:

 

Перечинський район,

с. Тур’ї Ремети

1

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Утворення та забезпе-чення функціонування підрозділів місцевої по-жежної охорони

 

 

 

 

Райдержад-міністрація, виконкоми місцевих рад, на території яких утворються підрозділи місцевої пожежної охорони Районний бюджет  

 

 

 

 

 

 

2208

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1736

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

236

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

236

 

 

 

 

Обсяг ресурсів всього: 2208 1736 236 236
2. Забезпече-ння розвитку матеріально-технічної бази держав-них пожежно-рятувальних підрозділів 2.1. Забезпечен-ня аварійно-рятувальним обладнанням та засобами малої механізації, у тому числі:           Перечинська райдержадміністрація спільно з ДПРЧ-1 м.Перечин Районний бюджет 178 8 20 150
комплектом аварійно-рятувального гідравлічного обладнання типу Холматро 1 1   Перечинська райдержадміністрація спільно з ДПРЧ-1 м.Перечин Районний бюджет 150 150
пила ланцюгова бензинова 1 1   Перечинська райдержадміністрація спільно з ДПРЧ-1 м.Перечин Районний бюджет 8 8
генератор елект-ричний потуж-ністю від 8 кВт 1 1   Перечинська райдержадміністрація спільно з ДПРЧ-1 м.Перечин Районний бюджет 20 20
2.2. Насосне обладнання та засоби відка-чування води, у тому числі:           Перечинська райдержадміністрація спільно з ДПРЧ-1 м.Перечин   129 22 22 85
мотопомпи продуктивністю

1000 л/хв

1     1   Перечинська райдержадміністрація спільно з ДПРЧ-1 м.Перечин Районний бюджет 75     75
рукава пожежні напірні діаметром 51 мм 10 5 5   Перечинська райдержадміністрація спільно з ДПРЧ-1 м.Перечин Районний бюджет 10 5 5
  рукава пожежні напірні діаметром 66 мм 10 5 5   Перечинська райдержадміністрація спільно з ДПРЧ-1 м.Перечин Районний бюджет 10 5 5
рукава пожежні напірні діаметром 77 мм 10 5 5   Перечинська райдержадміністрація спільно з ДПРЧ-1 м.Перечин Районний бюджет 10 5 5
рукава пожежні напірно-всмоктувальні

діаметром 75 мм

4 2 2     Перечинська райдержадміністрація спільно з ДПРЧ-1 м.Перечин Районний бюджет 8 4 4
рукава пожежні всмоктувальні діаметром

125 мм

4 2 2     Перечинська райдержадміністрація спільно з ДПРЧ-1 м.Перечин Районний бюджет 16 8 8
  2.3. Забезпечен-ня засобами індивідуального захисту, у тому числі:           Перечинська райдержадміністрація спільно з ДПРЧ-1 м.Перечин Районний бюджет 472,5 40 392,5 40
  апаратами за-хисту органів дихання (АСП-2, Постауер, АПІМ-9, Дрегер) 15   15     Перечинська райдержадміністрація спільно з ДПРЧ-1 м.Перечин Районний бюджет 300 300
  масками панорамними 15   15     Перечинська райдержадміністрація спільно з ДПРЧ-1 м.Перечин Районний бюджет 52,5 52,5
  Костюм спеціальний захисний 12 4 4 4   Перечинська райдержадміністрація спільно з ДПРЧ-1 м.Перечин Районний бюджет 120 40 40 40
  2.4. Забезпечен-ня засобами зв’язку, у тому числі:           Перечинська райдержадміністрація спільно з ДПРЧ-1 м.Перечин   36 12 12 12
  радіостанціями

носимими

4 2   2   Перечинська райдержадміністрація спільно з ДПРЧ-1 м.Перечин Районний бюджет 20 10 10
  акумуляторами до носимих радіостанцій 4 2   2   Перечинська райдержадміністрація спільно з ДПРЧ-1 м.Перечин Районний бюджет 4 2 2
  архіваторами мовної інформації 4 каналів 1   1     Перечинська райдержадміністрація спільно з ДПРЧ-1 м.Перечин Районний бюджет 12 12
  2..5. Забезпечення засобами пожежогасіння:

 

-піноутворювачем (тонн)

1,0

 

 

0,6

 

 

0,2

 

 

0,2

 

 

  Перечинська райдержадміністрація спільно з ДПРЧ-1 м.Перечин Районний бюджет  

20

 

 

 

12

 

 

 

4

 

 

 

4

 

 

  2.5. Забезпечення паливо- мастильними матеріалами

(тонн)

6 2

 

2 2   Перечинська райдержадміністрація спільно з ДПРЧ-1 м.Перечин Районний бюджет 120 40 40 40
  2.6. Забезпечення комп’ютерним обладнанням. 3 1 1 1   Перечинська райдержадміністрація спільно з ДПРЧ-1 м.Перечин Районний бюджет 45 15 15 15
Обсяг ресурсів всього: 1000,5 149 505,5 346
3. Забезпече-ння проти-пожежного водопостача-ння населе-них пунктів 3.1. Джерела

протипожежного водопостачання

19 7 6 6 Проведення аналізу стану протипожежного водопостачання міст, селищ міського типу, об’єктів та здійснення комплексу заходів щодо приведення стану по-жежних гідрантів, водоймищ, водо-напірних веж у відповідність до вимог нормативно-правових актів (кількість пожежних гідрантів, водоймищ, водо-напірних веж), у тому числі: Перечинський РС УДСНС України у Закарпатській області та ДПРЧ-1 м.Перечин Районний бюджети і бюджет Перечинської міської ради 95 35 30 30
  Встановлення нових пожежних гідрантів та здійснення ремонту наявних пожежних гідрантів. 19 7 6 6   Перечинська міська рада спільно з ДПРЧ-1 м.Перечин Районний бюджет 95 35 30 30
Обсяг ресурсів всього, у тому числі: 95 35 30 30
Районний бюджет 0 0 0 0
бюджет Перечинської міської ради 95 35 30 30
4. Пропаган-да безпеки життєдіяль-ності 4.1. Виготовлен-ня поліграфічної продукції з питань основ безпеки життє-діяльності (видів продукції) 15 5 5 5 Організація проведення масово-роз’яснювальної роботи серед населення з питань безпечної життєдіяльності, попе-редження надзвичайних ситуацій, пожеж та попередження загибелі й травмування людей на них Сектор з питань  цивільного захисту райдержадміністрації спільно з Перечинським районним сектором Управління ДСНС у Закарпатській області районний бюджет 9 3 3 3
Обсяг ресурсів всього: 9 3 3 3
Разом за програмою:   3312,5 1923 774,5 615
  Районний бюджет 3217,5 1888 744,5 585
Бюджет Перечинської

 міської ради

95 35 30 30

 

 

 

 

Заступник голови ради                                                            М.М.Петрішко

Comments are closed.

Перейти до вмісту