Рішення №69
08.06.2017
Рішення №71
08.06.2017
Показати всі

Рішення №70

УКРАЇНА

ПЕРЕЧИНСЬКА РАЙОННА РАДА

 Четверта  сесія  УІІ скликання

(позачергова)

 

РІШЕННЯ

 

18.02.2016                               м.Перечин                                       №  70

 

 

Про Програму розвитку та

підтримки галузі рослинництва

в районі на 2016-2020роки

 

 

Відповідно до  статті 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні″, розглянувши та обговоривши Програму розвитку та підтримки галузі рослинництва в районі на 2016-2020 роки, районна рада вирішила:

 

 1. Затвердити Програму розвитку та підтримки галузі рослинництва в

районі на 2016-2020 роки ( далі – Програма), що додається.

 1. Відділу агропромислового розвитку районної державної адміністрації

(Цвік Й.І.) здійснити заходи, спрямовані на виконання завдань, визначених Програмою.

 1. Фінансовому управлінню районної державної адміністрації (Керецман Л.В.) вишукати можливість щодо фінансування Програми.
 2. Районній державної адміністрації (Олефір В.І.) щорічно до 20 січня протягом дії Програми  інформувати районну раду про стан виконання заходів і завдань Програми.
 3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника голови районної державної адміністрації Ладомиряк М.П. та постійну комісію районної ради з питань соціального розвитку села, агропромислового комплексу, земельних і лісових ресурсів, екології, промисловості, будівництва, архітектури, паливно-енергетичного комплексу, соціальної інфраструктури (Цмур Ю.І.).

 

 

Голова ради                                                                                         М.І. Ласкін

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення районної ради

18.02.2016 №  70

 

 

ПРОГРАМА

розвитку та підтримки галузі рослинництва в районі

на 2016 – 2020 роки

 

 1. Загальні положення

 

Програму розвитку та підтримки галузі рослинництва в районі                     на 2016 – 2020 роки (далі – Програма) розроблено відповідно до статей 6, 17      і 39 Закону України „Про місцеві державні адміністрації”, Стратегії розвитку Закарпатської області на період до 2020 року.

Розробником Програми є відділ агропромислового розвитку райдержадміністрації.

Паспорт Програми додається.

Рослинництво є основною, стратегічною галуззю сільського господарства, рівень розвитку якої визначає ефективність використання земель  сільськогосподарського призначення, забезпечення населення продовольством, тваринництво кормами, харчову промисловість сировиною.

Галузь функціонує в умовах недостатньої державної підтримки сільськогосподарських товаровиробників, застарілої матеріально-технічної бази. На сьогодні продовжує діяти розбалансована система відповідальності землекористувачів за ефективне та раціональне використання земель сільськогосподарського призначення. Внаслідок обмежених земельних ресурсів в районі існує проблема подрібненості земельних масивів та короткотерміновості договорів оренди земель сільськогосподарського призначення зі складу земель пайового фонду.

Реалізація поточної та перспективної державної, регіональної політики щодо розвитку рослинницької галузі потребує підтримки з районного бюджету.

Особливістю функціонування аграрного сектора району є те, що              у сільській місцевості проживає 78,9 відсотка населення при 63,2 відсотка по області.

Основними виробниками сільськогосподарської продукції в районі є особисті селянські господарства, яких нараховується близько 8,6 тис. одиниць та фермерські господарства 7 одиниць.

Для виробництва сільськогосподарської продукції основним ресурсом     є землі сільськогосподарського призначення. Вирощування продукції рослинництва в районі проводиться на площі 15905 гектарів сільськогосподарських угідь, у тому числі 5287 гектарів ріллі, 181 га багаторічних насаджень, 3798 га сіножатей та 6668 га пасовищ.

 

2

Аграрна реформа призвела до докорінних змін у структурі землекористувачів та землекористування, значної трансформації земель сільськогосподарського призначення від товарного сектору до особистих селянських господарств. На сьогодні у власності і користуванні особистих селянських господарств перебуває 99,7 відсотка сільгоспугідь та 99,5 відсотка ріллі. У користуванні сільгосппідприємств знаходиться 51 га, або                     0,3 відсотка сільськогосподарських угідь, у тому числі 25 га ріллі, або 0,5 відсотка загальної площі ріллі.

Наявні земельні та трудові ресурси, географічне розташування, природнокліматичні умови сприяють розвитку галузі рослинництва і потребують підтримки та застосування програмних засад.

 

 1. Визначення проблем, на розв’язання яких спрямована Програма.

 

В умовах економічних, кліматичних змін, впливу інших факторів сільськогосподарське виробництво, зокрема виробництво продукції рослинництва все частіше зазнає негативного впливу.

Осінні та весняні паводкові ситуації, градобій, заморозки, літні посухи      є однією з причин коливань врожайності сільськогосподарських культур              і негативно позначаються на стабільності аграрного виробництва в районі.

Протягом останніх років землеробство ведеться в умовах понаднормативного строку експлуатації матеріально-технічної бази, застосування застарілих технологій та використання не завжди якісного посівного і посадкового матеріалу, зниження родючості сільськогосподарських угідь, підвищення рівня їх кислотності.

Зниження культури землеробства, паводки призвели до поширення бур′янів, які не тільки засмічують та знижують врожайність сільськогосподарських культур, продуктивність пасовищ, але і є шкідливими для здоров′я людей. Це карантинний бур′ян амброзія полинолиста та отруйна рослина – борщівник Сосновського.

Основну питому вагу у структурі ярого посіву займає картопля 58,8 відс., зернові та зернобобові культури – 30,9 відс., овочі – 7,3 відсотка.

Зерно, що виробляється в районі є фуражне і використовується для згодовування худоби.

Важливою складовою агропромислового комплексу району є система заготівель і переробки сільськогосподарської продукції. Сільгосппродукція повсякденного споживання: картопля, овочі, фрукти, молоко, м’ясо виробляється в особистих дворогосподарствах, які не мають постійно діючих каналів реалізації продукції. Проблема збуту виробленої сільгосппродукції частково може бути вирішена при відновленні роботи ТзОВ “Джерела Карпат”. На підприємстві проводяться  ремонті роботи та встановлено лінію по переробці

 

 

 

3

м′яса птиці.

Потребує район і будівництва складських приміщень для зберігання картоплі та овочів.

Під багаторічними насадженнями в районі зайнято 181 га, з яких 164 га під садами. Проведені посадки багаторічних насаджень є недостатніми. Наразі вкрай проблемним є залучення в район інвесторів, які б займалися, зокрема, і посадкою садів та виноградників. Відсутність стартового капіталу та прийнятних умов пільгового кредитування, потреба в капіталовкладеннях стримують вкладення інвестицій у розвиток галузі рослинництва.

.

 1. Мета, завдання та основні заходи Програми

 

Метою Програми є:

створення належних умов для розвитку виробництва продукції рослинництва;

досягнення позитивних змін у галузі шляхом нарощування рослинницької продукції, підвищення рівня забезпеченості району продуктами харчування, а ТзОВ “Джерела Карпат” – сировиною;

поліпшення фітосанітарного стану сільськогосподарських угідь;

активізація та підвищення рівня виставкової діяльності.

Основні завдання Програми :

раціональне використання земель сільськогосподарського призначення, удосконалення та стабілізація землекористування;

виявлення, локалізація та ліквідація небезпечних шкідливих бур”янів; розбудова інфраструктури рослинницької продукції та оновлення

матеріальної бази;

збільшення обсягів виробництва зерна та інших видів рослинницької продукції, забезпечення населення свіжою продукцією відповідно до раціональних норм споживання, а ТзОВ “Джерела Карпат” – сировиною;

сприяння залученню інвестицій в аграрний сектор;

зменшення ризиків виробництва рослинницької продукції, забезпечення прибуткового ведення рослинництва.

Основні заходи Програми:

здійснення заходів щодо боротьби з борщівником Сосновського та амброзією полинолистою;

стимулювання збільшення обсягів валового виробництва зернових культур, картоплі та овочів;

розвиток садівництва, виноградарства та вирощування горіхоплідних культур;

розбудова інфраструктурних об’єктів;

підтримка виставкових заходів, залучення  інвестицій у розвиток аграрного сектору району.

 

 

4

 

 1. Фінансово-економічне обґрунтування Програми

 

Реалізація ресурсного потенціалу та вирішення визначених проблемних питань розвитку рослинництва потребують підтримки з районного бюджету за   такими напрямами:

4.1. Для здійснення заходів щодо боротьби з борщівником Сосновського та амброзією полинолистою.

Щорічна      потреба     у      коштах      районного      бюджету      складає

30,0 тис. гривень (додаток 1). Ці кошти спрямовуватимуться на закупку гербіцидів та оплату робіт по знищенню борщівника Сосновського (скошування та обприскування гербіцидами).

4.2. Для підтримки виставкових заходів, проведення весняного та осіннього сільськогосподарських ярмарків.

Щорічна      потреба     у      коштах     районного      бюджету        складає

10,0 тис. гривень (додаток 2). Ці кошти спрямовуватимуться на:

підготовку сцени та іншої території проведення виставки-ярмарку;

проведення культурної програми;

послуги з виготовлення рекламного оголошення, висвітлення у газеті;

проведення організаційних заходів;

транспортні послуги; проведення заохочувальних заходів.

Для реалізації Програми щорічна потреба у фінансуванні з районного бюджету за напрямами складає 40,0 тис. гривень щороку (додаток 3).

 

 1. Учасники Програми

 

Юридичні особи-товаровиробники: сільськогосподарські підприємства різних організаційно-правових форм власності та господарювання, фермерські господарства, виконкоми місцевих рад, фізичні особи-підприємці, фізичні особи.

 

 1. Очікувані результати реалізації Програми

 

У результаті виконання заходів Програми за бюджетної підтримки очікується:

раціональне використання земель;

поліпшення фітосанітарного стану сільськогосподарських угідь;

підвищення продуктивності ріллі за рахунок оптимізації структури посівних площ;

створення умов для забезпечення розвитку базових галузей сільського господарства та гарантування продовольчої безпеки;

розбудова основних елементів інфраструктури аграрного ринку;

проведення робіт із закладання садів, виноградників, горіхоплідних

 

 

5

 

культур, які дадуть можливість збільшити площі багаторічних насаджень, що призведе до стабільного постачання фруктів, винограду, горіхів на продовольчий ринок, а також забезпечить сировиною ТзОВ “Джерела Карпат”;

За результатами реалізації визначених завдань забезпечуватиметься збільшення валового виробництва зерна, картоплі та овочів.

Передбачається додаткове створення робочих місць та підвищення доходів населення.

 

 1. Прикінцеві положення

 

Координація робіт із виконання Програми та контроль за ходом               її реалізації здійснюється відділом агропромислового розвитку райдержадміністрації. Відповідальним за подання інформації про виконання Програми є відділ агропромислового розвитку райдержадміністрації.

Зміни до Програми вносяться відповідно до рішення районної ради         за поданням відділу агропромислового розвитку райдержадміністрації.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПАСПОРТ

Програми розвитку та підтримки галузі рослинництва в районі

на 2016 – 2020 роки

 

Розробник Програми Відділ агропромислового розвитку райдержадміністрації
Підстави для розроблення Програми Закон України „Про місцеві державні адміністрації”, Стратегія розвитку Закарпатської області на період до 2020 року, розпорядження голови Закарпатської облдержадміністрації від 14.12.2015 № 477 “Про Програму розвитку та підтримки галузі рослинництва в області на 2016-2020 роки”
Відповідальний виконавець Програми Відділ агропромислового розвитку райдержадміністрації
Учасники Програми Юридичні особи-товаровиробники: сільськогосподарські підприємства різних організаційно-правових форм власності і господарювання, фермерські господарства, особисті селянські господарства, фізичні особи-підприємці, фізичні особи
Мета Програми Створення належних умов для розвитку виробництва продукції рослинництва, досягнення позитивних змін у галузі шляхом збільшення виробництва рослинницької продукції, підвищення рівня забезпеченості району продуктами харчування
Основні завдання Програми: Раціональне використання земель сільськогосподарського призначення, удосконалення та стабілізація землекористування, розбудова інфраструктури рослинницької продукції та оновлення  матеріальної бази;  збільшення обсягів виробництва зерна та інших видів рослинницької продукції, забезпечення населення свіжою продукцією відповідно до раціональних норм споживання, а ТзОВ “Джерела Карпат” сировиною, забезпечення прибуткового ведення рослинництва
Термін реалізації Програми 2016 – 2020 роки
Фінансове забезпечення Програми Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів районного бюджету. Для виконання заходів Програми необхідні кошти у сумі 40,0 тис. грн. щороку
Координатор Програми Відділ агропромислового розвитку райдержадміністрації

 

Додаток 1

до Програми

РОЗРАХУНОК

потреби у коштах районного бюджету для здійснення заходів щодо боротьби з борщівником Сосновського та амброзією полинолистою

 

(тис.гривень)

Напрями відшкодування 2016

рік

2017

рік

2018

рік

2019 рік 2020

рік

Оплата послуг за виконані роботи по знищенню борщівника Сосновського (скошування та обприскування гербіцидами) 15,0 15,0 15,0 15,0

 

Придбання гербіцидів 8,0 8,0 8,0 8,0
Залучення громадян шляхом укладення з ними договорів на періодичне скошування рослин) 7,0 7,0 7,0 7,0
 

ВСЬОГО:

 

 

30,0

 

30,0

 

30,0

 

30,0

 

 

 

 

Заступник голови ради                                                          М.М.Петрішко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Додаток 2

до Програми

 

РОЗРАХУНОК

потреби у коштах районного бюджету для підтримки виставкових заходів, проведення весняної та осінньої сільськогосподарських ярмарків

 

(тис. гривень)

Напрям відшкодування 2016

рік

2017

рік

2018

рік

2019 рік 2020

рік

На оплату підготовки сцени та іншої території проведення виставки-ярмарку, іншого заходу; проведення культурної програми; послуги з виготовлення рекламного оголошення, висвітлення у газеті; проведення організаційних заходів; розміщення зовнішньої реклами; транспортні  послуги;  проведення заохочувальних заходів; 10,0 10,0 10,0 10,0
 

ВСЬОГО:

 

 

10,0

 

10,0

 

10,0

 

10,0

 

 

 

 

 

 

Заступник голови ради                                                          М.М.Петрішко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Додаток 3

до Програми

 

РОЗРАХУНОК

потреби у коштах районного бюджету для підтримки напрямів  Програми розвитку та підтримки галузі рослинництва

в районі на 2016 – 2020 роки

(тис. гривень)

 

Напрями відшкодування 2016

рік

2017

рік

2018

рік

2019 рік 2020

рік

1.Для здійснення заходів щодо

боротьби з борщівником Сосновського та амброзією полинолистою

30,0 30,0 30,0 30,0
2. Для підтримки виставкових заходів, проведення весняного та осіннього сільськогосподарських ярмарків

 

10,0 10,0 10,0 10,0
ВСЬОГО: 40,0 40,0 40,0 40,0

 

Заступник голови ради                                                       М.М.Петрішко

Comments are closed.

Перейти до вмісту