Рішення №64
08.06.2017
Рішення №66
08.06.2017
Показати всі

Рішення №65

    УКРАЇНА

ПЕРЕЧИНСЬКА РАЙОННА РАДА

 Четверта  сесія  УІІ скликання

(позачергова)

 

РІШЕННЯ

 

18.02.2016                               м.Перечин                                       №  65

 

 

Про районну Програму виготовлення

генеральних планів населених пунктів

Перечинського району на 2016 − 2018 роки

 

Відповідно до статті 43  Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, розглянувши та обговоривши районну Програму виготовлення   генеральних планів населених пунктів Перечинського району на 2016 − 2018 роки, районна рада вирішила:

 

  1. Затвердити районну Програму виготовлення  генеральних планів населених пунктів Перечинського району на 2016 − 2018 роки (далі-Програма), що додається .
  2. Фінансовому управлінню районної державної адміністрації (Керецман Л.В.) передбачити фінансування на виконання Програми.

 

  1. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника голови районної державної адміністрації Ладомиряк М.П. та

постійну комісію районної ради з питань соціального розвитку села, агропромислового комплексу, земельних і лісових ресурсів, екології, промисловості, будівництва, архітектури, паливно-енергетичного комплексу, соціальної інфраструктури (Цмур Ю.І.).

 

 

Голова   ради                                                                       М.І.Ласкін

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення районної ради

18.02.2016 №  65

                                                                                                 

 

РАЙОННА ПРОГРАМА

ВИГОТОВЛЕННЯ  ГЕНЕРАЛЬНИХ ПЛАНІВ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ
ПЕРЕЧИНСЬКОГО РАЙОНУ НА 2016-2018 РОКИ
I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

В сучасних умовах зростає роль планування територій як ефективного засобу державного регулювання її використання, яке забезпечує взаємоузгодження в цій сфері інтересів особистості, суспільства та держави, центру і регіонів, галузей і адміністративно-територіальних одиниць.
Програма забезпечення містобудівною документацією населених пунктів та територій Перечинського району на 2016-2018 роки (далі – Програма) покликана вирішити проблемні питання стимулювання і розвитку міста і сіл раціонального   використання   ресурсів   та встановлення відповідного режиму забудови територій і населених пунктів.

Програма спрямована на визначення необхідних обсягів фінансування проектно-вишукувальних робіт та черговості розробки містобудівної документації (генеральних планів населених пунктів ) в  районі до 2019 року.
Програму складено відповідно до статей 2, 6, 22, 41 Закону України “Про місцеві державні адміністрації”, Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності”.

Визначення термінів.

У цій Програмі наведені терміни вживаються у такому значенні:
– генеральний план населеного пункту – містобудівна документація, яка визначає принципові вирішення розвитку, планування, забудови та іншого використання території населеного пункту;

– містобудівна документація – затверджені текстові і графічні матеріали, якими регулюється планування, забудова та інше використання територій;
– планування територій – процес регулювання використання територій, який полягає у створенні та впровадженні містобудівної документації ухваленні та реалізації відповідних рішень;

– територія – частина земної поверхні у визначених межах (кордонах) з властивими їй географічним положенням, природними та створеними діяльністю людей умовами та ресурсами, а також з повітряним простором та розташованими під нею надрами.

– план зонування території (зонінг) — містобудівна документація, що визначає умови та обмеження використання території для містобудівних потреб у межах визначених зон;

 

IІ. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ

Основна мета Програми – своєчасне забезпечення населених пунктів та територій району містобудівною документацією, завданнями якої є:

– обґрунтування майбутніх потреб та визначення переважних напрямів використання територій;

– урахування державних, громадських і приватних інтересів під час планування, забудови та іншого використання територій;

– обґрунтування розподілу земель за цільовим призначенням та використання територій для містобудівних потреб;

– забезпечення раціонального розселення і визначення напрямів сталого розвитку населених пунктів;

– визначення і раціональне розташування територій житлової та громадської забудови, промислових, природоохоронних, оздоровчих, історико-культурних та інших територій і об’єктів;

– обґрунтування та встановлення режиму раціонального використання земель та забудови територій, на яких передбачена перспективна містобудівна діяльність;
– визначення, вилучення (викуп) і надання земельних ділянок для містобудівних потреб на основі містобудівної документації в межах, визначених законом;

– визначення територій, що мають особливу екологічну, наукову, естетичну, історико-культурну цінність, встановлення передбачених законодавством обмежень на їх планування, забудову та інше використання;
охорона довкілля та раціональне використання природних ресурсів;
– регулювання забудови населених пунктів та інших територій.

 

ІІІ. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ

Фінансування робіт з виготовлення генеральних планів населених пунктів та інших частин їх території здійснюється за рахунок коштів державного, обласного та відповідних місцевих бюджетів (сільських, міського, районного).

Орієнтовна вартість проектно-вишукувальних робіт вказана у цінах станом на 01.01.2015 року з використанням уточнених індексів та показників визначення кошторисної вартості проектно-вишукувальних робіт. Дійсна вартість проектно-вишукувальних робіт у кожному конкретному випадку буде встановлюватися проектною установою та замовником з врахуванням всіх особливостей та факторів, обумовлених станом розвитку, потреби в територіях населеного пункту або території на час виготовлення містобудівної документації.
Показники Програми за необхідності можуть коригуватися у випадках:
– внесення змін в адміністративно-територіальний устрій області;

– зміни меж населених пунктів;

– зміни індексів та показників визначення кошторисної вартості проектно-вишукувальних робіт;

– впливом зовнішніх факторів (змінами в законодавстві, економічних та
соціальних умов тощо).

Всього на розроблення та коригування містобудівної документації  населених пунктів до 2018 року в місцевих бюджетах необхідно передбачити 4582,0 тис.гривень (додатки 1, 2 до Програми).

 

ІV. ОЧІКУВАНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

Виконання Програми дасть можливість налагодити дієвий контроль за дотриманням чинних законодавчих і нормативних актів у сфері містобудування, регулюванням забудови та використанням територій населених пунктів з врахуванням державних, громадських та приватних інтересів під час забудови територій на місцевому рівні.

 

Додаток 1

до Програми 

Кошторисні обсяги

на виготовлення генеральних планів забудови населених пунктів Перечинського району

 

з/п

Назва рн.енного пункту Площа н/п

(га)

По земл. Докум

Чисельність населення

(тис.чол.)

Рік розроблення Обсяги коштів

(тис.грн)

Ген план

 

Обсяг котів (тис.грн)

топозйомка

1 2 3 4 5 6 7
 

 

Генеральний план міста Перечин

1. Перечин 746.0 7,5  1993р. 186 180
     

 

Генеральні плани населених пунктів
1. с.Ворочово 604,6 0.8  1969р. 112  145
2. с. Тур’я Бистра 966,5 1.45  1973 126  200
3. с. Сімер 734,3 1,9  1973 132  176
4. с. Сімерки 261 0,96  1973 97   63
5. с. Тур’я Пасіка 378,1 1,71  1971 130  91
6. с. Дубриничі 615,2 2,54  1973 139  –
7. с. Новоселиця 471,4 0,5  1973 82  113
8. с. Зарічово 825,4 2,25  1969 149    198
9. с. Вільшинки 753,5 0,6  1973 79   181
10. с. Раково 241,2 1,03  1973 92    58
11. с. Порошково 1493 4,3  1979        159   358
12. с. Полянська Гута 257,7 0,6  1983 76  62
13. с. Мокра 108,8 0,38  1982 69  26
14. с.Тур’ї Ремети 696,9 3,28  2014  –
15. с. Турички 63,5 0,24  1980 61  15
16. с. Маюрки 129,8 0,17  1979 57  31
17. с. Тур’я Поляна 833 1,25  1975 131  200
18. с. Туриця 352,8 1,1  1971 125  84
19. с. Пастілки 65,8 0,28  1980 69  15
21. с. Лумшори 65,4 0,11  1980 41  15
22. с. Заобуч 99,8 0,05   61  24
23. с. Липовець 39,7 0,12   45  10
24. с. Лікіцари 44,5 0,05   22   10
25. с. Свалявка 125,8 0,25   57  30
             
Разом по району: 2297,0  2285,0
   Розроблення детальних планів територій району 130,0  
    Зонінг (план зонування території) 120,0  
ВСЬОГО: (з топо-геодезичною зйомкою та виготовленням генпланів) 4582,0  

 

 

 

 

Заступник голови ради                                                   М.М.Петрішко

 

 

 

 

 

                                                                                                                                Додаток 3

до Програми

 

Паспорт

 районної  Програми виготовлення   генеральних планів населених пунктів Перечинського району на 2016-2018 роки

 

1. Ініціатор розроблення Програми Сектор містобудування та архітектури  райдержадміністрації
2. Розробник Програми Сектор містобудування та архітектури  райдержадміністрації
3. Відповідальний виконавець Програми Сектор містобудування та архітектури  райдержадміністрації
4. Учасники Програми Органи місцевого самовряду-вання, сектор містобудування та архітектури  райдержадміністрації
5. Термін реалізації програми 2016 – 2018 роки
6. Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні програм (для комплексних програм)  Місцеві та районний бюджет
7. Строки реалізації Програми 2016 – 2018 роки.

 

8. Фінансове забезпечення Програми 4582,0 тис.грн.
     

 

 

 

 

Заступник голови  ради                                                        М.М.Петрішко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2

до Програми

 

 

ПРОГНОЗНІ ОБСЯГИ

потреби у залученні коштів для фінансування районної

Програми  виготовлення генеральних планів населених пунктів Перечинського району на 2016-2018 роки

 

 

 

Джерела

фінансування

Обсяг фінансування, тис. Грн. У тому числі за роками
    2016 2017 2018
Бюджет району 2000,0 700,0 700,0 600,0

 

Місцеві бюджети             2000,0 700,0 700,0 600,0
Інші джерела 582,0 282,0 200,0 100,0

 

Всього 4582,0 1682,0 1600,0 1300,0

 

 

 

 

    Заступник голови ради                                                    М.М.Петрішко

Comments are closed.

Перейти до вмісту