Рішення №63
08.06.2017
Рішення №65
08.06.2017
Показати всі

Рішення №64

УКРАЇНА

ПЕРЕЧИНСЬКА РАЙОННА РАДА

 Четверта  сесія  УІІ скликання

(позачергова)

 

РІШЕННЯ

 

18.02.2016                               м.Перечин                                       №  64

 

 

Про  Програму  схеми планування

території   Перечинського району

на 2016-2018 роки

  

 

Відповідно до  статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши та обговоривши   Програму схеми планування території   Перечинського району на 2016-2018 роки, районна рада вирішила:

 

  1. Затвердити Програму схеми планування території Перечинського району на 2016-2018 роки    (далі- Програма), що додається.
  2. Фінансовому управлінню районної державної адміністрації (Керецман Л.В.) передбачити асигнування на фінансування Програми.
  3. Районній державній адміністрації (Олефір В.І.) про хід виконання заходів Програми інформувати районну раду щорічно до  1 березня протягом дії Програми.
  4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника голови районної державної адміністрації Ладомиряк М.П. та  постійну комісію районної ради з питань соціального розвитку села, агропромислового  комплексу, земельних і лісових ресурсів, екології, промисловості, будівництва, архітектури, паливно-енергетичного комплексу, соціальної інфраструктури ( Цмур Ю.І.).

 

 

Голова ради                                                                              М.І.Ласкін                                                                                     

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення районної ради

18.02.2016 № 64

 

ПРОГРАМА

схеми  планування території Перечинського району

на 2016 – 2018 роки

Загальні положення

За останні роки хаотичне відведення земель для несільськогосподарських потреб (починаючи з початку 90-х років) в основному на територіях неохоплених генеральними планами населених пунктів, розгортання робіт з реформування земельних відносин і приватизації земель в обхід важливого етапу щодо попереднього розроблення планування території з резервуванням земель для містобудівних потреб гальмують вирішення проблем розвитку інвестиційної діяльності, здійснення заходів щодо захисту життєвого середовища від шкідливого впливу техногенних факторів, резервування територій для державних та громадських потреб.

Мета програми

Метою програми є фінансова підтримка в розробці схеми планування території Перечинського району, яка сприятиме визначенню стратегії розвитку, сприятиме оновленню містобудівної документації населених пунктів і створить сприятливі передумови для економічного та соціального розвитку району.

                          Напрямки реалізації програми

Схема планування території району визначить потребу у зміні меж населених пунктів, потребі територій, передбачених для містобудівних потреб. Здійсниться застосування територій для забудови та іншого використання, покращиться інвестиційна привабливість району з його перевагою природних та екологічних особливостей і сприятиме для прогнозів і програм соціально-економічного розвитку, формуванні місцевих бюджетів, прийнятті рішень місцевими радами та моніторингу їх використання на відповідних етапах.

Порядок виділення коштів

Фінансування програми може здійснюватись за рахунок пайової участі замовників будівництва об’єктів містобудування на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів, благодійних внесків, в порядку відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва.

Всього на розроблення схеми планування території району на 2016-2018 роки в районному бюджеті необхідно передбачити 200 тис.грн. (дода-ток 2 до Програми).

Очікувана ефективність виконання Програми

Виконання Програми дасть можливість налагодити дієвий контроль за дотриманням чинних законодавчих і нормативних актів у сфері містобудування, регулюванням забудови та використанням територій населених пунктів, врахуванням державних, громадських та приватних інтересів під час забудови територій на місцевому рівні


 

 

Додаток 1

до Програми

ПАСПОРТ

 

Програми схеми планування території Перечинського району

 на 2016− 2018  роки

 

 

Найменування програми Програма схеми планування території Перечинського району на 2016− 2018  роки

 

Підстава для розроблення Програми Закони України “Про місцеві державні адміністрації”, “Про регулювання містобудівної діяльності”
Розробник Програми Сектор містобудування та архітектури райдерж-адміністрації

 

Відповідальний виконавець Програми Сектор містобудування та архітектури  райдерж-адміністрації
Мета і основні завдання Програми Сприятиме визначенню стратегії розвитку регіону, створить сприятливі передумови для економічного та соціального розвитку району.
Строки реалізації Програми 2016 – 2018 роки
Фінансове забезпечення Програми Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми становить 250 тис. грн., з них:  коштів бюджету району − 200 тис. грн.;  коштів інших джерел − 50 тис. грн.

                    

                     

.

 

Заступник голови ради                                                   М.М.Петрішко

 

 

 

 

Додаток 2

до Програми

 

 

ПРОГНОЗНІ ОБСЯГИ

потреби у залученні коштів для фінансування

Програми схеми планування території Перечинського району

на 2016-2018 роки

 

Джерела

фінансування

Обсяг фінансування, тис. грн. У тому числі за роками
    2016 2017 2018
Бюджет району 200,0 70,0 70,0 60,0

 

Інші джерела 50,0 20,0 20,0 10,0

 

Всього 250,0 90,0 90,0 70,0

 

 

 

 Заступник голови ради                                                        М.М.Петрішко

Comments are closed.

Перейти до вмісту