Рішення №61
08.06.2017
Рішення №63
08.06.2017
Показати всі

Рішення №62

УКРАЇНА

ПЕРЕЧИНСЬКА РАЙОННА РАДА

Четверта  сесія  УІІ скликання

(позачергова)

 

РІШЕННЯ

 

18.02.2016                               м.Перечин                                       №  62

 

Про районну Програму „Ромське

населення” на період до 2020 року

 

Відповідно до    статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,  розглянувши та обговоривши районну Програму „Ромське населення” на період до 2020 року,  районна рада вирішила:

 1. Затвердити районну Програму „Ромське населення” на період до 2020 року, (далі – Програма, що  додається).
 2. Фінансовому управлінню районної державної адміністрації (Керецман Л.В.) вишукати можливість щодо фінансування Програми.
 3. Районній державній адміністрації (Олефір В.І.) про хід виконання заходів Програми інформувати районну раду щорічно до 1 березня протягом дії Програми.
 4. 4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника голови районної державної адміністрації Чомоляк М.І.  та  постійні  комісії районної ради:  з питань       духовного розвитку, освіти, охорони здоров”я, культури, молоді і спорту, зв”язків з громадськістю, туризму та рекреації (Шеян Ю.Ю.);   з питань економічної реформи, планування, бюджету, фінансів, контролю за проведенням приватизації, інвестицій та регуляторної політики (Крупчинський Б.Ю.).

 

Голова ради                                                                                    М.І.Ласкін

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення районної ради

18.02.2016 №  62

 

Районна Програма

„Ромське населення” на період до 2020 року

 

Загальні положення

Програму розроблено відповідно до положень Конституції України, Декларації прав національностей України, законів України „Про національні меншини в Україні”, „Про об’єднання громадян”, „Про засади державної мовної політики”, „Про освіту”, основних положень „Стратегії захисту та інтеграції в українське суспільство ромської національної меншини на період до 2020 року”.

Заходи Програми відповідають загальновизнаним міжнародним нормам та стандартам у сфері забезпечення прав національних меншин, зокрема положенням Рамкової конвенції про захист національних меншин та Європейської хартії регіональних мов або мов меншин.

 1. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямовано Програму

Українська держава, спираючись на вікові традиції співіснування на її території представників різних національних меншин і народів, дбає про задоволення етнонаціональних потреб усіх етнічних спільнот.

Напрями державної політики у сфері міжнаціональних відносин визначено Конституцією України, законами України „Про національні меншини в Україні”, „Про громадські об’єднання”, відповідними актами Президента України та Кабінету Міністрів України.

Одним з пріоритетних напрямів державної політики на сучасному етапі є забезпечення гармонійного співіснування осіб різних національностей, які проживають на території України.

Упродовж років незалежності України ромська громада спромоглася створити структурований рух національного самовизначення, участі у політичному, економічному, соціальному та культурному житті країни. За ці роки сформувалася ромська інтелігенція – вчителі, юристи, лікарі, вчені, журналісти, які взяли на себе відповідальність за виведення свого народу із занепаду, відродження та закріплення у свідомості пересічних громадян загальнолюдських і загальнодержавних цінностей.

В Україні з 2013 року реалізується Стратегія захисту та інтеграції в українське суспільство ромської національної меншини на період до 2020 року, план заходів реалізації якої затверджений розпорядженням Кабінету Міністрів Україн  від 11 вересня 2013 року № 701.

За сучасного економічного стану в державі, в умовах окупації та відторгнення Криму, війни Російської Федерації проти українського народу, потреби створення фактично нових Збройних сил України, нагальності відновлення зруйнованих Донеччини та Луганщини, вирішення питань енергетичної безпеки держави тощо органи виконавчої влади місць компактного проживання ромської спільноти не залишають поза увагою проблемні питання, що мають місце у середовищі ромського населення.

У Перечинському районі і надалі мають місце невирішені проблеми                 у сфері забезпечення комунально-побутових умов ромських сімей, що зумовлює спалахи захворювань серед ромського населення. Потребує поліпшення медичне обслуговування ромського населення району.

Гострою залишається проблема освіти ромів. Потребує зміцнення навчально-матеріальна база шкіл, у яких навчаються діти-роми.

Тому органи виконавчої влади й надалі практикуватимуть проведення подвірних обходів представниками санітарної служби, правоохоронних органів, органів освіти, медичними працівниками з метою вивчення умов проживання, цільового використання батьками соціальної допомоги на дітей, своєчасного виявлення та профілактики захворювань, негативних проявів (ухилення від навчання та військового обов’язку, жебракування, бродяжництва, наркоманії та інше).

Підтримка ромського музичного мистецтва, фольклору і традицій ромів є невід’ємною частиною ромської культури, важливим чинником збереження культурних традицій та ідентичності ромського народу.

Вищезазначені проблеми є основою для формулювання мети та основних завдань Програми.

Паспорт Програми наведено у додатку 1 до Програми.

 1. Мета Програми

Програму розроблено з метою підвищення рівня задоволення етнокультурних потреб національних меншин краю, підвищення ролі органів виконавчої влади та місцевого самоврядування у виконанні соціальних завдань щодо захисту прав соціально незахищеного ромського населення району, посилення впливу з боку владних структур району на удосконалення державної політики щодо соціалізації ромських сімей, ефективного використання працездатного ромського населення, поліпшення їх комунально-побутових умов, захисту в галузі освіти, охорони здоров’я, культури, фізичного виховання тощо на період до 2020 року.

 1. Шляхи і засоби розв’язання проблеми

Шляхи і засоби розв’язання проблем, зазначених у Програмі, реалізуватимуться відповідно до законів України „Про місцеві державні адміністрації”, „Про національні меншини в Україні”, напрямів та плану заходів щодо виконання Програми.

 1. Основні напрями та план заходів щодо виконання районної Програми „Ромське населення ” на період до 2020 року

Основні напрями та план заходів щодо виконання Програми „Ромське населення” на 2016 – 2020 роки розроблено відповідно до законів України „Про національні меншини в Україні”, „Про об’єднання громадян”, „Про засади державної мовної політики”, „Про освіту”, „Стратегії захисту та інтеграції в українське суспільство ромської національної меншини на період до 2020 року”, План заходів реалізації якої затверджений розпорядженням Кабінетом Міністрів України 11 вересня 2013 року № 701.

Основні напрями та план заходів щодо виконання Програми наведено у додатку 2 до Програми.

 1. Обсяги і джерела фінансування Програми

Фінансування заходів Програми здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету та інших, не заборонених законодавством України, джерел фінансування.

Виконання Програми передбачається здійснювати протягом                   2016 – 2020 років. Орієнтовний обсяг фінансування Програми  становить 1124,0 тис. гривень

Джерело фінансування

 

 

Обсяг коштів для виконання Програми

(тис. гривень)

2016 рік

 

2017 рік

 

2018 рік

 

2019 рік

 

2020рік

 

Обласний бюджет 30,0 40,0 50,0 50,0 50,0
Районний бюджет 150,0 102,0 124,0 116,0 130,0
Сільські, міські бюджети 10,0 10,0 20,0 30,0 30,0
Позабюджетні надходження 32,0 20,0 30,0 50,0 50,0
ВСЬОГО: 222,0 172,0 224,0 246,0 260,0

 

                                                               ВСЬОГО:       1124,0 тис. грн.

 1. Перелік завдань Програми та результативні показники

Основні завдання Програми:

реалізація чинного законодавства України щодо забезпечення прав національних меншин області;

соціалізація ромського населення району;

підвищення рівня освіти та правової культури осіб, які належать до ромської національної меншини;

поліпшення житлових умов ромського населення;

поліпшення якості надання соціальних послуг ромським сім’ям, сім’ям з дітьми, які перебувають у складних життєвих обставинах;

організація санітарно-гігієнічного та лікувально профілактичного забезпечення ромського населення;

популяризація та підтримка творчості ромської національної меншини.

Виконання основних завдань і заходів Програми забезпечить:

поліпшення комунально-побутових умов і соціального захисту ромського населення;

задоволення потреб ромської спільноти у сфері освіти, покращення стану відвідування закладів освіти дітьми шкільного віку й збільшення рівня освіченості в середовищі ромського населення;

вдосконалення медичного обслуговування у місцях компактного проживання ромського населення, запобігання поширенню захворювань;

активізацію діяльності ромського самоврядування та громадських організацій у місцях компактного проживання ромів;

залучення працездатного ромського населення до працевлаштування, закріплення їх у трудових колективах, створенню нових робочих місць, відновлення традиційних ремесел;

збереження культурних традицій та ідентичності ромського населення області.

 1. Координація та контроль за ходом виконання Програми

Координація та контроль за ходом виконання Програми покладається на сектор з питань внутрішньої політики, зв’язків з громадськістю та у справах преси та інформації апарату райдержадміністрації.

Структурні підрозділи  райдержадміністрації щороку до 05 лютого інформують сектор з питань внутрішньої політики, зв’язків з громадськістю та у справах преси та інформації апарату райдержадміністрації про хід виконання Програми, інформування облдержадміністрації здійснюється щороку до 23 лютого.

Внесення змін до програми „Ромське населення” на період до 2020 року схвалюється розпорядженням голови районної державної адміністрації за поданням сектору з питань внутрішньої політики, зв’язків з громадськістю та у справах преси та інформації апарату та інших зацікавлених структур райдержадміністрації і затверджується рішенням районної ради.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

до Програми

ПАСПОРТ

районної Програми „Ромське населення” на період до 2020 року

1. Ініціатор розроблення Програми Районна державна адміністрація
2. Підстава для розроблення Програми Розпорядження голови  обласної державної адміністрації    20.11.2015 № 422
3. Розробник Програми Сектор з питань внутрішньої політики, зв’язків з громадськістю та у справах преси та інформації апарату райдержадміністрації
4. Відповідальні виконавці Програми Структурні підрозділи райдерж-адміністрації, виконкоми місцевих рад, благодійні організації.
5. Учасники Програми Структурні підрозділи райдерж-адміністрації, виконкоми місцевих рад, благодійні організації.

 

6. Термін реалізації Програми 2016 – 2020 роки
7. Фінансове забезпечення Програми Забезпечення реалізації Програми здійснюється за рахунок коштів обласного, районного, сільських та міського бюджетів, позабюджетних надходжень. Для виконання заходів Програми необхідно фінансування у сумі 1124,0 тис. гривень

 

 

     Заступник голови ради                                               М.М.Петрішко

 

Додаток 2

до Програми

ОСНОВНІ НАПРЯМИ ТА ПЛАН ЗАХОДІВ

щодо виконання районної Програми „Ромське населення” на період до 2020 року

№ з/п Назва напряму діяльності

(пріоритетні завдання)

Перелік заходів Програми Строк виконання заходів Виконавці Джерела фінансування Орієнтовні обсяги фінансування (вартість)

(тис. гривень), у тому числі:

Очікуваний результат
2016 рік 2017 рік 2018 рік 2019 рік 2020 рік

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. Соціалізація  ромського населення

 

Продовження документування  ромського населення району, проведення подвірних обходів та паспортизація громадян з числа ромського населення

 

Щороку

до 2020 року

Виконкоми місцевих рад спільно з Перечинським районним сектором Головного управління Державної міграційної служби у Закарпатській області (за згодою) Районний бюджет

 

 

 

 

 

Реалізація чинного законодавства Укра-їни щодо реалізації державної політики з питань забезпе-чення прав і свобод національних мен-шин
1.1. Проведення для осіб, які належать до ромської націо-нальної меншини, інформаційно-просвітницьких заходів, виступів у засобах масової інформації з метою підвищення їх рівня обізнаності Щороку Районне управління юстиції (за згодою), ЗМІ (за згодою) Районний бюджет  

 

 

        Підвищення рівня правової освіти та правової культури осіб, які належать до ромської націо-нальної меншини
1.2. Соціалізація  ромського населення

 

Включення у план соціально-економічного розвитку терито-ріальних громад, населених пунктів підготовку та розроблення планів розвитку місць компактного проживання ромів Щороку

до 2020 року

Управління економічного розвитку і торгівлі, райдержадміністрації спільно з органами місцевого самоврядування Районний бюджет

 

Поліпшення житло-вих умов ромського населення
1.3.

 

 

 

 

 

Будівництво, реконструкція централізованого водопостачання та водовідведення та територіях  компактного проживання ромсь-кого населення

 

 

Щороку  Відділ інфраструктури, житлово-комунального господарства та будівництва райдержадміністрації спільно з органами місцевого самоврядування Районний бюджет

 

35,0 35,0

 

35,0

 

35,0

 

35,0
1.4.

 

Здійснення моніторингу щодо контингенту одержувачів держав-них соціальних допомог з числа ромського населення

 

 

 

 

2016 – 2020 роки Управління соціального захисту населення райдерж-адміністрації Районний бюджет

 

 

 

 

 

 

Поліпшення якості надання соціальних послуг ромським сім’ям, сім’ям з дітьми, які пере-бувають у складних життєвих обста-винах

 

1.5   Надання консультативно-правової допомоги матерям та забезпечення розгляду матеріалів із видачі посвідчень багатодітних матерів області для представлення їх до почесного звання „Мати-героїня” 2016 –2020 роки Управління соціального захисту населення райдерж-адміністрації Район-ний бюджет

 

         
1.6.   Проведення у місцях компактного проживання ромів право-охоронними органами та соціальними службами профі-лактичної роботи, спрямованої на запобігання бездоглядності, без-притульності дітей, недопущення втягування їх у злочинну діяльність та іншу протиправну діяльність 2016 – 2020 роки

 

 

 

 

 

 

 

Служба у справах дітей райдерж-адміністрації, Перечинське відділення поліції Ужгородського відділу Поліції Головного управління Націон. Поліції в Закарпатської обл. (за згодою) Районний бюджет

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2.   Виготовлення проектно-кошторисної документації та державного акту на землю для будівництва загальноосвітньої  школи для дітей-ромів у с. Порошково 2016 рік Відділ освіти , молоді та спорту райдержадміністрації Районний бюджет

 

100,0         Реалізація чинного законодавства Укра-їни щодо забезпе-чення прав націо-нальних меншин області в галузі освіти
2.1 У галузі освіти Організація роботи постійно- діючих семінарів-практикумів для керівників (педагогічних працівників) навчальних закладів, у яких навчаються діти-роми

 

Щороку

до 2020 року

 

 

 

Відділ освіти , молоді та спорту райдержадміністрації Районний бюджет

 

 

 

2,0

 

 

3,0

 

3,0

 

 

3,0

 

 

 

4,0

 

 

2.2.

 

 

 

Забезпечення обліку дітей ромської народності шкільного віку згідно з Інструкцією з обліку дітей і підлітків шкільного віку від 12.04.2000 року № 646

 

 

2016 – 2020 роки

 

 

 

 

Відділ освіти , молоді та спорту райдержадміністрації райдержадміністрації,виконкоми місцевих рад

 

 

 

 

 

Районний бюджет

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реалізація чинного законодавства Укра-їни щодо забезпе-чення прав націо-нальних меншин області у галузі освіти
2.3. Налагодження щоденного контролю за відвідуванням дітей ромів навчальних закладів та вжиття заходів до батьків або осіб, що їх замінюють, щодо систематичного відвідування дітьми занять 2016 – 2020 роки

 

 

 

 

Відділ освіти , молоді та спорту райдержадміністрації,

виконкоми місцевих рад

 

 

 

Районний бюджет

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4. Поліпшення матеріально-технічної бази дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів, де навчаються діти-роми Щороку

до 2020 року

 

 

Відділ освіти , молоді та спорту райдержадміністрації,

виконкоми місцевих рад

 

Обласний, районний бюджети

 

 

30,0

 

 

 

 

35,0

 

 

 

 

40,0

 

 

 

 

45,0

 

 

 

 

50,0

 

 

 

 

2.5. Залучення ромських дітей до участі в учнівських олімпіадах, змаганнях, конкурсах, спартакі-адах Щороку

до 2020 року

 

Відділ освіти , молоді та спорту райдержадміністрації Районний бюджет

 

 

 

 

 

2.6. У галузі освіти Виявлення творчо обдарованої молоді серед ромського насе-лення і направлення на навчання  у вищі навчальні заклади Щороку

 

 

 

Відділ освіти , молоді і спорту райдержадміністрації Районний бюджет

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реалізація чинного законодавства Укра-їни щодо забезпе-чення прав націо-нальних меншин області у галузі освіти
2.7. Забезпечення діяльності гуртків позашкільної освіти та дозвілля  обдарованих ромських дітей Щороку

до 2020 року

 

 

 

 

 

 

 

Відділ освіти , молоді та спорту райдержадміністрації будинок дитячої творчості Районний бюджет

 

 

 

 

 

 

 

5,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.8. Забезпечення підвищення ква-ліфікації педагогічних пра-цівників загальноосвітніх на-вчальних закладів області, де навчаються учні ромської національної спільноти Щороку

до 2020 року

 

 

 

Відділ освіти , молоді та спорту райдержадміністрації Районний бюджет

 

 

 

3,0

 

 

 

 

 

4,0 4.0 5,0 6,0
3. Підтримка національних традицій ромів Проведення освітніх, інформа-ційних, культурних та інших заходів, відзначення урочистих дат, історичних подій, ювілеїв, пов’язаних з ромськими націо-нальними традиціями

 

Щороку

до 2020 року

 

 

 

 

 

 

Відділ освіти , молоді та спорту райдержадміністрації Районний бюджет

 

 

 

 

 

 

 

3,0

 

 

 

 

 

 

 

3,0

 

 

 

 

 

 

 

4,0

 

 

 

 

 

 

 

4,0

 

 

 

 

 

 

 

5,0

 

 

 

 

 

 

 

 
4. Забезпечення новорічними подарунками дітей із числа багатодітних сімей ромської народності під час проведення новорічно-різдвяних свят

 

 

 

Щороку

 

 

 

 

 

 

 

Відділ освіти , молоді та спорту,управління соціального захисту населення райдержадміністрції  

Районний бюджет

 

 

 

 

30,0

 

 

 

 

 

 

 

35,0

 

 

 

 

 

 

 

40,0

 

 

 

 

 

 

 

45,0

 

 

 

 

 

 

 

50,0

 

 

 

 

 

 

 

Підтримка дітей із багатодітних сімей, організація змістов-ного дозвілля дітей у новорічні та різдвяні свята

 

 

5. Фізичне виховання Проведення спортивно-оздоров-чих заходів серед дітей, підлітків та молоді ромської національної меншини з метою виявлення талановитих і здібних спортс-менів

 

 

Щороку

до 2020 року

 

 

 

 

 

 

Відділ освіти , молоді та спорту райдержадміністрації Районний бюджет

 

 

 

 

 

 

 

2,0

 

 

 

 

 

 

 

 

3,0

 

 

 

 

 

 

 

 

3,0

 

 

 

 

 

 

 

 

4,0

 

 

 

 

 

 

 

 

4,0

 

 

 

 

 

 

 

 

Пропаганда здоро-вого способу життя

 

 

 

 

 

 

6.  У галузі охорони здоров’я Залучення ромської молоді з відповідною шкільною підготовкою до навчання у Закарпатському державному, Берегівському, Міжгірському медичних коледжах 2016 – 2020 роки

 

 

 

 

Відділи охорони здоров’я, освіти, молоді та спорту райдержадміністрації Районний бюджет

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Організація санітар-но-гігієнічного та лікувально профі-лактичного забезпе-чення ромського населення
6.1 Забезпечення проведення систематичних санітарно-епідеміологічних обстежень місць компактного проживання ромського населення Щороку

до 2020 року

 

 

 

 

 

Відділ охорони здоров’я райдерж-адміністрації Районний бюджет

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2

 

 

 

 

 

 

Проведення серед ромського населення, у першу чергу серед  молоді, роз’яснювальної роботи щодо важливості попередження шкідливих звичок, своєчасного та повноцінного лікування, додержання правил індивідуальної та колективної гігієни, здорового способу життя Щороку

до 2020 року

 

 

 

 

 

 

Відділ охорони здоров’я райдерж-адміністрації Районний бюджет

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3

 

  Продовження роботи щодо диспансеризації ромського населення, взяття на облік виявлених хворих та подальше їх лікування і з цією метою:
забезпечення флюорографічного обстеження дітей та дорослих, обстеження мокротиння та виявлення кислостійкої палички серед дорослих та туберкулінодіагностики дітей;
забезпечення виконання планових щеплень проти керованих інфекцій

 

Щороку

до 2020 року

 

 

Відділ охорони здоров’я райдерж-адміністрації Районний бюджет

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
6.4 Забезпечення проведення систематичних санітарно-епідеміологічних обстежень місць компактного проживання ромського населення Щороку

до 2020 року

 

  Районний бюджет

 

           
7. Сприяння зайнятості Організація та проведення виїзних акцій у місця компактного проживання ромсь-кого населення з метою проведення інформаційної кампанії про соціальні послуги державної служби зайнятості із сприяння працевлаштуванню громадян ромської національної меншини

 

Щороку

до 2020 року

 

 

 

 

 

 

 

Районний центр зайнятості (за згодою)

 

 

 

 

 

Районний бюджет

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реалізація чинного Закону України „Про зайнятість населення”

 

 

 

 

 

 

7.1

 

 

 

 

Проведення профорієнтаційних уроків для учнівської молоді з метою презентації професій, навчальних закладів, робото-давців Щороку

до 2020 року

 

 

Районний центр зайнятості (за згодою)

 

Районний бюджет

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реалізація чинного Закону України „Про зайнятість населення”
7.2 Проведення широкої та всебічної інформаційної кампанії, включно через ЗМІ  про соціальні послуги державної служби зайнятості із сприяння працевлаштуванню громадян ромської національної меншини. Щороку

до 2020 року

 

 

Районний центр зайнятості (за згодою)

 

Районний бюджет

 

 

         
7.3 Залучення безробітних ромів до участі у сезонних роботах, оплачуваних громадських роботах за рахунок коштів місцевих бюджетів, підприємств та Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття. Щороку

до 2020 року

 

 

Районний центр зайнятості (за згодою)

 

Районний бюджет

 

 

         
8.

 

 

 

 

 

 

Розвиток культури і традицій ромів Здійснення на договірній основі із зарубіжними партнерами зі Словаччини, Угорщини, Румунії, Польщі обміну ромськими колективами для участі у фестивалях, святах, концертах, конкурсах та інших культурно-мистецьких заходах Щороку

до 2020 року

 

 

 

 

Відділ культури райдержадміністрації

 

 

 

Обласний районний бюджети

 

 

 

 

20,0

 

 

 

 

 

 

20,0

 

 

 

 

 

 

40,0

 

 

 

 

 

 

50,0

 

 

 

 

 

 

50,0

 

 

 

 

 

 

 

Розвиток співпраці, розширення та удо-сконалення зв’язків між закладами та установами куль-тури області та країн Карпатського єврорегіону
8.1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Надання фінансової підтримки ромським колективам художньої самодіяльності для проведення обласного та районного свят ромського народного мистецтва, обласного, відзначення інших культурно-масових та культурно-просвітницьких заходів Щороку

до 2020 року

 

 

 

 

 

 

 

 

Відділ культури райдержадміністрації

 

 

 

 

Обласний , районний бюджети

 

 

 

 

 

 

10,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Створення позитивного іміджу  щодо реалізації державної політики у сфері міжнаціональних відносин

 

 

 

 

8.2

 

 

 

 

 

 

 

Надання підтримки щодо створення та діяльності ромських аматорських колективів у місцях компактного проживання ромів

 

 

 

 

Щороку

до 2020 року

 

 

 

 

 

 

 

Відділ культури райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування

 

Обласний, районний бюджети

 

 

 

 

 

 

20,0

 

 

 

 

 

 

 

20,0

 

 

 

 

 

 

 

30,0

 

 

 

 

 

 

 

30,0

 

 

 

 

 

 

 

30,0

 

 

 

 

 

 

 

Популяризація та підтримка творчості ромської національ-ної меншини

 

 

            222,0   172,0  224,0  246,0    260,0  
       ВСЬОГО:                                                                                                                                              

       ВСЬОГО:                            1124,0                                                                                                      

 

 

                        Заступник голови ради                                                             М.М.Петрішко

Comments are closed.

Перейти до вмісту