Рішення №60
08.06.2017
Рішення №62
08.06.2017
Показати всі

Рішення №61

    УКРАЇНА

ПЕРЕЧИНСЬКА РАЙОННА РАДА

 Четверта  сесія  УІІ скликання

(позачергова)

 

РІШЕННЯ

 

18.02.2016                               м.Перечин                                       №  61

 

Про Програму формування позитивного

міжнародного інвестиційного іміджу

та залучення іноземних інвестицій

у Перечинський район на 2016 – 2020 роки

 

Відповідно до статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, розглянувши та обговоривши  Програму  формування позитивного міжнародного інвестиційного іміджу та залучення іноземних інвестицій у Перечинський район на 2016 – 2020 роки, районна рада вирішила:

 

  1. Затвердити Програму формування позитивного міжнародного інвестиційного іміджу та залучення іноземних інвестицій у Перечинський район на 2016 – 2020 роки (далі-Програма), що додається.
  2. Рекомендувати структурним підрозділам районної державної адміністрації здійснити заходи, спрямовані на виконання завдань та заходів, визначених Програмою.
  3.  Фінансовому управлінню районної державної адміністрації (Керецман Л.В.)   передбачити фінансування на виконання Програми.
  4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника голови районної державної адміністрації Ладомиряк М.П. та постійну комісію районної ради з питань економічної реформи, планування, бюджету, фінансів, контролю за проведенням приватизації, інвестицій та регуляторної політики (Крупчинський Б.Ю.).

 

 

Голова   ради                                                                     М.І.Ласкін

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення районної ради

18.02.2016 № 61

 

 

Програма

формування позитивного міжнародного інвестиційного іміджу та залучення іноземних інвестицій у Перечинський район на 2016 – 2020 роки

 

  1. Загальні положення

 

Програма формування позитивного міжнародного інвестиційного іміджу та залучення іноземних інвестицій у Перечинський район на 2016 – 2020 роки  (далі – Програма) розроблена відповідно до Конституції України,               Закону України „Про зовнішньоекономічну діяльність”, Закону України      „Про режим іноземного інвестування” та розпорядження голови облдержадміністрації 17.11.2015 №417.

Економіка району не може розвиватись належним чином без залучення інвестицій.  Саме вони є запорукою системного розвитку матеріально-технічної бази, стимулювання конкуренції на ринку, підвищення рівня життя, тощо.  Інвестиції можуть надати економіці району того самого поштовху, якого вона потребує,  через збільшення капіталу в районі та через введення нових технологій.

На різних етапах розвитку інвестиційної діяльності інвестиційний клімат погіршувався:  для іноземних інвесторів розширювались та згортались пільги, що свідчить про низький рівень захисту комерційних інтересів інвесторів. Крім того, неоднозначність тлумачення деяких положень нормативних документів, призводила до правових колізій та необхідності вирішення спорів у судовому порядку. Негативно на інвестиційний клімат впливає також велика кількість діючих законодавчих актів, які прямо чи непрямо регулюють інвестиційну діяльність та пов’язані з нею зовнішньоекономічну, промислову, торгівельну та інші види діяльності.  Тобто інвестиційна політика є складовою частиною економічної політики держави та впливає на процес залучення інвестицій як в економіку держави в цілому, так і району зокрема.

Саме тому, основним напрямом інвестиційної діяльності району є: створення сприятливих умов для залучення інвестицій з метою забезпечення розвитку базових галузей економіки та інноваційної інфраструктури.

Залучення іноземного капіталу в район є пріоритетним завданням у роботі райдержадміністрації.  Зокрема, приділяється особлива увага залученню прямих іноземних інвестицій.

Основними факторами привабливості залучення іноземних інвестицій є:

рівень економічного розвитку;

обсяги зовнішньоекономічної діяльності та розвитку банківської сфери;

людські ресурси, з урахуванням їх освітнього рівня;

ступінь можливості втручання державних органів у роботу підприємств.

Перечинський район, як складова частина Закарпатської області, враховуючи наближеність його до обласного центру – м. Ужгород (20 км), для залучення іноземних інвестицій має переваги – це, зокрема, географічне розташування (область межує з чотирма східноєвропейськими державами і, таким чином, є не просто прикордонною областю країни, а своєрідними „воротами” у Європу), наявна кваліфікована та відносно дешева робоча сила, достатньо ємний ринок сировини та деяких видів продукції,  наявність енергетичної, транспортної та митної  інфраструктури.

Можливість отримання високого відсотка прибутку в Україні у порівнянні з країнами зі зрілою ринковою економікою, також характеризує вітчизняну економіку як привабливу для іноземного інвестора.

Ця Програма спрямована на:

підвищення інвестиційної привабливості  району;

інформування потенційних іноземних інвесторів щодо можливостей вкладення коштів у привабливі галузі економіки району, зокрема переробну промисловість (харчова, деревообробна),  аграрний та фінансовий сектори, будівництво та торгові мережі;

збільшення надходжень іноземного капіталу до району;

моніторинг та аналіз інвестиційної діяльності в районі;

координацію роботи райдержадміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій району щодо виконання заходів, передбачених Програмою.

Збільшення обсягів іноземних інвестицій сьогодні – це зростання доходів населення в майбутньому.

Сприяючи їх залученню, у перспективі район може збільшити кількість робочих місць, підвищити рівень заробітної плати, збільшити надходження до державного та місцевих бюджетів, отримати надійні соціальні гарантії, а виробляючи якісну продукцію, вийти на європейський ринок.

 

  1. Мета і основні завдання Програми

 

Метою Програми є:

формування сприятливого міжнародного інвестиційного клімату та створення умов для ефективної роботи підприємств і організацій району з іноземними інвесторами;

підвищення рівня підготовки інвестиційних проектів відповідно до вимог міжнародних інвестиційних фондів та компаній, інших інвесторів та організація, підготовки навчання фахівців у сфері залучення іноземних інвестицій;

налагодження співробітництва іноземних інвесторів з райдержадміністрацією та органами місцевого самоврядування.

Основними завданнями Програми у сфері залучення іноземних інвестицій є:

формування сприятливого та позитивного інвестиційного іміджу, просування на зовнішній ринок інвестиційних можливостей району;

постійне оновлення інвестиційних пропозицій та інвестиційних проектів району, представлення їх на різних заходах (виставках, інвестиційних форумах, засіданнях трейд-клубів);

інформаційне забезпечення процесу залучення іноземних інвестицій шляхом оприлюднення прийнятих органами місцевого самоврядування рішень та розпоряджень голови райдержадміністрації, які можуть вплинути на залучення інвестицій в економіку району;

використання передового світового досвіду з питань залучення іноземних інвестицій;

налагодження зв’язків суб’єктів господарювання району з міжнародними інвестиційними та фінансовими структурами.

Паспорт Програми наведено у додатку 1 до Програми.

 

  1. Вирішення проблеми, на розв’язання

якої спрямовано Програму

 

В Україні прийнято ряд Законів, що регулюють зовнішньоекономічну та інвестиційну діяльність, зокрема: „Про зовнішньоекономічну діяльність”, „Про інвестиційну діяльність”, „Про режим іноземного інвестування”, „Про індустріальні парки”, „Про державно-приватне партнерство”, „Про стимулювання інвестиційної діяльності у пріоритетних галузях економіки з метою створення нових робочих місць”. Метою створення і функціонування цих Законів є забезпечення економічного розвитку та підвищення конкурентоспроможності територій, активізації інвестиційної діяльності, створення нових робочих місць, розвитку сучасної виробничої та ринкової інфраструктури.

На території району  потрібно розпочати впровадження світового досвіду у роботі з інвестором, а саме: створення готових „інвестиційних майданчиків” (прийшов, побачив, розпочав діяльність) зі всіма комунікаціями, відповідною документацією та земельною ділянкою для будівництва промислових об’єктів, під інвестиційні зобов’язання з боку інвестора.

Першочерговим завданням є розвиток експортно-орієнтованих виробництв та послуг, зокрема: туризм, легка промисловість, харчова промисловість, розвиток деревообробної галузі, які вважаються найбільш перспективними для іноземного інвестування.

У районі  практично відсутня практика проведення великих міжнародних інвестиційних форумів, бізнес-форумів та інших організаційних заходів, які дозволяють поліпшити інвестиційний клімат на Перечинщині.

Не менш важливою є проблема відсутності висококваліфікованих спеціалістів, які повинні працювати у сфері залучення іноземних інвестицій, яку можна розв’язати як на районному рівні, так і за підтримки провідних іноземних інституцій.

Для проведення на сучасному рівні виставок-ярмарків кращих інвестиційних проектів в районі необхідно залучити до співробітництва міжнародні фінансові організації, фонди, бізнес-структури та торгово-економічні місії України за кордоном.

 

  1. Фінансове забезпечення та строки виконання Програми

 

Фінансове забезпечення заходів і завдань Програми здійснюватиметься згідно із законодавством та  за рахунок коштів районного бюджету в межах наявного фінансового ресурсу, інших джерел, не заборонених законодавством, згідно із додатком 2 до Програми.

Враховуючи вищенаведене, джерелами фінансового забезпечення реалізації Програми передбачаються кошти районного бюджету орієнтовно у сумі 1535,0 тис. гривень.

Строком виконання Програми є 2016 – 2020 роки.

 

  1. Очікуваний результат виконання Програми

 

Очікуваним результатом виконання Програми є:

збільшення обсягів залучення іноземних інвестицій в економіку району;

обізнаність міжнародної економічної спільноти стосовно інвестиційного потенціалу району;

активізація інвестиційної діяльності через розширення джерел, механізмів та інструментів залучення інвестицій;

налагодження нових ділових контактів із потенційними інвесторами;

підвищення ділової активності підприємств регіону;

зростання позитивного інвестиційного іміджу Перечинського району;

підвищення конкурентоспроможності та якості вітчизняних товарів на світовому ринку, освоєння нових ринків збуту;

створення сучасної виробничої, транспортної інфраструктури із залученням іноземного капіталу.

 

  1. Координація та контроль за ходом Програми

 

Координація та контроль за виконанням Програми покладається на управління економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації.

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

до Програми

ПАСПОРТ

Програми  формування позитивного

міжнародного інвестиційного іміджу та залучення іноземних інвестицій

у Перечинський район на 2016 – 2020 роки

 

1. Ініціатор розроблення Програми Районна державна адміністрація
2. Підстава для розроблення Програми Закони України „Про місцеві державні адміністрації”, „Про зовнішньоекономічну діяльність”, „Про інвестиційну діяльність”, „Про режим іноземного інвестування”, „Про індустріальні парки”, „Про державне приватне партнерство”, „Про стимулювання інвестиційної діяльності у пріоритетних галузях економіки з метою створення нових робочих місць”, розпорядження голови облдержадміністрації 17.11.2015 №417 “Про Програму формування позитивного міжнародного інвестиційного іміджу та залучення іноземних інвестицій у Закарпатську область на 2016 – 2020 роки”
3. Розробник Програми Управління економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації.
4. Відповідальні виконавці Програми Управління економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації.
5. Учасники Програми Управління економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації та інші структурні підрозділи райдержадміністрації.
6. Термін реалізації Програми 2016 – 2020 роки
7. Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми (для комплексних програм) Районний бюджет
8. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього,у тому числі: 1535,0 тис. гривень
9. Коштів районного бюджету 1535,0 тис. гривень

 

Заступник голови  ради                                                              М.М.Петрішко

 

 

 

Додаток 2

до Програми

 

 

ЗАХОДИ І ЗАВДАННЯ

Програми формування позитивного міжнародного інвестиційного іміджу та залучення іноземних інвестицій у Перечинський район на 2016 – 2020 роки

 

Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання) Зміст заходів Програми з виконання завдання Відповідальні за виконання Строки виконання Орієнтовні обсяги фінансування за роками, районний бюджет тис. грн.
усього 2016 рік 2017 рік 2018 рік 2019 рік 2020 рік
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Інституційне забезпечення
І. Підвищення ефектив-ності системи управ-ління процесами інозем-ного інвестування на регіональному рівні

 

1. Участь у семінарах, презентаціях, конфе-ренціях, тренінгах, форумах представників від Перечинського району Управління економічного розвитку і торгівлі райдержад-міністрації, структурні підрозділи райдерж-адміністрації.

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 – 2020 роки 105,0 10,0 15,0 20,0 30,0 30,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  2. Організація та прове-дення  конференцій, фо-румів, семінарів з питань залучення іноземних інвестицій, вивчення світового досвіду роботи                з іноземними інве-сторами та підвищення експортного потенціалу Перечинського району Управління економічного розвитку і торгівлі райдержад-міністрації 2016 – 2020 роки 155,0 20,0 30,0 30,0 35,0 40,0
3. Направлення на підго-товку державних служ-бовців, посадових осіб райдержадміністрації із питань  запровадження на території району ефективних та сучасних механізмів залучення іноземних інвестицій та підвищення експортного потенціалу району,         у тому числі із можливим стажуванням за кордоном, як одного з інструментів розши-рення  ділових контактів

 

Відділ організаційної і кадрової роботи апарату райдержадміністрації, управління економі-чного розвитку і торгівлі райдерж-адміністрації. 2016 – 2020 роки 70,0 5,0 10,0 15,0 20,0 20,0

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Інформаційна підтримка залучення інвестицій в район
ІІ. Популяризація Перечинського району  та України на міжнарод-ному рівні 1. Участь в інформацій-ному обміні з провідни-ми зарубіжними засоба-ми масової інформації та установами (через прове-дення ознайомчих турів, пресконференцій, що організовуватимуться  облдержадміністрацією для представників засо-бів масової інформації, дипломатичних служб, інвестиційних компаній, фондів та бізнес структур) Управління економічного розвитку і торгівлі райдерж-адміністрації 2016 – 2020 роки 60,0 5,0 10,0 10,0 15,0 20,0
2. Поширення інформації про економічно-інвести-ційний потенціал Пере-чинського району у друкованих  та електрон-них засобах масової інформації. Управління економічного розвитку і торгівлі райдержад-міністрації 2016 – 2020 роки 25,0 3,0 3,0 4,0 5,0 10,0

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ІІІ. Створення пози-тивного іміджу та підвищення інве-стиційної привабливості Перечинського району 1. Підготовка тиражуван-ня та оновлення реклам-но-інформаційної, пре-зентаційної продукції, в тому числі, каталогу інвестиційних пропози-цій району, каталогу екс-портного потенціалу під-приємств Перечинського району, рекламно-інфор-маційних брошур, букле-тів, у тому числі     в електронному вигляді на CD-DVD дисках. Управління економічного розвитку і торгівлі райдержад-міністрації 2016 – 2020 роки 200,0 25,0 35,0 40,0 50,0 50,0
2. Придбання виставко-вих панелей (стендів) для пересувної вистав-кової експозиції Пере-чинського району.

Виготовлення банерів та поліграфічної продукції

Управління економічного розвитку і торгівлі райдержад-міністрації 2016 – 2020 роки 270,0 50,0 100,0 50,0 50,0 20,0

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
IV. Інформаційне забез-печення процесу залучення іноземних інвестицій 1. Створення та оновлен-ня інформаційної бази даних інвестиційних пропозицій району Управління економічного розвитку і торгівлі райдержад-міністрації, структурні підрозділи райдержад-міністрації.

 

 

 

 

 

2016 – 2020 роки 90,0 15,0 15,0 20,0 20,0 20,0
Презентаційна, виставково-ярмаркова діяльність
V. Участь у заходах з популяризації інве-стиційно-економічного потенціалу Перечинського району

 

1. Участь у проведенні Міжнародних інвести-ційно-економічних фору-мів, Трейд-клубів, кон-ференцій, тощо. Управління економічного розвитку і торгівлі райдержад-міністрації 2016 – 2020 роки 45,0 5,0 5,0 10,0 10,0 15,0
2. Участь у проведенні презентацій інвести-ційного та економічного потенціалу Закарпатської області        в Україні та за кордоном Управління економічного розвитку і торгівлі райдержад-міністрації 2016 – 2020 роки 45,0 3,0 7,0 10,0 10,0 15,0
3. Участь та проведення виставково-ярмаркових  заходів Управління економічного розвитку і торгівлі райдержад-міністрації, структурні підрозділи райдержад-міністрації.

 

2016 – 2020 роки 110,0 15,0 20,0 25,0 25,0 25,0
   

 

             

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Реалізація пріоритетних  інвестиційних проектів району
VI. Підтримка  реалізації інвестиційних проектів, що мають суттєвий вплив на соціально-економічне становище області

 

1. Розроблення страте-гічно важливих для соціально-економічного розвитку інвестиційних проектів району Управління економічного розвитку і торгівлі райдержад-міністрації; структурні підрозділи райдерж-адміністрації. 2016 – 2020 роки 230,0 30,0 50,0 50,0 50,0 50,0
VII. Матеріально-техніч-ний супровід 1. Матеріально-технічне забезпечення виконання заходів програми (прид-бання оргтехніки, сувенірної продукції тощо) Управління економічного розвитку і торгівлі райдержад-міністрації 2016 – 2020 роки 130,0 20,0 20,0 20,0 40,0 30,0
                                      УСЬОГО: 1535,0 206,0 320,0 304,0 360,0 345,0

 

 

 

    Заступник голови ради                                                                                               М.М.Петрішко

Comments are closed.

Перейти до вмісту