Рішення №58
08.06.2017
Рішення №60
08.06.2017
Показати всі

Рішення №59

    УКРАЇНА

ПЕРЕЧИНСЬКА РАЙОННА РАДА

 Четверта  сесія  УІІ скликання

(позачергова)

 

РІШЕННЯ

 

18.02.2016                               м.Перечин                                       №  59

 

 Про Програму розвитку туризму

 в Перечинському районі

 на 2016 – 2020 роки

 

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши та обговоривши Програму розвитку туризму в Перечинському районі на 2016 – 2020 роки, районна рада вирішила:

 

1.Затвердити Програму розвитку туризму в Перечинському районі на 2016 – 2020 роки (далі-Програма), що додається.

 1. Рекомендувати структурним підрозділам районної державної адміністрації, виконкомам міської та сільських рад здійснити заходи, спрямовані на виконання завдань та заходів, визначених Програмою розвитку туризму в Перечинському районі на 2016 – 2020 роки.
 2. Фінансовому управлінню районної державної адміністрації (Керецман Л.В.) передбачити кошти на фінансування Програми.
 3. Районній державній адміністрації (Олефір В.І.) про хід виконання заходів Програми інформувати районну раду щорічно до 1 лютого наступного року після звітного періоду впродовж 2017-2020 років.
 4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника голови районної державної адміністрації Ладомиряк М.П. та постійну комісію районної ради з питань духовного розвитку, освіти, охорони здоров»я, культури, молоді і спорту, зв’язків з громадськістю, туризму та рекреації (Шеян Ю.Ю.).

 

 

Голова ради                                                                                   М.І.Ласкін

 

                                                                           ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення районної ради

18.02.2016 № 59

 

 

ПРОГРАМА

розвитку туризму  в Перечинському районі 

на 2016 – 2020 роки

 

 1. I.Загальні положення

 

Програму розвитку туризму у Перечинському районі на 2016 – 2020 роки (далі – Програма) розроблено відповідно до основних вимог законів України „Про туризм”, „Про курорти” та спрямовано на реалізацію положень регіональної стратегії розвитку Закарпатської області до 2020 року.

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2013 року        № 638-р „Про схвалення концепції Державної цільової програми розвитку туризму та курортів на період до 2022 року” туризм визнано як одну                                   з найперспективніших галузей і проголошено пріоритетним напрямом соціально-економічного та культурного розвитку.

Сучасний туризм функціонує в умовах конкуренції. Кожний район, місто намагаються пропагувати та популяризувати свою туристичну привабливість.

Розвиток туристичної і транспортної інфраструктури на території району, забезпечення  якості туристичного обслуговування відповідно до вимог  сучасних стандартів є одним з основних завдань розвитку туристично-рекреаційної галузі району.

Природно-ресурсний потенціал краю, вигідне географічне положення, наявність джерел мінеральних  вод, багата культурно-історична спадщина є  вагомими передумовами пріоритетного розвитку індустрії туризму, оздоровлення, відпочинку, спрямованого       на вітчизняних та іноземних споживачів.

Паспорт Програми наведено у додатку 1 до Програми.

 

 1. II.Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

 

Туризм набуває масового характеру і вже став однією з провідних, високоприбуткових та найбільш динамічних галузей світового господарства. Туристична сфера нині об’єднує з півсотні дотичних галузей, зокрема культуру, мистецтво, спорт, освіту, науку, фінанси, зв’язок, народні промисли тощо. Кожен учасник туристичного ринку намагається максимально популяризувати власний туристичний потенціал як на внутрішньому, так і на міжнародному ринку. А отже ця сфера передбачає максимальну консолідацію зусиль великого числа учасників.

Туризм став однією з головних платформ для зміцнення контактів              і встановлення добросусідських відносин, саме він сприяє зміцненню авторитету регіону на вітчизняній на міжнародній арені, формує імідж території, сприяє залученню інвестицій та розвиває інфраструктуру тощо.

Для органів державної влади відводиться роль створення сприятливих умов для діяльності в туристично-рекреаційній сфері, що дозволить використовувати  механізми для інвестування як масштабних, так і невеликих проектів.

Зростання потужностей туристично-рекреаційної інфраструктури               за рахунок залучення внутрішніх та зовнішніх інвестицій має стати одним         із пріоритетних напрямків соціально-економічного та культурного розвитку району. Кошти, котрі залишає кожен турист в межах району, є прямою інвестицією в туристично-рекреаційний комплекс. Збільшення числа внутрішніх та в’їзних туристів повинно стати ефективним інструментом економічного зростання району.

Мережа оздоровчих, рекреаційних та туристичних об’єктів на території райогу нараховує  10 туристично-рекреаційних об’єктів; 21 сільську садибу, які готові надавати туристичні послуги, 1 туристично-інформаційний центр тощо.

Район традиційно приймає участь в найбільших Міжнародних туристичних виставках на території України  та у виставці зі статусом „міжнародна” – „Тур’євроцентр Закарпаття”, основною особливістю якої є її соціальна спрямованість, що дозволяє туристичним підприємствам, спілкам, туристичним організаціям безоплатно презентувати власний туристично-рекреаційний потенціал.

Територія району вважається сприятливим місцем для розвитку найрізноманітніших видів і форм туризму та відпочинку. Аналіз туристично-рекреаційних можливостей району засвідчує, що район має передумови для перспективного розвитку культурно-пізнавального, оздоровчого, гірськолижного, сільського, спортивно-оздоровчого,  відпочинково-розважального видів туризму.

 

ІІІ. Мета Програми

 

Метою Програми є організація та проведення заходів, які сприятимуть розвитку туристичної галузі району, створенню сучасної інфраструктури туризму, конкурентоспроможного на національному  та міжнародному ринках туристичного продукту, підвищенню якості туристичних послуг, максимальному задоволенню туристичних потреб мешканців району та її гостей залученню інвестицій, ефективному використанню природного, історико-культурного та туристично-рекреаційного потенціалу, забезпеченню умов для повноцінного функціонування суб’єктів туристичної діяльності.

Основною метою Програми є створення такої системи, яка забезпечить зростання туристичних потоків, зменшення безробіття, зацікавить потенційних інвесторів до створення туристичної інфраструктури на території району, сприятиме його соціально-економічному розвитку  як складової держави       та покращення добробуту населення.

 

 1. IV. Шляхи і засоби розв’язання проблеми, джерела фінансування:

 

удосконалення системи управління підприємствами туристичної сфери;

розвиток та вдосконалення туристично-рекреаційної інфраструктури;

раціональне використання туристичних та рекреаційних ресурсів краю та об’єктів історико-культурної спадщини;

поліпшення аналітичної роботи у сфері туризму на основі відкритості та детінізації туристично-рекреаційної діяльності, удосконалення системи звітності;

підвищення професійного рівня працівників туристично-рекреаційної сфери;

створення безпечних умов для туристів;

міжнародне співробітництво та обмін досвідом в сфері туризму.

Заходи Програми реалізуються за рахунок коштів та в межах видатків районного бюджету, передбачених на розвиток туризму, суб’єктів підприємництва всіх форм власності, громадських та неприбуткових організацій, міжнародної технічної допомоги і грантів, інвестиційних коштів, інших джерел, не заборонених законодавством (додаток 2 до Програми).

 

 1. V. Перелік завдань і заходів програми та результативні показники
 2. Розвиток туристичної і транспортної інфраструктури району

 

1.1. Формування цілісної системи туристичних шляхів району із сучасною інфраструктурою. Узгодження планів ремонту та будівництва доріг,                    у тому числі велодоріжок району, з програмою розвитку туризму в частині розвитку туристичної інфраструктури.

Очікувані результати: підвищення привабливості району як туристичного регіону, покращення якості туристичних послуг, збільшення туристичних потоків на територію району через покращення системи дорожнього сполучення.

1.2. Координація залучення інвестицій в туристичну індустрію,               у тому числі для будівництва об’єктів придорожнього сервісу, а також колективних та індивідуальних засобів розміщення в районі.

Очікувані результати: формування сприятливого інвестиційного іміджу, збільшення обсягів інвестування в туристичну галузь, підвищення привабливості району як туристичного регіону, збільшення кількості робочих місць, зростання якості життя населення.

1.3. Створення та відновлення розгалуженої системи туристичних маршрутів, їх обстеження, апробація, впровадження, інформаційний супровід та інфраструктурне забезпечення за напрямками туристичних маршрутів (маркування, встановлення вказівників).

Очікувані результати: підвищення привабливості району як туристичного регіону, забезпечення безпеки туристів на території району, збільшення та впорядкування туристичних потоків.

1.4. Сприяння модернізації матеріальної бази туристичної індустрії,        у тому числі через забезпечення доступних умов відвідування туристичних закладів для осіб з обмеженими фізичними можливостями.

Очікувані результати: підвищення рівня привабливості та пристосованості до потреб туризму вільних будівель, створення передумов для формування конкурентоспроможного регіонального туристичного продукту, створення рівних умов для осіб з обмеженими можливостями.

1.5. Поліпшення руху туристичного транспорту в адміністративно-територіальних одиницях, облаштування спеціалізованих стоянок біля об’єктів туристичних відвідувань, встановлення двомовних туристичних знаків тощо, відповідно до державних стандартів.

Очікувані результати: розвиток туристичної інфраструктури, підвищення якості туристичних послуг, збільшення туристичних потоків, забезпечення безпеки туристів.

1.6. Облаштування джерел мінеральних вод та територій, прилеглих      до нерухомих пам’яток.

Очікувані результати: розвиток туристичної інфраструктури, підвищення якості туристичних послуг, збільшення туристичних потоків, забезпечення безпеки туристів.

 

 1. Просування та популяризація туристичного продукту району

2.1. Презентація району як туристичного регіону на національному        та міжнародному рівні через участь у виставках, форумах, конференціях, круглих столах, семінарах тощо.

Очікувані результати: формування сприятливого туристичного іміджу, розширення географії туристичних потоків в район, активізація туристичного бізнесу в регіоні.

2.2. Інформування громадськості про досягнення та проблемні питання щодо розвитку туристичної галузі району в мережі Інтернет та ЗМІ.Очікувані результати: формування сприятливого туристичного іміджу регіону, збільшення туристичних потоків, збільшення відрахувань до бюджетів усіх рівнів.2.3. Щорічний випуск інформаційних видань про туристично-рекреаційну індустрію району: „Перечинщина туристична”, „Перечинські села запрошують на відпочинок”, відеофільми тощо. Очікувані результати: поліпшення туристичного іміджу району, збільшення туристичних потоків, збільшення відрахувань до бюджетів усіх рівнів.

2.4. Розробка та виготовлення туристичної презентаційно-довідкової      та сувенірної продукції.

Очікувані результати: поліпшення туристичного іміджу району, збільшення туристичних потоків.2.5. Організація та проведення туристично-привабливих акцій, фестивалів, традиційних свят.Очікувані результати: поліпшення туристичного іміджу району, збільшення туристичних потоків.

 

 1. Просвітницька діяльність та науково-освітнє забезпечення розвитку туризму

 

3.1. Обмін кращими практиками туристичної діяльності під час проведення науково-практичних конференцій, семінарів, засідань за круглим столом.

Очікувані результати: вивчення досвіду розвитку туристичної сфери     на прикладі інших регіонів України та країн світу, вирішення нагальних проблем туристично-рекреаційної галузі.

3.2. Розроблення нових туристсько-екскурсійних маршрутів для учнівської молоді, національно-патріотичне виховання дітей    та молоді засобами туристсько-краєзнавчої та екскурсійної роботи, організація роботи  туристичних гуртків.

Очікувані результати: поліпшення виховної роботи, виховання у молоді почуття патріотизму, любові до рідного краю.

3.3. Розроблення науково-обґрунтованих концепцій та програм регіонального розвитку перспективних туристично-рекреаційних територій. Підготовка, розгляд та погодження клопотань про оголошення природних територій курортами державного та місцевого значень.

Очікувані результати: підготовка локальних інвестиційних проектів       у туристичній сфері, забезпечення збереження та раціонального використання цінних рекреаційних ресурсів району.

 

 1. Формування ефективної моделі управління та координації туризму в районі

 

4.1. Участь у розробленні пропозицій до нормативно-правових документів    та інструкцій з метою створення сприятливих умов для залучення зовнішніх  та внутрішніх інвестицій, спрямованих на розвиток туристичної інфраструктури, підтримку середнього та малого підприємництва у сфері туризму .

Очікувані результати: формування сприятливого інвестиційного іміджу, збільшення обсягів інвестування, збільшення кількості робочих місць,  зростання якості життя населення.

4.2. Впровадження механізмів державно-приватного партнерства             у розвиток туристичної сфери району.

Очікувані результати: злагоджена робота та оперативне реагування           на тенденції у туристичній сфері всіх гілок влади, бізнесу та громадськості прогнозування туристичних потоків і процесів, створення передумов               для формування конкурентоспроможного туристичного продукту.

4.3. Консолідація можливостей влади, бізнесу, громадськості            щодо розробки програмних документів у туристичній сфері. Розроблення механізму підтримки перспективних проектів розвитку туризму на районному рівні, заходів зі спрощення нормативних та дозвільних документів.

Очікувані результати: злагоджена робота та оперативне реагування               на тенденції у туристичній сфері всіх гілок влади, бізнесу та громадськості

4.4. Удосконалення єдиних підходів та правил здійснення діяльності       у сфері туризму  на районному рівні.

Очікувані результати: злагоджена робота та оперативне реагування        на тенденції у туристичній сфері всіх гілок влади, бізнесу та громадськості.

 

 1. Активізація сталого розвитку туристичної сфери району

 

5.1. Ефективне та раціональне використання природно-ресурсного потенціалу району  в туристичних цілях.

Очікувані результати: розвиток туристичної сфери як провідного виду економічної діяльності в районі,  підвищення показників зайнятості населення.

5.2. Підтримка та розвиток народних ремесел як складової програми туристичного обслуговування, включення у місцеві туристичні продукти майстер-класів з народних промислів тощо.

Очікувані результати: збереження традицій і звичаїв, створення передумов для формування конкурентоспроможного туристичного продукту, збільшення туристичних потоків.

5.3. Сприяння створенню на території району сучасних туристично-рекреаційних комплексів.

Очікувані результати: розвиток туристичної сфери як провідного виду економічної діяльності в районі,  підвищення показників зайнятості населення.

5.4. Активізація розвитку сільського зеленого туризму як необхідної передумови комплексного соціально-економічного розвитку сільських територій. Розвиток видів туризму, заснованих на природному потенціалі району.

Очікувані результати: вирішення соціально-економічних проблем села, поліпшення умов та якості життя сільського населення, самозайнятість населення, додатковий заробіток.

5.5. Підвищення рівня інвестиційної, соціальної привабливості               та впізнаваності історико-культурних об’єктів.

Очікувані результати: підвищення рівня привабливості                             та пристосованості до потреб туризму об’єктів історико-культурної спадщини, створення передумов для формування конкурентоспроможного регіонального туристичного продукту.

5.6Сприяння у забезпеченні інфраструктурного облаштування  визначних об’єктів архітектури в складі регіональної  та національної мереж туристично-екскурсійних маршрутів.

Очікувані результати: підвищення рівня привабливості                             та пристосованості об’єктів  архітектурного фонду, збільшення та впорядкування туристичних потоків, формування конкурентоспроможного туристичного продукту.

5.7. Забезпечення якісного сервісного обслуговування в туристичній індустрії.

Очікувані результати: формування конкурентоспроможного туристичного продукту, покращення туристичної привабливості району, збільшення туристичних потоків.

5.8. Сприяння у створенні безпечних умов для туристів, проведенні обстеження, очистки та впорядкування пішохідних туристичних шляхів.

 

Очікувані результати: забезпечення безпечних умов перебування туристів на маршрутах.

 

 1. VI.Напрями діяльності та заходи Програми

 

Пріоритетні напрями Програми:

створення та просування туристичного продукту Перечинщини                    на внутрішньому і міжнародному туристичних ринках;

розвиток та реконструкція дорожньо-транспортної інфраструктури;

розвиток сільського (зеленого) туризму;

сприяння розвитку активних видів туризму (пішохідного, гірського,  гірсько-лижного,  кінного тощо) з урахуванням необхідності забезпечення ефективного природокористування та охорони навколишнього середовища;

сприяння у забезпеченні туристично-рекреаційної галузі  району кваліфікованими кадрами;

підвищення якості та розширення асортименту туристично-рекреаційних послуг;

створення сприятливих економіко-правових та організаційних умов для залучення вітчизняних та іноземних інвестицій в туристичну сферу;

проведення інформаційно-рекламної роботи щодо популяризації            та пропаганди туристичного потенціалу району на міжнородні туристичні ринки;

активізація міжнародної співпраці у сфері туризму;

налагодження співпраці між владою, представниками туристичного бізнесу та громадськістю.

 

VII. Очікувані результати та ефективність Програми

 

Реалізація заходів сприятиме створенню умов для впровадження ефективної маркетингової  та інформаційної політики з підтримки регіонального та вітчизняного туристичного продукту на внутрішньому            та міжнародному туристичних ринках, зростанню туристичних потоків             та збільшенню надходжень від туристичної діяльності до бюджетів усіх рівнів.

Розвиток туризму в районі стимулюватиме економічну активність, розвиток малого й середнього бізнесу, сприятиме створенню нових робочих місць в різних секторах економіки.

Створення високоякісного туристично-рекреаційного продукту               та формування конкурентоспроможної на внутрішньому й світовому ринках індустрії туристичних і рекреаційних послуг забезпечить комплексний розвиток території, сприятиме формуванню району як центру промоційної діяльності туристичної галузі.

 

VIII. Координація та контроль за виконанням Програми

 

Координацію Програми здійснює управління економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації.

Структурні підрозділи районної державної адміністрації та органи місцевого самоврядування, структурні підрозділи  органів виконавчої влади, які є відповідальними за виконання передбачених програмою заходів, забезпечують їх реалізацію  в повному обсязі у визначені терміни, подають відповідну інформацію управлінню економічного розвитку і торгівлі              рай держадміністрації до 05 січня наступного року звітного періоду впродовж 2017 − 2020 років.

Управління економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації здійснює контроль за реалізацією заходів цієї Програми та подає узагальнену інформацію про її виконання облдержадміністрації  до 20 січня наступного року після звітного періоду.

Основні напрями та заходи Програми будуть коригуватися                         з урахуванням соціально-економічної ситуації в районі та чинної нормативно-правової бази.

 

Додаток 1

до Програми

 

ПАСПОРТ

Програми розвитку туризму в Перечинському районі

на  2016 – 2020 роки

 

1. Назва Програми Програма розвитку туризму в Перечинському районі

на  2016 – 2020 роки

2. Підстава для розроблення Програми Закони України „Про туризм”,                  „Про курорти”, Регіональна стратегія розвитку Закарпатської області до 2020 року, розпорядження голови обласної державної адміністрації „Про Програму розвитку туризму і курортів у Закарпатській області на 2016 – 2020 роки”  від 23.11.2015 № 426
3. Розробник Програми Управління економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації
4. Відповідальні виконавці Програми Управління, відділи, інші структурні підрозділи райдержадміністрації, виконкоми міської та сільських рад,  громадські організації у туристичній галузі
5. Мета і основні завдання Підвищення ефективності функціонування туристичної сфери; приведення у відповідність до сучасних вимог об”єктів туристичної інфраструктури щодо технічної та функціональної їх якості; покращення туристичного іміджу та привабливості району на туристичному ринку, підвищення проведення ефективності заходів, спрямованих на перерозподіл туристичних потоків на користь краю
6. Основні заходи Програми Участь в удосконаленні державної політики розвитку туризму; раціональне використання туристичних та рекреаційних ресурсів краю та об»єктів історико-культурної спадщини; вдосконалення системи управління підприємствами туристичної сфери, впровадження нових дієвих механізмів державного управління туризмом, ефективної взаємодії місцевих та державних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, приватного сектору; покращення аналітичної роботи у сфері туризму
7. Термін реалізації Програми 2016 – 2020 роки
8. Фінансове забезпечення Програми Заходи Програми реалізуються  за рахунок районного бюджету, інвестиційних коштів, інших джерел, не заборонених законодавством
9. Прогноз ефективності функціонування туристично-рекреацій-ного комплексу в 2016 – 2020 роках у контексті соціально-економічного розвитку району Збільшення частки сфери туризму у  валовому внутрішньому продукті району; створення умов для впровадження ефективної маркетингової та інформаційної політики з  підтримки районного та вітчизняного туристичного продукту на на внутрішньому та міжнародному туристичних ринках, створення нових робочих місць
10. Керування Програмою і контроль за її реалізацією Кординація робіт, пов”язаних з виконанням  Програми покладається на управління економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації

 

 

 

 

 

 Заступник голови ради                                                        М.М.Петрішко

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2

до Програми

Заходи щодо фінансування  в 2016 році

Програми розвитку туризму у Перечинському районі на 2016 – 2020 роки

 

№ з/п Зміст заходу Термін виконання Відповідальні за виконання Обсяги фінансува-ння (всьго тис. грн.) Потреба у фінансуванні на 2016 рік
Обласний бюджет

( тис. грн.)

Районний бюджет

( тис. грн.)

Інші джерела

(тис. грн.)

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Утримання існуючих, знаку-вання, маркування нових туристичних маршрутів територією району, забезпе-чення інформаційного обла-штування об”єктів історико-культурної спадщини 2016 – 2020 роки Управління еко-номічного розви-тку і торгівлі рай-держадміністра-ції, відділ культу-ри райдержадмі-ністрації, викон-коми міської та сільських рад, громадські орга-нізації 50,0 30,0 20,0
2. Розроблення та встановлення інформаційних вказівників за маршрутами руху туристів, встановлення інформаційних знаків, стендів тощо до історико-культурних пам”яток 2016 – 2020 роки Управління еко-номічного розви-тку і торгівлі рай-держадміністра-ції, відділ культу-ри райдержадмі-ністрації, викон-коми міської та сільських рад, громадські орга-нізації 40,0 30,0 10,0
3. Проектування та облашту-вання на території району стоянок для авто-, вело- туристів оглядових майдан-чиків вздовж автомобільних доріг, встановлення домов-них туристичних знаків. Розроблення проектно-кошторисної документації. 2016 – 2020 роки Управління еко-номічного розви-тку і торгівлі рай-держадміністра-ції, відділ культу-ри райдержадмі-ністрації, викон-коми міської та сільських рад, громадські орга-нізації 90,0 50,0 40,0
4. Сприяння модернізації матеріальної бази туристи-чної індустрії через представлення інвестиційних проектів на туристичних  та інвестиційних форумах тощо 2016 – 2020 роки Управління еко-номічного розви-тку і торгівлі рай-держадміністра-ції, виконкоми міської та сіль-ських, рад громадські орга-нізації, керівники туристично-рекреаційних закладів району 30,0 20,0 10,0
5. Популяризація районного туристичного продукту через участь у обласних, всеукра- їнських та міжнародних спеціалізованих заходах (ви-ставках, конференціях, засі-даннях за круглим столом, семінарах, тренінгах тощо) 2016 – 2020 роки Управління еко-номічного розви-тку і торгівлі рай-держадміністра-ції, виконкоми міської та сіль-ських рад 60,0 40,0 20,0
6. Організація та участь у Міжнародній туристичній виставці “Тур”євроцентр Закарпаття” 2016 – 2020 роки Управління еко-номічного розви-тку і торгівлі рай-держадміністра-ції, керівники ту-ристично-рекре-аційних закладів району 50,0 30,0 20,0
7. Розробка та виготовлення щорічних  інформаційних видань (флаєрів, буклетів, довідників, біг-бордів, суве-нірної продукції тощо) про туристично-рекреаційний потенціал району, підготовка відеофільмів про іміджеві туристичні продукти району, тиражування СD-дисків тощо 2016 – 2020 роки Управління еко-номічного розви-тку і торгівлі рай-держадміністра-ції, керівники ту-ристично-рекре-аційних закладів району 110,0 80,0 30,0
8. Проведення маркетингових досліджень та моніторингу туристичних потоків у районі, підготовка обґрунто-ваних програм розвитку перспективних територій в туристично-рекреаційній галузі району 2016 – 2020 роки Управління еко-номічного розви-тку і торгівлі рай-держадміністра-ції, відділ культу-ри райдержадмі-ністрації, викон-коми міської та сільських рад, громадські орга-нізації 30,0 20,0 10,0
9. Організація та проведення конференцій, семінарів, засідань за круглим столом з метою  обміну досвідом між кращими практиками у галузі туризму 2016 – 2020 роки Управління еко-номічного розви-тку і торгівлі райдержадміні-страції, виконко-ми міської та сільських рад, громадські орга-нізації 15,0 10,0 5,0
10. Підтримка проектів програм громадських організацій у сфері туризму, спрямованих на популяризацію туристич-но-рекреаційного потенціалу району через проведення конкурсу проектів 2016 – 2020 роки Управління еко-номічного розви-тку і торгівлі райдержадміністрації, виконкоми міської та сіль-ських рад, грома-дські організації 15,0 10,0 5,0
11. Підтримка розвитку сіль-ського туризму (проведення семінарів- навчань) 2016 – 2020 роки Управління еко-номічного розви-тку і торгівлі райдержадміністрації, виконкоми міської та сіль-ських рад, грома-дські організації 15,0 10,0 5,0
12. Випуск щорічних каталогів про сільські садиби району 2016 – 2020 роки Управління еко-номічного розви-тку і торгівлі райдержадміні-страції, виконко-ми міської та сільських рад, громадські орга-нізації 15,0 10,0 5,0
13. Участь у презентаціях, виставках-ярмарках та інших спеціалізованих заходах з метою популяризації сіль-ського туризму 2016 – 2020 роки Управління еко-номічного розви-тку і торгівлі райдержадміністрації, виконкоми міської та сіль-ських рад, грома-дські організації, власники сіль-ських садиб 20,0 15,0 5,0
14. Виготовлення та встанов-лення рекламно-інформацій-них щитів (біг-бордів,  банерів) про мережу турис-тично-рекреаційних закладів району 2016 – 2020 роки Управління еко-номічного розви-тку і торгівлі райдержадміні-страції 20,0 15,0 5,0
15. Виготовлення рекламних виставкових стендів, акри-лових підставок тощо для участі у різних  виставкових заходах 2016 – 2020 роки Управління еко-номічного розви-тку і торгівлі райдержадміні-страції 15,0 15,0
  Всього     575,0 385,0 190,0

 

 

 

Заступник голови ради                                                                                     М.М.Петрішко

 

Додаток 3

до Програми

 

Орієнтовні обсяги та джерела фінансування Програми

на  2016 рік

 

№ п/п Джерела фінансування Обсяг фінансування, всього (тис. грн.)
1 2 3
1 Районний бюджет 385,0
2 Інші джерела 190,0
3 Всього 575,0

 

 

                        Заступник голови ради                                                                          М.М.Петрішко

Comments are closed.

Перейти до вмісту