Рішення №57
08.06.2017
Рішення №59
08.06.2017
Показати всі

Рішення №58

    УКРАЇНА

ПЕРЕЧИНСЬКА РАЙОННА РАДА

 Четверта  сесія  УІІ скликання

(позачергова)

 

РІШЕННЯ

 

18.02.2016                               м.Перечин                                       №  58

 

 

Про районну Програму сімейної ,

демографічної, гендерної політики,

попередження насильства в сім’ї

та протидії торгівлі людьми  на

на 2016-2020 роки.

 

 

Відповідно до   статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,   розглянувши та обговоривши районну Програму сімейної, демографічної, гендерної політики, попередження насильства в сім’ї та протидії торгівлі людьми  на 2016 – 2020 роки, районна рада вирішила:

  1. Затвердити районну Програму сімейної, демографічної, гендерної політики, попередження насильства в сім’ї та протидії торгівлі людьми на 2016 – 2020 роки ( далі- Програма, що додається).

2.Фінансовому управлінню районної державної адміністрації (Керецман Л.В.)  передбачити асигнування на фінансування Програми.

3.Управлінню соціального захисту населення  районної державної адміністрації  (Цвік  В.І.) про хід виконання Програми  інформувати районну раду  до 25 грудня  щорічно.

  1. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника  голови районної державної адміністрації  Чомоляк М.І. та постійну комісію районної ради  з питань духовного розвитку, освіти, охорони здоров’я, культури, молоді і спорту, зв’язків з громадськістю, туризму та рекреації

(Шеян Ю.Ю.).

 

 

 

 Голова ради                                                                                 М.І.Ласкін

   

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення районної ради

18.02.2016 № 58

 

 

РАЙОННА  ПРОГРАМА

сімейної, демографічної, ґендерної політики, попередження насильства в сім’ї та протидії торгівлі людьми на 2016 – 2020 роки

 

Загальні положення

 

Стабільність держави й економічний розвиток суспільства значною мірою залежать від фізичного та духовного здоров’я сім’ї, ставлення держави до її проблем, інтересів і потреб.

В умовах трансформаційного періоду розвитку України потенційні можливості української сім’ї, жінок і чоловіків як рівноправних стають реальною ресурсною силою у всіх сферах життя і держава має забезпечити можливості для їх реалізації. Разом з тим такі негативні явища, як насильство в сім’ї, торгівля людьми, на жаль, мають місце у суспільстві. Завдання органів виконавчої влади – це реалізація заходів, спрямованих на поліпшення становища української родини, забезпечення повновартісної участі жінок і чоловіків у всіх сферах життєдіяльності суспільства, попередження домашнього насильства у всіх його проявах, протидію торгівлі людьми.

 

1. Підстава для розроблення Програми

Районну Програму сімейної, демографічної, ґендерної політики, попередження насильства в сім’ї та протидії торгівлі людьми на 2016 – 2020 роки розроблено відповідно до законів України „Про місцеві державні адміністрації”, „Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків”, „Про протидію торгівлі людьми”, „Про попередження насильства в сім’ї”, на виконання указів Президента України „Про додаткові заходи щодо посилення соціального захисту багатодітних і неповних сімей”, „Про вдосконалення роботи центральних і місцевих органів виконавчої влади щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків”.

Паспорт Програми наведено у додатку 1.

2. Мета Програми

Метою Програми є реалізація державної сімейної, демографічної, ґендерної політики, спрямованої на утвердження в суспільстві соціальної справедливості та ґендерної рівності; підтримку сімей, забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, їх повновартісної участі у розбудові громадянського суспільства, подолання такого негативного явища у суспільстві, як насильство в сім’ї, запобігання торгівлі людьми і захисті прав осіб, які постраждали від торгівлі людьми, та надання їм допомоги.

 

  1. Пріоритетні напрями реалізації Програми:

сімейна політика;

попередження насильства в сім’ї;

соціальна робота з сім’ями, дітьми та молоддю;

ґендерна політика;

протидія торгівлі людьми;

організація роботи щодо підвищення фахового рівня та інформаційно-аналітичне забезпечення працівників, співпраця з неурядовими організаціями.

Заходи щодо виконання Програми наведено у додатку 2 до Програми.

4. Фінансове забезпечення Програми

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів, передбачених в районному бюджеті на відповідний рік, а також за рахунок інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

Орієнтовний обсяг фінансування Програми з районного бюджету становить всього 630 тис. грн., у тому числі у 2016 році – 65,0 тис. грн.,    у 2017 році –95,0 тис. грн., у 2018 році – 125,0 тис. грн., у 2019 році –     160,0 тис. грн., у 2020 році – 185,0 тис. гривень.

Обсяг видатків, необхідних для виконання Програми, визначається щороку з урахуванням можливостей районного бюджету.

  1. Очікувані результати

Виконання заходів Програми забезпечить:

поліпшення становища багатодітних і малозабезпечених сімей;

усунення негативних явищ у сім’ях, які опинилися у складних життєвих обставинах;

зменшення кількості злочинів, пов’язаних з насильством в сім’ї;

повновартісну участь жінок і чоловіків у всіх сферах життєдіяльності суспільства;

попередження та протидію дискримінації за ознакою статі у всіх сферах суспільного життя;

поліпшення взаємодії з неурядовими організаціями, результативності їх роботи;

запобігання торгівлі людьми.

 

Додаток 1

до Програми

 

ПАСПОРТ

районної Програми сімейної, демографічної, гендерної політики, попередження насильства в сім’ї та протидії торгівлі людьми

на 2016 – 2020 роки

 

1. Найменування Програми Районна програма сімейної, демографічної, гендерної політики, попередження насильства в сім’ї та протидії торгівлі людьми на 2016 – 2020 роки
2. Підстава для розроблення Про-грами Статті 6, 17 і 39 Закону України „Про місцеві державні адміністрації”, закони України „Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків”, „Про протидію торгівлі людьми”, „Про попередження насильства в сім’ї”, укази Президента України „Про додаткові заходи щодо посилення соціального захисту багатодітних і неповних сімей”, „Про вдосконалення роботи центральних і місцевих органів виконавчої влади щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків”
3. Розробник Про-грами Управління соціального захисту населення райдерж-адміністрації
4. Виконавці Про-грами Управління соціального захисту населення райдержадміністрації, відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, відділ охорони здоров’я райдержадміністрацї, служба у справах дітей райдержадміністрації, Перечинський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді;
5. Мета і основні завдання Про-грами Реалізація державної сімейної, демографічної, гендерної політики, спрямованої на утвердження в суспільстві соціальної справедливості та гендерної рівності; підтримку сімей, забезпечення рівних прав та можливостей жінок               і чоловіків, їх повновартісної участі у розбудові громадянського суспільства, подолання такого негативного явища у суспільстві, як насильство в сім’ї,  запобігання торгівлі людьми і захисті прав осіб, які постраждали від торгівлі людьми, та надання їм допомоги
6. Основні на-прями Програми Сімейна політика, попередження насильства в сім’ї, соціальна робота з сім’ями, дітьми та молоддю, гендерна політика, протидія торгівлі людьми, організація роботи щодо підвищення фахового рівня та інформаційно-аналітичне забезпечення працівників, співпраця з неурядовими організаціями
7. Строки реа-лізації Програми

 

2016 – 2020 роки
8. Фінансове забез-печення Програми Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів, передбачених в районному бюджеті на відповідний рік, а також за рахунок інших джерел, не заборонених чинним законодавством. Орієнтовний обсяг фінансування Про-грами з районного бюджету становить 630,0 тис. гривень
9. Очікувані ре-зультати реалізації Програми Поліпшення становища багатодітних і малозабезпечених сімей; усунення негативних явищ у сім’ях, які опинилися у складних життєвих обставинах; зменшення кількості злочинів, пов’язаних з насильством в сім’ї; повновартісна участь жінок і чоловіків у всіх сферах життєдіяльності суспільства; попередження та протидія дискримінації за ознакою статі у всіх сферах суспільного життя; поліпшення взаємодії з неурядовими організаціями, результативності їх роботи; запобігання торгівлі людьми
10. Координація та контроль за реа-лізацією Програми Координацію та контроль за реалізацією Програми  покладено на управління соціального захисту населення райдержадміністрації

 

 

 

 

 

 

Заступник голови ради                                                           М.М.Петрішко


Додаток 2

до Програми

 

ЗАХОДИ

щодо виконання районної Програми сімейної, демографічної, ґендерної політики, попередження насильства

в сім’ї та протидії торгівлі людьми на 2016 – 2020 роки

 

№ з/п Пріоритетні напрями та заходи Термін виконання,

роки

Відповідальні виконавці Обсяги фінансування з районного бюджету (тис. гривень) Очікувані результати
2016 рік 2017 рік 2018 рік 2019 рік 2020 рік

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Сімейна політика
1.1 Охорона здоров’я сім’ї та дітей
1.1.1. Поліпшення охорони здоров’я сім’ї та дітей, формування відповідального ста-влення до власного життя та здоров’я, у тому числі і репродуктивного 2016 – 2020 Відділ охорони здоров’я райдержадміністрації  
1.1.2. Забезпечення ефек-тивної роботи мережі кабінетів дитячої і підліткової гінеко-логії з метою про-філактики і ранньої діагностики захво-рювань 2016 – 2020 Відділ охорони здоров’я райдержадміністрації  
1.1.3. Забезпечення прове-дення у навчальних закладах роз’ясню-вальної роботи серед учнівської молоді з питань формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя 2016 – 2020 Відділ освіти, молоді та спорту  райдерж-адміністрації  
1.1.4. Створення умов для активного розвитку масової фізичної культури та спорту, зокрема розширення доступу дітей та підлітків до фізкуль-турно-спортивних закладів 2016 – 2020 Відділ освіти, молоді та спорту райдерж-адміністрації  
1.1.5. Запровадження кон-сультативних послуг щодо підготовки сім’ї до вагітності і пологів 2016 – 2020 Відділ охорони здоров’я райдержадміністрації  
1.1.6. Сприяння вдоскона-ленню медико-гене-тичної служби: впро-вадження перинаталь-них і постнатальних технологій для ранньої діагностики природженої та спад-кової патології та системи обов’язко-вого скринінгового обстеження вагітних жінок і новона-роджених 2016 – 2020 Відділ охорони здоров’я райдержадміністрації  
1.1.7. Продовження пропа-ганди серед насе-лення грудного виго-довування дітей 2016 – 2020 Відділ охорони здоров’я райдержадміністрації  
1.1.8. Забезпечення медич-ного обстеження профільними спеціа-лістами дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклу-вання, вихованців дитячих будинків сімейного типу, дітей з прийомних та багатодітних сімей. Проведення відбору дітей цих категорій, які потребують сана-торного лікування

 

2016 – 2020 Відділ охорони здоров’я райдержадміністрації  
1.2. Сприяння життєдіяльності сім’ї та її стабільному розвитку
1.2.1. Ведення банку даних багатодітних сімей з висвітленням проб-лемних питань кожної сім’ї 2016 – 2020 Управління соціального захисту населення райдержадміністрації Обстеження мате-ріально-побутових умов багатодітних сімей з метою надання їм соціаль-ної допомоги
1.2.2. Здійснення соціаль-них виплат і допо-моги сім’ям з дітьми 2016 – 2020 Управління соціального захисту населення райдержадміністрації  
1.2.3. Забезпечення видачі посвідчень батькам та дітям із багатодітних сімей для отримання пільг 2016 – 2020 Управління соціального захисту населення райдержадміністрації Забезпечення отри-мання пільг багато-дітними сім’ями
1.2.4. Забезпечення призна-чення субсидій сім’ям району, які мають право на їх отримання 2016 – 2020 Управління соціального захисту населення райдержадміністрації  
1.2.5. Забезпечення без-оплатного гарячого харчування учнів               1 – 4 класів загально-освітніх навчальних закладів району, а також дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклу-вання 2016 – 2020 Відділ освіти, молоді та спорту райдерж-адміністрації  
1.2.6. Створення умов для активного розвитку масової фізичної культури та спорту, зокрема розширення доступу дітей та підлітків до фізкуль-турно-спортивних і оздоровчих закладів, підліткових клубів за місцем проживання 2016 – 2020 Відділ освіти, молоді та спорту  райдержадміністрації Поліпшення грома-дського та репро-дуктивного здо-ров’я населення
1.2.7. Стимулювання роз-витку сімейного до-звілля, спортивних заходів, сімейного оздоровлення та від-починку 2016 – 2020 Відділ освіти, молоді та спорту райдерж-адміністрації, управління соціального захисту населення райдержадміністрації Забезпечення на-лежних умов для гармонізації вза-ємовідносин між подружжям, бать-ками та дітьми
1.2.8. Організація та про-ведення урочистих заходів з нагоди вручення посвідчень „Мати-героїня” бага-тодітним жінкам району з врученням їм подарунків 2016 – 2020 Управління соціального захисту населення райдержадміністрації 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 Пропаганда націо-нальних духовних цінностей
1.2.9. Проведення свят та урочистих заходів з нагоди відзначення Дня матері, Між-народного дня сім’ї для різних категорій сімей, Дня Святого Миколая, Новорічних та Різдвяних свят із врученням подарун-ків дітям з багато-дітних, малозабезпе-чених сімей, творчим родинам, обдарова-ним дітям, організа-ція районних конкурсів для багато-дітних родин „Талан-ти багатодітної ро-дини”, „Родинні скар-би Срібної Землі”, фото-конкурсу „Мит-тєвості сімейного щастя” та виставки робіт „Єднання по-колінь” Щороку до 2020 року Управління соціального захисту населення райдержадміністрації, відділ культури райдержадміністрації 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0 Пропаганда націо-нальних духовних цінностей
  Разом: 25,0 35,0 45,0 55,0 65,0  
2. Попередження насильства в сім’ї
2.1. Забезпечення функ-ціонування мобільних робочих груп з ви-рішення питань по-передження домаш-нього насильства 2016 – 2020 Управління соціального захисту населення райдержадміністрації, районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, відділ охорони здоров’я райдержадміністрації , Перечинське відділення поліції Ужгородського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Закарпатській області  (за згодою) Забезпечення ви-рішення питань з попередження на-сильства в сім’ї
2.2. Забезпечення постій-ного приміщення для проведення корекцій-них програм з урахуванням орга-нізаційних та мате-ріально-технічних по-треб 2016 – 2020 Управління соціального

захисту населення райдержадміністрації

Забезпечення при-міщення для роботи з особами, які скоїли насильство в сім’ї
2.3. Впровадження та по-ширення в тери-торіальних громадах моделей корекційних програм для осіб, які вчинили насильство, та інших заходів із протидії насильству в сім’ї 2016 – 2020 Управління соціального захисту населення райдержадміністрації Підготовка спеціа-лістів шляхом про-ведення навчання до впровадження корекційних про-грам
3. Соціальна робота з сім’ями, дітьми та молоддю
3.1. Забезпечення роботи фахівців із соціальної роботи центру соці-альних служб для сім’ї, дітей та молоді в громаді 2016 – 2020  Районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Забезпечення до-ступу населення до отримання соці-альних послуг
3.2. Поширення інфор-мації про надання соціальних послуг різним категоріям сімей та осіб, які опинилися у складних життєвих обставинах, у тому числі шляхом розроблення, виготов-лення, розповсю-дження та розмі-щення поліграфічної, аудіо- та відео-продукції, забезпе-чення роботи веб-сайтів 2016 – 2020 Районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 5,0 10,0 10,0 15,0 15,0 Поліпшення по-інформованості ши-роких верств насе-лення про мож-ливість отримати різні види соціаль-них послуг
3.3. Організація та прове-дення різноманітних освітньо-виховних, просвітницьких і святкових заходів з нагоди відзначення важливих подій із врученням подарун-ків учасникам 2016 – 2020 Управління соціального захисту населення райдержадміністрації,  районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 10,0 150,0 20,0 25,0 30,0 Пропаганда націо-нальних та духов-них цінностей
3.4. Розробка, виготов-лення та розповсю-дження методичних матеріалів, брошур, пам’яток, робочих зошитів, посібників для працівників системи центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, фахівців із соціальної роботи, закладів соціального обслуго-вування, волонтерів, залучених фахівців та інших спеціалістів, залучених до соціаль-ної роботи; розповсю-дження відповідної продукції у   бібліоте-чних установах 2016 – 2020 Управління соціального захисту населення райдержадміністрації, районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 5,0 10,0 10,0 15,0 20,0 Поліпшення по-інформованості ши-роких верств насе-лення
3.5. Проведення навчання для осіб, які виявили бажання створити прийомну сім’ю, дитячий будинок сімейного типу, взяти дитину під опіку/ піклування, а також для прийомних бать-ків/батьків-виховате-лів з метою підви-щення їх потенціалу виховання Щороку до 2020 року  Районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 5,0 10,0 150,0 20,0 2,0 Підтримка та роз-виток сімейних форм виховання дітей-сиріт, дітей, позбавлених бать-ківського піклу-вання
4. Гендерна політика
4.1. Проведення навчання радників та уповно-важених осіб з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, а також осіб, які прирівнюються до осіб, уповноважених на виконання функцій держави 2016 – 2020 Управління  соціаль-ного захисту населення райдержадміністрації Підвищення про-фесійного рівня осіб, уповно-важених на вико-нання функцій дер-жави, щодо вико-ристання ґендерних підходів у їх роботі
4.2. Реалізація комуніка-тивних кампаній/ заходів, спрямованих на підвищення лідер-ських навичок жінок, надання більших можливостей жінкам щодо кар’єрного росту та реалізації у приватному секторі економіки, зменшен-ня стереотипного тиску на працюючих у „жіночих”/ „чолові-чих” сферах еконо-мічної діяльності 2016 – 2020 Районний центр зайнятості    (за згодою), управління соціального захисту населення райдержадміністрації Розширення до-ступу жінок до управління еконо-мічними ресурсами
4.3. Розвиток мережі ґендерних освітніх та ресурсних центрів в районі, підтримка діяльності існуючих центрів 2016 – 2020 Управління соціального захисту населення райдержадміністрації спільно з Центром ґендерної освіти при державному вищому навчальному закладі „Ужгородський національний універ-ситет” (за згодою) Посилення інститу-ційної спромог-ності механізму забезпечення рівних прав та можли-востей жінок і чоловіків у сфері освіти
5. Протидія торгівлі людьми
5.1. Організаційні заходи
5.1.1. Впровадження меха-нізму залучення громадських органі-зацій та продовження ефективної взаємодії щодо проведення спільних заходів з питань протидії торгівлі людьми та надання соціальних та інших послуг особам, які постраждали від торгівлі людьми 2016 – 2020 Управління соціального захисту населення райдержадміністрації,

Закарпатська громадська жіноча організація „Веста” (за згодою)

Поліпшення взаємо-дії з громадською організацією
5.2. Здійснення заходів з первинної профілактики торгівлі людьми
5.2.1. Забезпечення поін-формованості насе-лення району через засоби масової інфор-мації, друковану про-дукцію про нові тен-денції у сфері торгівлі людьми, а також у закладах освіти шля-хом превентивного виховання 2016 – 2020 Управління  соціального захисту населення райдержадміністрації, сектор з питань внутрішньої політики, зв’язків з громадськістю та  у справах преси та інформації апарату райдержадміністрації 5.0 5,0 10,0 10,0 15,0 Запобігання потра-плянню населення до рук торгівців людьми
5.2.2. Проведення інфор-маційних кампаній (під гаслом „Кожен постраждалий має право на допомогу!”) серед населення району щодо роз’яс-нення можливих ризиків потрапляння в ситуацію торгівлі людьми та можли-вості отримання ком-плексної допомоги постраждалими осо-бами у державних установах

 

2016 – 2020 Управління  соціального захисту населення райдержадміністрації, сектор з питань внутрішньої політики, звязків з громадськістю та усправах преси та інформації апарату райдержадміністрації 5,0 5,0 10,0 10,0 10,0 Поліпшення поін-формованості насе-лення області
5.3. Здійснення профілактичних заходів серед представників вразливих верств населення
5.3.1. Проведення роз’яс-нювальної роботи з особами групи ризи-ку, дітьми та їх батьками, або закон-ними представниками 2016 – 2020 Служба у справах дітей райдержадміністрації, Закарпатська громадська жіноча організація „Веста” (за згодою) Підвищення доступ-ності для дітей та молоді з груп ризи-ку до комплексної соціальної допомо-ги та проведення мотиваційного кон-сультування до зміни ризикованої поведінки на більш безпечну
5.3.2. Проведення роз’яс-нювальної роботи з безробітними особа-ми щодо проблеми торгівлі людьми 2016 – 2020 Районний центр зайнятості    (за згодою), управління соціального захисту населення  райдержадміністрації Запобігання потра-плянню безробітних осіб до рук тор-гівців людьми
5.4. Заходи з надання допомоги особам, які постраждали від торгівлі людьми
5.4.1. Реалізація національ-ного механізму взає-модії суб’єктів, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми 2016 – 2020 Управління  соціального захисту населення райдержадміністрації, відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації,  відділ охорони здоров’я райдержадміністрації, служба у справах дітей райдержадміністрації, Перечинське районне управління юстиції у Закарпатській області            (за згодою),  Перечинський сектор Головного управління Державної міграційної служби України в Закарпатській області (за згодою), Перечинський віддлення поліції Ужгородського відділу поліції Головного управління Національної поліції   в Закарпатській області (за згодою), міжрайонний відділ  Служби безпеки України в Закарпатській області           (за згодою), Закарпатська громадська жіноча організація „Веста” (за згодою) Поліпшення соці-ального супроводу осіб, які постраж-дали від торгівлі людьми
5.4.2. Виявлення, перена-правлення та надання допомоги особам, які постраждали від тор-гівлі людьми 2016 – 2020 Управління  соціального захисту населення райдержадміністрації, відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації,  відділ охорони здоров’я райдержадміністрації, служба у справах дітей райдержадміністрації, Перечинське районне управління юстиції у Закарпатській області            (за згодою),  Перечинський сектор Головного управління Державної міграційної служби України в Закарпатській області (за згодою), Перечинський відділення поліції Ужгородського відділу поліції Головного управління Національної поліції   в Закарпатській області (за згодою), міжрайонний відділ  Служби безпеки України в Закарпатській області           (за згодою), Закарпатська громадська жіноча організація „Веста” (за згодою)

 

5,0 5,0 5,0 10,0 10,0 Поліпшення якості надання допомоги особам, які пост-раждали від торгівлі людьми
5.4.3. Надання соціальних послуг особам, які постраждали від торгівлі людьми, у тому числі: тимчасо-вого притулку, ме-дичних і освітніх послуг, психологіч-них консультацій та послуг з працевлаш-тування, безоплатної правової допомоги особам, які постраж-дали від торгівлі людьми, надання послуг дітям, які постраждали від торгівлі дітьми 2016 – 2020 Управління  соціального захисту населення райдержадміністрації, відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації,  відділ охорони здоров’я райдержадміністрації. служба у справах дітей райдержадміністрації, Перечинське районне управління юстиції у Закарпатській області            (за згодою),  Перечинський сектор Головного управління Державної міграційної служби України в Закарпатській області (за згодою), Перечинське відділення поліції Ужгородського відділу поліції Головного управління Національної поліції   в Закарпатській області (за згодою), міжрайонний відділ  Служби безпеки України в Закарпатській області           (за згодою), Закарпатська громадська жіноча організація „Веста” (за згодою) Поліпшення якості надання допомоги особам, які пост-раждали від торгівлі людьми
5.4.4. Проведення моніто-рингу щодо вико-нання нормативно-правової бази у сфері протидії торгівлі людьми та надання допомоги (реабілі-тації) постраждалим від торгівлі людьми 2016 – 2020 Управління  соціального захисту населення райдержадміністрації, відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації,  відділ охорони здоров’я райдержадміністрації, служба у справах дітей райдержадміністрації, Перечинське районне управління юстиції у Закарпатській області            (за згодою),  Перечинський сектор Головного управління Державної міграційної служби України в Закарпатській області (за згодою), Перечинське відділення поліції Ужгородського відділу поліції Головного управління Національної поліції   в Закарпатській області (за згодою), міжрайонний відділ  Служби безпеки України в Закарпатській області           (за згодою), Закарпатська громадська жіноча організація „Веста” (за згодою) Поліпшення взає-модії суб’єктів у сфері протидії тор-гівлі людьми
  Разом:  5,0 5,0 5,0 10,0 10,0  
6. Організація роботи щодо підвищення фахового рівня та інформаційно-аналітичне забезпечення

працівників, співпраця з неурядовими організаціями

6.1. Забезпечення систе-матичного висвіт-лення у засобах масової інформації питань щодо сімейної політики, забезпечен-ня рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, запобігання насильству в сім’ї, протидії торгівлі людьми, тематичних сторінок, рубрик, циклів радіо- і медіа-програм, проведення інформаційно-прос-вітницьких та реклам-них кампаній, інших заходів, спрямованих на збереження ціліс-них орієнтацій насе-лення на сімейний спосіб життя 2016 – 2020 Управління  соціального захисту населення райдержадміністрації, сектор з питань внутрішньої політики, звязків з громадськістю та у справах преси та інформації апарату райдержадміністрації Поліпшення поін-формованості широ-ких верств насе-лення

 

 

 

 

Заступник голови ради                                                             М.М.Петрішко

Comments are closed.

Перейти до вмісту