Рішення № 340
31.10.2017
Протокол №20 засідання сесії
02.11.2017
Показати всі

Рішення № 341

  УКРАЇНА

ПЕРЕЧИНСЬКА РАЙОННА РАДА

ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

        Дев’ятнадцята  сесія  УІІ скликання

 

РІШЕННЯ

 

26.10.2017                              м.Перечин                                    №     341

 

 

  Про офіційний веб-сайт

  Перечинської районної ради

  Закарпатської області

 

Відповідно до статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону України “Про доступ до публічної інформації”, Закону України “Про інформацію”, Закону України «Про звернення громадян», Закону України «Про захист інформації в автоматизованих системах», на виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 21.10.2015 року № 851 «Деякі питання використання доменних імен державними органами в українському сегмені Інтернет», рішення Ради національної безпеки та оборони України «Про загрози кібербезпеці держави та невідкладні заходи з їх нейтралізації» від 29.12.2016 року, з метою приведення у відповідність до норм чинного законодавства, реалізації політики відкритості та прозорості діяльності районної ради, відповідальності та звітності перед громадою, а також забезпечення права жителів району на одержання достовірної, об’єктивної і повної інформації щодо роботи Перечинської районної ради, районна рада вирішила:

 

1.Надати існуючому веб-сайту Перечинської районної ради Закарпатської області  за адресою: http://www.perechynrada.gov.ua статус офіційного веб-сайту Перечинської районної ради Закарпатської області.

2.Надати існуючій електронній пошті Перечинської районної ради Закарпатської області е-mail: info@perechynrada.gov.ua статус офіційної електронної пошти Перечинської районної ради Закарпатської області.

3.Затвердити Положення про офіційний веб-сайт Перечинської районної  ради Закарпатської області у глобальній інформаційній мережі Інтернет, що додається.

4.Визначити керуючого справами виконавчого апарату районної ради відповідальною особою з питань забезпечення вільного доступу громадян до інформації, достовірності інформації, розміщеної на офіційному веб-сайті Перечинської районної ради Закарпатської області та роботи офіційної електронної пошти Перечинської районної ради Закарпатьської області.

5.Рішення Перечинської районної ради № 420 від 26.06.2014 року «Про офіційний веб-сайт Перечинської районної ради» визнати таким, що втратило чинність.

 1. Контроль за виконанням цього рішення покласти на голову районної ради Ласкіна М.І. та постійну комісію районної ради з питань дотримання регламенту, депутатської етики, забезпечення діяльності депутатів, законності, правопорядку та транскордонних зв’язків (Томаша В.М.).

 

Голова ради                                                                                     М.І. Ласкін

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                      рішення районної ради

                                                                          26.10.2017 № 341

                         

 

Положення про офіційний веб-сайт

 Перечинської районної Закарпатської області  ради у глобальній  інформаційній мережі Інтернет

 

 1. Положення про офіційний веб–сайт Перечинської районної ради Закарпатської області у глобальній інформаційній мережі Інтернет розроблено відповідно до Конституції України, Законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про доступ до публічної інформації”, “Про статус депутатів місцевих рад”, “Про інформацію”, інших нормативно правових актів та визначає статус веб-сайту Перечинської  районної ради як інформаційного ресурсу про діяльність Перечинської районної ради у глобальній інформаційній мережі Інтернет (надалі – мережа Інтернет) та встановлює порядок розміщення на ньому інформації.
 2. Веб-сайт Перечинської ради Закарпатської області(далі – веб-сайт) – це сукупність програмних та технічних засобів з визначеною адресою в мережі Інтернет (http://www.perechynrada.gov.ua) разом з інформаційними ресурсами, які перебувають у розпорядженні Перечинської районної ради та забезпечують доступ юридичних і фізичних осіб до цих інформаційних ресурсів. Веб-сайт Перечинської районної ради Закарпатської області за адресою http://www.perechynrada.gov.ua є офіційним джерелом інформації Перечинської районної ради Закарпатської області, який створений для висвітлення діяльності районної ради, президії, постійних комісій районної ради, депутатів районної ради, висвітлення визначних подій району, надання інформаційних послуг громадськості, взаємний обмін інформацією з органами державної влади та місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, політичними партіями та об’єднаннями громадян з питань, пов’язаних з діяльністю Перечинської районної ради.
 3. Адреса веб-сайту Перечинської районної ради Закарпатської області у мережі Інтернет- http://www.perechynrada.gov.ua
 4. Веб-сайт функціонує відповідно до чинного законодавства України і не може використовуватись у цілях, не пов’язаних з діяльністю районної ради. Веб-сайт Перечинської районної ради Закарпатської області не може використовуватися у цілях та з метою отримання прибутку та з порушенням норм чинного законодавства України.
 5. Усі права на веб-сайт охороняються відповідно до чинного законодавства. Будь-яке використання матеріалів та інформації з офіційного веб-сайту Перечинської районної ради Закарпатської області для подальшого розповсюдження, розміщення чи друкування дозволяється тільки з посиланням на джерело інформації.
 6. Структура веб-сайту складається з відповідних розділів, які містять інформацію:

регламент роботи районної ради VII скликання;

рішення районної ради, розпорядження голови районної ради;

проекти рішень районної ради;

інформацію про пленарні засідання районної  ради, протоколи сесії ради;

інформація про постійні комісії районної ради, положення, склад комісій, висновки і рекомендації постійних комісій, протоколи засідань постійних комісій районної ради;

відомості про депутатів районної ради і депутатські фракції (групи) в районній раді;

інформацію про виконавчий апарат районної ради;

інформацію про президію районної ради;

інформацію про доступ до публічної інформації;

інформацію про звернення громадян;

інформацію про запобігання корупції;

інформацію про поіменне голосування депутатів;

інформацію про Перечинський район, адміністративно-територіальний устрій, органи місцевого самоврядування;

інформацію про очищення влади;

інформацію про фінансові документи;

інформацію про прийом громадян: графік прийому громадян керівництвом районної ради, графік проведення виїзних днів районної ради;

посилання на веб-сайти органів державної влади України та органів місцевого самоврядування,  джерела інформації.

 1. Інші рубрики можуть розміщуватися на веб-сайті за пропозиціями депутатів районної ради, працівників виконавчого апарату, поданих керуючому справами виконавчого апарату та погоджених з головою районної ради.
 2. Постійні комісії районної ради, депутати районної ради, виконавчий апарат районної ради, органи місцевого самоврядування можуть поширювати інформацію про свою діяльність через офіційний веб-сайт Перечинської районної ради Закарпатської області.
 3. 9. Веб-сайт Перечинської районної ради Закарпатської області ведеться українською мовою та може перекладатись на іноземну мову.
 4. 10. Дизайн веб-сайту може змінюватись, структура веб-сайту не є сталою і в разі потреби може змінюватись без внесення змін до цього Положення.
 5. З пропозицією щодо розміщення інформації на веб-сайті Перечинської районної ради Закарпатської області можуть звертатися органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, громадські об’єднання та мешканці району, якщо запропоновані матеріали будуть сприяти популяризації місцевого самоврядування району, залучення інвестицій, висвітлення визначних подій району, надання інформації про видатних людей.
 6. Інформаційні матеріали для розміщення на веб-сайті Перечинської районної ради Закарпатської області надаються до відділу документообігу та протокольного забезпечення виконавчого апарату районної ради на паперових та електронних носіях. Подана для розміщення на веб-сайт інформація розміщується працівником відділу документообігу та протокольного забезпечення виконавчого апарату районної ради за погодженням з керуючим справами виконавчого апарату районної ради .
 7. Організаційне забезпечення функціонування веб-сайту здійснює Перечинська районна рада.
 8. Постійні комісії районної ради, робочі групи, працівники виконавчого апарату районної ради, автори проектів рішень районної ради та автори  інформаційних матеріалів несуть повну відповідальність за зміст поданої інформації на веб-сайт Перечинської районної ради Закарпатської області  та своєчасність її оновлення.
 9. Оприлюднення офіційних документів районної ради:
  – рішення районної ради, протоколи поіменного голосування депутатів, розпорядження голови районної ради розміщуються на веб-сайті в день їх підписання головою районної ради.
 10. Оновлення інформації на веб-сайті здійснюється у міру необхідності. Відповідальний працівник за інформаційне наповнення та поновлення веб-сайту:
  – погоджує з головою районної ради та керуючим справами виконавчого апарату районної ради, зміст та періодичність оновлень розділів веб-сайту;
  – погоджує та подає на затвердження голові районної ради зміни до структури веб-сайту;
  17. Відповідальна особа за технічне супроводження веб-сайту
  – забезпечує функціонування всіх підсистем офіційного веб-сайту Перечинської районної ради Закарпатської області за адресою: http://www.perechynrada.gov.ua та захист розміщеної на веб-сайті інформації від несанкціонованої модифікації;
  – вирішує поточні питання, пов’язані з інформаційним наповненням та поновленням  веб-сайту;
  – вносить, у разі потреби, поточні зміни до стилістичного вирішення окремих елементів дизайну веб-сайту.

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.

Перейти до вмісту