Протокол засідання постійної комісії від 25.10.2017р.
30.10.2017
Рішення № 337
31.10.2017
Показати всі

Рішення № 336

  УКРАЇНА

        ПЕРЕЧИНСЬКА РАЙОННА РАДА

ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

        Дев’ятнадцята  сесія  УІІ скликання

 

РІШЕННЯ

 

26.10.2017                                   м.Перечин                            №     336

 

 

Про  внесення змін до  Програми

розвитку та удосконалення   цивільного

захисту Перечинського району

на 2016-2018 роки (із змінами від

08.02.2016 року)

 

 

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», заслухавши та обговоривши  зміни до Програми розвитку та удосконалення цивільного захисту Перечинського району на 2016-2018 роки, затвердженої рішенням районної ради від 18.02.2016 року № 71 (із змінами від 08.12.2016 року № 207),  районна рада вирішила:

 

  1.   Додаток 3 до Програми розвитку та удосконалення цивільного захисту Перечинського району на 2016 – 2018 роки викласти в новій редакції (додається).

 

  1. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника голови районної державної адміністрації Ладомиряк М.П. та постійні комісії районної ради: з питань дотримання регламенту, депутатської етики, забезпечення діяльності депутатів, законності, правопорядку та транскордонних зв’язків (Томаш В.М.); з питань економічної реформи, планування, бюджету, фінансів, контролю за проведенням приватизації, інвестицій та регуляторної політики (Крупчинський Б.Ю.).

 

 

Голова ради                                                                            М.І.Ласкін

Додаток 3

до Програми

ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ

з виконання програми розвитку та удосконалення цивільного захисту

Перечинського району на 2016 − 2018 роки

 

Наймену-вання завдання   Значення показника Найменування заходу Виконавці, співвиконавці Джерела фінансу-вання, (облас-ний, місцевий бюдже-ти, інші) Прогнозний обсяг фінансових ресурсів для виконання завдань,

тис. грн.

У тому числі за роками,

тис. гривень

Усього: За роками 2016 2017 2018
2016 2017 2018

3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1. Організа-ційне забез-печення по-жежної без-пеки 1.1. Кількість підрозділів місцевої пожежної охорони, у тому числі:

 

Перечинський район,

с. Тур’ї Ремети

1

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Утворення та забезпе-чення функціонування підрозділів місцевої по-жежної охорони

 

 

 

 

Райдержад-міністрація, виконкоми місцевих рад, на території яких утворються підрозділи місцевої пожежної охорони Районний бюджет  

 

 

 

 

 

 

2208

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1736

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

236

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

236

 

 

 

 

Обсяг ресурсів всього: 2208 1736 236 236
2. Забезпече-ння розвитку матеріально-технічної бази держав-них пожежно-рятувальних підрозділів 2.1. Забезпечен-ня аварійно-рятувальним обладнанням та засобами малої механізації, у тому числі: Перечинська райдержадміністрація спільно з ДПРЧ-1 м.Перечин Районний бюджет 178 8 20 150
комплектом аварійно-рятувального гідравлічного обладнання типу Холматро 1 1 Перечинська райдержадміністрація спільно з ДПРЧ-1 м.Перечин Районний бюджет 150 150
пила ланцюгова бензинова 1 1 Перечинська райдержадміністрація спільно з ДПРЧ-1 м.Перечин Районний бюджет 8 8
генератор елект-ричний потуж-ністю від 8 кВт 1 1 Перечинська райдержадміністрація спільно з ДПРЧ-1 м.Перечин Районний бюджет 20 20
2.2. Насосне обладнання та засоби відка-чування води, у тому числі: Перечинська райдержадміністрація спільно з ДПРЧ-1 м.Перечин 129 22 22 85
мотопомпи продуктивністю

1000 л/хв

1 1 Перечинська райдержадміністрація спільно з ДПРЧ-1 м.Перечин Районний бюджет 75 75
рукава пожежні напірні діаметром 51 мм 10 5 5 Перечинська райдержадміністрація спільно з ДПРЧ-1 м.Перечин Районний бюджет 10 5 5
рукава пожежні напірні діаметром 66 мм 10 5 5 Перечинська райдержадміністрація спільно з ДПРЧ-1 м.Перечин Районний бюджет 10 5 5
рукава пожежні напірні діаметром 77 мм 10 5 5 Перечинська райдержадміністрація спільно з ДПРЧ-1 м.Перечин Районний бюджет 10 5 5
рукава пожежні напірно-всмоктувальні

діаметром 75 мм

4 2 2 Перечинська райдержадміністрація спільно з ДПРЧ-1 м.Перечин Районний бюджет 8 4 4
рукава пожежні всмоктувальні діаметром

125 мм

4 2 2 Перечинська райдержадміністрація спільно з ДПРЧ-1 м.Перечин Районний бюджет 16 8 8
2.3. Забезпече-ння особового складу ДПРЧ-1 УДСНС України у Закарпатській області речовим майном 472,5 40 392,5 40
Перечинська райдержадміністрація спільно з ДПРЧ-1 м.Перечин Районний бюджет 150 25 125
2.3.1 Необхідні запасні частини та ремонтні засоби до пожежних автомобілів для забезпечення надійного функціонування та підтримання у справному стані пожежної автотехніки Перечинська райдержадміністрація спільно з ДПРЧ-1 м.Перечин Районний бюджет 150 150
2.3.2 Маски панорамні 15 15 Перечинська райдержадміністрація спільно з ДПРЧ-1 м.Перечин Районний бюджет 52,5 52,5
2.3.3 Костюм спеціальний захисний 12 4 4 4 Перечинська райдержадміністрація спільно з ДПРЧ-1 м.Перечин Районний бюджет 120 40 40 40
2.4. Забезпечен-ня засобами зв’язку, у тому числі: Перечинська райдержадміністрація спільно з ДПРЧ-1 м.Перечин 36 12 12 12
радіостанціями

носимими

4 2 2 Перечинська райдержадміністрація спільно з ДПРЧ-1 м.Перечин Районний бюджет 20 10 10
акумуляторами до носимих радіостанцій 4 2 2 Перечинська райдержадміністрація спільно з ДПРЧ-1 м.Перечин Районний бюджет 4 2 2
архіваторами мовної інформації 4 каналів 1 1 Перечинська райдержадміністрація спільно з ДПРЧ-1 м.Перечин Районний бюджет 12 12
2.5. Забезпечення засобами пожежогасіння:

 

-піноутворювачем (тонн)

1,0

 

 

0,6

 

 

0,2

 

 

0,2

 

 

Перечинська райдержадміністрація спільно з ДПРЧ-1 м.Перечин Районний бюджет  

20

 

 

 

12

 

 

 

4

 

 

 

4

 

 

2.5. Забезпечення паливо- мастильними матеріалами

(тонн)

6 2

 

2 2 Перечинська райдержадміністрація спільно з ДПРЧ-1 м.Перечин Районний бюджет 120 40 40 40
2.6. Забезпечення комп’ютерним обладнанням. 3 1 1 1 Перечинська райдержадміністрація спільно з ДПРЧ-1 м.Перечин Районний бюджет 45 15 15 15
2.7. Матеріали, обладнання, інструменти та інвентар, будівельні матеріали для господарської діяльності 1 0 0,4 0,6 Перечинська райдержадміністрація Районний бюджет 350 0 100 250
Обсяг ресурсів всього: 1350,5 149 605,5 596
3. Забезпече-ння проти-пожежного водопостача-ння населе-них пунктів 3.1. Джерела

протипожежного водопостачання

19 7 6 6 Проведення аналізу стану протипожежного водопостачання міст, селищ міського типу, об’єктів та здійснення комплексу заходів щодо приведення стану по-жежних гідрантів, водоймищ, водо-напірних веж у відповідність до вимог нормативно-правових актів (кількість пожежних гідрантів, водоймищ, водо-напірних веж), у тому числі: Перечинський РС УДСНС України у Закарпатській області та ДПРЧ-1 м.Перечин Районний бюджети і бюджет Перечинської міської ради 95 35 30 30
Встановлення нових пожежних гідрантів та здійснення ремонту наявних пожежних гідрантів. 19 7 6 6 Перечинська міська рада спільно з ДПРЧ-1 м.Перечин Районний бюджет 95 35 30 30
Обсяг ресурсів всього, у тому числі: 95 35 30 30
Районний бюджет 0 0 0 0
бюджет Перечинської міської ради 95 35 30 30
4. Пропаган-да безпеки життєдіяль-ності 4.1. Виготовлен-ня поліграфічної продукції з питань основ безпеки життє-діяльності (видів продукції) 15 5 5 5 Організація проведення масово-роз’яснювальної роботи серед населення з питань безпечної життєдіяльності, попе-редження надзвичайних ситуацій, пожеж та попередження загибелі й травмування людей на них Відділ містобудування, архітектури та з питань  цивільного захисту райдержадміні-страції спільно з Перечинським районним сектором Управління ДСНС у Закарпатській області районний бюджет 9 3 3 3
Обсяг ресурсів всього: 9 3 3 3
Разом за програмою:   3567,5 1923 844,5 835
  Районний бюджет 3472,5 1888 814,5 805
Бюджет Перечинської

 міської ради

95 35 30 30

 

 

 

Заступник голови ради                                                               М.М.Петрішко

 

Comments are closed.

Перейти до вмісту