Рішення № 326
17.10.2017
Рішення № 328
17.10.2017
Показати всі

Рішення № 327

УКРАЇНА

        ПЕРЕЧИНСЬКА РАЙОННА РАДА

      ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

        Вісімнадцята  сесія  УІІ скликання

 

           РІШЕННЯ

 

10.10.2017                           м.Перечин                            №     327

 

 

Про районну Програму протиепідемічних

заходів та боротьби з інфекційними

 хворобами в районі на 2017-2021 роки

 

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши   та обговоривши районну Програму протиепідемічних заходів та боротьби з інфекційними хворобами в районі на 2017-2021 роки, з метою епідемічного благополуччя населення району шляхом зниження рівня поширеності інфекції, боротьба з якими проводиться засобами імунопрофілактики, а також доступу широких верств населення до профілактики, діагностики та лікування вірусних гепатитів В і С в районі, районна рада вирішила:

 

1.Затвердити  районну Програму протиепідемічних заходів та боротьби з інфекційними хворобами в районі на 2017-2021 роки» (далі-Програма), що додається.

 1. Фінансовому управлінню районної державної адміністрації (Керецман Л.В.) передбачити асигнування на фінансування Програми.
 2. Сектору охорони   здоров’я  районної   державної   адміністрації

(Гавриляк І.С.) інформувати районну раду про виконання заходів Програми  до  01 жовтня  протягом  дії Програми.

 1. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника голови районної державної адміністрації Чомоляк М.І. та постійну комісію районної ради з питань духовного розвитку, освіти, охорони здоров’я, культури, молоді і спорту, зв’язків з громадськістю, туризму та рекреації (Шеян Ю.Ю.)

 

    Голова ради                                                               М.І.Ласкін

 

 

   ЗАТВЕРДЖЕНО

   рішення  районної  ради

   10.10.2017 № 327

 

 

Районна Програма протиепідемічних заходів та боротьби з інфекційними хворобами в районі на 2017 – 2021 роки

 1. Визначення проблеми

 

Незважаючи на результати найінтенсивніших досліджень і революційних відкриттів минулого століття, інфекційні захворювання в ХХІ ст. залишаються актуальною проблемою у всіх без винятку країнах світу. Інфекційні хвороби, у тому числі й нові, становлять загрозу розвитку людства, оскільки є причиною третини загальної щорічної кількості смертей. За даними Всесвітнього банку 50% випадків смерті дітей віком до 5 років у світі спричинені інфекційними захворюваннями (патології органів дихання, гострі кишкові інфекції, кір, малярія, СНІД) та 80% захворювань дітей віком до 5 років – інфекційні. За даними ВООЗ (WHO, 2004), смертність хворих унаслідок інфекційних хвороб посідає друге місце у світі; окрім цього, більше мільйона летальних випадків зумовлено вже перенесеними інфекційними захворюваннями.

Принципово новими тенденціями в еволюції уявлень про інфекційні захворювання є розширення меж інфекційної патології, насамперед за рахунок відкриття нових збудників і встановлення їх ролі в розвитку захворювань, що раніше вважалися неінфекційними, значення інфекцій у хронічній патології людини. Список цих захворювань доволі значний і постійно збільшується. В Україні щороку на інфекційні недуги хворіють від 600 тис. до 1 100 тис. осіб (без урахування грипу та ГРВІ). Захворюваність населення на інфекційні хвороби в останні роки знизилася у 1,5 разу, проте ще залишається на високому рівні. Рівень  захворюваності на більшість інфекційних хвороб  перевищує такий у провідних країнах Європи в десятки, а при деяких захворюваннях – у сотні разів.

Незважаючи на деяке зниження рівня інфекційної захворюваності, епідемічна ситуація щодо найпоширеніших інфекцій залишається напруженою. На такі інфекційні хвороби, як дифтерія, вірусні гепатити, кір, краснуха, епідемічний паротит, кашлюк та гемофільна інфекція, припадає близько 90% усіх зареєстрованих випадків. Окремі з них (краснуха та вірусний гепатит B) є причиною більшості уроджених аномалій та вад розвитку, що вкрай негативно позначається на здоров’ї населення та його генофонді, лягає важким тягарем на державний бюджет.

Таким чином, подальший прогрес у справі захисту населення від інфекційних хвороб неможливий без розроблення та затвердження Регіональної програми протиепідемічних заходів та боротьби з інфекційними хворобами в області на 2017 – 2021 роки а в подальшому Районної програми протиепідемічних заходів та боротьби з інфекційними хворобами в районі на 2017 – 2021 роки.

Вірусні  гепатити за своєю медичною значущістю та розмірами соціально – економічних збитків займають провідне місце в  інфекційній патології. Питома вага вірусного гепатиту А  в структурі  інфекційної захворюваності (без  грипу, ГРВІ)  в роки відносно спокійної епідемічної ситуації становить 10-12 %, в роки  епідемічних підйомів – 25-30%.

Удосконалення організаційно-методичних, протиепідемічних та медичних заходів з урахуванням особливостей тенденцій розвитку епідемічного процесу  в області та  пошук  розширення  можливостей   впливу на зниження  темпів  поширення  гепатиту  А є одним  із  провідних напрямків  діяльності   охорони  здоров’я  області.

Закарпатська  область, як і деякі  інші  західні  області,  характеризується    ендемічністю  захворювання на гепатит А, нерівномірністю поширення  захворювань по роках та адмінтериторіях, реєстрацією циклічних підйомів. У порівнянні  з  середньостатистичними показниками по Україні в області  щорічно  реєструється  постійно підвищений  рівень захворюваності в 9 -12  разів.

Запровадження специфічної профілактики вірусного гепатиту А є ефективним вирішенням проблеми зниження захворюваності на цю інфекцію. Згідно з чинним законодавством щеплення проти гепатиту А на неблагополучних територіях рекомендується проводити за кошти місцевих бюджетів. Активне впровадження щеплень проти гепатиту А груп високого епідемічного ризику в області дозволить   в локальних масштабах працювати з вірусним гепатитом А як з імунокерованою інфекцією (середня кількість контактних у рік – 3 тисячі осіб, із них дітей – 65-70%)

За ступенем негативного впливу на здоров’я населення та рівнем захворюваності вірусні гепатити в Україні займають домінуюче місце в структурі інфекційної патології. До зазначеної групи належить близько 30%  усіх інфекційних захворювань, крім грипу та гострих інфекційних захворювань верхніх дихальних шляхів.

За оцінкою експертів Всесвітньої організації охорони здоров’я, у світі вірусним гепатитом С інфіковано близько 1 млрд людей, 180 млн осіб страждають на хронічну форму цього захворювання, 350 тис. щороку помирають. Вірусним гепатитом В у світі інфіковано 1 млрд людей, на хронічну форму захворювання страждає близько 400 млн. осіб, щороку від 500 до 700 тис. осіб помирають від зазначеної інфекції. Всього 57% випадків цирозу печінки і 78% випадків первинного раку печінки зумовлено хронічними вірусними гепатитами В і С.

Надзвичайно складна ситуація спостерігається із захворюванням на вірусний гепатит С, проти якого не існує вакцини і для якого притаманний безсимптомний (безжовтяничний) перебіг з подальшим розвитком хронічного процесу у більш як 80% пацієнтів.

У зв’язку з особливостями клінічного перебігу, відсутністю специфічної профілактики, високим хроніогенним потенціалом вірусу рівень захворюваності на гепатит С постійно підвищується, кількість летальних випадків внаслідок ускладнень, спричинених цим захворюванням (цироз та первинний рак печінки), збільшується. За даними експертів, пік смертності від цього захворювання очікується у 2017-2020 роках.

Внаслідок надзвичайної контагіозності вірусів гепатиту В і С рівень інфікованості цими гепатитами у десятки разів перевищує показники інфікованості ВІЛ-інфекцією, тому кількість хворих на вірусні гепатити у світі щонайменше в 14-15 разів перевищує кількість хворих на ВІЛ (у т. ч. і на коінфекцію ВІЛ та вірусні гепатити). За підрахунками науковців, на сьогодні спостерігається пандемія вірусного гепатиту С, яка за масштабами та кількістю інфікованих в 4-5 разів перевищує хворих на ВІЛ-інфекцію.

При вірусних гепатитах В і С епідемічний процес у переважній більшості випадків має прихований характер, у зв’язку з чим офіційна статистика не відображає реальну ситуацію в країні.

Слід зазначити, що більшість хворих на хронічні форми вірусного гепатиту В і С є особи працездатного та репродуктивного віку, соціально адаптовані. Віідтак, ця ситуація негативно впливає на соціально-економічний розвиток країни та створює загрозу її національній безпеці.

Вірусний гепатит С у разі застосування сучасних методів лікування може бути виліковним.

На гострі захворювання верхніх дихальних шляхів припадає близько 50-70% всіх захворювань. Етіологічними факторами можуть бути віруси, бактерії, хламідії, мікоплазми та інші збудники, але роль вірусів особливо велика: вони є причиною 50-60 % респіраторних захворювань. Як наслідок:

 • перенесена вірусна інфекція часто дає бактеріальні ускладнення, особливо у випадках пізньої діагностики та несвоєчасного лікування,
 • сприяє формуванню хронічних патологічних процесів не тільки дихальних шляхів, в т.ч. і алергічних (бронхіальна астма), але і в інших органах та системах (серце, легені, нервова система та інші).

Для адекватного ефективного лікування вірусних захворювань необхідна рання діагностика захворювання, яка можлива за допомогою cito-тестів, методу імунофлюоресцентного аналізу та ПЛР.

Викликає занепокоєння поширення інфекцій, що керуються засобами імунопрофілактики. На даний час спостерігається зростання таких інфекцій як епідемічний паротит, краснуха, кір з «віковим зсувом» – хворіє доросле населення. Епідемічні спалахи, необхідність тривалої ізоляції контактних та лікування хворих обумовлюють значні економічні втрати.

Для проведення діагностики вірусних захворювань та проведення моніторингу імунізації необхідно створення резерву діагностикумів, тест-систем, діагностичних наборів та вакцин.

Гострі кишкові інфекції (ГКІ) на сьогоднішній час залишаються не тільки одним з важливих гігієнічних та епідемічних проблем, але набувають все більше значення в зв’язку з екологічним та економічним неблагополуччям у багатьох регіонах, інтенсивною міграцією населення. ГКІ нерідко реєструються у вигляді групових спалахів (десятки і навіть сотні випадків), що зумовлює значні економічні збитки. Часто ГКІ можуть бути причиною загострення хронічних захворювань дигестивної системи і сприяти формуванню хронічних хвороб шлунково-кишкового тракту.

2. Мета Програми

 

Забезпечення епідемічного благополуччя населення району шляхом зниження рівня поширеності інфекції, боротьба з якими проводиться засобами імунопрофілактики, а також доступу широких верств населення до профілактики, діагностики та лікування вірусних гепатитів В і С в районі,  для стабілізації епідемічної ситуації, зниження рівня захворюваності, інвалідності і смертності, вдосконалення лабораторної бази для діагностики інфекційних хвороб, впровадження сучасних стандартів медикаментозного лікування, удосконалення інформаційної системи обізнаності населення, поширення інформаційно-просвітницьких матеріалів із зазначеної проблеми.

 1. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування та строки виконання Програми

 

Районна Програма передбачає комплексне розв’язання однієї з найбільш актуальних проблем охорони здоров¢я:

 • визначення реального рівня захворюваності (зокрема і на вірусні гепатити) шляхом підвищення якості своєчасної діагностики (покращення матеріально – технічної бази для впровадження сучасних методів та технологій лабораторної діагностики інфекційних захворювань);
 • зниження розповсюдження інфекцій та рівня захворюваності на інфекційні хвороби в районі;
 • підтримання належного рівня медикаментозного забезпечення та впровадження новітніх технологій, стандартів лікування інфекційних хворих;
 • зниження рівня смертності та інвалідності у зв’язку з захворюванням на вірусні гепатити В та С.

Програма включає протиепідемічні заходи, спрямовані на  боротьбу з поширенням інфекційних захворювань в районі на 2017 – 2021 роки (проведення профілактичних щеплень в період ускладнення епідемічної ситуації з інфекційних захворювань, зокрема: гепатит А, грип, правець, тощо)

Ресурсне забезпечення Районної Програми протиепідемічних заходів та боротьби з інфекційними хворобами в районі здійснюється відповідно до законодавства України за рахунок коштів місцевого бюджету (додаток 2).

Районна Програма протиепідемічних заходів та боротьби з інфекційними хворобами в районі розрахована на 2017 – 2021 роки.

 1. Строки та етапи виконання Програми

Заходи Програми реалізуються щорічно протягом 2017 –  2021 років.

 

 1. Перелік завдань і заходів Програми та результативні показники

 

Виконання Програми дасть змогу:

 • підвищити рівень обізнаності населення з питань профілактики інфекційних захворювань;
 • визначити реальний рівень захворюваності шляхом підвищення якості своєчасної діагностики;
 • забезпечити проведення консультацій і тестування громадян за клінічними, епідеміологічними показниками та з профілактичною метою, а також з метою виявлення інфікованих вірусними гепатитами А, В, С і Е;
 • забезпечити вакцинацією проти вірусного гепатиту В осіб із групи ризику;
 • охопити лікуванням не менше ніж 30% хворих на вірусні гепатити В і С, які його потребують;
 • удосконалити систему обліку хворих на вірусні гепатити;
 • знизити рівень інвалідності внаслідок захворювання на вірусний гепатит з термінальними стадіями фіброзу печінки та показник смертності внаслідок ускладнень, спричинених вірусними гепатитами В і С;
 • проводити щорічні інформаційно-просвітницькі кампанії з питань профілактики вірусних гепатитів В і С.

Очікувані результати виконання Програми наведені у додатку 4.

 1. Напрями діяльності та заходи Програми

 Напрямки діяльності та заходи Районної програми протиепідемічних заходів та боротьби з інфекційними хворобами в районі на 2017 – 2021 роки викладено у додатку 3 до Програми.

 

 1. Організація та контроль

 

Організаційне забезпечення виконання Програми здійснюється сектором охорони здоров’я.

 

  

Додаток 1

до Програми

 

Паспорт Програми

 

Найменування: Районна програма протиепідемічних заходів та боротьби з інфекційними хворобами в районі на 2017 – 2021 роки.

 1. Ініціатор розроблення Програми: Районна державна адміністрація.
 2. Розробник Програми: Сектор охорони здоров’я райдержадміністрації.
 3. Учасники Програми: Сектор охорони здоров’я райдержадміністрації, Перечинська центральна районна лікарня, комунальний заклад «Перечинський Центр ПМСД».
 4. Терміни реалізації Програми: 2017 – 2021 роки.
 5. Джерела фінансування Програми: Місцевий бюджет, суб’єкти господарської діяльності всіх форм власності, громадські організації, інші джерела, не заборонені законодавством.

Контроль за виконанням: Районна державна адміністрація, районна рада

 

Заступник голови ради                                    М.І.Петрішко

 

Додаток 2

до Програми

 

 

Ресурсне забезпечення

районної Програми  протиепідемічних заходів та

боротьби з інфекційними хворобами в районі на 2017 – 2021 роки

 

    Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми

Фінансування Програми по роках Усього витрат на виконання Програми тис. гривень
2017 рік 2018 рік 2019 рік 2020 рік 2021 рік
Обсяг ресурсів, усього, (тис.грн)

 

у тому числі:

4218,5 1640,0 879,8 918,8 923,6 8580,7
районний бюджет

 

4218,5 1640,0 879,8 918,8 923,6 8580,7

 

            Заступник голови ради                                                            М.М.Петрішко

 

 

Додаток 3

до Програми

Напрями діяльності та заходи

районної Програми протиепідемічних заходів та боротьби з інфекційними хворобами

в районі на 2017 – 2021 роки

 

№ з/п Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання) Перелік заходів програми Строк виконання заходу Виконавці Джерела фінансування Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. гривень,
у тому числі по роках:
Очікуваний результат          (в натуральних вимірниках)
Всього 2017р. 2018р. 2019р. 2020р. 2021р.
1 Профілактика інфекційних захворювань 1.1. Підготовка та поширення інформаційно- просвітницьких матеріалів із зазначеної проблеми (пам’ятки, буклети, звернення) 2017-2021 роки сектор  охорони здоров¢я райдержадміністрації

Перечинська центральна районна лікарня, комунальний заклад «Перечинський районний Центр ПМСД»

районний

бюджет

50,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
1.2. Закупівля  вакцин  для профілактики  інфекційних  захворювань за  епідемічними  показами  у  разі  ускладнення  епідемічної ситуації 2017-2021 роки сектор  охорони здоров¢я райдержадмі-ністрації, Перечинська центральна районна лікарня районний

бюджет

3550,0 2250,4 280,0 308,8 337,8 373,0 Пункт 4 (додаток 4 до Програми)
2 Покращення матеріально-технічної бази 2.1. Оновлення застарілого діагностичного обладнання 2017-2018 роки сектор охорони здоров¢я райдержадмі-ністрації, районний

бюджет

2300,0 1500,0 800,0 Пункт 1 (додаток 4 до Програми)
3 Проведення діагностики інфекційних захворювань та забезпечення надання медичної допомоги інфекційним хворим 3.1.Забезпечення лабораторій закладів охорони здоров’я витратними матеріалами, виробами медичного призначення, дезінфікуючими засобами та антисептиками, швидкими тестами, тест системами та діагностичними наборами для біохімічної імунологічної, діагностики інфекційних захворювань 2017-2018 роки сектор  охорони здоров¢я райдержадмі-ністрації, Перечинська центральна районна лікарня, комунальний заклад «Перечинський районний Центр ПМСД» районний бюджет 1984,7 338,1 430,0 415,0 421,0 380,6 Пункт 2 (додаток 4 до Програми)
3.2.Забезпечення  лікарськими засобами  для медикаментозного лікування інфекційних хворих лікувальними сироватками 2017-2018 роки сектор  охорони здоров¢я райдержадмі-ністрації, Перечинська центральна районна лікарня районний бюджет 240,0 40,0 40,0 50,0 50,0 60,0 Пункт 3 (додаток 4 до Програми)
3.3.Закупівля препаратів для медикаментозного лікування хворих з гепа-титами В та С 2017-2018 роки сектор  охорони здоров¢я райдержадмі-ністрації, Перечинська центральна районна лікарня, комунальний заклад «Перечинський районний Центр ПМСД» районний

бюджет

456,0 80,0 80,0 96,0 100,0 100,0 Пункт 5 (додаток 4 до Програми)
Всього по програмі районний бюджет 8580,7 4218,5 1640,0 879,8 918,8 923,6  

                                  

                      Заступник голови ради                                                                         М.М.Петрішко

 

 

 

Додаток 4

до Програми

 

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ

виконання районної Програми протиепідемічних заходів

та боротьби з інфекційними хворобами в районі на 2017 – 2021 роки

 

Найменування заходу Найменування показників

виконання заходів

Одиниця виміру Значення показників
всього У тому числі по роках
2017 2018 2019 2020 2021
1.     Покращення матеріально-технічної бази лабораторій 1.1.         Оновлення застарілого діагностичного обладнання Одиниці 2 1 1
2.     Забезпечення лабораторій закладів охорони здоров’я витратними матеріалами, виробами медичного призначення, дезінфікуючими засобами та антисептиками, швидкими тестами, тест системами та діагностичними наборами 2.1.         Обстеження хворих з вірусними гепатитами  В та С; % 100 100 100 100 100 100
2.2.         Підвищення рівня виявлення захворюваності на вірусні гепатити В та С % 30 10 15 20 25 30
2.3.         Обстеження контактних в осередках захворювань гепатитом А, Е; % 100 100 100 100 100 100
3.     Забезпечення  лікарськими засобами  для медикаментозного лікування інфекційних хворих лікувальними сироватками 3.1.         Забезпечення хворих антитоксичними протидифтерійною, протиправцевою, протиботулітичною сироватками % 100 100 100 100 100 100
4.     Закупівля  вакцин  для профілактики  інфекційних  захворювань за  епідемічними  показами  у  разі  ускладнення  епідемічної ситуації

 

 

4.1.         Забезпечення проведення щорічної вакцинації для профілактики грипу Осіб 270 217 200 190 180 170
4.2.         Забезпечення проведення вакцинації для профілактики гепатиту А % 3 3 3 3 3 3
4.3.         Забезпечення проведення вакцинації для профілактики гепатиту В Осіб 225 125 125 125 125 125
4.4.         Забезпечення проведення вакцинації для профілактики менінгококової інфекції % 100 100 100 100 100 100
5.     Закупівля препаратів для медикаментозного лікування хворих на хронічні гепатити В  та С 5.1.         Забезпечення лікування хворих на вірусні гепатити В Осіб 4 3 3 2 2 1
5.2.         Забезпечення лікування хворих на вірусні гепатити С Осіб 4 3 3 3 2 2
5.3.         Питома вага випадків успішного лікування хворих на вірусні гепатити  С % 94-97

 

  

Заступник голови ради                                                            М.М.Петрішко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.

Перейти до вмісту