Рішення №310
05.07.2017
Рішення №312
05.07.2017
Показати всі

Рішення №311

 

  УКРАЇНА

ПЕРЕЧИНСЬКА РАЙОННА РАДА

        Шістнадцята  сесія  УІІ скликання

 

РІШЕННЯ

 

29.06.2017                              м.Перечин                                       №    311

 

Про  Програму  Фінансова підтримка

Перечинського комунального спеціалізованого

підприємства-видавництва ТУРпрес

Перечинської районної ради на 2017-2021 роки

 

Відповідно до статей 43, 60  Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, з метою забезпечення стабільності роботи Перечинського комунального спеціалізованого підприємства-видавництва “ТУРпрес” Перечинської районної ради , розглянувши та обговоривши Програму “Фінансова підтримка Перечинського комунального спеціалізованого підприємства-видавництва “ТУРпрес” Перечинської районної ради на 2017-2021 роки”, районна рада вирішила:

 

 1. Затвердити Програму “Фінансова підтримка Перечинського комунального спеціалізованого підприємства-видавництва “ТУРпрес” Перечинської районної ради на 2017-2021 роки” (далі-Програма), що додається.
 2. Виконавцем заходів Програми визначити Перечинське комунальне спеціалізоване підприємство-видавництво “ТУРпрес” Перечинської районної ради (Лопушанський А.А.).

3.Фінансовому управлінню районної державної адміністрації (Керецман Л.В.) передбачити асигнування на фінансування Програми при формуванні бюджетів на період її дії. Сума фінансування на відповідний бюджетний період визначається рішенням сесії про районний бюджет, виходячи із наявних бюджетних можливостей.

 1. Директору Перечинського комунального спеціалізованого підприємства-видавництва “ТУРпрес” про виконання заходів Програми інформувати районну раду щороку до 20 січня протягом терміну дії Програми.
 2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника голови районної ради Петрішко М.М. та постійну комісію районної ради з питань економічної реформи, планування, бюджету, фінансів, контролю за проведенням приватизації, інвестицій та регуляторної політики (Крупчинський Б.Ю.).

 

В.п.голови ради                                                                  М.М.Петрішко

Додаток

до Програми

 

ПАСПОРТ ПРОГРАМИ

 

 

Назва Програми “Фінансова підтримка Перечинського комунального спеціалізованого підприємства-видавництва “ТУРпрес” Перечинської районної ради на 2017-2021 роки” (далі Програма)
Ініціатор розроблення Програми Перечинське комунальне спеціалізоване підприємство-видавництво “ТУРпрес” Перечинської районної ради
Відповідальний виконавець Програми Перечинське комунальне спеціалізоване підприємство-видавництво “ТУРпрес” Перечинської районної ради
Учасники Програми Перечинське комунальне спеціалізоване підприємство-видавництво “ТУРпрес” Перечинської районної ради
Термін реалізації Програми 2017-2021 роки
Кошти задіяні на виконання Програми Районний бюджет
Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, усього, тис.грн. 500,0
Контроль за реалізацією Програми Контроль за виконанням Програми здійснює постійна комісія районної ради з питань економічної реформи, планування, бюджету, фінансів, контролю за проведенням приватизації, інвестицій та регуляторної політики, заступник голови районної ради

 

 

 

Заступник голови ради                                         М.М.Петрішко
ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення районної ради

29.06.2017 № 311

 

П Р О Г Р А М А

Фінансова підтримка Перечинського комунального спеціалізованого підприємства-видавництва ТУРпрес Перечинської районної ради на 2017-2021 роки

 

 1. Загальні положення

 

Програма “Фінансова підтримка Перечинського комунального спеціалізованого підприємства-видавництва “ТУРпрес” Перечинської районної ради на 2017-2021 роки” (далі –Програма) розроблена на виконання ст.91 Бюджетного кодексу України, відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Господарського та Цивільного кодексів України.

Для забезпечення виконання статутних завдань комунальні підприємства нерідко потребують залучення додаткового фінансування, яке сприятиме стабілізації їх фінансово-господарської діяльності, покращенню стану розрахунків, більш ефективному використанню комунальної власності, оновленню виробничих потужностей, технічної бази, забезпеченню повного та своєчасного внесення платежів до бюджету.

Перечинське комунальне спеціалізоване підприємство-видавництво “ТУРпрес” Перечинської районної ради являється суб’єктом господарської діяльності, основним видом економічної діяльності якого є поліграфія. На даний час підприємство є одним з небагатьох підприємств області, якому вдалося в цих непростих економічних умовах  зберегти основний профіль своєї діяльності. Але, з кожним роком через посилення конкуренції на ринку поліграфічних послуг робити це стає дедалі важчим.

Крім того, постійне зростання цін на енергоносії, придбання матеріалів, витрат на оплату праці, сплату податків призвели до зменшення  у підприємства власних обігових коштів, що унеможливлює оновлення його матеріальної бази за рахунок капітальних вкладень.

Виробниче обладнання підприємства, на якому на сьогоднішній день забезпечується виробничий процес – це фактично один друкарський верстат, який експлуатується вже більше тридцяти років і є морально застарілим та повністю зношеним, запасні частини на який вже не випускаються й відповідно проведення його ремонту є неможливим та економічно не виправданим.

 

 1. Основні завдання та мета Програми

 

Мета Програми є забезпечення стабільної роботи підприємства за рахунок оновлення та модернізації його матеріально-технічної бази,  виробничого обладнання та устаткування, придбання матеріалів, обладнання, запасних частин, оплати робіт, послуг.

 

 1. Реалізація Програми.

 

Дану програму передбачається реалізувати у 2017 -2021 роках.

Фінансова підтримка підприємства здійснюватиметься шляхом:

– внесків до його статутного капіталу з метою поповнення обігових коштів та інвестування в необоротні активи;

– надання поточних трансфертів.

                        4. Ресурсне та фінансове забезпечення Програми

 

Фінансування заходів, спрямованих на виконання Програми здійснюватиметься за рахунок коштів районного бюджету та інших джерел не заборонених законодавством.

Щорічно, після розробки програми економічного і соціального розвитку району і розгляду стану виконання даної Програми у відповідному році на сесії районної ради, Програма може коригуватись шляхом внесення до неї відповідних змін.

За прогнозними розрахунками загальний очікуваний обсяг фінансування Програми в 2017-2021 рр. становитиме:

тис.грн.

Фінансування Програми Роки Всього
2017 2018 2019 2020 2021
Кошти районного бюджету, тис.грн. 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 500,0

          

 1. Очікувані результати виконання Програми

 

Виконання Програми дасть можливість забезпечити:

 • безперебійну роботу комунального підприємства;
 • покращити матеріально-технічну базу підприємства;
 • збільшити обсяг надання послуг у сфері виготовлення різноманітної бланкової та газетної продукції.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

З А Х О Д И

щодо виконання Програми  Фінансова підтримка Перечинського комунального спеціалізованого підприємства-видавництва ТУРпрес Перечинської районної ради на 2017-2021 роки

 

 

Найменування заходу Термін реаліза

ції

Виконавці Джерела фінансування Орієнтовні обсяги фінансування, тис.грн.

в тому числі за роками

2017 2018 2019 2020 2021
1 2 3 4 5 6 7 8 9
зміцнення матеріально-технічної бази підприємства, модернізація виробничого обладнання та устаткування, придбання матеріалів, обладнання, запасних частин, оплата робіт, послуг  

2017-2021 роки

Перечинське комунальне спеціалізоване підприємство-видавництво “ТУРпрес”  

 

Районний бюджет

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

 

Найменування заходу Термін реаліза

ції

Виконавці Джерела фінансування Орієнтовні обсяги фінансування, тис.грн.

в тому числі за роками

2017 2018 2019 2020 2021
1 2 3 4 5 6 7 8 9
зміцнення матеріально-технічної бази підприємства, модернізація виробничого обладнання та устаткування, придбання матеріалів, обладнання, запасних частин, оплата робіт, послуг.  

2017-2021 роки

Перечинське комунальне спеціалізоване підприємство-видавництво “ТУРпрес”  

 

Районний бюджет

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Заступник голови ради                                                                                    М.М.Петрішко

Comments are closed.

Перейти до вмісту