Рішення №29
08.06.2017
Рішення №31
08.06.2017
Показати всі

Рішення №30

УКРАЇНА

ПЕРЕЧИНСЬКА РАЙОННА РАДА

 Друга сесія  УІІ скликання

 

РІШЕННЯ

 

24.12.2015                                  м.Перечин                                       №  30

 

 

Про районну цільову програму

«Власний дім» на 2016-2020 роки

 

 

Відповідно до пункту 16 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши та обговоривши районну цільову програму «Власний дім» на 2016-2020 роки, районна рада вирішила:

 

  1. Затвердити районну цільову програму «Власний дім» на 2016-2020

Роки  (далі – Програма), що додається.

  1. Відділу агропромислового розвитку районної державної

адміністрації (Цвік Й.І.) здійснити заходи, спрямовані на виконання завдань, визначених Програмою.

  1. Фінансовому управлінню районної державної адміністрації

(Керецман Л.В.) вишукати можливість щодо фінансування Програми.

  1. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого

заступника голови районної державної адміністрації Ладомиряк М.П. та постійну комісію районної ради з питань соціального розвитку села, агропромислового комплексу, земельних і лісових ресурсів, екології, промисловості, будівництва, архітектури, паливно-енергетичного комплексу, соціальної інфраструктури (Цмур Ю.І.).

 

 

 

Голова ради                                                                                   М.І.Ласкін


ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                    рішення районної ради

24.12.2015 № 30

 

Районна цільова програма „Власний дім”

на  2016 – 2020 роки

 

Загальні положення

 

Районна цільова програма „Власний дім” на 2016 – 2020 роки (далі –Програма) розроблена відповідно до Указу Президента України від 27 березня 1998 року № 222/98 „Про заходи щодо підтримки індивідуального житлового будівництва на селі”, постанов Кабінету Міністрів України від 3 серпня 1998 року № 1211 „Про затвердження Положення про порядок формування і використання коштів фондів підтримки індивідуального житлового будівництва на селі”, від 5 жовтня 1998 року № 1597 „Про затвердження Правил надання довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі”, Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 06 серпня 2014 року №385, розпорядження голови облдержадміністрації від 22.06.2015 № 191 „Про розроблення цільової обласної програми „Власний дім” на 2016 – 2020 роки”, з метою реалізації державної політики у галузі будівництва житла на селі та поліпшення житлово-побутових умов проживання у житлових будинках через облаштування їх інженерними мережами, створення системи стимулювання індивідуального житлового будівництва у сільській місцевості шляхом надання селянам пільгових кредитів та залучення для впровадження цієї програми різних джерел фінансування.

У цій Програмі враховано досвід, набутий під час впровадження в районі  програми „Власний дім”, починаючи з 2000 року.

Завдяки впровадженню районної цільової програми „Власний дім” з                    2000 року надано пільгових кредитів 330 позичальникам на суму майже 3,2 млн. грн., за допомогою кредитування введено в експлуатацію 15             будинків загальною площею 2510 кв. метрів, поліпшили умови проживання 311 мешканеців села, створено 92 нові робочі місця на селі.

 

Мета та завдання програми

 

Ця Програма спрямована на:

реалізацію державної політики України в галузі житлового будівництва;

збільшення обсягів індивідуального житлового будівництва;

поліпшення житлово-побутових умов проживання селян через облаштування житлових будинків інженерними мережами;

 

розвиток інфраструктури села шляхом надання кредитів на розвиток особистих селянських господарств, сфери послуг сільського та зеленого туризму та забезпечення участі в інвестиційно-інноваційних проектах, впровадження енергоефективних та енергозберігаючих технологій з максимальним переходом на енергоносії місцевого і вітчизняного походження (альтернативні види палива);

залучення різних джерел фінансування на впровадження цієї Програми.

Забезпечення пріоритетності в наданні безвідсоткових пільгових кредитів учасникам антитерористичної операції та їх сім”ям на передбачені Програмою напрямки.

Районна цільова програма „Власний дім” на 2016-2020 роки – це довгостроковий, організаційно-економічний документ, що визначає шляхи розв’язання однієї з найважливіших суспільних проблем району – забезпечення житлом та підвищення рівня комфортності проживання сільського населення. Позитивне розв’язання проблем на селі матиме позитивний соціальний ефект.

 

Фінансування Програми

 

Джерела фінансування районної цільової програми „Власний дім” на 2016 – 2020 роки визначені згідно з додатком 1 до Програми, які формуються за рахунок державного та місцевих бюджетів у пропорціях, визначених Кабінетом Міністрів України. Для фінансування Програми передбачається 3760,0 тис. грн. в тому числі за рахунок повернення кредитних коштів від кредитозаймачів в сумі 744,0 тис. гривень, які будуть направлені на подальше фінансування Програми і складають 20 відсотків до загальних обсягів фінансування.

 

Кредитування Програми

 

Програма передбачає надання пільгових (3 відсотки річних) кредитів індивідуальним забудовникам у обсягах кредитування, вказаних в додатку 2 до Програми.

 

Реалізація Програми

 

Реалізація Програми здійснюється обласним фондом інвестування об’єктів соціальної сфери та промисловості, створеним відповідно до розпорядження голови облдержадміністрації від 21.04.1999 №166 „Про обласний фонд інвестування об’єктів соціальної сфери та промисловості”, органами місцевого самоврядування.

Контроль за впровадженням Програми покладається на районну комісію з питань підтримки індивідуального житлового будівництва на селі.

 

Очікувані результати

 

У ході реалізації Програми передбачається будівництво нових та завершення розпочатих будівництвом 10 житлових будинків загальною площею 1440,0 кв. м. (додаток 3 до Програми), облаштування інженерними мережами 81 сільську оселю (додаток 4 до Програми), створення 118 нових робочих місць на селі (додаток 5 до Програми). Вперше на розвиток інфраструктури села передбачаються Програмою кошти, в тому числі на розвиток сфери послуг сільського та зеленого туризму, розвиток тваринництва, птахівництва, бджільництва, рослинництва, рибного та особистого селянського господарстава і забезпечення участі в проектах енергоефективних та енергозберігаючих технологій.

 

 

 


ПАСПОРТ

 районної цільової програми „Власний дім на 2016 – 2020 роки”

 

 

Ініціатор розроблення програми Перечинська районна державна адміністрація

 

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення програми

 

Розпорядження голови облдержадміністрації від 22.06.2015 № 191 „Про розроблення  цільової обласної програми „Власний дім” на 2016 – 2020 роки” , розпорядження голови

РДА № 375 від 07.12.2015 року

Розробник програми Відділ агропромислового розвитку райдержадміністрації
Співрозробники програми
Учасники програми Структурні підрозділи райдержадміністрації  (відділ агропромислового розвитку, фінансове управління, управління економічного розвитку та торгівлі та ін.), органи місцевого самоврядування

 

Термін реалізації програми 2016 – 2020 роки
Етапи виконання програми (для довгострокових програм)

 

2016- 2020 роки
Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми (для комплексних програм)

 

Обласний, районний та бюджети міської і сільських  рад
Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми всього, у тому числі:

 

3760,0 тис. гривень

 

кошти місцевого бюджету

( районний та сільські)

1520,0 тис. гривень
кошти інших джерел фінансування 2240,0 тис. грн. кошти обласного Фонду

 


Додаток  1

до Програми

Кількість коштів, необхідних для кредитування

районної цільової програми „Власний дім” у 2016 – 2020 роках та джерела їх фінансування

 

Показники: Один.

виміру

За роками Всього:

 

2016 2017 2018 2019 2020
1 2 3   4 5 6 7
1. Фінансування Програми:              
кошти Фонду тис. грн. 280,0 400,0 460,0 520,0

 

580,0 2240,0
районний бюджет тис. грн    190,0 190,0 190,0 210,0 240,0 1020,0
    у тому числі: – по загальному фонду тис. грн   75,0 80,0   80,0   90,0   100,0 425,0
                           – за рахунок повернення кредитів тис. грн   115,0 110,0   110,0   120,0   140,0 605,0
Сільські бюджети тис.грн. 68,0 56,0  70,0 74,0 102.0 370,0
    у тому числі: – по загальному фонду   55,0 37,0 48,0 57,0 69,0 266,0
                           – за рахунок повернення кредитів   13,0 19,0  22,0 17,0 33,0 104,0
Дубриницької сільської ради тис.грн 15,0 15.0 19,0 15,0 15,0 79,0
– по загальному фонду   10,0 10,0 15,0 10,0 10,0 55,0
– за рахунок повернення кредитів   5,0 5,0  4,0      5,0 5,0 24,0
Ворочівської сільської ради тис.грн   4,0 2,0 5,0 2,0 13,0
– по загальному фонду     4,0   5,0   9,0
 – за рахунок повернення кредитів       2,0   2,0 4,0
Тур’я – Бистрянської сільської ради тис.грн       5,0 2,0 7,0
– по загальному фонду тис.грн       5,0   5,0
– за рахунок повернення кредитів           2,0 2,0
 

Тур’я-Пасіцької сільської ради

тис.грн 10,0   5,0 8.0 10,0 33,0
– по загальному фонду   10,0     5,0 8,0 23,0
– за рахунок повернення кредитів       5,0 3,0 2.0 10,0
Тур’я-Полянської сільської ради тис.грн       3,0     1,0 4.0
– по загальному фонду         3,0     3,0
– за рахунок повернення кредитів           1,0 1,0
Турицької  сільської ради тис.грн   2,0 1,0 3,0     1,0 7,0
– по загальному фонду     2,0        3,0   5,0
 – за рахунок повернення кредитів       1,0       1,0 2,0
Туричківської сільської ради тис.грн 13,0 10,0 10,0      7,0     15,0 55,0
– по загальному фонду   10,0 5,0 7,0 7,0 10,0 39,0
 – за рахунок повернення кредитів   3,0 5,0 3,0        5,0 16.0
Зарічівської сільської ради тис.грн   3,0 1,0      5,0      8,0 17,0
– по загальному фонду     3,0   5,0 5,0 13,0
 – за рахунок повернення кредитів       1,0   3,0 4,0
Тур’я-Реметівської сільської ради тис.грн 10,0 10,0 10,0 10,0     15,0 55,0
– по загальному фонду   5,0 7,0 7,0 7,0 10,0 36,0
– за рахунок повернення кредитів   5,0 3,0 3,0 3,0 5,0 19,0
Сімерківської сільської ради тис.грн     3.0      1,0     5,0 9,0
– по загальному фонду       3,0   3,0 6,0
– за рахунок повернення кредитів         1.0 2,0 3,0
Новоселицької сільської ради тис.грн         3,0 3,0
– по загальному фонду           3,0 3,0
– за рахунок повернення кредитів              
Вільшинківської сільської ради тис.грн 2,0 1,0     2,0 5,0
– по загальному фонду   2,0       2,0 4,0
– за рахунок повернення кредитів     1,0       1,0
Порошківської сільської ради тис.грн 10,0 9,0 10,0 5,0 10.0 44,0
– по загальному фонду   10,0 6,0 10,0   10,0 36,0
 – за рахунок повернення кредитів     3,0   5,0   8,0
Сімерської сільської ради тис.грн 8,0 2,0 9,0 7,0 13,0 39,0
– по загальному фонду   8,0   6,0 7,0 8,0 29,0
– за рахунок повернення кредитів     2,0 3,0   5,0 10,0
Перечинської міської ради тис.грн 25,0 20,0 25,0 30,0 30,0 130,0
– по загальному фонду   20,0 15,0 20,0 20,0 20,0 95,0
– за рахунок повернення кредитів   5,0 5,0 5,0 10,0 10,0 35,0
ВСЬОГО ПО РАЙОНУ : тис. грн 563,0 669,0 746,0 834,0 952,0 3760,0

 

 

Заступник голови ради                                                                              М.М.Петрішко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток  2

до Програми

 

Обсяги кредитування

районної цільової програми “Власний дім” на 2016 – 2020 роки

 

 

 

  2016 2017 2018 2019 2020 Всього, тис.грн.
1
2   3 4 5 6

 

Добудова житла

 

120,0 140,0 160,0 180,0 200,0 800,0
Інженерні мережі

 

400,0 450,0 480,0 530,0 650,0 2510,0
Придбання житла

 

80,0 80,0  80,0  80,0  80,0  400,0
Витрати на обслуговування кредитів

 

  10,0 10,0  10,0  10,0  10,0    50,0
На розвиток інфраструктури села

 

           
         Всього: 610,0 680,0 730,0 800,0 940,0 3760,0
           

 

 

 

 

 

 

\

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заступник голови ради                                                                              М.М.Петрішко

 

 

 

 

 

 

 

 


Додаток 3

до Програми

 

 

 

Кількість житла, що вводитиметься в експлуатацію за допомогою пільгового кредитування у 2016-2020 роках

 

 

№            

з/п

Назва сільської ради

2016 2017 2018 2019 2020 Всього
Кількість  будинків,шт. Загальна площа,кв.м. Кількість  будинків,шт. Загальна площа,кв.м Кількість  будинків,шт. Загальна площа,кв.м Кількість  будинків,шт. Загальна площа,кв.м Кількість  будинків,шт. Загальна площа,кв.м Кількість  будинків,шт. Загальна площа,кв.м
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1. Сімерська             1 145     1 145
2.

 

2.

Дубриницька         1 145         1 145
 

 


 

 

3. Тур”я-Реметівська                 1 145 1 145
4. Тур”я-Пасіцька 1 140                 1 140
5. Туричківська     1 145             1 145
7. Зарічівська             1 145     1 145
8. Порошківська                 1 145 1 145
9. Тур”я-Бистрянська         1 145         1 145
10. Перечинська міська     1 145         1 140 2 285
ВСЬОГО ПО РАЙОНУ: 1 140 2 290 2 290 2 290 3 430 10 1440

 

 

Заступник голови ради                                                                              М.М.Петрішко

 


Додаток 4

До Програми

 

Облаштування будинків інженерними мережами за допомогою пільгового кредитування у 2016-2020 роках

 

№              з/п

Назва району

2016 2017 2018 2019 2020 Всього
Кількість  будинків,шт. Сума, тис.грн.. Кількість  будинків,шт. Сума, тис.грн.. Кількість  будинків,шт. Сума, тис.грн.. Кількість  будинків,шт. Сума, тис.грн.. Кількість  будинків,шт. Сума, тис.грн.. Кількість  будинків,шт. Сума, тис.грн..
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
ВСЬОГО ПО РАЙОНУ:

 

 

 

 

 

 РАЙПЕРЕЧИНСЬКОМУ  ПЕРЕЧИНСЬКОМУ 

12 370 14 435 16 495 18 560 21 650 81 2510

 

 

 

 

 

 

 

Заступник голови ради                                                                              М.М.Петрішко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 5

До Програми

 

Створення нових робочих місць при впровадженні районної цільової програми „Власний дім” у 2016-2020 роках

 

№              з/п

Назва району

2016 2017 2018 2019 2020 Всього
Робочі місця, одиниці Сума, тис.грн.. Робочі місця, одиниці. Сума, тис.грн.. Робочі місця, одиниці. Сума, тис.грн.. Робочі місця, одиниці. Сума, тис.грн.. Робочі місця, одиниці. Сума, тис.грн.. Робочі місця, одиниці. Сума, тис.грн..
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
ВСЬОГО ПО РАЙОНУ:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 РАЙПЕРЕЧИНСЬКОМУ  ПЕРЕЧИНСЬКОМУ 

17 430 20 510 24 590 27 670 30 760 118 2960

 

 

 

 

Заступник голови ради                                                                              М.М.Петрішко

 

 

Comments are closed.

Перейти до вмісту