Рішення №294
05.07.2017
Рішення №296
05.07.2017
Показати всі

Рішення №295

 

  

  УКРАЇНА

ПЕРЕЧИНСЬКА РАЙОННА РАДА

        Шістнадцята  сесія  УІІ скликання

 

РІШЕННЯ

 

29.06.2017                              м.Перечин                                       №    295

 

Про Програму «Безоплатна правова

допомога населенню Перечинського

району  на 2017-2019 роки»

 

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою рівних можливостей для доступу осіб до правосуддя шляхом організації надання безоплатної вторинної правової допомоги, заслухавши та обговоривши Програму «Безоплатна правова допомога населенню Перечинського району  на 2017-2019 роки» , районна рада вирішила:

 1. Затвердити Програму «Безоплатна правова допомога населенню Перечинського району на 2017-2019 роки» (далі Програма), що додається.
 2. Виконавцем заходів Програми визначити Ужгородський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги (Давиденко М.М.).

3.Фінансовому управлінню районної державної адміністрації (Керецман Л.В.) передбачити асигнування на фінансування Програми при формуванні бюджетів на період її дії.

 1. Ужгородському місцевому центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги про виконання заходів Програми інформувати районну раду щороку до 20 січня протягом дії терміну Програми.
 2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії районної ради: з питань економічної реформи, планування, бюджету, фінансів, контролю за проведенням приватизації, інвестицій та регуляторної політики (Крупчинський Б.Ю.); з питань   дотримання регламенту, депутатської етики, забезпечення діяльності депутатів, законності, правопорядку та транскордонних   зв’язків (Томаш В.М.).

 

В.п.голови ради                                                          М.М.Петрішко

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення  районної ради

29.06.2017 № 295

 

П Р О Г Р А М А

 

«Безоплатна  правова  допомога  населенню Перечинського району

на 2017-2019 роки»

 

 1. Обгрунтування необхідності розроблення і виконання  Програми

Міжнародний пакт про громадянські та політичні  права, Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод, Конвенція про статус біженців, Конвенція про правову допомогу та правові відносини у цивільних, сімейних та кримінальних справах та інші міжнародні акти  передбачають  обов’язок держави забезпечити безоплатну та ефективну правову допомогу особам, які її потребують, і встановлення мінімальної вимоги до надання такої допомоги, Закон України «Про безоплатну правову допомогу».

Програма «Безоплатна правова допомога населенню Перечинського району  на 2017-2019 роки»  передбачає створення рівних можливостей для доступу осіб до правосуддя шляхом організації надання  безоплатної вторинної правової допомоги.

Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

         Розбудова системи безоплатної  правової допомоги шляхом  утворення 100 місцевих центрів наближає послугу безоплатної правової допомоги до кожної конкретної людини, насамперед соціально незахищених громадян. Послугами новостворених центрів мають право скористатися, зокрема: малозабезпечені особи, діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, біженці, інваліди, ветерани війни (в тому числі учасники АТО із статусом учасника бойових дій).

Ужгородський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги (надалі Центр) забезпечує організацію надання БВПД  соціально незахищеним громадянам у цивільних та адміністративних справах, а також потерпілим і свідкам у кримінальних провадженнях, як це передбачено Законом України  «Про безоплатну  правову допомогу». Право на  БВПД мають: малозабезпечені громадяни, середній сукупний місячний дохід яких не перевищує прожиткового мінімуму; інваліди,що отримують пенсію або допомогу у розмірі, що не перевищує двох прожиткових мінімумів для

непрацездатних осіб, діти-сироти, діти ,позбавлені батьківського піклування, безпритульні діти, діти, які можуть стати, або стали жертвами насильства в сім’ї; ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону «Про статус ветерана війни, гарантії їх соціального захисту» – стосовно питань, пов’язаних з їх соціальним статусом та інші категорії.

У рамках Програми передбачається надання правової допомоги жителям населених пунктів Перечинського району та покращення умов реалізації права на безоплатну вторинну правову допомогу суб’єктів права на безоплатну правову допомогу, згідно із законодавством.

Станом на 20.11.2016 року до Центру звернулось більше як 1300 громадян, із яких193 жителі Перечинського району (в т.ч. 131 особа безпосередньо в Перечинське бюро правової допомоги). З них: 485 громадян потребували вторинної правової допомоги, 359 призначено безоплатного адвоката, 65 спрямовано до юридичних клінік для надання консультацій та складання процесуальних документів.

За результатами перевірки належності особи до соціально-незахищеної категорії встановлено, що найбільше громадян серед тих, які звернулися, є особи, середньомісячний сукупний дохід сім’ї  яких нижчий суми прожиткового мінімуму 52,3 %, а також інваліди, які отримують пенсію або допомогу, що призначається замість пенсії у розмірі менше двох прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб 40,7%, ветерани війни, учасники АТО – 7%.

Центр виконує весь спектр функцій по роботі з громадянами: від прийому громадянина до призначення адвоката у справі, а також забезпечує інтеграцію з суб’єктами  надання безоплатної вторинної правової допомоги (органами місцевого самоврядування, спеціалізованими установами, громадськими організаціями, волонтерськими рухами).

При розробці Програми враховувались наступні обставини:

 • соціально-економічна ситуація в Україні, що зумовлює значне збільшення кількості громадян, які опинилися в складних життєвих обставинах, зокрема зниження рівня їх доходів;
 • обмежені ресурсні можливості Державного бюджету України;
 • низький рівень правової обізнаності населення, який не дозволяє в повній мірі реалізувати право на безоплатну правову допомогу;
 • необхідність проведення значної кількості правопросвітницьких заходів;
 • покращення матеріально-технічного забезпечення Перечинського бюро правової допомоги.

 

 1. Мета програми

         Метою цієї  Програми  є розроблення та  здійснення комплексу заходів правового, організаційного та економічного характеру, спрямованих на забезпечення доступу до  безоплатної правової допомоги осіб, які мають на неї конституційне право і потребують такої допомоги.

 1. Основні завдання  Програми

         Перелік основних завдань Програми:

 1. Проведення інформаційно-роз’яснювальної кампанії та правопросвітницьких заходів серед суб’єктів права на безоплатну правову допомогу, адвокатів, органів, уповноважених здійснювати затримання, арешт чи взяття під варту осіб, органів місцевого самоврядування та громадських організацій.
 2. Створення належних умов для обслуговування населення Перечинського району шляхом спільних виїзних прийомів громадян юристами Перечинської райдержадміністрації, районної ради та працівниками Ужгородського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги (Перечинського бюро правової допомоги).

 

 1. Строки виконання Програми

Початок дії   Програми – січень 2017 року, закінчення – грудень 2019 року.

 1. Ресурсне забезпечення Програми

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів районного бюджету в межах бюджетних асигнувань на бюджетний рік та інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

 1. Виконавець Програми

Ужгородський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги, Перечинська районна державна адміністрація, Перечинська районна рада.

 1. Очікувані кінцеві результати виконання Програми

         Виконання Програми дасть змогу :

 1. Створити належні умови для надання безоплатної первинної правової допомоги та забезпечення надання безоплатної вторинної правової допомоги.
 2. Підвищити рівень поінформованості та правової свідомості суб’єктів права на безоплатну правову допомогу, адвокатів, органів місцевого самоврядування та громадських організацій щодо відповідних  прав та обов’язків, а також механізмів їх реалізацій.
 3. Забезпечити належний доступ до якісної безоплатної правової допомоги особам, які потребують такої допомоги, зокрема у результаті формування єдиної ефективної розгалуженої мережі місцевих центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги та їх структурних підрозділів – бюро правової допомоги.

 

 

Напрями діяльності та заходи

Програми безоплатної правової допомоги населенню Перечинського району на 2017-2019 роки

 

 

 

Найменування завдання

 

 

Найменування заходу

 

Строк виконання заходу

 

Виконавці

 

Джерела фінансу-вання

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. гривень, у тому числі за роками:

 

 

 

Очікуваний результат

Всього           

2017   рік 

 

20178
1 2 3 4 5

2017

6

2018

7

2019

 

Разом

8
 

Створення належних умов для прийому громадян та роботи працівників Бюро

(придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю)

 

 

 

придбання меблів

 

 

2017- 2019рр.

 

Ужгородський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги

 

 

районний бюджет

 

 

 

 

4,5

 

 

 

 

 

 

4,5

 

Покраще-ння якості обслугову-вання клієнтів,

зменшення тривалості часу обслугову-вання

Проведення інформаційної кампанії щодо роз’яснень прав громадян, інформування громадськості щодо права на безоплатну правову допомогу  та діяльність центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги

 

розміщення в ЗМІ реклами з інформацією про надання безоплатної правової допомоги  

2017-2019 рр.

 

Ужгородський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги

 

районний бюджет

 

2,0

 

2,0

 

2,0

 

6,0

Підвище-ння  рівня правової обізнаності громадян про свої права та право на безоплатну правову допомогу
друкування інформаційної продукції про безоплатну правову допомогу  

2017- 2019 рр.

 

3,0

 

2,0

 

2,0

 

7,0

Проведення комунікативних заходів з спрямованих на інтеграцію з суб’єктами надання безоплатної первинної правової допомоги проведення тренінгів для  волонтерів, представників громадських організацій, що працюють із суб’єктами права на безоплатну правову допомогу

 

 

 

2017-2019 рр.

 

 

Ужгородський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги

 

 

 

районний бюджет

 

 

1,5

 

 

1,5

 

 

1,5

 

 

4,5

 

Налагодже-ння співпраці із суб’єктами надання безоплатної первинної правової допомоги

проведення  засідань за круглим столом з метою обговорення актуальних питань розвитку системи безоплатної правової допомоги  

2017-2019 рр.

 

 

 

 

11,0 5,5 5,5 22,0

 

Кількісні показники результативності Програми:

      №  

Зміст

 

2015 рік

Станом на 20.11.2016 року  

2017

рік

 

2018 рік

 

2019

рік

 

1.

Загальна  кількість громадян, які звернулись до центру  в т.ч.:  

307

 

1317

 

 

1.2. За первинною правовою

допомогою

203 1065
1.3. За  вторинною правовою допомогою 104 252
2. Загальна кількість громадян Перечинського району, які звернулись до центру 23 193
 1. Основні заходи із забезпечення виконання Програми

         Забезпечувати дієвість рубрики щодо системи безоплатної правової допомоги у засобах масової інформації.

Організовувати і проводити тематичні  семінари, тренінги, круглі столи, зустрічі з організаціями з питань формування та функціонування системи безоплатної правової допомоги.

Здійснювати комплексні заходи правопросвітницької діяльності.

Розроблення, виготовлення та розміщення інформаційно-рекламної продукції правового характеру (буклети, флаєри, розміщення зовнішньої реклами на біг-бордах, сіті-лайтах).

Готувати та поширювати методичні рекомендації, витяги з нормативних актів щодо функціонування системи безоплатної правової допомоги.

Здійснювати заходи із забезпечення ефективної роботи структурного підрозділу центру – Перечинського бюро правової допомоги (прийом та консультування громадян фахівцями бюро в населених пунктах Перечинського району).

 1. Координація та контроль за ходом виконання Програми

 

Координацію роботи по виконанню Програми здійснює Перечинська районна державна адміністрація та Перечинська районна рада.

Виконавці Програми щоквартально до 10 числа наступного місяця подають інформацію про хід виконання Програми до Перечинської районної ради та інформацію про використання коштів на виконання Програми фінансовому управлінню Перечинської райдержадміністрації та щорічно за підсумками року надають звіт про виконання Програми.

 

 

Додаток

до Програми

Паспорт Програми

 

 

1.

 

Ініціатор розроблення Програми

 

Ужгородський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги
 

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документа  органу виконавчої влади

про розроблення Програми

Закон України «Про безоплатну правову допомогу» № 3460-IV від 02.06.2011 року
 

3.

Розробник Програми Ужгородський місцевий центр з надання БВПД
 

4.

Відповідальний виконавець Програми Ужгородський місцевий центр з надання БВПД
  5. Учасники Програми Перечинська районна рада,

Перечинська райдержадміністрація,

Ужгородський місцевий центр з надання БВПД

   6. Термін реалізації Програми 2017-2019 роки
   7. Етапи виконання Програми (для довгострокових програм)
    8. Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми (для комплексних програм) Районний
   9. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації  Програми,усього, тис. грн..  

22,0

         у тому числі:
9.1. коштів районного бюджету 22,0
9.2. Коштів інших джерел

 

 

 

Comments are closed.

Перейти до вмісту