Рішення №28
08.06.2017
Рішення №30
08.06.2017
Показати всі

Рішення №29

УКРАЇНА

ПЕРЕЧИНСЬКА РАЙОННА РАДА

 Друга сесія  УІІ скликання

 

РІШЕННЯ

 

24.12.2015                              м.Перечин                                            №  29

 

 

Про    Програму    підвищення

ефективності виконання повноважень

органами казначейства щодо реалізації

державної регіональної політики  на

2016-2017 роки

 

 

Відповідно до    статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,    районна рада вирішила:

 1. Затвердити програму  підвищення ефективності виконання повноважень органами казначейства щодо реалізації державної регіональної політики на 2016-2017 роки ( додається).
 2. Фінансовому управлінню районної державної адміністрації (Керецман Л.В.) вишукати можливість щодо фінансування Програми.
 3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника голови районної державної адміністрації Ладомиряк М.П.   та  постійну  комісію районної ради  з питань   економічної реформи, планування, бюджету, фінансів, контролю за проведенням приватизації та регуляторної політики (Крупчинський Б.Ю.).

 

 

 

Голова ради                                                                               М.І.Ласкін

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                 рішення районної ради

                                                                     24.12.2015 № 29

 

 

ПРОГРАМА

 

підвищення ефективності виконання повноважень органами казначейства щодо реалізації державної регіональної політики на 2016-2017 роки

 

І. Загальна частина

 

Програма підвищення ефективності виконання повноважень органами казначейства щодо реалізації державної регіональної політики на 2016-2017 роки (далі – Програма) розроблена у відповідності до Конституції України,  інших законів України та підзаконних актів з метою вирішення проблем якісного обслуговування розпорядників та одержувачів коштів району, забезпечення концентрації фінансових, матеріально-технічних ресурсів, а також для координування діяльності казначейства, органів місцевого самоврядування, територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади, установ та організацій.

Завданнями Програми є максимальний облік  всіх фінансових резервів, додаткових доходів бюджету за окремими податками та іншими обов’язковими платежами, загального обсягу видатків відповідно до кошторисів і цільових програм соціально-економічного розвитку та узгодження їх із загальною програмою фінансової стабілізації району, надання своєчасних та якісних послуг розпорядникам та одержувачам бюджетних коштів району, своєчасне реагування на звернення громадян та висвітлення  діяльності казначейства.

Для досягнення зазначених цілей і завдань необхідний ефективний, оперативний, із застосуванням інформаційних технологій супровід програм розвитку району.

Також для встановлення оперативного дієвого контролю за всіма напрямами витрачання коштів є встановлення систематичного обміну інформацією між усіма органами, які забезпечують та контролюють його виконання.

Тобто, необхідна сучасна комп’ютерно-технологічна база та безперебійна робота всіх комп’ютерних програм, утримання в належному стані наявної комп’ютерної техніки та мережі, що дозволить ефективно впроваджувати інформаційні технології у казначействі.  Це дасть змогу органам казначейства мінімізувати витрати робочого часу на підготовку інформацій, підвищити їх якісний рівень.

Нинішні умови економічного розвитку держави, реалізація реформ у всіх сферах діяльності, потребують впровадження у життя нових напрямів і методів здійснення управлінських функцій, таких як аналітична, роз’яснювальна, інформаційна та контролююча робота щодо планування і ефективності використання коштів для значної кількості учасників бюджетного процесу та забезпечення його дієвого, оперативного та ефективного супроводу, що у свою чергу вимагає додаткових фінансових ресурсів.

Зросла також потреба у проведенні консультативних заходів з питань законодавства з охопленням широкої аудиторії як працівників органів казначейства, місцевого самоврядування, бюджетних установ, так і громадян.

 

ІІ. Мета Програми

Головною метою Програми є підвищення ефективності та якості роботи органів казначейства, щодо якісного обслуговування розпорядникам та одержувачам бюджетних коштів району і використання для цього сучасних (креативних) інформаційних технологій.

Налагодження зворотного зв’язку щодо співпраці органів казначейства з розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів району у процесі реалізації державної регіональної політики із застосуванням сучасної комп’ютерно-технологічної бази та надання оперативних, кваліфікованих консультацій у процесах управління соціально-економічним розвитком району.

Забезпечення учасників бюджетного процесу необхідними нормативними актами, змін до них з метою  дотримання вимог, норм і нормативів діючого законодавства при виконанні бюджетів.

 

ІІІ. Шляхи і засоби розв’язання проблеми, обсяги та джерела фінансування Програми

Програма передбачає проведення протягом 2016-2017 років заходів, направлених на реалізацію державної регіональної політики, проведення інформаційних заходів щодо діяльності органів казначейства та органів місцевого самоврядування.

Виконавцями Програми виступають УДКСУ у Перечинському районі, самостійні відділи та управління.

 

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів районного бюджету в сумі 40,0 тис.гривень:

тис. гривень

Обсяг коштів, що пропонується залучити на виконання Програми 2016 рік 2017 рік Усього витрат на виконання Програми
Районний бюджет 20,0 20,0 40,0

 

ІV. Завдання і заходи Програми

 

Основними завданнями Програми є:

підвищення ефективності та прозорості виконання програм, обліку і аналізу витрат на їх проведення, а також забезпечення контролю за їх виконанням, надання доступу до відкритої інформації громадянам і організаціям про стан їх виконання;

участь у семінарах, нарадах, круглих столах з питань підвищення ефективності виконання повноважень органами виконавчої влади щодо реалізації державної регіональної політики;

організація роз’яснювальної роботи щодо дотримання законодавства працівниками бюджетних установ, державними службовцями та посадовими особами органів місцевого самоврядування;

створення баз та банків даних для забезпечення оперативної і надійної взаємодії всіх рівнів управління при розв’язанні завдань державного, міжгалузевого та регіонального рівнів;

модернізація комп’ютерно-технологічної бази та супровід інформаційно-аналітичних систем, утримання у належному стані наявної комп’ютерно-множильної техніки органів казначейства

своєчасне інформаційне забезпечення всіх учасників бюджетного процесу необхідними нормативними актами та змінами до них, типовими формами та бланками

 

 1. V. Очікувані результати, ефективність Програми

 

Виконання Програми дасть можливість:

покращити конструктивну співпрацю між казначейством та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, фінансовими, контрольно-ревізійними щодо вирішення питань соціально-економічного розвитку району, ефективного виконання місцевих бюджетів;

врахувати пропозиції інститутів громадянського суспільства та думку громадськості у вирішенні завдань соціально-економічного і культурного розвитку територій;

підвищити оперативність та ефективність прийняття управлінських рішень керівництвом органів казначейства;

підвищити відповідальність органів казначейства та органів місцевого самоврядування за ефективність витрачання бюджетних коштів;

 

VІ. Напрями діяльності та заходи Програми

 

Напрями діяльності та заходи Програми наведено  додатку  до Програми.

 

VІІ. Координація та контроль за ходом виконання Програми

 

                  Учасники Програми забезпечують реалізацію заходів, аналізують хід виконання основних її завдань впродовж 2016-2017 років.

 

 

 

 

Додаток 2

до Програми

 

РОЗРАХУНОК

 

потреби коштів для реалізації заходів, передбачених Програмою  

 

(тис.грн.)

 

Заходи Джерело фінансування

 

2016

рік

2017

рік

   
1. Придбання комп’ютерної техніки Районний

бюджет

 

 

20,0

 

20,0

   

 

 

 

 

     Заступник голови ради                                               М.М.Петрішко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

до Програми

ПАСПОРТ ПРОГРАМИ

 

 1. Назва: Програма підвищення ефективності виконання повноважень органами казначейства щодо реалізації державної регіональної політики на 2016 – 2017 роки
 2. Підстава для розроблення: Конституція України, закони України та підзаконні акти для вирішення проблем якісного обслуговування розпорядників та одержувачів коштів району,забезпечення концентрації фінансових ресурсів для координації діяльності казначейства ,органів місцевого самоврядування,установ ,організацій.
 3. Районний замовник або координатор: Управління державної казначейської служби України у Перечинському районі Закарпатської області.
 4. Мета: Головною метою Програми є підвищення ефективності та якості роботи органів казначейства, щодо якісного обслуговування розпорядникам та одержувачам бюджетних коштів району і використання для цього сучасних (креативних) інформаційних технологій.

Налагодження зворотного зв’язку щодо співпраці органів казначейства з розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів району у процесі реалізації державної регіональної політики із застосуванням сучасної комп’ютерно-технологічної бази та надання оперативних, кваліфікованих консультацій у процесах управління соціально-економічним розвитком району.

Забезпечення учасників бюджетного процесу необхідними нормативними актами, змін до них з метою  дотримання вимог, норм і нормативів діючого законодавства при виконанні бюджетів.

 1. Початок: 2016 рік .
 2. Етапи виконання: в декілька етапів.
 3. Загальні обсяги фінансування: 40 000,00 грн. з районного бюджету.
 4. Очікувані результати виконання:

– покращити конструктивну співпрацю між казначейством та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, фінансовими, контрольно-ревізійними щодо вирішення питань соціально-економічного розвитку району, ефективного виконання місцевих бюджетів;

– врахувати пропозиції інститутів громадянського суспільства та думку громадськості у вирішенні завдань соціально-економічного і культурного розвитку територій;

– підвищити оперативність та ефективність прийняття управлінських рішень керівництвом органів казначейства;

-підвищити відповідальність органів казначейства та органів місцевого самоврядування за ефективність витрачання бюджетних коштів.

 

 1. Контроль за виконанням (орган, уповноважений здійснювати

контроль за виконанням, строки проведення звітності):

Управління державної казначейської служби України у

Перечинському районі Закарпатської області.

 

 

Заступник голови ради                                                     М.М.Петрішко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 3

до Програми

 

 

Орієнтовні обсяги та джерела фінансування Програми

 

 

 

Джерела фінансування Обсяг фінансування, всього, тис.грн

 

За роками виконання, тис.грн
2016 2017    
Районний бюджет 40,0 20,0 20,0    

 

 

 

 

Заступник голови ради                                                       М.М.Петрішко

Comments are closed.

Перейти до вмісту