Рішення №26
08.06.2017
Рішення №28
08.06.2017
Показати всі

Рішення №27

  УКРАЇНА

ПЕРЕЧИНСЬКА РАЙОННА РАДА

 Друга сесія  УІІ скликання

РІШЕННЯ

 

24.12.2015                              м.Перечин                                            №  27

 

Про районну Програму  соціальної

підтримки дітей із особливими

освітніми потребами, які навчаються

в загальноосвітніх  навчальних

закладах Перечинського району

на 2016-2018 роки

 

Відповідно до статті 43 Закону України “Про місцеве  самоврядування в Україні”, розглянувши та обговоривши Програму соціальної підтримки дітей із особливими освітніми потребами, які навчаються в загальноосвітніх навчальних закладах Перечинського району на 2016-2018 роки, районна рада вирішила:

 

  1. Затвердити районну Програму соціальної підтримки дітей із особливими освітніми потребами, які навчаються в загальноосвітніх навчальних закладах Перечинського району на 2016-2018 роки (далі – Програма, що додається).
  2. Фінансовому управлінню районної державної адміністрації (Керецман Л.В.) передбачити асигнування на фінансування Програми під час формування районного бюджету.
  3. Відділу освіти, молоді та спорту районної державної адміністрації (Цапик В.Й.) забезпечити  інформування районної ради про хід виконання даної Програми до 30 грудня протягом дії Програми.
  4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника голови районної державної адміністрації Чомоляк М.І. та  постійну комісію районної ради з питань економічної реформи, планування, бюджету, фінансів, контролю за проведенням приватизації, інвестицій та регуляторної політики (Крупчинський Б.Ю.).

 

 

Голова   ради                                                                              М. І.Ласкін

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення районної ради

24.12.2015 № 27

 

Районна Програма

соціальної підтримки  дітей із особливими освітніми потребами, які навчаються в загальноосвітніх навчальних закладах Перечинського району на 2016-2018 роки

 

І.  Загальні положення

 

Державна політика щодо дітей з порушенням психофізичного розвитку спрямовується на надання їм рівних з іншими дітьми можливостей щодо реалізації їх прав, передбачених Конституцією України. В українському суспільстві формується нова філософія державної політики щодо дітей з особливими освітніми потребами, поступово змінюються погляди на проблему рівності можливостей та недискримінації дітей за будь-якою ознакою. Права дітей з порушеннями психофізичного розвитку закріплені в ряді законодавчих актів. Уживаються заходи щодо вдосконалення мережі спеціальних освітніх і реабілітаційних установ. Активізувалася діяльність з формування системи інклюзивної освіти. Збільшується кількість дітей із особливими освітніми потребами, інтегрованих у загальноосвітні навчальні заклади.

Кількість таких школярів з кожним днем зростає. Виникає необхідність надання додаткових пільг учням загальноосвітніх навчальних закладів з числа дітей з особливими освітніми потребами, зокрема, у частині забезпечення харчуванням за бюджетні кошти, забезпечення потреб у наданні соціальної, педагогічної, психологічної, інформаційної підтримки зазначених категорій дітей.

Програма соціальної підтримки дітей із особливими освітніми потребами, які навчаються в загальноосвітніх навчальних закладах Перечинського району на 2016-2018 роки ( далі — Програма) – це заходи, що здійснюються на районному рівні з метою соціальної, педагогічної, психологічної підтримки дітей із особливими освітніми потребами та їх сімей, забезпечення харчуванням даної категорії дітей за бюджетні кошти, сприяння вирішенню їх соціально-психологічних проблем.                Забезпечення харчуванням за бюджетні кошти дітей із особливими освітніми потребами здійснюється на підставі підтверджуючих документів, наданих відповідними структурними підрозділами відділу охорони здоров’я (довідок про стан здоров’я та взяття їх на облік у медичні заклади).

 

ІІ. Мета та основні завдання Програми

Метою Програми є соціальна, педагогічна, психологічна підтримка дітей із особливими освітніми потребами (дітей-інвалідів), які навчаються в загальноосвітніх закладах Перечинського району, забезпечення харчуванням

даної категорії дітей за бюджетні кошти, сприяння вирішенню їх  соціально-побутових проблем, підвищення рівня поінформованості дітей та їх сімей, у яких вони виховуються.

Основними завданнями Програми є надання додаткової пільги та психологічний супровід дітям-інвалідам та їх сім’ям (таблиця 1).

Таблиця 1

IІІ. Основні заходи Програми

№ з/п Заходи Відповідальний виконавець

 

1. Забезпечення харчуванням за бюджетні

кошти учнів загальноосвітніх навчальних закладів із числа дітей з особливими освітніми потребами

Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, навчальні заклади району
2. Надання необхідної психологічної допомоги учням із числа дітей з особливими освітніми потребами. Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, районна психолого-медико-педагогічна  консультація
3. Сприяння охопленню дітей із особливими освітніми потребами

позакласною та позашкільною роботою

Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, навчальні заклади району
4. Надання соціально-педагогічних, психологічних та інформаційних послуг сім`ям, що виховують дітей із особливими освітніми потребами. Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, навчальні заклади району, районна психолого-медико- педагогічна консультація

 

ІV. Очікувані результати

Виконання визначених Програмою заходів дозволить надати додаткову пільгу, а саме: забезпечити харчуванням за бюджетні кошти учнів загальноосвітніх навчальних закладів із числа дітей з особливими освітніми потребами (яким необхідне гаряче харчування за медичними показниками відповідно до діагнозу) та поліпшити морально-психологічний мікроклімат у їх сім`ях.

 

  1. Фінансове забезпечення програми

Реалізація Програми проводиться шляхом фінансування відповідно до чинного законодавства за рахунок районного бюджету та інших джерел фінансування, не заборонених законодавством України. Обсяг фінансування даних заходів протягом дії Програми визначається у процесі формування бюджету на відповідний фінансовий рік і може коригуватися рішенням сесії, з урахуванням загального обсягу доходів районного бюджету.

Додаток  1

до Програми

 

Паспорт

районної Програми соціальної підтримки

дітей із особливими освітніми потребами, які навчаються

в загальноосвітніх навчальних закладах Перечинського району

на 2016-2018 роки

 

  Розробник Програми Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, районна психолого – медико – педагогічна консультація
  Відповідальний  виконавець Програми Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, районна психолого – медико – педагогічна консультація
  Учасники Програми Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, районна психолого – медико – педагогічна консультація, загальноосвітні навчальні  заклади району
  Термін реалізації Програми 2016-2018 роки
  Перелік  місцевих  бюджетів,  які

беруть участь у виконанні Програми

Бюджет району
  Загальний  обсяг  фінансових

ресурсів,  необхідних  для  реалізації

Програми, усього, у тому числі:

192000 грн.
  кошти державного бюджету  
  кошти обласного бюджету  
  кошти районного бюджету 192000 грн.
  кошти бюджету міста  
  кошти не бюджетних джерел  

 

 

Заступник голови ради                                                         М.М.Петрішко


Додаток  2

до районної Програми

 

Орієнтовна розрахункова потреба в коштах на покриття видатків для реалізації Програми соціальної підтримки дітей із особливими освітніми потребами на 2016-2018 роки.

Діти, які відвідують загальноосвітні навчальні заклади

Перечинського району

Харчування дітей із особливими освітніми потребами
 

 

Категорія дітей

2016 рік 2017 рік 2018 рік 2016-2018 рр.
Кількість дітей Кількість днів

 

Ціна Потреба в

коштах (грн.)

Кількість дітей Кількість днів

 

Ціна Потреба в

коштах (грн.)

Кількість дітей Кількість днів

 

Ціна Потреба в

коштах (грн.)

 

УСЬОГО

потреба в коштах (грн.)

Діти  із особливими освітніми потребами 32 160 10 51200 32 160 12 61440 32 160 13 66560 179200
УСЬОГО 32 160 10 51200 32 160 12 61440 32 160 13 66560 179200
Фінансова підтримка для відзначення Дня інвалідів для дітей даної категорії
Діти із особливими освітніми потребами 32 5000 32 6000 32 7800 12800
УСЬОГО 192000

 

Загальна потреба в коштах на забезпечення харчування дітей із особливими освітніми потребами

на 2016-2018 роки складає  192000 грн.

 

Заступник голови ради                                                         М.М.Петрішк

Comments are closed.

Перейти до вмісту