Рішення №260
11.06.2017
Рішення №262
11.06.2017
Показати всі

Рішення №261

УКРАЇНА

ПЕРЕЧИНСЬКА РАЙОННА РАДА

       Чотирнадцята  сесія  УІІ скликання

 

РІШЕННЯ

 

23.03.2017                              м.Перечин                                       №  261  

 

 

Про Програму функціонування

та розвитку Центру надання

адміністративних послуг при

районній державній адміністрації

на 2017-2019 роки

 

 

         Відповідно до статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, розглянувши та обговоривши Програму функціонування та розвитку Центру надання адміністративних послуг при районній державній адміністрації на 2017-2018 роки, районна рада вирішила:

 

1.Затвердити  Програму функціонування та розвитку Центру надання адміністративних послуг при районній державній адміністрації на 2017-2019 роки  (далі- Програма), що додається.

2.Фінансовому управлінню районної державної адміністрації (Керецман Л.В.) передбачити фінансування даної Програми.

 1. Про хід виконання заходів Програми інформувати районну раду щороку до 31 грудня протягом дії Програми.
 2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника голови Перечинської районної державної адміністрації Ладомиряк М.П. та постійну комісію районної ради з питань економічної реформи, планування бюджету, фінансів та контролю за проведенням приватизації, інвестицій та регуляторної політики (Крупчинський Б.Ю.).

 

 

 

 

 

Голова   ради                                                                                 М.І.Ласкін

 

 

 

 

 

                                                                                            ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                    рішення районної ради

                                                                                           23.03.2017  №  261

 

ПРОГРАМА

функціонування та розвитку Центру надання адміністративних послуг при районній державній адміністрації на 2017-2019 роки

 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

Програма функціонування та розвитку Центру надання адміністративних послуг при районній державній адміністрації на 2017-2019 роки (далі-Програма) розроблена у відповідності до статей 6, 39 Закону України   „Про місцеві державні адміністрації”, Закону України від 06.09.12 № 5203-VІ „ Про адміністративні послуги”, Закону України від 06.09.05 № 2806-ІV „Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”. Програма спрямована на комплексне удосконалення системи надання адміністративних послуг, поліпшення якості надання адміністративних послуг, включаючи підвищення рівня комфортності обслуговування суб’єктів звернення, їх повного та вичерпного  інформування та консультування.

Основним напрямком є забезпечення  діяльності Центру надання адміністративних послуг, як організаційної структури районної державної адміністрації, що надає максимальну кількість адміністративних послуг у найкоротший строк та за мінімальної кількості відвідувань суб’єктів звернень, шляхом взаємодії адміністраторів із суб’єктами надання адміністративних послуг.

Програма передбачає  забезпечення належного  функціонування  Центру надання адміністративних послуг при районній державній адміністрації  в сумі   грн.

 

ІІ. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ

 

Метою Програми є забезпечення державної політики щодо реформування системи надання адміністративних послуг, створення зручних та доступних умов отримання адміністративних послуг громадянами та суб’єктами господарювання, підвищення рівня прозорості, спрощення процедур в наданні адміністративних послуг, а також створення сприятливих умов для розвитку підприємництва та покращення інвестиційного клімату у районі, максимум адмінпослуг для громадян і бізнесу. Мета програми відповідає пріоритетним напрямам розвиту району. Заходи програми не дублюються  з іншими районними програмами.

Завданням Програми є:

– технічне та інформаційне забезпечення Центру надання адміністративних послуг (далі – Центр);

– впровадження системи електронного документообігу;

– забезпечення вільного доступу суб’єктів звернення до інформації щодо порядку, умов, строків, вартості (у разі платності) адміністративних послуг, а також до інформації про стан, хід та результати розгляду заяв до відповідних адміністративних органів;

-мінімізація корупційної складової за рахунок зменшення або відсутності безпосереднього  спілкування суб’єктів звернення із суб’єктами надання адміністративних послуг;

– побудова ефективної системи надання адміністративних послуг шляхом функціонування послуг за принципом “єдиного вікна”.

 

ІІІ. ОБСЯГ ТА ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ

 

Фінансове забезпечення реалізації Програми   здійснюватиметься   за рахунок коштів районного бюджету відповідно до вимог чинного законодавства. Крім того, на виконання заходів Програми спрямовуються кошти з інших джерел не заборонених законом.

Виходячи з вищенаведеного, джерелами фінансового забезпечення реалізації Програми передбачаються кошти  районного бюджету  в сумі 252 000, 00 гривень   (орієнтовний обсяг витрат додається).

Строком виконання Програми є 2017-2019 роки.

 

ІV. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ

 

У результаті виконання Програми очікується:

– створення сприятливих умов для  якісного та своєчасного  отримання суб’єктами  звернень адміністративної послуги;

– облаштування приміщення Центру (зони очікування, рецепції, зони опрацювання документів, зони надання супутніх послуг, архівного приміщення, дизайн робочого місця адміністратора орієнтований на відвідувача тощо);

– забезпечення Центру технічними  засобами (інформаційні термінали, прилади відображення інформації, система керування чергою, апарат передачі факсограм, сервер, придбання комплектуючих  до  персональних комп’ютерів та їх ремонт тощо);

– забезпечення Центру інформаційними засобами (стенди, вивіски тощо);

– забезпечення  Центру    предметами    довгострокового користування (сейф, тощо);

– забезпечення Центру канцелярським приладдям;

– запровадження електронного документообігу та автоматизованого обміну даними між  адміністраторами та суб’єктами надання адміністративних послуг.

 

 • Додаток 1
 • до Програми

ПАСПОРТ ПРОГРАМИ

 

 1. Назва: Програма функціонування та розвитку Центру надання адміністративних послуг при районній державній адміністрації на 2017-2019 роки .
 2. Підстава для розроблення: Закон України „Про адміністративні послуги” від 06.09.2012 № 52503-VІ.

3.Районний замовник: Центр надання адміністративних послуг при Перечинській РДА

 1. Мета: реформування системи надання адміністративних послуг, створення зручних та доступних умов отримання адміністративних послуг громадянами та суб’єктами господарювання, підвищення рівня прозорості, спрощення процедур в наданні адміністративних послуг.
 2. Початок: 2017 рік.
 3. Етапи виконання: в один етап (2017-2019 роки)
 4. Загальні обсяги фінансування: 252 000,00 гривень
 5. Очікувані результати виконання: діяльність центру на належному рівні, облаштування приміщення центру, забезпечення його технічними та інформаційними засобами, предметами довгострокового користування та канцелярськими приладдям, запровадження електронного документообігу .

9.Контроль за виконанням (орган, уповноважений здійснювати контроль за виконанням): Перечинська районна державна адміністрація.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Заступник голови ради                                                         М.М.Петрішко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Додаток 2
 • до Програми

 

Орієнтовний обсяг витрат

фінансування Програми  функціонування та розвитку Центру надання адміністративних послуг при районній державній адміністрації

на 2017-2019 роки

 

з/п

Перелік витрат Орієнтовний обсяг фінансування по роках (грн.)
2017 рік

 

2018 рік

 

2019 рік
1. Придбання персональних комп’ютерів (системних блоків, моніторів, клавіатур, маніпуляторів ”миша” 13 000 13 000 13 000
2. Придбання комплектуючих до персональних комп’ютерів 10 000 10 000 10 000
3. Оплата за ремонт персональних комп’ютерів 5 000 5 000 5 000
4. Виготовлення стендів, вивісок 1 000 1000 1 000
5. Придбання   апарату для передачі факсограм 1 000 1000 1 000
6. Канцелярські витрати 3000 3000 3 000
7 . Придбання  сейфів 4 000 4000

 

4 000
8. Придбання та заправка картриджів 2000 2000 2 000
9. Забезпечення генерації особистого ключа

електронно-цифрового підпису

4000 —– —–
10. Впровадження системи електронного

документообігу

25 000 34 000

 

34 000
11. Придбання скриньки для звернень, зауважень і пропозицій щодо якості надання адміністративних послуг 500 —- —–
12. Відшкодування поштових витрат 8 000 8 000 8 000
13. Оплата за створення, дизайн  та технічна

підтримка веб-сайту центру

11 500 1 000

 

1 000
Всього: 88 000 82 000 82 000

 

 

 

 

 

Заступник голови ради                                                       М.М.Петрішко

Comments are closed.

Перейти до вмісту