Рішення №256
11.06.2017
Рішення №258
11.06.2017
Показати всі

Рішення №257

    УКРАЇНА

ПЕРЕЧИНСЬКА РАЙОННА РАДА

       Чотирнадцята  сесія  УІІ скликання

 

РІШЕННЯ

 

23.03.2017                              м.Перечин                                       №   257

Про Програму забезпечення медикаментами,

виробами медичного призначення

і проведення безкоштовного зубопротезування

ветеранів війни та пільгової категорії населення

району на 2017-2021 роки

 

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши  та обговоривши Програму забезпечення медикаментами, виробами медичного призначення і проведення безкоштовного зубопротезування ветеранів війни та пільгової категорії населення району на 2017-2021 роки, з метою здійснення комплексу заходів, спрямованих на підвищення рівня соціального захисту ветеранів війни та пільгової категорії населення району, поліпшення забезпечення їх медикаментами, необхідними виробами медичного призначення, послугами пільгового зубопротезування  , районна рада вирішила:

1.Затвердити Програму забезпечення медикаментами, виробами медичного призначення і проведення безкоштовного зубопротезування ветеранів війни та пільгової категорії населення району на 2017-2021 роки  (далі -Програма), що додається.

2.Фінансовому управлінню районної державної адміністрації (Керецман Л.В.) передбачити асигнування на фінансування Програми.

3.Районній державній адміністрації (Олефір В.І.) про хід виконання Програми інформувати районну раду  щорічно до 20 січня протягом дії Програми.

4.Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника голови районної державної адміністрації Чомоляк М.І. та постійну комісію районної ради з питань духовного розвитку, освіти, охорони здоров’я, культури, молоді і спорту, зв’язків з громадськістю, туризму та рекреації (Шеян Ю.Ю.).

 

 

Голова ради                                                                            М.І.Ласкін

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення районної ради

23.03.2017 № 257

Програма

 забезпечення медикаментами, виробами медичного призначення і проведення безкоштовного зубопротезування ветеранів війни та пільгової категорії населення району на 2017-2021 роки

 

 1. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

 

Забезпечення медикаментами та виробами медичного призначення ветеранів війни та пільгової категорії населення району проводиться відповідно до Закону України від 22.10.1993 № 3551-ХІІ «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», постанови Кабінету Міністрів України від 17.08.1998 № 1303 «Про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення», постанови Кабінету Міністрів від.03.12.2009 № 1301 «Про затвердження Порядку забезпечення інвалідів і дітей-інвалідів технічними та іншими засобами».

Обсяги фінансування попередньої Програми забезпечення медикаментами та виробами медичного призначення ветеранів війни та пільгової категорії населення району на 2011-2016 роки були обмеженими та не задовольняли фактичної потреби.  Враховуючи вартість лікарських засобів,  наявність у переважної більшості ветеранів війни та інших представників пільгової категорії населення цілої низки хронічних захворювань, фактично виділене фінансування є недостатнім.

Нові вимоги ставить поява нового контингенту пільгової категорії населення – учасники бойових дій у зоні АТО. Конфліктна ситуація на Сході України з соціально-економічними потрясіннями і бойовими діями актуалізувала увагу медиків і суспільства в цілому до проблем забезпечення медичного обслуговування та організації соціального супроводу учасників бойових дій на території країни. Разом із набуттям військового досвіду, учасники бойових дій зазнають фізичних та психологічних травм.

Частина демобілізованих (за інформацією медичного огляду) потребувала реабілітації (медичної, фізичної і психологічної), причому більша частина цих осіб потребувала комплексної реабілітації.

Адаптація військовослужбовців, які повернулись з «гарячих точок» до мирного життя, лікування, реабілітація, ресоціалізація і забезпечення медикаментами та виробами медичного призначення – наразі це першочергові задачі.

Закарпаття є одним із регіонів України із біогеохімічною аномалією –  природної, екологічно зумовленої фтор-йодної недостатності, що впливає на виникнення, розвиток та поширення стоматологічної патології серед усього населення області та пільгової категорії зокрема.

Головними чинниками, що спричиняють низький рівень стоматологічного здоров’я пільгової категорії населення Перечинського району та вказують на актуальність прийняття Програми, є:

 • обмеження доступності пільгової категорії до комплексної високотехнологічної стоматологічної допомоги у закладах охорони здоров’я різних форм власності через їх низьку платоспроможність;
 • недостатнє фінансування діяльності стоматологічної служби закладів, що фінансуються з бюджету, спрямованої насамперед на придбання медикаментів та виробів медичного призначення, а також неможливість дотримання повного обсягу надання стоматологічної допомоги, передбаченого у фахових стандартах;
 • невідповідність більшості стоматологічного обладнання, устаткування та технологій закладів охорони здоров’я сучасним вимогам щодо ефективної організації діяльності стоматологічної служби стосовно здійснення діагностики та лікування стоматологічних захворювань, а також проведення зубного протезування.
 1. Мета Програми

Метою цієї Програми є здійснення комплексу заходів, спрямованих на підвищення рівня соціального захисту ветеранів війни та пільгової категорії населення району, поліпшення забезпечення їх медикаментами, необхідними виробами медичного призначення, послугами пільгового зубопротезування.

 1. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування

Зважаючи на необхідність комплексного підходу до вирішення проблеми медичного забезпечення ветеранів війни, інвалідів, учасників бойових дій, у тому числі в зоні проведення АТО, та інших пільгових верств населення Перечинського району, слід зазначити, що ефективність її розв’язання залежить від координації дій органів виконавчої влади, які забезпечують реалізацію державної політики в зазначеній сфері.

Програмою передбачено протягом  2017 – 2021 років здійснити комплекс заходів, спрямованих на створення умов для забезпечення ефективної системи медичного забезпечення пільгової категорії населення району.

 1. Строки та етапи виконання Програми

      Заходи програми реалізуються щорічно протягом 2017-2021 років.

 1. Перелік завдань, заходів Програми та результативні показники
 • Забезпечення ветеранів війни, інвалідів, учасників бойових дій, в тому числі в зоні проведення АТО, та інших пільгових верств населення медикаментами на безоплатній/пільговій основі (не менше 65% від потреби).
 • Забезпечення виробами медичного призначення на безоплатній основі пільгової категорії населення району.
 • Забезпечення послугами з пільгового зубопротезування відповідно до вимог законодавства.
 • Поліпшення матеріально-технічного забезпечення закладів охорони здоров’я стоматологічним обладнанням, устаткуванням та матеріалами діагностичного та лікувально-профілактичного призначення.
 • Завдяки реалізації Програми буде досягнута основна мета – покращення здоров’я та якості життя ветеранів війни, інвалідів, учасників бойових дій, в тому числі в зоні проведення АТО, та інших пільгових верств населення Перечинського району.

 

 1. Ресурсне забезпечення Програми (подано у додатку 2)

 

 1. Напрями діяльності та заходи Програми (подано у додатку3)

 

 1. Координація та контроль за виконанням Програми

Координація та контроль за ходом виконання Програми здійснюватиметься сектором охорони здоров’я райдержадміністрації.

 

Додаток 1

до Програми

 

ПАСПОРТ

Найменування: Програма забезпечення медикаментами, виробами медичного призначення та проведення безкоштовного зубопротезування ветеранів війни та пільгової категорії населення району на 2017-2021 роки.

 

 1. Ініціатор розроблення Програми: Районна державна адміністрація.
 2. Розробник Програми: Сектор охорони здоров’я райдержадміністрації.
 3. Учасники Програми: Сектор охорони здоров’я райдержадміністрації, КЗ «Перечинський Центр ПМСД», Перечинська ЦРЛ.
 4. Термін реалізації Програми: 2017-2021 роки.
 5. Джерела фінансування: Місцевий бюджет, суб’єкти господарської діяльності всіх форм власності, громадські організації, інші джерела, не заборонені законодавством.
 6. Контроль за виконанням: Районна державна адміністрація, районна рада.

 

 

 

Заступник голови ради                                                 М.М.Петрішко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2

до Програми

 

Ресурсне забезпечення

Програми забезпечення медикаментами, виробами медичного призначення та проведення безкоштовного зубопротезування ветеранів війни та пільгової категорії населення району

на 2017-2021 роки
тис. гривень

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми  Строки виконання Програми  Усього витрат на виконання Програми 
2017 рік  2018 рік  2019 рік  2020 рік  2021 рік 
Обсяг ресурсів, усього,

у тому числі: районний бюджет

230,0

230,0

231,0

231,0

 

232,0

232,0

 

 

233,0

233,0

 

 

234,0

234,0

 

 

1160,0

1160,0

 

Заступник голови ради                                                                     М.М.Петрішко

                                                                                                                                                                                       Додаток 3

до Програми

Напрями діяльності та заходи

Програми забезпечення медикаментами, виробами медичного призначення та проведення безкоштовного зубного протезування ветеранів війни та іншої пільгової категорії населення району на 2017-2021 роки

№ з/п Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання) Перелік заходів Програми Строк виконання заходу Виконавці Джерела фінансування Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. гривень,
у тому числі:
Очікуваний результат

(у натуральних вимірниках)

1 Медикаментозне забезпечення пільгової категорії населення  Здійснення безоплатного та пільгового забезпечення медикаментами 2017-2021 роки Сектор охорони здоров’я райдержадміністрації

Перечинська  ЦРЛ

КЗ «Перечинський районний Центр ПМСД»

Районний бюджет 2017 рік – 200,0

2018 рік – 200,0

2019 рік – 200,0

2020 рік – 200,0

2021 рік – 200,0

 

Забезпечення 65-70% потребуючих життєво необхідними медикаментами  щорічно

2. Закупівля медикаментів та виробів медичного призначення для надання стоматологічної допомоги Надання якісної в повному обсязі стоматологічної допомоги (передпротезна підготовка ротової порожнини) 2017-2021 роки Сектор охорони здоров’я райдержадміністрації

Перечинська  ЦРЛ

 

Районний

бюджет

2017 рік – 5,0

2018 рік – 6,0

2019 рік – 7,0

2020 рік – 8,0

2021 рік – 9,0

Надання 65-70% потребуючих з пільгової категорії населення якісної стоматологічної допомоги (передпротезна підготовка ротової порожнини)
3. Проведення безкоштовного зубного протезування пільговій категорії населення Проведення безкоштовного зубного протезування пільговій категорії населення 2017-2021 роки районний бюджет

 

 

 

 

 

 

 

2017 рік – 25,0

2018 рік – 25,0

2019 рік – 25,0

2020 рік – 25,0

2021 рік – 25,0

Проведення безкоштовного зубопротезування 65-70% потребуючих з пільгової категорії
Усього по Програмі Районний бюджет      2017 рік – 230,0

     2018 рік – 231,0

     2019 рік – 232,0

     2020 рік – 233,0

     2021 рік – 234,0

 

 

 

 

Заступник голови ради                                                                     М.М.Петрішко

Comments are closed.

Перейти до вмісту