Рішення №254
11.06.2017
Рішення №256
11.06.2017
Показати всі

Рішення №255

УКРАЇНА

ПЕРЕЧИНСЬКА РАЙОННА РАДА

Чотирнадцята  сесія  УІІ скликання

 

РІШЕННЯ

 

23.03.2017                              м.Перечин                                       №   255

 

Про районну Програму боротьби з

онкологічними захворюваннями

на період до 2021 року

 

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши   та обговоривши районну Програму боротьби з онкологічними захворюваннями на період до 2021року, з метою фінансування заходів раннього  виявлення онкологічних захворювань та безоплатного забезпечення онкологічних хворих медичними препаратами на період  до 2021року, районна рада вирішила:

 

  1. Затвердити районну Програму боротьби з онкологічними захворюваннями на період до 2021року (далі-Програма), що додається.
  2. Фінансовому управлінню районної державної адміністрації (Керецман Л.В.) передбачити асигнування на фінансування Програми.

3.Районній державній адміністрації (Олефір В.І.) про хід виконання Програми інформувати районну раду  щорічно до 20 січня протягом дії Програми.

4.Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника голови районної державної адміністрації Чомоляк М.І. та постійну комісію районної ради з питань духовного розвитку, освіти, охорони здоров’я, культури, молоді і спорту, зв’язків з громадськістю, туризму та рекреації (Шеян Ю.Ю.)

 

 

Голова ради                                                                  М.І. Ласкін

 

 

                                                                                 

                                                                                 ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                 рішення районної ради 

                                                                                  23.03.2017   №  255                                                                

 

 

Районна Програма

боротьби з онкологічними захворюваннями

на період до 2021 року

 

 

Районна Програма боротьби з онкологічними захворюваннями на період до  2021 року спрямована на вдосконалення профілактики, своєчасної діагностики, зменшення соціально-економічних втрат суспільства в зв”язку  з онкологічними захворюваннями.

 

Мета і основні завдання Програми.

Метою Програми є підвищення ефективності заходів щодо профілактики, раннього виявлення та лікування онкологічних хворих, зниження смертності, створення умов для поліпшення якості життя онкологічних хворих.

                           Для реалізації Програми необхідно:

– підвищення ефективності  профілактичних оглядів населення, раннього виявлення передракових захворювань та раку, формування груп ризику захворювань злоякісними новоутвореннями, їх обстеження, оздоровлення та диспансерний нагляд;

– збільшення кількості населення яке охоплено цитологічним, мамографічним обстеженням, із застосуванням  онкомаркерів;

– збільшення кількості онкологічних хворих,яким злоякісне новоутворення  діагностовано в ранній стадії;

– збільшення питомої ваги хворих, котрим  онкопатологія підтверджена морфологічно;

  • збільшення кількості пацієнтів, які отримали спеціальне лікування;

–   підвищення рівня обізнаності населення з питань онкології;

  • продовжувати роз’яснювальну  роботу  серед  населення  через  засоби

 

 

масової інформації, роз’яснення важливості своєчасної її діагностики і лікування, пропаганди здорового способу життя.

Основними завданнями Програми є:

– моніторинг рівня захворюваності;

– забезпечення раннього виявлення злоякісних пухлин шляхом підвищення ефективності профілактичного медичного огляду населення та диспансерного спостереження за хворими з передпухлинними захворюваннями;

– забезпечення надання медичної допомоги в умовах спеціалізованих закладів;

– безоплатне забезпечення онкохворих  спеціальними медичними засобами, препаратами супроводу, гормонами, знеболюючими, наркотичними препаратами;

– підвищення кваліфікації медичних кадрів з питань онкології з метою    поліпшення діагностики раку при проведенні профілактичних обстежень, диспансерному нагляді та лікуванні передракових захворювань;

– матеріально-технічне забезпечення профілактичних заходів, забезпечення медичними засобами для реабілітації онкологічних хворих;

– продовжувати роботу по утворенню хоспісних відділень (палат) для паліативного лікування невиліковних  хворих злоякісними новоутвореннями;

– при реорганізації  дільничних лікарень передати частину ліжок або перепрофілювати їх в хоспіси;

– систематично готувати інформаційно-просвітницькі матеріали з питань профілактики раку, раннього виявлення, ефективного лікування онкологічних хворих, пропаганди здорового способу життя;

– удосконалення  системи психологічної підтримки онкологічних хворих та їх сімей;

– підвищення кваліфікації медичних кадрів з питань онкології, а також медичних працівників, які надають первинну лікувально-профілактичну допомогу в закладах охорони здоров’я;

– розвиток міжнародного співробітництва, участь лікарів у міжнародних науково-практичних конференціях, програмах з обміну фахівцями.

                                  Фінансове забезпечення Програми

Фінансування Програми здійснювати відповідно до Законодавства України за рахунок коштів місцевого бюджету, суб’єктів господарської діяльності всіх форм власності, громадських організацій, інших джерел, не заборонених законодавством.

Очікувані результати:

– збільшення випадків виявлення злоякісних новоутворень у 1-2 стадіях до 46% (у 2015 році – 41,7%);

– збільшення кількості хворих, які отримали спеціальне лікування до 71% (2015 р. – 66,7%);

– збільшення кількості випадків виявлення злоякісних новоутворень у 1-2 стадіях під час профілактичних оглядів до 30% (2015 р. – 23%);

-100% забезпечення пацієнтів засобами для реабілітації.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

до Програми

                                         

Паспорт Програми

 

Найменування: районна Програма боротьби з онкологічними захворюваннями на період  до 2021 року.

  1. Ініціатор розроблення Програми: Районна державна адміністрація.
  2. Розробник Програми: Сектор охорони здоров’я райдержадміністрації.  
  3. Учасники Програми: Центральна районна лікарня, сектор охорони здоров’я районної державної адміністрації, відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування.
  4. Термін реалізації Програми: 2017-2021 роки.
  5. Джерела фінансування: Місцевий бюджет, суб’єкти господарської діяльності всіх форм власності, громадські організації, інші джерела, не заборонені законодавством.
  6. Контроль за виконанням: Районна державна адміністрація, районна рада

 

 

 

Заступник голови ради                                                        М.М.Петрішко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фінансове забезпечення

районної Програми боротьби з онкологічними захворюваннями на період до 2021 року

 

 

Розподіл фінансування Загальний обсяг фінансування

(тис.грн.)

2017 рік 2018 рік 2019 рік 2020 рік 2021 рік
Всього на Програму 6000,0 1200,0 1200,0 1200,0 1200,0 1200,0
У тому числі:

Районний бюджет

6000,0 1200,0 1200,0 1200,0 1200,0 1200,0
На придбання обладнання та лікувальної апаратури для діагностики онкопатологій 3000,0 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0
Придбання медикаментів для дезінтоксикаційної, препаратів супроводу, загальноукріплюючої терапії, анальгетиків, наркотичних препаратів  для лікування онкохворих 2000,0 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0
Паліативна допомога 1000,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0

 

 

 

 

Додаток 2

до Програми

 

 

План заходів

щодо виконання завдань та заходів районної Програми боротьби

з онкологічними захворюваннями на період до 2021 роки

 

№ з/п Найменування заходу управління охорони здоров’я Найменування показника Значення показника за роками Термін виконання Відповідальні за виконання
1.

 

2.

 

Забезпечити раннє виявлення злоякісних пухлин шляхом  регулярного профілактичного обстеження населення при зверненні за медичною допомогою, груп ризику.

Проведення своєчасного диспансерного спостереження та оздоровлення пацієнтів з передпухлинними захворюваннями, формування груп  ризику захворювання злоякісними новоутвореннями відповідно до спеціальності та аналізу роботи.

Рівень виявлення злоякісних новоутворень  І-ІІ ст., (відсотків кількості осіб, що вперше захворіли  за даними канцер-реєстру) Щоквартальний аналіз за показниками протягом

2017 – 2021 рр.

Завідуючі АЗПСМ, завідуючий поліклінікою, районний гінеколог, районний онколог
3. Охоплення скринінговими цитологічними та мамографічними обстеженнями з метою раннього виявлення передпухлинних захворювань і злоякісних новоутворень шийки матки та молочної залози із застосуванням наявних технічних діагностичних можливостей 2017-2021 рр. Завідуючі АЗПСМ, районний онколог, районний акушер-гінеколог
4.

 

 

4.1.

 

4.2.

 

Оснастити кабінети патології шийки матки в лікувально-профілактичних та закладах охорони здоров’я, що надають допомогу онкологічно хворим, лікувально-діагностичною апаратурою та виробами медичного призначення.

Сприяти обстеженню жінок груп ризику на визначення вірусу папіломи людини.

Запроваджувати вакцинацію жіночого населення з метою профілактики раку шийки матки.

2017-2021 рр. Сектор охорони здоров’я райдержадміністрації, завідуючі АЗПСМ, районний акушер-гінеколог
5. Співпрацювати з громадськими організаціями, що здійснюють контроль за рівнем канцерогенного забруднення навколишнього природного середовища та здійснення заходів щодо його мінімізації. 2017-2021 рр. Сектор охорони здоров’я райдержадміністрації, завідуючі АЗПСМ
6. Систематично готувати інформаційно-просвітницькі матеріали з питань профілактики раку, пропаганди здорового способу життя. 2017-2021 рр. Завідуючі АЗПСМ, районний онколог
7.

 

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

8.1.

 

 

 

 

 

 

 

 

Забезпечити:

– підвищення кваліфікації медичних кадрів з питань онкології в закладах  післядипломної освіти відповідно до потреб закладів охорони здоров’я району;

– участь лікарів-онкологів у міжнародних науково-профілактичних конференціях, програмах з обміну фахівцями і стажування, ознайомчих поїздках та інших наукових і практичних заходах.

Проводити підготовку:

– медичних працівників загально-лікувальної мережі на короткотермінових курсах на базі ЗОКОД;

– лікарів на робочому місці з питань онкології, проведення профілактичних обстежень, диспансерного нагляду та лікування передракових захворювань на базі ЗОКОД.

Проводити аналіз ефективності роботи за показниками:

– Загальна кількість випадків онкологічних захворювань:

всього (абс. число) –

на 1000 дор. населення –

– Виявлено хворих на профілактичних оглядах

всього (абс. число) –

на 1000 дор. населення –

– Захворюваність на рак молочної залози

всього (абс. число) –

на 1000 дор. населення –

– Захворюваність на рак шийки матки

всього (абс. число) –

на 1000 дор. населення –

– Смертність від онкологічних захворювань

всього (абс. число) –

на 1000 дор. населення –

– Не прожили 1 року з числа вперше виявлених

всього (абс. число) –

на 1000 дор. населення –

–          Первинний вихід на інвалідність внаслідок онкологічного захворювання

– (кількість випадків на 10 тис. населення)

Аналіз показників проводити щоквартально за показниками 2017-2021 рр. Сектор охорони здоров’я райдержадміністрації, завідуючі АЗПСМ
9. Проводити аналіз рейтингових показників, що характеризують якість роботи онкологічної служби району на підставі галузевої статистичної звітності. Щомісячно на протязі

2017-2021 рр.

Районний онколог, завідуючі АЗПСМ
10.

 

Забезпечити дотримання стандартів діагностики та лікування, локальних протоколів медичної допомоги (клінічних маршрутів пацієнтів) на всіх рівнях. 2017-2021 рр. Районний онколог, завідуючі структурними підрозділами, завідуючі АЗПСМ
11.

 

11.1.

 

 

11.2.

Забезпечити спрямування всіх первинних онкологічних хворих до обласного онкологічного клінічного диспансеру для визначення місця та об’єму лікування.

Проводити аналіз щодо дотримання стандартів надання  медичної допомоги онкологічно хворим  та контролювати обґрунтування проведення лікувальних заходів у неспеціалізованих закладах.

Проводити оцінку ефективності заходів за показниками:

Кількість хворих (фізичних осіб), які отримали:

– Хіміотерапію всього –

з них за бюджетні кошти (абс. число) –

– Променеву терапію всього –

з них за бюджетні кошти (абс. число) –

– Хірургічне лікування всього –

з них за бюджетні кошти (абс. число) –

Постійно Районний онколог

 

Районний онколог

 

Районний онколог

12.

 

 

 

12.1.

 

Продовжувати роботу по утворенню хоспісних відділень (палат) для паліативного лікування невиліковних  хворих злоякісними новоутвореннями.

 

При реорганізації  дільничних лікарень передати частину ліжок або перепрофілювати їх в хоспіси.

2017-2021 рр. Сектор охорони здоров’я райдержадміністрації, головні лікарі лікувально-профілактичних закладів району, завідуючі відділеннями
13.

 

 

 

Забезпечити:

– адекватну протибольову терапію хворим злоякісними утвореннями в термінальних стадіях шляхом:

– госпіталізацію хворих в профільні відділення стаціонарів лікувально-профілактичних закладів.

2017-2021 рр. Сектор охорони здоров’я райдержадміністрації, головні лікарі лікувально-профілактичних закладів, завідуючі відділеннями, завідуючі АЗПСМ
14.

 

Забезпечити підвищення кваліфікації медичних працівників. 2017-2021рр. Сектор  охорони здоров’я райдержадміністрації
15. Забезпечити систематичну, своєчасну та якісну реєстрацію хворих на рак шляхом подання у встановлені строки затверджених МОЗ форм обліку в ОКОД відповідно до вимог наказів МОЗ від 03.07.2001 № 258 «Про затвердження форм первинної медичної документації та типових  інструкцій щодо їх заповнення» та від 10.10.2007 р. № 629 «Про затвердження форм первинної  облікової  документації з онкологічної захворюваності та інструкцій щодо їхнього заповнення». 2017-2021 рр. Районний онколог

 

 

 

Заступник голови ради                                                                                      М.М.Петрішко

Comments are closed.

Перейти до вмісту