Рішення №240
11.06.2017
Рішення №242
11.06.2017
Показати всі

Рішення №241

УКРАЇНА

ПЕРЕЧИНСЬКА РАЙОННА РАДА

     Тринадцята  сесія  УІІ скликання

 

 

РІШЕННЯ

 

22.12.2016                            м.Перечин                                       №   241

 

 

        

Про районний бюджет на 2017 рік

 

Відповідно до статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,  Бюджетного кодексу України,  районна рада вирішила:

 1. Визначити на 2017 рік:

–  доходи районного бюджету у сумі 229 972 500 грн., в тому числі доходи загального фонду районного бюджету  – 229 503 700 грн., доходи спеціального фонду районного бюджету – 468 800 грн. згідно з додатком 1 цього рішення;

– видатки районного бюджету у сумі 229 972 500 грн., у тому числі видатки загального фонду бюджету –229 503 700 грн. та видатки спеціального фонду бюджету – 468 800 грн. згідно з додатком 2 цього рішення;

– повернення кредитів до спеціального фонду районного бюджету у сумі 90 000 гривень згідно з додатком 4 цього рішення;

– надання кредитів із спеціального фонду  районного бюджету у сумі 90 000 гривень згідно з додатком 4 цього рішення.

 1. 2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів районного бюджету на 2017  рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами, у тому числі по загальному фонду – 229 503 700 грн. та по спеціальному фонду – 558 800 грн. згідно з додатками № 3 та 4 цього рішення.
 2. Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів районного бюджету у сумі  200 000 гривень.
 3. Затвердити Формулу розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів між районним бюджетом та місцевими бюджетами району на 2017 рік згідно з додатком 5 цього рішення.
 4. Затвердити на 2017 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 6 до цього рішення.
 5. Затвердити на 2017 рік  резервний  фонд районного бюджету у сумі 70 000 гривень.
 6. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду районного бюджету на 2017 рік за їх економічною структурою:

оплата праці працівників бюджетних установ;

нарахування на заробітну плату;

придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

забезпечення продуктами харчування;

оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

поточні трансферти населенню;

поточні трансферти місцевим бюджетам;

підготовка кадрів вищими навчальними закладами І-ІV рівнів акредитації;

забезпечення інвалідів технічними та іншими засобами реабілітації, виробами медичного призначення для індивідуального користування;

фундаментальні дослідження, прикладні наукові та науково-технічні розробки;

оплата послуг з охорони державних (комунальних) закладів культури.

 1. Затвердити в складі видатків районного бюджету кошти на реалізацію місцевих (регіональних) програм у сумі 2 553 500 грн. згідно з додатком 7 до цього рішення.

Установити, що фінансування видатків, визначених додатком 7, проводиться згідно з програмами, що затверджені рішеннями районної ради.

 1. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право райдержадміністрації отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, позики на покриття тимчасових касових розривів районного бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.
 2. Відповідно до статті 16 Бюджетного кодексу України надати право начальнику фінансового управління райдержадміністрації в межах поточного бюджетного періоду здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів районного бюджету на депозитах, з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду.

 

 1. Розпорядникам коштів районного бюджету забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.
 2. Установити, що у загальному фонді районного бюджету на 2017 рік до доходів належать надходження, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України.
 3. Установити, що джерелами формування спеціального фонду районного бюджету на 2017 рік у частині доходів є надходження, визначені статтею 691 Бюджетного кодексу України.
 4. Установити, що джерелами формування спеціального фонду районного бюджету на 2017 рік у частині фінансування є надходження, визначені статтею 71 Бюджетного кодексу України.
 5. Установити, що джерелами формування спеціального фонду районного бюджету України на 2017  рік у частині кредитування є надходження, визначені статтею 691 Бюджетного кодексу України.
 6. Надати право райдержадміністрації за погодженням із постійною комісією районної ради з питань бюджету у період між пленарними засіданнями сесій районної ради:

 

16.1. Приводити у відповідність до змін та доповнень бюджетної класифікації доходи, видатки, кредитування та джерела фінансування районного бюджету, здійснювати протягом 2017 року розподіл та перерозподіл обсягів субвенцій і дотацій з Державного бюджету України та інших місцевих бюджетів, виходячи з фактично нарахованих обсягів відповідних пільг, субсидій, допомог, фактично виконаних робіт відповідно до змін, внесених законодавчими актами, нормативними урядовими рішеннями та рішеннями місцевих рад.

16.2. Вносити зміни до видатків за головними розпорядниками коштів районного бюджету на 2017 рік у разі, якщо після прийняття рішення про районний бюджет повноваження на виконання функцій або надання послуг, на яке надано бюджетне призначення, передається відповідно до законодавства від одного головного розпорядника бюджетних коштів до іншого головного розпорядника бюджетних коштів. При цьому, дія бюджетного призначення не припиняється і застосовується для виконання тих самих функцій чи послуг іншим головним розпорядником районного бюджету, якому це доручено.

16.3. За обґрунтованим поданням головних розпорядників бюджетних коштів вносити зміни до переліку об’єктів та обсягів їх фінансування, будівництво або реконструкція яких проводиться за рахунок коштів бюджету розвитку, а також по адміністративно-територіальних одиницях, відповідно до проектно-кошторисних документацій, до назв об’єктів та робіт, видатки на які передбачені в районному бюджеті на 2017 рік.

16.4. У межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника коштів перерозподіляти видатки за бюджетними програмами, у тому числі обсяги регіональних програм.

 1. Установити, що в процесі виконання районного бюджету перерозподіл видатків за економічною класифікацією в межах затвердженого загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника коштів по загальному та спеціальному фондах районного бюджету здійснюється фінансовим управлінням райдержадміністрації за обґрунтованим поданням головного розпорядника коштів.
 2. Надати право районній державній адміністрації на протязі бюджетного року спрямовувати  на кредитування сільських  забудовників суми повернутих кредитів по програмі  “Власний дім”.
 3. Додатки № 1-7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

 

 1. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань економічної реформи, планування, бюджету, фінансів та контролю за проведенням приватизації, інвестицій та регуляторної політики (Крупчинський Б.Ю.).
 2. Рішення набирає чинності з 1 січня 2017 року.

 

 

 

Голова ради                                                                                М.І.Ласкін

Comments are closed.

Перейти до вмісту