Рішення №234
11.06.2017
Рішення №236
11.06.2017
Показати всі

Рішення №235

    УКРАЇНА

ПЕРЕЧИНСЬКА РАЙОННА РАДА

     Тринадцята  сесія  УІІ скликання

 

 

РІШЕННЯ

 

22.12.2016                                м.Перечин                                       №   235

 

 

Про Програму підтримки  Комунального

підприємства „Редакція Перечинської

районної газети „Народне слово ”

на 2017-2019 роки

 

Відповідно до  статті 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, з метою здійснення заходів для забезпечення оперативного висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування і прийнятих ними рішень, поширення інформації про діяльність депутатів органів місцевого самоврядування, а також найважливіших подій у всіх напрямах соціально-економічного розвитку Перечинського району, районна рада вирішила :

 

 1. Затвердити Програму підтримки Комунального підприємства „Редакція Перечинської районної газети „Народне слово” на 2017-2019 роки (далі – Програма), що додається,
 2. Виконавцем заходів Програми визначити Комунальне підприємство „Редакція Перечинської районної газети „Народне слово” (Ковач Ю.В.).
 3. Фінансовому управлінню районної державної адміністрації (Керецман Л.В.) передбачати асигнування на фінансування Програми .
 4. Комунальному підприємству „Редакція Перечинської районної газети „Народне слово” про виконання заходів Програми інформувати районну раду щороку до 20 січня протягом дії терміну Програми.
 5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на керівника апарату районної державної адміністрації Девіцьку Н.П. та постійну комісію районної ради з питань духовного розвитку, освіти, охорони здоров”я, культури, молоді та спорту, зв”язків з громадськістю, туризму та рекреації (Шеян Ю.Ю.).

 

Голова ради                                                                                        М.І. Ласкін

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення районної ради

22.12.2016 № 235

 

 

ПРОГРАМА

підтримки Комунального підприємства „Редакція Перечинської районної газети „Народне слово” на 2017-2019 роки

 

 1. Загальні положення.
 2. Програму підтримки Комунального підприємства „Редакція Перечинської районної газети „Народне слово” на 2017-2019 роки розроблено відповідно до законів України  „Про місцеві державні адміністрації” та „Про місцеве самоврядування в Україні”, „Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації”, „Про реформування державних  і комунальних друкованих засобів масової інформації”.

         Районна газета „Народне слово” на даний час є основним друкованим органом, який постійно інформує громадськість про діяльність райдержадміністрації, районної ради, депутатів різного рівня, суспільно-політичні, господарсько-економічні події, культурно-спортивне життя району.

Водночас для здійснення такої роботи необхідні значні кошти, які заробити власними силами Редакція газети не спроможна.

Паспорт Програми наведено у додатку 1 до Програми.

2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямовано Програму

 

Загальний стан у  сфері налагодженості та скоординованості у роботі між органами виконавчої влади місцевого самоврядування потребує висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації.

Причини виникнення проблем, пов’язаних із ситуацією у сфері висвітлення діяльності органів виконавчої влади та місцевого самоврядування  характеризуються недостатнім рівнем матеріально-технічного забезпечення роботи Комунального підприємства „Редакція Перечинської районної газети „Народне слово” (далі – Редакція газети), недостатністю обсягів бюджетного фінансування та неефективністю механізму залучення позабюджетних коштів, відсутністю дієвого механізму інвестування у розвиток і популяризацію засобів масової інформації місцевого рівня.

 

 1. Визначення мети Програми

 

Метою Програми є здійснення заходів для забезпечення висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування у всіх

напрямах соціально-економічного розвитку Перечинського району, підтримки та функціонування районної газети, зміцнення матеріально – технічної бази Редакції газети.

 

 1. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування

 

Фінансування Програми здійснюватиметься за рахунок коштів районного бюджету, власних коштів Редакції газети, а також за рахунок залучення інших джерел, не заборонених законодавством.

 

Орієнтовні обсяги та джерела фінансування Програми

Джерела фінансування Обсяг фінансування, всього, тис.грн За роками виконання,

тис.грн

2017 рік 2018 рік 2019 рік
Районний бюджет 410,0 120,0 140,0 150,0
Власні надходження 360,0 110,0 120,0 130,0
Всього 770,0 230,0 260,0 280,0

 

Щорічні обсяги бюджетних асигнувань для реалізації Програми визначатимуться, виходячи з необхідності забезпечення виконання заходів Програми з урахуванням реальних фінансових можливостей.

 

 1. Строки та етапи виконання Програми

 

Програма реалізується протягом 2017 – 2019 років.

Програма не передбачає поділу на етапи її реалізації. Оцінка ефективності виконання окремих завдань Програми здійснюється на підставі зведення, узагальнення та аналізу щорічного звіту, що подається районній державній адміністрації та районній раді відповідальним виконавцем за результатами звітного року та є підставою для визначення пріоритетності завдань Програми на наступний рік її реалізації.

 

 1. Перелік завдань і заходів Програми та результативні показники

 

Для розв’язання зазначених проблемних питань передбачається здійснити до 2019 року комплекс заходів, спрямованих на створення умов для:

забезпечення ефективності та оперативності висвітлення діяльності райдержадміністрації та районної ради;

поліпшення матеріально-технічного, фінансового, інформаційного забезпечення діяльності Редакції газети;

cтворення умов для забезпечення надання якісних інформаційних послуг;

підвищення рівня поінформованості населення району.

Приорітетні завдання за визначеними вище напрямами з орієнтовними обсягами фінансування за роками наведено у додатку 2 до Програми „Розрахунок видатків та заходи Програми”.

 

 1. 7.Координація та контроль за ходом виконання Програми

 

Контроль за виконанням Програми здійснює райдержадміністрація та районна рада.

Внесення змін та доповнень до Програми здійснюється у визначеному порядку.

 

Додаток 1

до Програми

ПАСПОРТ

Програми підтримки Комунального підприємства „Редакція Перечинської районної газети „Народне слово” на 2017-2019 роки

 

1. Назва Програми Програма підтримки Комунального підприємства „Редакція Перечинської районної газети „Народне слово” на 2017-2019 роки
2. Підстава для роз-роблення Програми Закони України „Про місцеві державні адміністрації”, „Про місцеве самоврядування в Україні”, „Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації”, „Про реформування державних  і комунальних друкованих засобів масової інформації”
3. Районний замовник або координатор Райдержадміністрація
4. Мета Програми Метою Програми є здійснення заходів для забезпечення висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування у всіх напрямах соціально-економічного розвитку Перечинського району, підтримки та функціонування районної газети, зміцнення матеріально – технічної бази Редакції газети.
5. Відповідальний виконавець Програми Комунальне підприємство „Редакція Перечинської районної газети „Народне слово”
6. Термін реалізації Програми 2017 − 2019 роки
7. Перелік місцевих бюджетів, що бе-руть участь у виконанні Програми Районний бюджет, власні кошти Редакції газети, а також залучення інших джерел, не заборонених законодавством
8. Загальний обсяг фінансових ре-сурсів, необхід-них для реалі-зації Програми Загальний обсяг фінансування Програми складає 770 тис.грн., у тому числі з районного бюджету 410 тис.грн., 360 тис.грн. власні надходження Редакції газети

 

9. Контроль за виконаннм Райдержадміністрація, районна рада

 

Заступник голови ради                                          М.М.Петрішко

 

 

Додаток 2

до Програми

Розрахунок витрат та заходи

Програми підтримки Комунального підприємства „Редакція Перечинської районної газети

„Народне слово” на 2017-2019 роки

з/п Зміст заходів Виконавці Джерело фінансування Термін виконання Прогнозований обсяг фінансування
2017 2018 2019
1. Забезпечення фонду заробітної плати працівників редакції Редакція газети

 

Власні кошти Редакції газети 2017-2019 97,2

 

105,0 110,0
2. Придбання паперу для друкування тиражу газет Райдержадміністрація та районна рада Районний бюджет 2017-2019 35,0 43,0 48,0
3. Витрати на передплату і доставку газет Редакція газети Власні кошти Редакції газети

 

2017-2019 10,4 12,0 14,0
4. Оплата Перечинському спеціалізованому комунальному підприємству-видавництву “ТУРпрес” за друк газети

 

Райдержадміністрація та районна рада Районний

бюджет

2017-2019 75,0 85,0 90,0
5. Технічне забезпечення комп’ютерами роботи журналістів Райдержадміністрація

та районна рада

Районний бюджет

 

2017-2019 10,0 12,0 12,0
6. Інші витрати, пов’язані із випуском газети Редакція газети

 

Власні кошти Редакції газети 2017-2019 2,4 3,0 6,0
 

Всього

 

230,0

 

260,0

 

280,0

 

                                 Заступник голови ради                                                           М.М.Петрішко

Comments are closed.

Перейти до вмісту