Рішення №232
11.06.2017
Рішення №234
11.06.2017
Показати всі

Рішення №233

УКРАЇНА

ПЕРЕЧИНСЬКА РАЙОННА РАДА

     Тринадцята  сесія  УІІ скликання

 

РІШЕННЯ

 

22.12.2016                                м.Перечин                                       №   233

 

Про районну Програму забезпечення

харчуванням учнів 1-4 класів,

та учнів пришкільних інтернатів,

які навчаються в загальноосвітніх

навчальних закладах Перечинського

району  на 2017-2019 роки 

 

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши та обговоривши районну Програму забезпечення харчуванням учнів 1-4 класів та учнів пришкільних інтернатів, які навчаються в загальноосвітніх навчальних закладах Перечинського району  на 2017-2019 роки, районна рада вирішила:

 

  1. Затвердити районну Програму забезпечення харчуванням учнів 1-4 класів та учнів пришкільних інтернатів, які навчаються в загальноосвітніх навчальних закладах Перечинського району на 2017-2019 роки (далі- Програма), що додається.
  2. Фінансовому управлінню районної державної адміністрації (Керецман Л.В.) передбачити видатки на виконання Програми .
  3. Про хід виконання Програми інформувати районну раду щорічно до

1 червня протягом дії Програми.

  1. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника голови районної державної адміністрації Чомоляк М.І. та   постійні комісії районної ради: з питань духовного розвитку, освіти, охорони здоров’я, культури, молоді і спорту, зв’язків з громадськістю, туризму та рекреації (Шеян Ю.Ю.); з питань економічної реформи, планування, бюджету, фінансів, контролю за проведенням приватизації, інвестицій та регуляторної політики (Крупчинський Б.Ю.).

 

Голова ради                                                                       М.І. Ласкін

                                                                                     ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                     рішення районної ради

                                                                        22.12.2016 № 233                                                 

 

Програма

забезпечення харчуванням учнів 1-4 класів та учнів пришкільних інтернатів, які навчаються в загальноосвітніх навчальних закладах Перечинського району  на 2017-2019 роки

 

І. Загальні положення

 

Поточна ситуація в Україні зумовлює значне зниження життєвого рівня сімей, наближення деяких з них до групи соціального ризику. 24.12.2015  року Верховна Рада України ухвалила Закон України № 911-VIII “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України“. Цей документ містить ряд норм, якими переглядаються й обмежуються ряд соціальних гарантій, а саме органи місцевого самоврядування та місцеві органи виконавчої влади забезпечують безкоштовним харчуванням дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей із особливими освітніми потребами, які навчаються у спеціальних та інклюзивних класах, і  учнів 1-4 класів із малозабезпечених сімей.

У зв’язку з цим виникає необхідність проведення органами місцевого самоврядування моніторингу тенденцій розвитку і, у разі необхідності, вжиття вичерпних заходів щодо зменшення негативного впливу реалізації зазначених ризиків, зокрема повного забезпечення безкоштовним харчуванням за бюджетні кошти всіх учнів 1-4 класів, які навчаються в загальноосвітніх навчальних закладах Перечинського району і не відносяться до переліку пільгових категорій відповідно до Закону України № 911-VIII “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України“.

Програма забезпечення харчуванням учнів 1-4 класів та учнів пришкільних інтернатів, які навчаються в загальноосвітніх навчальних закладах Перечинського району  на 2017-2019роки (далі – Програма) – це заходи, що здійснюються на районному рівні з метою соціальної та психологічної підтримки сімей та дітей даної категорії, які в них виховуються.

 

ІІ. Мета та основні завдання Програми

 

Метою  та основним завданням Програми є забезпечення харчуванням учнів 1-4 класів та учнів пришкільних інтернатів, які навчаються в загальноосвітніх навчальних закладах Перечинського району  на 2017 -2019 роки (таблиця 1)

 

 

Таблиця 1

IІІ. Основні заходи Програми

№ з/п Заходи Відповідальний виконавець

 

1 Забезпечення харчуванням учнів 1-4 класів, які навчаються в загальноосвітніх навчальних закладах Перечинського району та учнів пришкільних інтернатів, і не відносяться до переліку пільгових категорій відповідно до Закону України №911-VIII “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України Відділ освіти, молоді та спорту  райдержадміністра-ції, навчальні заклади Перечинського району

 

ІV. Очікувані результати

Виконання визначених Програмою заходів дозволить забезпечити харчуванням учнів 1-4 класів та учнів пришкільних інтернатів, які навчаються в загальноосвітніх навчальних закладах Перечинського району  у 2017-2019 роках.

  1. Фінансове забезпечення програми

 

Реалізація Програми проводиться шляхом фінансування відповідно до чинного законодавства за рахунок районного бюджету та інших джерел фінансування, не заборонених законодавством України. Обсяг фінансування даних заходів протягом дії програми визначається в процесі формування бюджету на відповідний фінансовий рік і може коригуватись рішенням сесії, з урахуванням загального обсягу доходів районного бюджету.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток  1

Програми

 

Паспорт

районної Програми забезпечення харчуванням учнів 1-4 класів та учнів пришкільних інтернатів, які навчаються в загальноосвітніх навчальних закладах Перечинського району  на 2017 -2019 роки

 

  Ініціатор розроблення Програми Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації
  Розробник Програми Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації
  Відповідальний  виконавець Програми Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, загальноосвітні навчальні заклади Перечинського району
  Учасники Програми Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, загальноосвітні навчальні заклади Перечинського району
  Термін реалізації Програми 2017-2019 роки
  Перелік  місцевих  бюджетів,  які

беруть участь у виконанні Програми

Бюджет району
  Загальний  обсяг  фінансових

ресурсів,  необхідних  для  реалізації

Програми, усього, у тому числі:

10224600 грн.
  кошти державного бюджету  
  кошти обласного бюджету  
  кошти районного бюджету 10224600 грн.
  кошти бюджету міста  
  кошти не бюджетних джерел  

 

 

Заступник голови ради                                                         М.М.Петрішко


Додаток  2

Програми

 

Орієнтовна розрахункова потреба в коштах на покриття видатків для реалізації Програми забезпечення харчуванням учнів 1-4 класів та учнів пришкільних інтернатів, які навчаються в загальноосвітніх навчальних закладах Перечинського району  на 2017 -2019 роки

 

Категорії дітей (кількість учнів) 2017 рік 2018 рік 2019 рік ВСЬОГО
Орієнтовна сума видатків, грн.
Учні 1-4 класів (1650) 3282200 3282200 3282200 9846600
Учні пришкільного інтернату Туричківської ЗОШ І-ІІ ст.

(30)

126000 126000 126000 378000
РАЗОМ 3408200 3408200 3408200 10224600

 

Загальна потреба в коштах для забезпечення харчуванням учнів 1-4 класів, які навчаються у загальноосвітніх навчальних закладах Перечинського району на 2017-2019 роки складає 9846600 грн. (орієнтовна сума видатків на одного учня за один дітодень – 12 грн.), загальна потреба в коштах для забезпечення харчуванням учнів пришкільного інтернату Туричківської ЗОШ І-ІІ ст. на 2017-2019 роки складає 378000 (орієнтовна сума видатків на одного учня за один дітодень – 25 грн.) .

 

Заступник голови ради                                   М.М.Петрішко

Comments are closed.

Перейти до вмісту