Рішення №22
08.06.2017
Рішення №24
08.06.2017
Показати всі

Рішення №23

  УКРАЇНА

ПЕРЕЧИНСЬКА РАЙОННА РАДА

 Друга сесія  УІІ скликання

РІШЕННЯ

 

24.12.2015                              м.Перечин                                            №  23

 

Про Програму розвитку бібліотек 

як інформаційних і культурних

центрів  на 2016 рік

 

Відповідно до   статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,  розглянувши та обговоривши  Програму  розвитку бібліотек  як інформаційних і культурних центрів  на 2016 рік, з метою дальшого розвитку культури в районі, районна рада вирішила:

 1. Затвердити Програму розвитку бібліотек  як інформаційних і культурних центрів  на 2016 рік  ( далі- Програма, що додається).
 2. Фінансовому управлінню районної державної адміністрації (Керецман Л.В.) передбачити асигнування на  фінансування Програми при формуванні бюджету на 2016 рік.
 3. Відділу культури районної державної адміністрації (Пекар М.І.) про  виконання даної Програми інформувати районну раду  до 20 січня 2017 року.
 4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника голови районної державної адміністрації Чомоляк М.І. та постійну комісію районної ради з питань духовного розвитку, освіти, охорони здоров’я, культури, молоді і спорту , зв’язків з громадськістю, туризму та рекреації. (Шеян Ю.Ю.).

 

Голова ради                                                                                  М.І.Ласкін                               

 

                                                                                                         

 

 

 

                                                                                                        ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення районної ради

24.12.2015 № 23 

Програма

розвитку бібліотек  як інформаційних і культурних центрів

на 2016 рік

 

 1. Загальні положення.

 

Розроблення зазначеної Програми здійснюється відповідно до Конституції України, Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про бібліотеки та бібліотечну справу”, “Національної програми інформації”, Постанови    Кабінету  Міністрів України  від  17 серпня  2011р.  №956   «Державна цільова національно-культурна програма створення єдиної інформаційної бібліотечної системи “Бібліотека – ХХІ”, Слухання в парламентському Комітеті з питань культури і духовності на тему: “Розвиток сільських бібліотек як інформаційних і культурних центрів” та «Проблеми розвитку українського книговидавництва, книгорозповсюдження та перспективи підтримки книгочитання в Україні» та інших  нормативно-правових актів.

Інформація суспільства, від якої значною мірою залежить розвиток культури, освіти, економіки, духовне та культурне відродження держави потребує створення повноцінної інформаційної бази.

Інформація, що зберігається у бібліотеках є історичним надбанням людства, основою економічного і духовного прогресу суспільства. Збереження цього надбання є важливим завданням, яке постало перед нашим районом.

Зростання ваги інформації є важливою рисою світового суспільного прогресу. Сучасні інформаційні технології дають можливість ближче ознайомити світ з культурним надбанням Турянської та Ужанської долин.

Інноваційна діяльність бібліотек району є пріоритетним напрямком , ефективним засобом створення якісно нових бібліотечних послуг, формування рівня читацьких уподобань, підвищення ролі і іміджу бібліотеки в суспільстві.

Сьогодні бібліотеки накопичили значний досвід по реалізації програм та проектів і працюють над інформатизацією бібліотек та подальшій проектній діяльності.

 

Програма розрахована на 2016 рік визначає стратегію розв’язання проблем поповнення та збереження бібліотечних фондів, впровадження новітніх технологій на основі комп’ютеризації бібліотек та збереження і розвитку кадрового потенціалу бібліотек.

 

 1. Стан бібліотечного обслуговування в районі.

 

В районі функціонують: одна центральна районна бібліотека, районна бібліотека для дітей та дев’ятнадцять бібліотек-філій сільських.

Бібліотечний фонд нараховує  261518 примірників видань. Протягом останніх років щороку кількість фонду зменшується. Стан збереження фондів більшості бібліотек району незадовільний. Ряд бібліотек потребують капітального ремонту, реконструкцію та поточного ремонту.

В бібліотеках відсутні ксерокси для копіювання необхідних користувачам матеріалів, з метою збереження видань, підвищеного попиту, які є в обмеженій кількості.

Систематичне оновлення бібліотечних фондів залишається проблемою.

Питання передплати періодичних видань, як одне з найдоступніших джерел, що сприяє розширенню світогляду з усіх галузей знань, дозволяє отримати найактуальнішу інформацію та допомагає засвоїти навчальну програму тим, хто навчається, також щороку є проблемним.

Участь Перечинської централізованої бібліотечної системи у конкурсі програми “Бібліоміст”, завдяки якій в бібліотеках-філіях: с. Сімер, Тур’я –Ремета, Тур’я-Пасіка, Порошково, Раково та центральній  районній бібліотеках читачі дістали   безкоштовний вільний доступ до Інтернету, що змінило зміст роботи бібліотеки, відкрилися нові перспективи в обслуговуванні та наданні послуг користувачам.

Незважаючи  на  неповноцінне поповнення фондів, фінансову скруту, непристосовані приміщення, і т.д., бібліотекарі намагаються всіма можливими формами і засобами забезпечити користувача необхідною інформацією, залучити його до бібліотеки.

 

 1. Мета Програми

 

–  забезпечення   оновлення   та   збереження   інформаційного  потенціалу          бібліотек району;

–  створення єдиного регіонального інформаційного ресурсу та представ-

ництво місцевої інформації національних і міжнародних інформаційних

системах;

–  забезпечення доступу населення до вітчизняних і світових досягнень

культури;

–  збереження та розвиток кадрового потенціалу бібліотек.

 1. Принципи реалізації Програми

 

Реалізація має здійснюватися з додержанням таких основних принципів:

– відповідність державній політиці;

– узгодженість пріоритетів Програми з основними напрямами  інших

національних, державних та місцевих програм;

– координація діяльності бібліотек району по реалізації Програми;

– системність у формуванні та виконанні планових завдань.

 

 1. Очікувані результати

 

  У разі виконання програми очікувані кінцеві результати нададуть                    змогу:

– забезпечити оновлення документальних інформаційних ресурсів                   бібліотек та їх збереження;

– забезпечити інформаційно-технічне переобладнання бібліотек;

– підвищити якість застосування внутрішніх бібліотечних ресурсів;

– доповнити традиційні послуги і колекції новим змістом і  обслуго –

вуванням на базі цифрових  технологій;

– підвищити соціальну роль бібліотек щодо підтримки безперервної

освіти;

– поліпшити громадянам регіону доступ до інформації;

– налагодити ефективне використання кадрового потенціалу бібліотек.

 

 

ПАСПОРТ  ПРОГРАМИ

 

 1. Назва: «Розвиток бібліотек як інформаційних і культурних центрів на 2016 рік»

 

 1. Підстава для розроблення: Постанова Кабінету Міністрів України Державна цільова національно-культурна програма створення єдиної інформаційної бібліотечної системи “Бібліотека ХХІ”. Слухання в парламентському Комітеті з питань культури і духовності на тему: “Розвиток сільських бібліотек як інформаційних і культурних центрів”та     «Проблеми розвитку українського книговидавництва, книгорозповсюдження та перспективи підтримки книгочитання в Україні».
 2. Районний замовник або координатор: відділ   культури  Перечинської  райдержадміністрації.
 3. Мета: Стратегічне розв’язання проблем поповнення бібліотечних фондів, реалізація прав громадян на доступ до інформації, знань, залучення до культурних цінностей та забезпечення умов їх збереження.

Підвищення ефективності використання і забезпечення доступу до документів, які зберігаються у бібліотечних фондах,шляхом створення  єдиної інформаційної бібліотечної системи « Бібліотека-ХХ1».

 1. Початок 2016 рік. Закінчення 2016 рік.
 2. Етапи виконання: один.

7.Загальне фінансування: 1253.0  видатки місцевих бюджетів.

 1. Очікувані результати виконання: забезпечення запитів користувачів на соціально-значущі, наукові періодичні видання та вітчизняну і зарубіжну друковану продукцію та електронних носіях відповідно до їх складу. Публічний доступ до інформації.
 2. Контроль за виконанням (орган уповноважений здійснювати контроль за виконанням, строки проведення звітності) райдержадміністрація, районна рада.

 

 

 

 

Додаток  1до Програми

Перелік заходів і завдань Програми

 

 

 

Найменування заходу

Виконавці  

Строки

виконання

Орієнтовані обсяги фінансування, тис.грн.
Всього

кошти місцевого

бюджету

За роками   виконання
 

2016

1. Забезпечення періодичними виданнями Відділ культури

райдержадміністрації

2016 рік

 

 

10,0

 

10,0
2. Забезпечення книжковою

продукцією

Відділ культури   райдержадміністрації 2016  рік 30,0 30,0
3.  Видання  дитячої  збірки  І. Ю.Козака «А  папороть  таки  цвіте» Відділ культури   райдержадміністрації 2016 рік 30,0 30,0
4. Абонплата за Інтернет: Відділ культури   райдержадміністрації 2016 рік 12,0 12,0
5. Проведення масових захо- дів Відділ культури   райдержадміністрації 2016 рік 3,0 3,0
6. Капітальні ремонти і реконструкції:

районної бібліотеки для дітей

Відділ культури райдержадміністрації 2016  рік

 

 

 

 

150,0

 

 

150,0

центральної районної бібліотеки      

50,0

 

 

50,0

 

бібліотеки – філії:

с. Мокра

         200,0 200,0
с. Туриця     200,0 200,0
с. Раково     50,0 50,0
с. Зарічево     100,0 100,0
с. Тур’я – Бистра     100,0 100,0
с. Ворочово     100,0 100,0
с. Полянська Гута          100,0 100,0
7. Придбати  для центральної районної бібліотеки програму «Ірбіс» Відділ культури

райдержадміністрації

2016 рік

 

50,0

 

 

 

50,0

 

 

8. Забезпечувати  участь працівників бібліотек у всеукраїнських, обласних семінарах, практикумах, конференціях, передбачивши для цього відповідні кошти

 

Відділ культури

райдержадміністрації

 

2016 рік  

2,0

 

 

2,0

9. Придбання бібліотечного обладнання Відділ культури

райдержадміністрації

2016 рік

 

 

10,0

 

10,0
10. Забезпечити оснащення автоматизованою системою пожежно-охоронної сигналізації районну бібліотеку для дітей . Відділ культури

райдержадміністрації

2016 рік

 

 

50,0

 

 

 

     50,0

 

 

11.Закупити вогнегасники для бібліотек системи Відділ культури

райдержадміністрації

 2016 рік

 

6,0

 

6,0
 

Всього:

                                                                                                              

          1253,0

 

 

1253,0

Заступник голови ради                                                       М.М.Петрішко

 

 

Додаток    2

                                                                                                              до Програми

 

Орієнтовні обсяги та джерела фінансування районної Програми

 

Джерело фінансування Обсяги фінансування всього тис. грн. За роками виконання тис. грн.
2016 рік
Місцеві бюджети 1253,0 1253,0
Всього: 1253,0 1253,0

 

 

 

Заступник голови ради                                                        М.М.Петрішко

 

 

Comments are closed.

Перейти до вмісту