Рішення №195
11.06.2017
Рішення №197
11.06.2017
Показати всі

Рішення №196

УКРАЇНА

ПЕРЕЧИНСЬКА РАЙОННА РАДА

 Десята  сесія  УІІ скликання

(позачергова)

 

РІШЕННЯ

 

17.11.2016                               м.Перечин                                       №  196

 

 

Про Програму забезпечення

реалізації державної  бюджетної

політики з питань фінансів на

території району на 2016-2019 роки

 

 

 

Відповідно до статті 43 Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні ”, розглянувши та обговоривши Програму  забезпечення реалізації державної  бюджетної  політики  з  питань фінансів на території району на 2016-2019 роки, района рада вирішила :

 

  1. Затвердити Програму  забезпечення реалізації державної бюджетної

політики з питань фінансів на території району на 2016-2019 роки, що додається.

  1. Фінансовому управлінню районної державної адміністрації (Керецман Л.В.) передбачити видатки на виконання Програми.

 

3.Фінансовому управлінню районної державної адміністрації до 25 січня надавати звіт про хід виконання Програми районній рад та районній державній адміністрації.

 

4.Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника голови районної державної адміністрації  Ладомиряк М.П. та постійну комісію районної ради з питань економічної реформи, планування, бюджету, фінансів та контролю за проведенням приватизації, інвестицій та регуляторної політики (Крупчинський Б.Ю.).

 

 

 

Голова ради                                                                               М.І.Ласкін

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення районної ради

17.11.2016 р. № 196

 

Програма забезпечення реалізації

державної бюджетної політики  з питань фінансів

 на території  району на 2016-2019 роки

І. Загальна частина

Фінансове управління забезпечує виконання на території району повноважень, встановлених законодавством України у сфері загальної організації та управління виконанням місцевих бюджетів району, контролю за витрачанням коштів розпорядниками бюджетних коштів, координує в межах своєї компетенції діяльність учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету.

Завданнями Програми є максимальне виявлення всіх матеріальних і фінансових резервів, додаткових доходів бюджету за окремими податками та іншими обов’язковими платежами, загального обсягу видатків відповідно до прогнозів і цільових програм соціально-економічного розвитку та узгодження їх із загальною програмою фінансової стабілізації району, посилення контролю за дотриманням бюджетного законодавства на кожній стадії бюджетного процесу щодо органів місцевого самоврядування та бюджетних установ.

Для досягнення зазначених цілей та забезпечення оперативного дієвого контролю за всіма напрямами витрачання коштів від витрат на утримання установ і організацій до їх витрачання на соціально важливі цілі, дотримання фінансово-бюджетної дисципліни вкрай необхідним є встановлення систематичного обміну інформацією між усіма органами, які забезпечують та контролюють його виконання. Тобто, необхідна сучасна комп’ютерно-технологічна база та безперебійна робота всіх комп’ютерних програм, утримання в належному стані наявної комп’ютерної техніки та мережі, що дозволить вчасно одержувати в установленому законодавством порядку від центральних і місцевих органів виконавчої влади, інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, органу Державної казначейської служби України, органу державної фіскальної служби, підприємств, установ та організацій, банків та інших фінансових установ усіх форм власності пояснень, матеріалів та інформації з питань, що виникають під час складання, розгляду, затвердження і виконання бюджетів та звітування про їх виконання. Це дасть змогу мінімізувати витрати робочого часу на підготовку інформацій, підвищити їх якісний рівень.

Нинішні умови економічного розвитку держави, реалізація реформ у всіх сферах діяльності, потребують впровадження у життя нових напрямів і методів здійснення управлінських функцій, таких як аналітична, роз’яснювальна, інформаційна та контролююча робота щодо планування і ефективності використання коштів для значної кількості учасників бюджетного процесу та забезпечення його дієвого, оперативного та ефективного супроводу, що у свою чергу вимагає додаткових фінансових ресурсів.

Зросла також потреба у проведенні консультативних заходів з питань законодавства з охопленням широкої аудиторії як працівників органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, бюджетних установ, так і громадян.

ІІ. Мета і завдання Програми

Головною метою Програми є:

– здійснення дієвих заходів щодо матеріально-технічного забезпечення управління для забезпечення реалізації державної бюджетної політики на території району;

– забезпечення учасників бюджетного процесу необхідними нормативними актами, змін до них з метою  дотримання вимог, норм і нормативів діючого законодавства при плануванні та виконанні бюджетів;

– спрощення процедури отримання необхідної інформації від уповноважених організацій;

– забезпечення ефективної матеріально-технічної та покращення фінансової бази управління, забезпечення аналітичними, інформаційними, звітними та іншими матеріалами;

– налагодження зворотного зв’язку щодо обміну інформацією з виконавчими органами сільських, міської рад, департаментом фінансів облдержадміністрації, казначейською службою, фіскальною службою, підприємствами, установами, організаціями та громадянами району з метою провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на управління завдань та здійснення запланованих заходів.

ІІІ. Обсяги та джерела фінансування Програми

Фінансове забезпечення заходів щодо підтримки виконання Програми  здійснюється за рахунок коштів районного бюджету.

Загальний обсяг фінансування  Програми становить 1900,0 тис.гривень.

тис. гривень

Обсяг коштів, що планується залучити на виконання Програми 2016 рік 2017 рік 2018 рік 2019 рік Усього витрат на виконання Програми
Районний бюджет 350,0 500,0 500,0 550,0 1900,0

 

  1. IV. Очікувані результати виконання Програми

Програма передбачає вирішення проблем матеріально-технічного та фінансового забезпечення діяльності відділів фінансового управління щодо виконання завдань в межах повноважень, встановлених законодавством України.

Виконання Програми дасть можливість:

покращити конструктивну співпрацю між виконавчими органами місцевих рад, фінансовими, контрольно-ревізійними органами, казначейством з місцевими громадами щодо ефективного планування та  виконання місцевих бюджетів;

отримати оперативні консультації, обговорити актуальні проблеми з питань формування проектів бюджетів,  реалізації програм розвитку району за участі фахівців органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування;

створити зручні та сприятливі умови для забезпечення оперативного дієвого контролю за всіма напрямами витрачання коштів від витрат на утримання установ і організацій до їх витрачання на соціально важливі цілі, дотримання фінансово-бюджетної дисципліни на кожній стадії бюджетного процесу.

  1. V. Напрями діяльності та заходи Програми

Напрями діяльності та заходи Програми наведено  у додатку 2 до Програми.

 

 

Додаток 1

до Програми

 

                                                        Паспорт Програми

 

1. Найменування Забезпечення реалізації державної бюджетної політики з питань фінансів на території району на 2016-2019 роки
2. Ініціатор розроблення програми Фінансове управління райдержадміністрації
3. Розробник Програми Фінансове управління райдержадміністрації
4. Відповідальний Фінансове управління райдержадміністрації
5. Термін реалізації Програми 2016-2019 роки
6. Учасники Програми Фінансове управління райдержадміністрації
7. Джерела фінансування Районний бюджет
8. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, усього, в тому числі: 1900,0 тис.грн.
9. Коштів районного бюджету 1900,0 тис.грн.

 

 

Заступник голови ради                                                        М.М.Петрішко

Comments are closed.

Перейти до вмісту