Рішення №168
11.06.2017
Рішення №170
11.06.2017
Показати всі

Рішення №169

УКРАЇНА

ПЕРЕЧИНСЬКА РАЙОННА РАДА

 Восьма  сесія  УІІ скликання

(позачергова)

 

РІШЕННЯ

 

14.07.2016                               м.Перечин                                       №  169

 

Про Програму соціальної підтримки та

комплексної допомоги учасникам АТО,

інвалідам та членам сімей загиблих

 учасників АТО на 2016-2020 роки

 

Відповідно до пункту 16 частини 1 статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні з метою забезпечення належної соціальної підтримки учасників АТО, інвалідів та членів сімей загиблих учасників АТО, районна рада вирішила:

 

1.Затвердити Програму соціальної підтримки та комплексної допомоги учасникам АТО, інвалідам та членам сімей загиблих учасників АТО на 2016-2020 роки  ( додається).

2.Фінансовому управлінню районної державної адміністрації (Керецман Л.В.) передбачити асигнування на фінансування заходів Програми.

  1. Управлінню соціального захисту населення  районної державної адміністрації  (Цвік В.І.) про хід виконання Програми інформувати районну раду  до 31 грудня щорічно.

 

  1. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника голови районної державної адміністрації Чомоляк М.І. та постійну комісію районної ради з питань духовного розвитку, освіти, охорони здоров’я, культури, молоді і спорту, зв’язків з громадськістю, туризму та рекреації (Шеян Ю.Ю.).

 

 

 

 

Голова ради                                                                                        М.І.Ласкін

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення районної ради

16.07.2016 № 169

 

 

ПРОГРАМА

соціальної  підтримки  та  комплексної  допомоги  учасникам АТО, інвалідам та членам сімей загиблих учасників АТО

на 2016-2020 роки

 

 

Мета Програми

Мета  Програми  полягає у реалізації  соціальної  підтримки учасників АТО та їх родин, підтримка родин загиблих учасників АТО, інвалідів, надання правової допомоги, оздоровлення дітей-учасників АТО, соціальна адаптація, інформаційно-консультаційна підтримка, облаштування приміщення для  громадської організації.

 

Основні  завдання  Програми

Надання матеріальної допомоги сім’ям загиблих,смерть яких пов’язана з участю в антитерористчній операції, сім’ям  військовослужбовців та інших  осіб, які брали або беруть участь в АТО, інвалідам та іншим учасникам сім’ї яких потрапили у скрутне матеріальне становище і потребують соціальної підтримки з боку держави.

 

Фінансове  забезпечення

Фінансування заходів Програми здійснюватиметься за рахунок коштів районного  бюджету. Орієнтовний обсяг фінансування Програми – 500,00тис.грн.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заходи  Програми

на 2016-2020 роки

 

№ з/п Назва  заходу Відповіда-льні виконавці Прог-нозова-ний обсяг фінан-суван-ня в (тис.-грн)

2016

Прог-нозова-ний обсяг фінан-суван-ня в (тис.-грн)

2017

Прог-нозова-ний обсяг фінан-суван-ня в (тис.-грн)

2018

Прог-нозова-ний обсяг фінан-суван-ня в (тис.-грн)

2019

Прог-нозова-ний обсяг фінан-суван-ня в (тис.-грн)

2020

1. Надання одноразової матеріальної допо-моги на лікування (у разі тривалої хворо-би) вдовам загиблих учасників АТО та їх дітям Управління соціального захисту населення райдержад-міністрації спільно з ГО “Спілка учасників АТО Перечин-щини” 20000 20000 20000 20000 20000
2. Надання одноразової грошової допомоги для організації похорон Управління соціального захисту населення райдержад-міністрації спільно з ГО “Спілка учасників АТО Перечин-щини” 15000 15000 15000 15000 15000
3. Організація і прове-дення Дня захисника Вітчизни Управління соціального захисту населення райдержад-міністрації спільно з ГО “Спілка учасників АТО Перечин-щини” 5000 5000 5000 5000 5000
4. Організація і прове-дення свята до дня Святого Миколая Управління соціального захисту населення райдержад-міністрації спільно з ГО “Спілка учасників АТО Перечин-щини” 6000 6000 6000 6000 6000
5. Літнє оздоровлення дітей загиблих воїнів АТО Управління соціального захисту населення райдержад-міністрації спільно з ГО “Спілка учасників АТО Перечин-щини” 10000 10000 10000 10000 10000
6. Проведення ремонт-них робіт в примі-щеннях виділених районною радою за адресою: м.Перечин, вул. Жовтнева (Ужгородська),93 Управління соціального захисту населення райдержад-міністрації спільно з ГО “Спілка учасників АТО Перечин-щини” 10000 0 0 0 0
7. Проведення робіт по підключенню офісних приміщень до електрощита Управління соціального захисту населення райдержад-міністрації спільно з ГО “Спілка учасників АТО Перечин-щини” 6000 0 0 0 0
8. Канцелярські витрати Управління соціального захисту населення райдержад-міністрації спільно з ГО “Спілка учасників АТО Перечин-щини” 10000 10000 10000 10000 10000
9. Транспортні витрати Управління соціального захисту населення райдержад-міністрації спільно з ГО “Спілка учасників АТО Перечин-щини” 8000 8000 8000 8000 8000
10. Культурно-масові заходи Управління соціального захисту населення райдержад-міністрації спільно з ГО “Спілка учасників АТО Перечин-щини” 10000 26000 26000 26000 26000
РАЗОМ 100000 100000 100000 100000 100000

 

 

Очікувані  результати   виконання   Програми

Виконання Програми сприятиме посиленню соціального захисту учасників АТО, інвалідів, сімей загиблих, смерть яких пов’язана з участю а АТО, оздоровленню дітей, вдів та членів сімей, матеріальній підтримці у разі хвороби.

 

 

 

Заступник голови ради                                                          М.М.Петрішко

 

 

 

 

 

 

                                                                                                         Додаток

до Програми

Паспорт Програми

 

1. Найменування Програма соціальної підтримки та комплексної допомоги учасникам АТО, інвалідам та членам сімей загиблих учасників АТО на 2016-2020 роки
2. Ініціатор розроблення Програми ГО “Спілка учасників АТО”
3. Розробник Програми Управління соціального захисту населення
4. Відповідальний Управління соціального захисту населення райдержадміністрації спільно з ГО “Спілка учасників АТО”
5. Термін реалізації Програми 2016-2020
6. Учасники Програми ГО “Спілка учасників АТО Перечинщини”
7. Джерела фінансування Районний бюджет
8. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього, в т.ч. по роках:

–         2016 рік – 100,00тис.грн

–         2017 рік – 100,00тис.грн

–         2018 рік – 100,00тис.грн

–         2019 рік – 100,00тис.грн

–         2020 рік – 100,00тис.грн

500,00 тис.грн
Коштів районного бюджету 500,00тис.грн

 

Comments are closed.

Перейти до вмісту