Рішення №144
11.06.2017
Рішення №146
11.06.2017
Показати всі

Рішення №145

    УКРАЇНА

ПЕРЕЧИНСЬКА РАЙОННА РАДА

Сьома  сесія  УІІ скликання

 

РІШЕННЯ

 

30.06.2016                               м.Перечин                                       №   145

 

Про Районну програму з ремонту та                                                            утримання доріг в населених пунктах                                              Перечинського  району   на 2016-2020 роки

 

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» ,  Законів України  „Про автомобільні дороги”, „Про дорожній рух”, „Про транспорт”, „Про автомобільний транспорт”, „Про джерела фінансування дорожнього господарства України”, розглянувши та обговоривши  Районну програму з ремонту та утримання доріг в населених пунктах  Перечинського району на 2016-2020 роки, районна рада вирішила:

  1. Затвердити Районну програму з ремонту та утримання доріг в населених пунктах Перечинського району на 2016-2020 роки (далі – Програма), що додається.

2.Фінансовому управлінню районної державної адміністрації  (Керецман Л.В.)   передбачити асигнування на фінансування Програми.

  1. Рекомендувати виконавцям, зазначеним у Програмі здійснити заходи, спрямовані на її виконання.
  2. Районній державній адміністрації (Олефір В.І.) щорічно до 25 січня протягом дії Програми інформувати районну раду про стан виконання заходів і завдань Програми.
  3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника голови районної державної адміністрації Ладомиряк М.П. та постійну комісію районної ради з питань соціального розвитку села, агропромислового комплексу, земельних і лісових ресурсів, екології, промисловості, будівництва, архітектури, паливно-енергетичного комплексу, соціальної інфраструктури ( Цмур Ю.І.).

Голова ради                                                                               М.І.Ласкін

ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                           рішення районної ради

 30.06.2016 № 145      

 

 

 

Районна програма
з ремонту та утримання доріг
в населених пунктах                                             

  Перечинського району на 2016 – 2020 роки

 

Вступ

Мережа автомобільних доріг є невід’ємною частиною єдиної транспортної системи, що забезпечує роботу всіх галузей промисловості і сільського господарства, соціальний розвиток суспільства. Крім того, забезпечується рівномірний наземний доступ у різні місця району, області, країни, а також безпечне та надійне переміщення людей і транспортування товарів із належною ефективністю. Автомобільні дороги є однією з підсистем економічної системи країни, вони є суспільним продуктом та мають важливе значення.

Від стану автомобільних доріг залежать витрати на перевезення вантажів та пасажирів, рівень цін, певною мірою зайнятість населення та темпи розвитку економіки  загалом. У свою чергу стан автомобільних доріг і темпи розвитку дорожньої галузі визначаються економічними можливостями та рівнем фінансування галузі дорожнього господарства.

Однак на сьогодні стан розвитку дорожнього господарства району свідчить про певні труднощі, зумовлені недостатнім фінансуванням дорожньо-ремонтних робіт порівняно з нормативними потребами.

Програма з ремонту та утримання доріг в населених пунктах Перечинського району  на 2016 – 2020 роки (далі – Програма) розроблена з урахуванням здійснення реформування державного управління автомобільними дорогами загального користування у наступному періоді.

 

  1. Мета Програми

 

Поліпшення транспортно-експлуатаційного стану мережі автомобільних доріг та споруд на них, забезпечення безперервності розвитку мережі автомобільних доріг, підвищення рівня їх капітальності відповідно до темпів автомобілізації країни, підвищення швидкості, економічності, комфортності та безпечності перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом;

інтеграція мережі автомобільних доріг загального користування району в європейську транспортну мережу з метою ефективного використання геополітичного положення, розширення міжнародних транспортних і туристичних зв’язків.

 

 

  1. Сучасний стан дорожнього господарства району

 

Розгалужена мережа транспортних шляхів району забезпечує доступність з усіма його населеними пунктами, а також містами та областями України.  Через район проходить дорога державного значення Львів-Самбір-Ужгород протяжністю 18,0 км. Мережа доріг місцевого значення становить 118,9 км, мережа комунальних доріг та вулиць – 191,4 км. В зв’язку з малоземеллям та високогірними умовами проживання в районі немає можливості для побудови об’їзних доріг. Переважна більшість транзитних транспортних потоків проходить через населені пункти, а також територією району проходять міжобласні та загальнодержавні пасажирські маршрути.

На  даний  час  в районі проводять діяльність 82 суб’єкти господарювання – юридичні особи та 106 приватних підприємців-фізичних осіб. Для здійснення своєї господарської діяльності практично всі вони використовують транспортні засоби, в тому числі негабаритні, великої місткості і тоннажу, чим створюють значне транспортне навантаження на дорогах, що здійснюють свою господарську діяльність у районі.

У зв’язку зі значним транспортним навантаженням, шляхова мережа району втрачає свої експлуатаційні якості і потребує як утримання так і капітального ремонту, а місцями й повної реконструкції. На даний час у більшості випадків в районі виконується поточний ямковий ремонт дорожнього покриття, який не дає довготривалого ефекту і через деякий час потребує його повторного здійснення. Капітальний ремонт дорожнього покриття, який відповідає всім сучасним стандартам є економічно вигіднішим за постійний ямковий ремонт.

  1. Основні завдання та напрями Програми

 

збереження наявної мережі автомобільних доріг загального користування з доведенням термінів експлуатації дорожнього покриття до міжремонтних строків;

забезпечення надійного і безпечного руху автомобільними дорогами загального користування;

поліпшення транспортно-експлуатаційного стану доріг у сільській місцевості;

підвищення рівня туристичних зв’язків.

 

  1. Очікувані результати виконання Програми

 

збереження та поліпшення транспортно-експлуатаційного стану мережі автомобільних доріг загального користування району;

проведення ремонту автомобільних доріг загального користування насамперед на дорогах із найвищою інтенсивністю рух;

приведення у відповідність із сучасними стандартами автомобільних доріг з відповідною дорожньою інфраструктурою;

підвищення рівня безпеки руху, швидкості, комфортності та економічності перевезень пасажирів і вантажів автомобільним транспортом;

сприяння безперешкодному доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до об’єктів дорожньої інфраструктури.

 

  1. Прогнозні обсяги та джерела фінансування Програми

 

Джерелами фінансування Програми є фінансові ресурси, що передбачені Законом України “Про джерела фінансування дорожнього господарства України” та Бюджетним кодексом України.

Одним із головних чинників її реалізації є стабільне фінансування дорожнього господарства згідно із законодавством.

Фінансування Програми здійснюється шляхом передачі субвенції з районного бюджету низовим бюджетам.

Заплановані обсяги фінансування на ремонт та утримання доріг у Перечинському районі за рахунок коштів районного бюджету на 2016-2020 роки  наведено в додатку 2 до Програми.

Перелік доріг, на які виділятимуться кошти з районного бюджету буде затверджуватись щорічно додатком 3 до Програми.

Загальний обсяг фінансування даної Програми складає 5000 тис. грн.

 

  1. 6. Координація та контроль за ходом виконання Програми

Координація та контроль за ходом виконання заходів та робіт, передбачених Програмою покладається на відділ інфраструктури, житлово-комунального господарства та будівництва райдержадміністрації, який щорічно до 20 січня після закінчення року готує та подає райдержадміністрації узагальнену інформацію про стан її виконання.

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

до Програми

Паспорт Програми

 

1 Назва Програми Районна програма з ремонту та утримання доріг в населених пунктах Перечинського району на 2016-2020 роки
2. Ініціатор розроблення Програми Перечинська районна державна адміністрація
3. Підстава для розроблення Програми Закони України „Про автомобільні дороги”, „Про
дорожній рух”, „Про транспорт”, „Про
автомобільний транспорт”, „Про джерела фінансування дорожнього господарства України”, постанова Кабінету Міністрів України від  30 березня 1994 р. №198 „Про затвердження Єдиних правил ремонту і утримання автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, правил користування ними та охорони”
4. Розробник та відповідальний виконавець Програми Відділ інфраструктури, житлово-комунального господарства та будівництва райдержадміністрації

 

5. Мета і основні завдання Програми Збереження та поліпшення транспортно-експлуатаційного стану наявної мережі автомобільних доріг загального користування та споруд на них з доведенням термінів експлуатації дорожнього покриття до міжремонтних строків

 

6. Основні заходи Програми Поліпшення транспортно-експлуатаційного стану мережі автомобільних доріг та споруд на них, забезпечення безперервності розвитку мережі автомобільних доріг, підвищення рівня їх капітальності відповідно до темпів автомобілізації країни, підвищення швидкості, економічності, комфортності та безпечності перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом.  Поліпшення стану доріг у сільській місцевості
7. Фінансове забезпечення Програми Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів районного бюджету
8. Очікувані результати реалізації Програми Реалізація Програми забезпечить інтеграцію мережі автомобільних доріг загального користування району в європейську транспортну мережу з метою ефективного використання геополітичного положення, розширення міжнародних транспортних і туристичних зв’язків

 

9. Контроль за реалізацією Програми Координація робіт, пов’язаних із виконанням Програми, покладається на відділ інфраструктури, житлово-комунального господарства та будівництва райдержадміністрації

 

10. Термін реалізації Програми 2016-2020  роки
11. Загальний обсяг фінансування 5000,0 тис. грн., в т.ч.:

2016 рік – 1000,0 тис. грн.

2017 рік – 1000,0 тис. грн.

2018 рік – 1000,0 тис. грн.

2019 рік – 1000,0 тис. грн.

2020 рік – 1000,0 тис. грн.

 

Заступник голови ради                                                     М.Петрішко
Додаток 2

до Програми

 

Орієнтовні обсяги фінансування

на ремонт та утримання доріг в населених пунктах

Перечинського району як субвенція з районного бюджету низовим бюджетам  на  2016-2020 роки

 

Напрями спрямування коштів районного бюджету Всього, тис. грн. В тому числі за роками, тис. грн.
2016 2017 2018 2019 2020
Видатки на проведення робіт, пов’язаних із будів-ництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг 5000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0

 

 

 

Заступник голови ради                                                     М.Петрішко

 

 

 

Додаток 3

до Програми

 

 

Перелік доріг, на які виділяється субвенція  з районного бюджету низовим бюджетам  на 2016 рік

 

№ з/п Назва низового бюджету Назва ділянки дороги Обсяг коштів,

тис. грн.

1. Туричківська

сільська рада

Тур”ї-Ремети – Лумшори 400,0
2. Сімерківська

сільська рада

Сімер – Сімерки 300,0
3.          Вільшинківська

сільська рада

Турички – Вільшинки 100,0
4.        Тур”є-Бистрянська сільська рада

 

( Перечин – Свалява) – Т.Бистра 200,0

 

РАЗОМ 1000,0

 

 

 

Заступник голови ради                                                     М.Петрішко

Comments are closed.

Перейти до вмісту