Рішення №143
11.06.2017
Рішення №145
11.06.2017
Показати всі

Рішення №144

УКРАЇНА

ПЕРЕЧИНСЬКА РАЙОННА РАДА

Сьома  сесія  УІІ скликання

 

РІШЕННЯ

 

30.06.2016                               м.Перечин                                       №   144

 

Про Програму забезпечення надання                                                           пільг із послуг зв’язку та інших передбачених                                законодавством пільг на 2016 рік

 

Відповідно до   статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши та обговоривши  Програму забезпечення надання  пільг із послуг зв’язку та інших передбачених законодавством пільг на 2016 рік, районна рада вирішила:

 1. Затвердити Програму забезпечення надання  пільг із послуг зв’язку та інших передбачених законодавством пільг на 2016 рік ( далі- Програма) , що додається .
 2. Фінансовому управлінню районної державної адміністрації (Керецман Л.В.)   передбачити асигнування на фінансування Програми.
 3. Управлінню соціального захисту населення районної державної адміністрації  (Цвік В.І.) про хід виконання Програми інформувати районну раду  до 31 грудня 2016 року.
 4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника  голови районної державної адміністрації  Чомоляк М.І.  та постійні комісії районної ради:  з питань економічної реформи, планування, бюджету, фінансів, контролю за проведенням приватизації, інвестицій та регуляторної політики  ( Крупчинський Б.Ю.);   з питань соціального розвитку села, агропромислового комплексу, земельних і лісових ресурсів, екології, промисловості, будівництва, архітектури, паливно-енергетичного комплексу, соціальної  інфраструктури ( Цмур Ю.І.).

 

Голова ради                                                                               М.І.Ласкін

                                                                           ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення районної ради

                                                                           30.06.2015 № 144

 

 

ПРОГРАМА

забезпечення надання  пільг із послуг зв’язку та інших передбачених законодавством пільг на 2016 рік

 

Загальна частина

Програма розроблена відповідно до статей 6 і 39 Закону України “Про місцеві державні адміністрації”, Закону України “Про Державний бюджет України на 2016 рік”,  Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, статті 19 Закону України “Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії”, статей 20, 21 Закону України “Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх соціальний захист”, статті 14 Закону України “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей”, статті 13 Закону України “Про охорону дитинства”, статті 38-1 Закону України “Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні”, Закону України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”, постанов Кабінету Міністрів України  від  17.05.1993 № 354 “Про  безплатний проїзд пенсіонерів  на   транспорті   загального  користування”, від 16.08.1994 №555 “Про поширення чинності постанови Кабінету Міністрів України від 17.05.1993 р. №354”.

При прийнятті Закону України “Про Державний бюджет України на 2016 рік ” ухвалено рішення щодо збереження у законодавстві права на надання пільг із послуг зв’язку, пільговий проїзд окремим категоріям громадян та інших передбачених законодавством пільг із покриттям цих видатків за рахунок коштів державного бюджету. Разом з цим, в Законі України “Про Державний бюджет України на 2016 рік” відповідні видатки у вигляді субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам не були передбачені. Ситуація, що склалася, потребує термінового врегулювання, оскільки мешканці району фактично позбавлені права на отримання гарантованих державою пільг, через відсутність фінансового ресурсу, а організації надавачі послуг   несуть фінансові втрати через відсутність компенсацій за надані ними пільги.

 

Мета Програми

 

Мета Програми полягає  у реалізації державної політики у сфері соціального захисту населення, яке потребує соціальної підтримки з боку держави, а саме: інваліди війни, ветерани війни, учасники бойових дій, ветерани  військової служби, громадяни які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи,  сім’ї загиблих військовослужбовців, пенсіонери та інші соціально- незахищені верстви населення району .

 

Основні завдання Програми

 

Реалізація державної політики у сфері соціального захисту населення  а саме: оздоровлення ветеранів війни та їх право на санаторно-курортне оздоровлення, забезпечення надання  пільг з послуг зв’язку, пільгового перевезення автомобільним та залізничним транспортом та інших передбачених законодавством пільг.

 

Фінансове забезпечення

 

Фінансування заходів Програми здійснюватиметься за рахунок коштів районного бюджету. Орієнтовний обсяг фінансування Програми – 885,0 тис. грн.  (додаток 2 до Програми).

 

Організація та контроль за виконанням Програми

Організація та контроль за виконанням Програми здійснюватиметься управлінням  соціального захисту населення районної державної адміністрації відповідно до Порядку відшкодування  витрат за надані пільги  з послуг зв’язку та інших передбачених законодавством пільг  (додаток 3 до Програми).

 

Заходи Програми

№ з/п Назва заходу Відповідальні виконавці Прогнозний обсяг фінансування (тис. грн.)
1. Знижка абонементної плати за користування квартирним телефоном пільговій категорії населення Управління соціального захисту населення райдержадміністрації  

72,0

 

2. Позачергове  встановлення квартирних телефонів на пільгових умовах Управління соціального захисту населення райдержадміністрації 2,0
3. Санаторно-курортне оздоровлення Управління соціального захисту населення райдержадміністрації 99,0
4. Знижка вартості проїзду один  раз на рік  до будь-якого населеного пункту України і назад всіма видами транспорту Управління соціального захисту населення райдержадміністрації 2,0
5. Пільговий проїзд  автомобільним транспортом окремих категорій громадян Управління соціального захисту населення райдержадміністрації 500,0
6. Пільговий проїзд окремих категорій громадян  на залізничному транспорті Управління соціального захисту населення райдержадміністрації 210,0
  Разом:   885,0

 

Очікувані результати виконання Програми

 

Виконання Програми сприятиме реалізації державної політики у сфері соціального захисту населення, яке потребує соціальної підтримки з боку держави. Першочерговим завданням цієї програми є забезпечення реалізації прав окремих категорій громадян на отримання гарантованих державою пільг.

 

 

 

 

Додаток 1

до Програми

 

Паспорт Програми

 

1. Найменування забезпечення надання  пільг із послуг зв’язку та інших передбачених законодавством пільг на 2016 рік

 

2. Ініціатор розроблення Програми Управління соціального захисту населення райдержадміністрації
3. Розробник Програми Управління соціального захисту населення райдержадміністрації
4. Відповідальний Управління соціального захисту населення райдержадміністрації
5. Термін реалізації Програми 2016 рік
6. Учасники Програми Управління соціального захисту населення райдержадміністрації
7. Джерела фінансування Районний бюджет
8. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, усього, в тому числі: 885,0 тис.грн.
9. Коштів районного бюджету  885,0 тис.грн.

 

 

 

Заступник голови ради                                                              М.Петрішко                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2

до Програми

 

 

Розрахунок витрат на виконання  заходів Програми на 2016 рік

№ з/п Назва заходу  

Розрахунок

Прогнозний обсяг фінансування (тис. грн.)
середня кількість пільговиків

(чол.)

середня сума нарахувань на 1 місяць/у рік

 

1 знижка абонементної плати за користування квартирним телефоном пільговій категорії населення 275 6000,00  

 

 

72000,00

2. позачергове  встановлення квартирних телефонів на пільгових умовах 4 сума нарахувань  1-го встановлення

500

2000,0
3. санаторно-курортне оздоровлення 22

 

4500,00(вартість путівки) 99000,00
4.  знижка вартості проїзду один  раз на рік  до будь-якого населеного пункту України і назад всіма видами транспорту 3

 

667,00 2000,00
5. пільговий проїзд  автомобільним транспортом окремих категорій громадян 5500

 

41666,00 500000,00
6. пільговий проїзд окремих категорій громадян  на залізничному транспорті 2100 17500,00 210000,0
  Разом:   885000,00

 

Заступник голови ради                                                              М.Петрішко                                                                                                   

 

 

Додаток 3

до Програми

 

П О Р Я Д О К

проведення  відшкодування  витрат за надані пільги  з послуг зв’язку та інших передбачених законодавством пільг

Загальні положення

Цей Порядок визначає механізм проведення виплат управлінням  соціального захисту населення  районної державної адміністрації за  надані пільги з послуг зв’язку, санаторно-курортного оздоровлення пільгової категорії громадян,  компенсації за  пільговий проїзд автомобільним   та залізничним транспортом окремих категорій громадян, які мають право пільгового проїзду відповідно до законодавчих актів України, за рахунок коштів районного  бюджету, організаціям що надають відповідні послуги .

 1. Відповідно до вимог чинного законодавства відшкодування за надані пільги з послуг зв’язку здійснюються на підставі укладених  договорів з організаціями надавачами послуг та поданих ними щомісячних звітів (списків осіб) щодо сум  послуг , наданих особам , які мають право на відповідні пільги.

Надавач послуг  до 5 числа  місяця що настає за звітнім  надає до управління соціального захисту населення розрахунки вартості пільг наданих у звітньому періоді  та  підписує з управлінням  соціального захисту населення   акт звіряння  розрахунків .

Право на пільги з послуг зв’язку  мають  громадяни  пільгових   категорій відповідно до Законів України:

“Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” від 22.10.1993 року №3551-XII:

учасники бойових дій;

інваліди війни ;

члени сімї загиблого (померлого)ветерана війни;

учасники війни.

“Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх соціальний захист” від 24.03.1998 року № 203/98-ВР

ветерани органів внутрішніх справ;

вдови ветеранів органів внутрішніх справ;

ветерани військової служби;

вдови ветеранів військової служби.

“Про охорону дитинства” від 26.04.2001 року №2402-III:

Багатодітні сім’ї .

“Про жертви нацистських переслідувань” від 23.03.200р.№ 1584-ІІІ

“Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” від 28.02.1991 року №796- XII:

ліквідатори аварії на ЧАЕС  І-ІІ категорії.

 1. Відповідно до вимог чинного законодавства забезпечення пільгою   на санаторно – курортне оздоровлення  здійснюються  управлінням соціального захисту населення  на підставі укладених договорів з організаціями надавачами санаторно-курортних послуг, шляхом видачі  санаторно-курортної путівки відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 22 лютого 2006 р. №187 “Про затвердження Порядку забезпечення санаторно-курортними путівками деяких категорій громадян структурними підрозділами з питань соціального захисту населення районних у м. Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчими органами міських рад”.

Путівки видаються  відповідно до медичних рекомендацій з урахуванням пільг, передбачених законодавством для конкретної категорії осіб, в порядку черговості у міру надходження путівок:

-інваліди війни з числа осіб, які брали безпосередню участь у бойових діях під час Великої Вітчизняної війни 1941 – 1945 років та війни 1945 року з імперіалістичною Японією, безоплатно забезпечуються санаторно-курортним лікуванням строком на 18 – 21 день першочергово з числа позачерговиків щороку (із січня до грудня);

-учасники бойових дій та особи, зазначені у статті 61 Закону України “Про жертви нацистських переслідувань”, забезпечуються путівками строком на 18 – 21 день щороку (із січня по грудень);

-учасники бойових дій у період Великої Вітчизняної війни 1941 – 1945 років та війни 1945 року з імперіалістичною Японією, яким виповнилося 85 років і більше, забезпечуються путівками строком на 18 – 21 день позачергово щороку (із січня до грудня);

-учасники війни, особи, на яких поширюється чинність Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, та особи, зазначені у статтях 63 і 64 Закону України “Про жертви нацистських переслідувань”, забезпечуються путівками строком на 18 – 21 день один раз на два роки;

-інваліди загального захворювання та інваліди з дитинства забезпечуються путівками строком на 18 – 21 день в порядку черговості в міру надходження путівок.

Для одержання путівки подається заява та медична довідка лікувальної установи за формою №070/о.

Право на пільги мають   громадяни  пільгових   категорій  відповідно до Законів України:

“Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”,

“Про жертви нацистських переслідувань”,

“Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні”.

 1. 3. Відповідно до вимог чинного законодавства компенсація за пільгові перевезення здійснюється на підставі укладених договорів з організаціями надавачами послуг.

Порядок відшкодування витрат за безкоштовне перевезення пільгових  категорій населення у автомобільному транспорті (далі – Порядок) установлює  методику розрахунків на приміських та міжміських  автотранспортних маршрутах загального користування, що фінансуються за рахунок коштів з районного  бюджету.

Розрахунок компенсаційних виплат перевізникам за безкоштовний пільговий проїзд окремих категорій громадян на приміських та міжміських   автобусних маршрутах загального користування за рахунок коштів з районного бюджету вираховується на підставі актів виконаних робіт, з врахуванням результатів комісії з проведення  моніторингу перевезень пільгових категорій громадян району,  що проводиться відповідно до розпорядження  голови Перечинської  районної адміністрації,  звітів по АС Перечин та відомостей по АС Ужгород- 2.

За результатами моніторингу визначається середня кількість пільговиків, які перевозяться за один рейс на відповідних маршрутах, що є основою для визначення середньої кількості пільговиків, які перевозяться за день, при   проведенні розрахунків.

Перевізник до 5 числа  місяця що настає за звітнім  надає до управління соціального захисту населення акт виконаних робіт по перевезенню пільгових категорій  пасажирів по Перечинському району, звіти по АС Перечин та  відомості по  АС Ужгород – 2, письмову інформацію про кількість   рейсів,  які не відбулися  (зірвані рейси) та  підписує з управлінням  соціального захисту населення  райдержадміністрації акти звіряння  розрахунків .

Відшкодування компенсаційних виплат проводиться  виходячи із довжини їздки на маршрутах району,  таблиць вартості проїзду пасажирів на автобусних маршрутах згідно яких визначається вартість проїзду одного пільговика  та тарифу, затвердженого розпорядженням Закарпатської обласної державної адміністрації.

Перевізник в акті виконаних робіт зазначає кількість перевезених пасажирів пільгових категорій та суму за пільгові перевезення, який підписують та скріпляють печаткою: перевізник, начальник управління  соціального захисту населення і погоджує заступник  голови районної державної адміністрації відповідно до розподілу функціональних повноважень.

Компенсаційні  виплати на пільговий проїзд здійснюються шляхом перерахування коштів з  рахунку управління соціального захисту населення райдержадміністрації на рахунки перевізника.

Цей порядок діє до моменту врегулювання питання фінансування пільгового проїзду окремих категорій громадян за рахунок державного бюджету України.

Право на безкоштовний проїзд мають громадяни пільгових категорій відповідно до Законів України:

“Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” від 22.10.1993 року №3551-XII:

учасники бойових дій ,

інваліди війни ;

“Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх соціальний захист” від 24.03.1998 року № 203/98-ВР:

ветерани військової служби,

ветерани органів внутрішніх справ,

ветерани податкової міліції,

ветерани служби цивільного захисту,

ветерани Державної кримінально-виконавчої служби;

“Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” від 28.02.1991 року №796- XII: громадяни, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесені до категорії 1 ,

учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, які належать

до категорії 2;

“Про охорону дитинства” від 26.04.2001 року №2402-III:

діти з багатодітної сім’ї;

“Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні” від   21.03.1991 року № 875- XII:

інваліди I та II групи,

діти-інваліди до 18 років,

особи, які супроводжують інвалідів першої групи або дітей інвалідів (не

більше одного супроводжуючого);

Постанови Кабінету Міністрів України “Про безплатний проїзд пенсіонерів на транспорті загального користування” від 17.05.1993 року №354 (Поширена чинність Постанови на інвалідів – згідно з Постановою КМ №555 від 16.08.94):

пенсіонери за віком,

інваліди.

 1. Відповідно до вимог чинного законодавства компенсація за пільгові перевезення на залізничному транспорті здійснюється на підставі укладених договорів з організацією надавачем послуг.

Відшкодування  компенсаційних виплат  за безкоштовний пільговий проїзд на залізничному транспорті окремих категорій громадян  за рахунок коштів з районного бюджету проводиться на підставі придбаних пільгових проїзних документів (квитків) на території району, незалежно від місця проживання пасажира.

Перевізник до 5 числа  місяця що настає за звітнім  надає до управління соціального захисту населення акт  виконаних робіт, облікову форму  про недоотримані кошти за перевезення залізничним транспортом окремих категорій громадян відповідно до порядку затвердженого постановою КМУ від 16.12.2009р. №1359  та підписує з управлінням  соціального захисту населення   акти звіряння  розрахунків .

Право на безкоштовний проїзд мають громадяни пільгових категорій відповідно до Законів України:

“Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” від 22.10.1993 року №3551-XII:

учасники бойових дій ,

інваліди війни ;

“Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх соціальний захист” від 24.03.1998 року № 203/98-ВР:

ветерани військової служби,

ветерани органів внутрішніх справ,

ветерани податкової міліції,

ветерани служби цивільного захисту,

ветерани Державної кримінально-виконавчої служби;

“Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” від 28.02.1991 року №796- XII: громадяни, які постраждали  внаслідок  Чорнобильської  катастрофи,  віднесені  до  категорії 1,Учасники  ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, які належать

до категорії 2;

“Про охорону дитинства” від 26.04.2001 року №2402-III:

діти з багатодітної сім’ї;

“Про  основи  соціальної захищеності інвалідів в Україні” від 21.03.1991 року № 875- XII :

інваліди I та II групи,

діти-інваліди до 18 років,

особи, які супроводжують інвалідів першої групи або дітей інвалідів (не більше одного супроводжуючого);

Постанови Кабінету Міністрів України “Про безплатний проїзд пенсіонерів на транспорті загального користування” від 17.05.1993 року №354 (Поширена чинність Постанови на інвалідів – згідно з Постановою КМ №555 від 16.08.94):

пенсіонери за віком, інваліди.

 1. Відповідно до вимог чинного законодавства компенсація вартості проїзду один раз на рік  до будь-якого населеного пункту України і назад всіма видами транспорту (крім таксі) проводиться управлінням соціального захисту населення на підставі поданої заяви та оригіналів проїзних документів (квитків) поданих пільговиком для відшкодування,  шляхом перерахування коштів на рахунок пільговика відкритий в установі банку або через поштове відділення зв’язку.

Право на компенсацію вартості проїзду  мають громадяни пільгових категорій відповідно до Законів України:

“Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” від 28.02.1991 року №796- XII:

громадяни, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесені до категорії 1,

учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, які належать до категорії 2.

 

Заступник голови ради                                                              М.Петрішко                                                                                                   

 

 

Пояснювальна записка

до проекту розпорядження  “Про  Програму забезпечення надання  пільг з послуг зв’язку та інших передбачених законодавством пільг на 2016 рік

 

 1. Обґрунтування необхідності прийняття розпорядження

          Підставою розроблення даного розпорядження є  ст. 6 і 39 Закону України “Про місцеві державні адміністрації ”, Закон України “Про Державний бюджет України на 2016 рік ”,  Закон України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту ”, ст. 19 Закону України “Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії ”, ст. 20, 21 Закону України “Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх соціальний захист ”, ст. 14 Закону України “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей ”, ст. 13 Закону України “Про охорону дитинства ”, ст. 38-1 Закону України “Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні ”, Закон України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи ”, постанова Кабінету Міністрів України від 17.05.1993 № 354 “Про безплатний проїзд пенсіонерів на транспорті загального користування ”, від 16.08.1994 № 555 “Про поширення чинності постанови Кабінету Міністрів України ” від 17.05.1993 р. № 354.

 

 1. Мета програми

Мета Програми полягає  у реалізації державної політики у сфері соціального захисту населення, яке потребує соціальної підтримки з боку держави, а саме: інваліди війни, ветерани війни, учасники бойових дій, ветерани  військової служби, громадяни які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи,  сім’ї загиблих військовослужбовців, пенсіонери та інші соціально- незахищені верстви населення району .

 

 1. Правові аспекти

ст. 6 і 39 Закону України “Про місцеві державні адміністрації ”, Закон України “Про Державний бюджет України на 2016 рік ”,  Закон України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту ”, ст. 19 Закону України “Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії ”, ст. 20, 21 Закону України “Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх соціальний захист ”, ст. 14 Закону України “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей ”, ст. 13 Закону України “Про охорону дитинства ”, ст. 38-1 Закону України “Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні ”, Закон України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи ”, постанова Кабінету Міністрів України від 17.05.1993 № 354 “Про безплатний проїзд пенсіонерів на транспорті загального користування ”, від 16.08.1994 № 555 “Про поширення чинності постанови Кабінету Міністрів України ” від 17.05.1993 р. № 354.

 

 1. Фінансово – економічне обґрунтування

 

            Фінансування Програми здійснюватиметься за рахунок коштів районного бюджету.

 1. Позиція заінтересованих органів

 

Проект розпорядження не стосується інших органів.

 

 1. Регіональний аспект

 

Проект розпорядження стосується інвалідів війни, ветеранів війни, учасників бойових дій, ветеранів  військової служби, громадян які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи,  сімей загиблих військовослужбовців, пенсіонерів та інші соціально- незахищені верстви населення району .

 1. Громадське обговорення

 

Громадського обговорення даний проект розпорядження не потребує.

 

                       

8.Очікувані  результати

 

Першочерговим завданням цієї програми є забезпечення реалізації прав окремих категорій громадян на отримання гарантованих державою пільг  Виконання Програми сприятиме реалізації державної політики у сфері соціального захисту населення, яке потребує соціальної підтримки з боку держави.

 

     Начальник управління                                                                  В.Цвік

Comments are closed.

Перейти до вмісту