Рішення №142
11.06.2017
Рішення №144
11.06.2017
Показати всі

Рішення №143

УКРАЇНА

ПЕРЕЧИНСЬКА РАЙОННА РАДА

Сьома  сесія  УІІ скликання

 

РІШЕННЯ

 

30.06.2016                               м.Перечин                                       №   143

 

Про  Програму розвитку   архівної    справи                                                                      у Перечинському районі на 2016-2020 роки

 

Відповідно до   1 статті 43 Закону  України “Про місцеве самоврядування в Україні”,  розглянувши та обговоривши Програму розвитку архівної справи у Перечинському районі на 2016-2020 роки,

районна рада вирішила:

 

1.Затвердити Програму розвитку архівної справи у Перечинському районі на 2016 – 2020 роки ( далі – Програма),  що  додається.

2.Фінансовому управлінню районної державної адміністрації (Керецман Л.В.) передбачити  асигнування на  фінансування  Програми.

 1. Про хід виконання Програми інформувати районну раду щорічно до 20 січня протягом дії Програми.

 

4.Контроль за виконанням цього рішення покласти на керівника апарату  районної державної адміністрації Девіцьку Н.П. та   постійну комісію районної ради з питань економічної реформи , планування, бюджету, фінансів, контролю за проведенням приватизації, інвестицій та регуляторної політики (Крупчинський Б.Ю.).

 

Голова ради                                                                               М.І.Ласкін

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                           рішення районної ради

                                                                           30.06.2016 № 143      

 

ПРОГРАМА

розвитку архівної справи у Перечинському районі  на 2016 – 2020 роки

 

 1. I. Загальні положення

Програму розвитку архівної справи у Перечинському районі на                        2016 – 2020 роки (далі – Програма) розроблено відповідно до Закону України „Про Національний архівний фонд та архівні установи”.

Підготовка зазначеної Програми зумовлена необхідністю реалізації в районі сучасної політики і стратегії держави, спрямованих на створення належних умов зберігання, примноження та використання Національного архівного фонду України, подальшу розбудову архівної справи.

В архівному секторі райдержадміністрації зберігаються 74 фонди на 21996 одиниць зберігання. Це документи підприємств, установ, організацій, що охоплюють період з 1946 року минулого століття по сьогоднішній день.

Документи Національного архівного фонду (далі НАФ) розміщені в сховищі площею 137 м2 . Для створення належної матеріально-технічної бази архівного сектору потрібно здійснити ряд заходів. Необхідно встановити систему охоронно-пожежної сигналізації, збільшити кількість стелажного обладнання, придбати засоби для переміщення та знепилення справ та інше.

Ринкова економіка гостро поставила проблему створення на місцях трудових архівів. З метою забезпечення централізованого тимчасового зберігання документів, що не належать до НАФ, але є необхідними для соціального захисту громадян в районі створено два трудові архіви.

Упродовж останніх років значно зросли показники використання архівної інформації. В зв’язку з тим, що в архівному секторі зберігаються документи з особового складу ліквідованих колгоспів, підприємств, організацій, установ району в минулому році видано понад 400 архівних довідок про розмір заробітної плати для оформлення пенсій, витягів, копій.

Комплекс проблем, які існують в архівній справі неможливо вирішити без належного фінансування. Це й зумовлює необхідність прийняття Програми розвитку архівної справи у Перечинському районі на 2016-2020 роки.

 1. II. Мета та основні завдання Програми

Метою Програми є створення належних умов для зберігання, примноження та використання документів Національного архівного фонду.

Основними завданнями Програми є:

зміцнення матеріально-технічної бази для забезпечення умов гарантованого збереження документів Національного архівного фонду України та соціально значимих документів;

внесення до Національного архівного фонду України всіх цінних архівних документів, які виявлені на території району;

створення умов для більш ефективного впровадження в архівному секторі райдержадміністрації сучасних інформаційних технологій.

Програма дасть змогу сконцентрувати зусилля місцевих органів виконавчої влади, архівного сектору райдержадміністрації і громадськості на виконанні Закону України „Про Національний архівний фонд та архівні установи” і забезпечити ефективне здійснення державної політики у сфері архівної справи і реалізацію стратегії її розвитку на 2016 – 2020 роки.

 

III. Фінансове забезпечення

Заходи Програми реалізуються за рахунок коштів місцевого бюджету та інших джерел, не заборонених законодавством.

Фінансове забезпечення заходів щодо виконання Програми    здійснюється у межах видатків, передбачених у місцевому бюджеті згідно з Планом заходів щодо розвитку архівної справи у Перечинському районі на 2016 – 2020 роки (додається).

 

 1. IV. Очікувані результати

Виконання Програми дасть змогу:

створити умови для гарантованого збереження документів                 Національного архівного фонду України;

зміцнити матеріально-технічну базу архівного відділу та поліпшити умови для ефективної роботи працівників;

запровадити в архівному відділі сучасні інформаційні технології;

повніше задовольняти потреби громадян, суспільства, держави в інформації;

забезпечити створення трудових архівів для централізованого тимчасового зберігання архівних документів, що не належать до  Національного архівного фонду.

 

 1. V. Координація і контроль за виконанням Програми

Координація і контроль за виконанням Програми покладається на  архівний сектор райдержадміністрації.

 

Додаток 1

до  Програми

 

Паспорт Програми

 

 1. Назва: Програма розвитку архівної справи у Перечинському районі на 2016 – 2020 роки
 2. Підстава для розроблення: Закони України “Про місцеві державні адміністрації, „Про Національний архівний фонд та архівні установи”.
 3. Замовник або координатор: архівний сектор Перечинської райдержадміністрації.
 4. Мета: створення належних умов для зберігання, примноження та використання документів Національного архівного фонду.
 5. Початок: 2016 рік – закінчення 2020 рік.
 6. Загальні обсяги фінансування: 176,6 тис.грн. з місцевого бюджету.
 7. Очікувані результати виконання: створення умов для гарантованого збереження документів НАФ України; зміцнення матеріально-технічної бази архівного відділу та поліпшення умов для ефективної роботи працівників; запровадження в архівному відділі сучасних інформаційних технологій; повніше задоволення потреб громадян, суспільства, держави в інформації; забезпечення створення трудових архівів для централізованого тимчасового зберігання архівних документів, що не належать до НАФ.
 8. Контроль за виконанням: керівник апарату райдержадміністрації.

Comments are closed.

Перейти до вмісту