Рішення №107
11.06.2017
Рішення №109
11.06.2017
Показати всі

Рішення №108

УКРАЇНА

ПЕРЕЧИНСЬКА РАЙОННА РАДА

     Пята  сесія  УІІ скликання

 

РІШЕННЯ

 

            

            31.03.2016                            м.Перечин                              №  108         

 

Про Положення про оплату праці

керівників підприємств, що є

у комунальній власності територіальних

громад сіл, міста Перечинського району 

 

Відповідно до статей 43, 60 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, постанови Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2015 року №1034 “Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 2 серпня 1995 р.№597 і від 19 травня 1999 р.№859”, беручи до уваги лист-погодження управління соціального захисту населення Перечинської районної державної адміністрації від 15 лютого 2016 року №279/02-07, з метою упорядкування умов оплати праці керівників комунальних підприємств, які перебувають в управлінні районної ради та на підставі висновку  постійної комісії районної ради з питань економічної реформи, планування, бюджету, фінансів, контролю за проведенням приватизації, інвестицій та регуляторної політики,  районна рада вирішила:

  1. Затвердити Положення про оплату праці керівників підприємств, що є у спільній комунальній власності територіальних громад сіл, міста Перечинського району (додається).
  2. Голові районної ради привести контракти про оплату праці керівників комунальних підприємств у відповідність з чинним законодавством та цим Положенням.
  3. Керівникам підприємств, що належать до спільної комунальної власності територіальних громад сіл, міста Перечинського району привести у відповідність до чинного законодавства та даного Положення штатні розписи підприємств та подати їх на погодження голові районної ради.
  4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника голови районної ради Петрішко М.М. та постійну комісію районної ради з питань економічної реформи, планування, бюджету, фінансів, контролю за проведенням приватизації, інвестицій та регуляторної політики (Крупчинський Б.Ю.).

 

Голова ради                                                                          М.І.Ласкін

 

 

                                                                  ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                      рішення районної ради

                                                            31.03.2016 №  108                                                                             

 

                                                                                  

ПОЛОЖЕННЯ

про оплату праці керівників підприємств, що є у спільній комунальній власності територіальних громад сіл, міста Перечинського району

 

Це Положення розроблене відповідно до статті 8 Закону України “Про оплату праці”, статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Галузевої угоди між Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, Всеукраїнським об’єднанням обласних організацій роботодавців підприємств житлово-комунальної галузі «Федерація роботодавців ЖКГ України» та Центральним комітетом профспілки працівників житлово-комунального господарства, місцевої промисловості, побутового обслуговування населення України на 2013-2015 роки., постанов Кабінету Міністрів України від 19 травня 1999 року №859 “Про умови і розміри оплати праці керівників підприємств, заснованих на державній, комунальній власності та об’єднань державних підприємств” та від 11 листопада 2015 року №1034 “Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 2 серпня 1995 р.№597 і від 19 травня 1999 р.№859”. Дія цього положення поширюється на керівників комунальних підприємств, що належать до спільної комунальної власності територіальних громад сіл, міста Перечинського району й перебувають в управлінні Перечинської районної ради.

Заробітна плата керівника складається з посадового окладу, премії, доплат і надбавок до посадового окладу та інших видів матеріального заохочення.

  1. Визначення розміру посадового окладу.

Розмір посадового окладу керівника визначається залежно від середньооблікової чисельності працюючих в еквіваленті повної зайнятості у кратності до мінімального розміру тарифної ставки першого розряду робітника основного виробництва, у разі, коли тарифні ставки робітників не застосовуються – у кратності до мінімального посадового окладу (ставки ) працівника основної професії, визначених у колективному договорі, враховуючи складність управління підприємством, його технічну оснащеність, вартість основних фондів, рівень рентабельності та обсяги виробництва продукції (робіт, послуг), згідно з показниками таблиці, що додається (додаток 1)

2.Показники, розміри та умови преміювання

              Показники преміювання Розміри премій
1. Виконання  обсягів надання послуг, виконання робіт, реалізації продукції, передбачених контрактом до 50 відсотків від посадового окладу
2. Збільшення прибутків до 50 відсотків від посадового окладу

Нарахування премії за виконання кожного показника здійснюється окремо.

Преміювання за виконання першого показника може здійснюватись помісячно. А нарахування премії за виконання другого показника може здійснюватися за підсумками господарської діяльності за звітний рік. Премії нараховуються у відсотках до посадового окладу без урахування надбавок і доплат.

Умовою нарахування премії є відсутність у звітному періоді випадків виробничого травматизму та заборгованості із виплати заробітної плати. При наявності на підприємстві значної дебіторської та кредиторської заборгованості районна рада визначає умовою преміювання керівника вжиття дієвих заходів до її скорочення, запровадження у виробництві нових, прогресивних технологій та здійснення заходів з енергозбереження. Якщо виконання цих умов повністю не забезпечується або керівником допущено погіршення якості роботи, невиконання умов контракту, порушення трудової дисципліни, то розмір премії зменшується або скасовується у тому звітному періоді, коли виявлено порушення.

  1. 3. Інші види матеріального заохочення.

Керівнику можуть виплачуватися:

  1. Винагорода за підсумками роботи за рік, при умові забезпечення своєчасної виплати заробітної плати та виконання показників ефективності використання комунального майна і прибутку, передбачених контрактом.
  2. Винагорода за вислугу років на умовах, передбачених колективним договором підприємства.
  3. Матеріальна допомога для оздоровлення у розмірі середньомісячного заробітку одночасно з наданням щорічної відпустки.
  4. Грошова допомога у розмірі посадового окладу в разі виходу на пенсію.

Усі види матеріального заохочення, розміри та умови їх нарахування повинні бути конкретно обумовлені в контракті.

Усі види матеріального заохочення (премії, надбавки, доплати та ін.) нараховуються за умови наявності у підприємства достатніх фінансових можливостей.

 

 

 

 

 

Додаток 1

до Положення про оплату праці керівників підприємств, що є у спільній комунальній власності територіальних громад сіл, міста Перечинського району

 

 

ПОКАЗНИКИ

 для визначення розміру посадового окладу керівника                        підприємства, що належить до спільної комунальної власності територіальних громад сіл, міста Перечинського району

 

Середньооблікова чисельність працюючих в еквіваленті повної зайнятості в середньому за рік, осіб Кратність мінімальних тарифних ставок І розряду робітника основного виробництва, мінімальних посадових окладів (ставок) працівника основної професії
до 20 3,0

 

Примітка: посадові оклади керівників підприємств змінюються у відповідності із зміною мінімальної зарплати, згідно із чинним законодавством.

Comments are closed.

Перейти до вмісту