Рішення №106
11.06.2017
Рішення №108
11.06.2017
Показати всі

Рішення №107

    УКРАЇНА

ПЕРЕЧИНСЬКА РАЙОННА РАДА

     Пята  сесія  УІІ скликання

 

РІШЕННЯ

 

        31.03.2016                             м.Перечин                             № 107                 

 

 

Про   Положення про

помічника-консультанта

депутата Перечинської районної

ради УІІ скликання

 

Відповідно до статті 43  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 29-1 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад», районна рада вирішила:

 1. Затвердити Положення про помічника-консультанта депутата Перечинської районної ради УІІ скликання (додається).
 2. Затвердити опис посвідчення помічника-консультанта Перечинської районної ради УІІ скликання (додається).
 3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на голову районної ради Ласкіна М.І. та постійну комісію районної ради з питань дотримання регламенту, депутатської етики, забезпечення діяльності депутатів, законності, правопорядку та транскордонних зв’язків (Томаш В.М.).

 

 

 

Голова ради                                                                             М.І.Ласкін

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 рішення районної ради

                                                                                         31.03.2016 № 107

ПОЛОЖЕННЯ

про помічника-консультанта депутата

Перечинської районної ради УІІ скликання

 

Розділ 1. Загальні положення

Стаття 1. Правовий статус помічника-консультанта депутата Перечинської районної ради.

 1. Депутат Перечинської районної ради може мати до п»яти помічників-консультантів, правовий статус і умови діяльності яких визначаються Законом України «Про статус депутатів місцевих рад», іншими законами та прийнятим відповідно до них цим Положенням.
 2. Помічник-консультант надає допомогу депутату Перечинської районної ради при здійсненні ним своїх повноважень. Делегування функцій депутата Перечинської районної ради помічнику-консультанту, а також привласнення цих функцій помічником-консультантом не допускаються.
 3. Помічником-консультантом депутата Перечинської районної ради може бути лише громадянину країни, якому виповнилося 18 років.
 4. Помічник-консультант депутата Перечинської районної ради виконує свої обов’язки на громадських засадах.
 5. Помічник-консультант депутата Перечинської районної ради у своїй роботі керується Конституцією України та законодавством України, а також цим Положенням.

Стаття 2. Витрати, пов’язані з діяльністю помічника-консультанта депутата Перечинської районної ради.

 1. Вартість канцелярських, поштових, телеграфних та телефонних витрат помічника-консультанта депутата Перечинської районної ради, пов’язаних з виконанням покладених на нього обов’язків, відшкодовується безпосередньо депутатом Перечинської районної ради за рахунок власних коштів.

Розділ ІІ. Права та обов’язки помічників-консультантів депутатів Перечинської районної ради

Стаття 3. Права помічника-консультанта депутата Перечинської районної ради.

Помічник-консультант депутата Перечинської районної ради має право:

1) входити і перебувати у приміщеннях Перечинської районної ради та її виконавчих органів за пред’явленням посвідчення помічника-консультанта, дотримуючись встановленого порядку;

2) одержувати надіслану на ім’я депутата Перечинської районної ради поштову й телеграфну кореспонденцію, відправляти її за дорученням депутата Перечинської районної ради;

3) за дорученням депутата Перечинської районної ради брати участь в організації вивчення громадської думки, потреб територіальної громади, інформувати про них депутата Перечинської районної ради та вносити пропозиції щодо шляхів їх вирішення;

4) за письмовим зверненням депутата місцевої ради та за згодою посадових осіб органів місцевого самоврядування користуватися копіювально-розмножувальною та обчислювальною технікою;

5) на ознайомлення з актами, прийнятими Перечинської районною радою, крім прийнятих на її закритих засіданнях, а також інформаційними і довідковими матеріалами, що офіційно поширюються Перечинської районною радою;

6) одержувати за письмовим зверненням депутата Перечинської районної ради в місцевих органах виконавчої влади, органах місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах і організаціях, незалежно від форми власності, у встановленому порядку необхідні депутату Перечинської районної ради для здійснення його депутатських повноважень документи, інформаційні та довідкові матеріали.

Стаття 4. Обов»язки помічника-консультанта депутата Перечинської районної ради.

Помічник-консультант депутата Перечинської районної ради зобов’язаний:

 1. дотримуватись вимог Конституції України, законодавства України, а також Положення про помічника-консультанта депутата Перечинської районної ради;
 2. при виконанні своїх обов’язків не допускати дій, що можуть негативно впливати на виконання повноважень депутата Перечинської районної ради, утримуватися від заяв та вчинків, що компрометують депутата Перечинської районної ради;
 3. за дорученням депутата Перечинської районної ради вивчати питання, необхідні депутату Перечинської районної ради для здійснення його депутатських повноважень, готувати по них відповідні матеріали;
 4. допомагати депутату Перечинської районної ради в організації проведення звітів і зустрічей з виборцями;
 5. допомагати депутату Перечинської районної ради в розгляді надісланих на його ім’я поштою або поданих на особистому прийомі виборцями пропозицій, заяв і скарг громадян та вирішенні порушених у них питань;
 6. надавати депутату Перечинської районної ради організаційно-технічну та іншу необхідну допомогу при здійсненні ним депутатських повноважень;
 7. виконувати доручення депутата Перечинської районної ради у взаємовідносинах з виборцями, а також з місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, засобами масової інформації, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями;
 8. дотримуватися високої культури спілкування з посадовими особами і громадянами, працівниками органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій та об’єднань громадян.

Розділ ІІІ. Початок та припинення повноважень помічника-консультанта депутата Перечинської районної ради

Стаття 5. Персональний підбір кандидатур на посаду помічника-консультанта депутата Перечинської районної ради

 1. Персональний підбір кандидатур на посаду помічника-консультанта депутата Перечинської районної ради, організацію їх роботи та розподіл обов’язків між ними здійснює особисто депутат Перечинської районної ради, який несе відповідальність щодо правомірності своїх рішень.

Стаття 6. Момент виникнення повноважень помічника-консультанта депутата Перечинської районної ради

1.Повноваження помічника-консультанта депутата Перечинської районної ради починаються з моменту отримання ним посвідчення помічника-консультанта депутата Перечинської районної ради.

Стаття 7. Підстави припинення повноважень помічника-консультанта депутата Перечинської районної ради

1.Повноваження помічника-консультанта депутата Перечинської районної ради припиняються:

– по закінченню повноважень відповідного депутата Перечинської районної ради;

– за письмовим поданням цього депутата;

– за власною письмовою заявою.

Стаття 8. Обмеження, пов’язані з роботою на посаді помічника-консультанта депутата Перечинської районної ради

 1. На посаді помічника-консультанта депутата Перечинської районної ради

Не можуть перебувати особи, які не відповідають вимогам частини третьої статі 1 цього Положення.

Розділ ІУ. Посвідчення помічника-консультанта депутата

Перечинської районної ради

Стаття 9. Порядок видачі посвідчення помічника-консультанта депутата Перечинської районної ради

1.Помічнику – консультанту депутата Перечинської районної ради видається посвідчення, в якому має бути зазначено номер посвідчення, назву районної ради, прізвище депутата Перечинської районної ради, а також те, що помічник-консультант депутата Перечинської районної ради працює на громадських засадах  .

 1. Посвідчення помічника-консультанта депутата Перечинської районної ради, видається відділом організаційної роботи та взаємодії з органами місцевого самоврядування Перечинської районної ради за письмовим поданням депутата Перечинської районної ради до голови Перечинської районної ради.
 2. 3. Опис посвідчення помічника-консультанта депутата Перечинської районної ради затверджується Перечинською районною радою.

Стаття 10. Порядок повернення посвідчення помічника-консультанта депутата Перечинської районної ради

 1. Посвідчення помічника-консультанта депутата Перечинської районної ради вважається недійсним і підлягає поверненню до Перечинської районної ради по закінченню повноважень відповідного депутата, за його письмовим поданням або за власною письмовою заявою помічника-консультанта.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 рішення районної ради

                                                                                            31.03.2016 № 107

Опис посвідчення помічника-консультанта депутата

Перечинської районної ради УІІ скликання

 

Посвідчення помічника-консультанта депутата Перечинської районної ради являє собою ламінований картонний прямокутник розміром 95 на 70 мм світлого кольору.

На одній сторінці посвідчення розміщено зображення Герба України, а по ньому напис чорними літерами:

«Перечинська районна рада

Закарпатської області VІІ скликання»

На іншій стороні посвідчення у лівому верхньому куті вміщується фотокартка помічника –консультанта депутата Перечинської районної ради.

Справа від неї, ближче до центру, міститься маленьке зображення Герба України,а під ним в два рядки напис:

«Перечинська районна рада

Закарпатської області VІІ скликання»

Під даним написом та до низу посвідчення розміщується такий текст:

«Посвідчення N_______

______________________________________________________________

помічника-консультанта депутата Перечинської районної ради

Дійсне: по закінченню повноважень відповідного депутата Перечинської районної ради до дня засідання сесії ради нового скликання.

Голова районної ради ____________________ М.І.Ласкін

(підпис)

У незаповнені рядки тексту окремо вписуються: номер посвідчення, прізвище, ім’я та по батькові помічника-консультанта депутата Перечинської районної ради та прізвище, ім’я, по батькові відповідного депутата Перечинської районної ради, працює у районній раді на громадських засадах.

Фотографія помічника-консультанта депутата Перечинської районної ради і підпис голови районної ради засвідчуються печаткою Перечинської районної ради.

Comments are closed.

Перейти до вмісту