Рішення №100
11.06.2017
Рішення №102
11.06.2017
Показати всі

Рішення №101

    УКРАЇНА

ПЕРЕЧИНСЬКА РАЙОННА РАДА

     Пята  сесія  УІІ скликання

 

РІШЕННЯ

 

31.03.2016                               м.Перечин                                       №   101

 Про   Програми захисту

 конституційних прав і свобод  

 громадян, гарантування

 належного розгляду звернень

 громадян на 2016-2017 роки

 

Відповідно до статті 43  Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, розглянувши та обговоривши   Програму захисту  Конституційних прав і свобод громадян, гарантування належного розгляду звернень громадян на 2016-2017 роки, районна рада вирішила:

1 Затвердити мобілізаційної підготовки Перечинського району та забезпечення виконання військового обов’язку на 2016 рік

 1. Затвердити  Програму захисту конституційних прав і свобод                громадян, гарантування належного розгляду звернень громадян на 2016-2017 роки (далі-Програма), що додається.
 2. Фінансовому управлінню райдержадміністрації (Керецман Л.В.) передбачити видатки на виконання Програми.
 3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на голову районної державної адміністрації Олефіра В.І. та постійну комісію районної ради з питань дотримання регламенту, депутатської етики, забезпечення діяльності депутатів, законності, правопорядку та транскордонних   зв”язків (Томаш В.М.).

 

 

Голова ради                                                                       М.І.Ласкін

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення районної ради

31.03.2016  № 101

 

ПРОГРАМА

захисту конституційних прав і свобод громадян, гарантування належного розгляду звернень громадян на 2016-2017 роки

 

Загальні положення

Програма захисту конституційних прав і свобод громадян, гарантування належного розгляду звернень громадян на 2016-2017 роки (далі – Програма) спрямована на реальне забезпечення захисту порушених чи охоронюваних конституційних прав і свобод громадян, в першу чергу, соціально незахищених категорій, прискорення розгляду скарг, усунення причин та умов, що призводять до їх порушення. При розробці та виконанні Програми береться до уваги те, що право на звернення є одним з головних конституційних прав та гарантується статтею 40 Основного Закону, а саме звернення громадян відіграють особливу роль у забезпеченні постійного зв’язку між державою і громадянином, вирішення життєво важливих проблем окремої людини, суспільства і цілому, утвердженні демократичної, соціальної, правової держави.

Програмою передбачаються заходи, спрямовані на:

забезпечення всебічного, швидкого та якісного розгляду звернень громадян і вжиття необхідних заходів Ужгородською місцевою прокуратурою,  райдержадміністрацією, районною радою, виконкомами міської та сільських рад та відповідного реагування на виявлення порушень вимог законів;

спільний розгляд звернень з виїздом на місця для організації перевірок дотримання вимог чинного законодавства при прийнятті, розгляді та вирішенні звернень громадян підприємствами, установами, організаціями, їх службовими особами;

недопущення порушення конституційного права громадян на звернення сторони підприємств, установ, організацій, їх службових осіб;

аналіз та узагальнення даних, що стосуються причин і умов, що породжують обґрунтовані звернення, а також найбільш гострих суспільно значущих проблем, які потребують негайного вирішення;

взаємне інформування Ужгородської місцевої прокуратури,  райдержадміністрації та районної ради про кількість, види скарг громадян, результати їх вирішення;

удосконалення та підвищення ефективності роботи у райдержадміністрації та  районній раді щодо забезпечення конституційних прав громадян;

усунення недоліків при розгляді звернень громадян;

налагодження роботи із роз’яснення громадянам їх конституційного права на звернення, висвітлення результатів роботи у засобах масової інформації.

Мета Програми

Метою цієї Програми є поліпшення умов реалізації конституційного права громадян на особисте звернення до органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та Ужгородської місцевої прокуратури, удосконалення організації розгляду звернень та належного взаємодії між цими органами.

Пріоритетні напрями Програми

До основних завдань Програми належать:

завершення створення єдиної інформаційної системи обліку звернень; недопущення порушення вимог законодавства, бюрократизму і тяганини при розгляді звернень громадян;

виявлення причин та умов, що призводять до виникнення обґрунтованих скарг;

взаємне інформування місцевої прокуратури та органів виконавчої влади місцевого самоврядування про стан розгляду звернень громадян, організація належної взаємодії між цими органами;

удосконалення та підвищення ефективності роботи місцевої прокуратури і органів виконавчої влади та місцевого самоврядування щодо забезпечення поновлення порушених конституційних прав і свобод громадян;

правовий внесок населення з питань захисту порушених конституційних прав і свобод громадян.

Основні заходи Програми

 1. Аналізувати стан правопорядку у населених пунктах району. За результатами аналізу здійснювати заходи щодо запобігання злочинності.

 

Ужгородська місцева прокуратура

спільно з Перечинським  відділенням

поліції Ужгородського відділу поліції

Головного управління Національної поліції в Закарпатській області, виконкоми місцех рад

Протягом  2016-2017 років

 

 1. Удосконалити облік звернень громадян, які надійшли в правоохоронні органи, органи державної влади і органи місцевого самоврядування.

 

Ужгородська місцева прокуратура, сектор з питань внутрішньої політики, зв’язків із громадськістю  та у справах преси та інформації  апарату райдержадміністрації, виконкоми місцевих рад

Протягом  2016-2017 років

 1. Проводити постійний аналіз соціально-економічного становища у районі, пов’язане із забезпеченням гарантованих Конституцією України прав і свобод громадян.

 

Ужгородська місцева прокуратура, структурні підрозділи райдержадміністрації,  виконкоми місцевих рад

Протягом  2016-2017 років

 

 1. Здійснювати у населених пунктах району прийоми громадян за участю керівництва місцевої прокуратури, райдержадміністрації та районної ради  з метою виявлення причин та умов, що породжують обґрунтовані звернення громадян щодо захисту їх конституційних прав і свобод.

 

Ужгородська місцева прокуратура, структурні підрозділи райдержадміністрації,  виконкоми місцевих рад

Протягом  2016-2017 років

 

 

 1. Запровадити нові форми роботи з розгляду звернень громадян, у тому числі „круглі столи”, „гарячі телефонні лінії ”.

 

Ужгородська місцева прокуратура,  структурні підрозділи райдержадміністрації

Протягом  2016-2017 років

 1. Вжити заходів щодо правового ознайомлення та інформування громадян з питань захисту їх конституційних прав і свобод, надання роз’яснень стосовно реалізації

конституційного права на звернення.

 

Ужгородська місцева прокуратура, сектор з питань внутрішньої політики,  зв’язків із громадськістю та у справах преси та інформації апарату райдержадміністрації

                                                                        Протягом  2016-2017 років

 

 1. Організовувати та проводити у населених пунктах району дні законності та правопорядку.

Структурні підрозділи райдерж-адміністрації спільно з Ужгородською місцевою прокуратурою Перечинсь-ким  відділенням поліції Ужгородсь-кого відділу поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області, виконкомами міської та сільських рад

Протягом  2016-2017 років

 

 

 1. Висвітлювати на сторінках районної газети „Народне слово” результати роботи з питань додержання законодавства про звернення громадян на території району.

 

Ужгородська місцева прокуратура, сектор з питань внутрішньої політики,  зв’язків із громадськістю та у справах преси та інформації апарату райдержадміністрації

Протягом  2016-2017 років

 

Фінансове забезпечення Програми

Фінансування заходів Програми здійснюється відповідно до законодавства за рахунок коштів районного бюджету.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

до Програми

 

ПАСПОРТ

 

 1. Назва: Програма захисту конституційних прав і свобод громадян, гарантування належного розгляду звернень громадян на 2016-2017 роки
 2. Підстава для розроблення: Закони України „Про місцеві державні адміністрації”, „Про прокуратуру”, у зв’язку з необхідністю забезпечення реалізації державної політики з розгляду звернень громадян
 3. Районний замовник або координатор: Ужгородська місцева прокуратура
 4. Районні замовники-співвиконавці: Ужгородська місцева прокуратура, райдержадміністрація, районна рада
 5. Мета: забезпечення реалізації державної політики з розгляду звернень громадян
 6. Початок:      березень  2016 р.   Закінчення : грудень 2017 року.
 7. Етапи виконання: виконання заходів Програми розраховане на 2016-2017 роки, їх реалізація здійснюється постійно впродовж періоду дії Програми
 8. Загальні обсяги фінансування: виконання цього розпорядження потребує фінансування на 2016-2017 роки у сумі 100,0 (сто тисяч) грн. за рахунок коштів районного бюджету.

 

 1. Очікувані результати виконання: виконання Програми дасть змогу досягти позитивних змін у розгляді звернень громадян.
 2. Контроль за виконанням здійснюватимуть Ужгородська місцева прокуратура, районна державна адміністрація

 

 

Заступник голови ради                                                 М.М.Петрішко

 

Додаток 2

до Програми

 

Розрахунок

потреби коштів для реалізації заходів, передбачених Програмою

 

тис.грн.

№ п\п

 

Зміст 2016 рік

 

2017 рік

 

2016-2017 роки

 

 

1.

 

Придбання витратних матеріалів 40,0 40,0 80,0
2. Забезпечення проведення виїзних нарад, прийомів у населених пунктах, організація круглих столів та «гарячих телефонних ліній» 10,0 10,0 20,0
Разом: 50,0 50,0 100,0

 

 

 

Заступник голови ради                                                      М.М.Петрішко

 

 

 

 

 

 

Додаток 3

до Програми

 

 

Орієнтовні обсяги та джерела фінансування Програми

 

 

Джерела фінансування Обсяг фінансування, всього,

тис.грн

 

За роками фінансування
2016 2017
Районний бюджет 100,0 50,0 50,0

 

 

 

Заступник голови ради                                                          М.М.Петрішко

Comments are closed.

Перейти до вмісту