ПРОТОКОЛ засідання постійної комісії з питань економічної реформи, планування, бюджету, фінансів, контролю за проведенням приватизації, інвестицій та регуляторної політики

Протокол № 27 засідання позачергової сесії
09.07.2018
Оголошення
13.07.2018
Показати всі

ПРОТОКОЛ засідання постійної комісії з питань економічної реформи, планування, бюджету, фінансів, контролю за проведенням приватизації, інвестицій та регуляторної політики

ПРОТОКОЛ

засідання постійної комісії з питань

економічної реформи, планування, бюджету, фінансів, контролю за проведенням приватизації, інвестицій та регуляторної політики

05 липня  2018  року

м.Перечин 09.00

Присутні : Голова комісії Крупчинський Б.Ю. 

заступник голови комісії  Белей Г.С.

Секретар комісії  Поприк В.І.

Члени комісії : Кравець В.В., Олефір  В.І., Баєва О.М., Лабич М.І.

Відсутні : Семен М.М., Чомоляк М.Ю.

У засіданні взяли участь: Ласкін М.І. – голова районної ради, Петрішко М.М. – заступник голови  ради, Цвік Й.І. – керуючий справами виконавчого апарату районної ради, депутати інших постійних комісій: Ап»ярі В.О., Гуштан Ю.І.,Горіна А.А., Гулей-Шикула О.Ф., Діянич С.М., Кметич І.І., Круцей М.М., Лоскій І.І., Рац В.М., Фекета М.М., Цапик В.Й., Шеян Ю.Ю.

Запрошені: Гавриляк І.С., начальник відділу охорони здоров»я районної державної адміністрації;

Малишко Ю.Ю., головний лікар комунального закладу «Перечинський районний Центр первинної медико-санітарної допомоги»;

Керецман Л.В., начальник фінансового управління районної державної адміністрації.

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ:

Головуючий Крупчинський Б.Ю.

  1. Про комунальне некомерційне підприємство «Перечинський районний Центр первинної медико-санітарної допомоги » Перечинської районної ради Закарпатської області.

Інформує: Гавриляк І.С.,начальник відділу охорони здоров»я районної державної адміністрації

2.Розгляд листів.

СЛУХАЛИ: 1. Про    комунальне  некомерційне підприємство «Перечинський районний Центр первинної медико-санітарної допомоги » Перечинської районної ради Закарпатської області.

Інформувала:Гавриляк І.С., начальник відділу охорони здоров»я районної державної адміністрації, яка сказала, що відповідно до Концепції реформи фінансування системи охорони здоров’я України, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2016 року № 1030, Методичних рекомендацій з питань перетворення закладів охорони здоров’я (далі-ЗОЗ) з бюджетних установ у комунальні некомерційні підприємства від 14 лютого 2018 року одним з основних завдань цієї реформи є перехід до оплати діяльності постачальників медичних послуг на основі конкретних результатів їх діяльності. Для цього необхідно змінити характер відносин між постачальником медичних послуг та їх замовником – відповідним розпорядником бюджетних коштів.

Чинне законодавство України надає можливість власникам закладів охорони здоров’я перетворювати належні їм на підставі зазначеного права ЗОЗ, що нині мають статус бюджетних установ, у комунальні унітарні підприємства. Рішення про запровадження таких організаційно-правових змін щодо комунальних ЗОЗ не потребує погодження Кабінету Міністрів України, Міністерства охорони здоров’я України чи інших органів державної влади України.

Разом з тим, з метою запобігання можливому надмірному податковому навантаженню на комунальні ЗОЗ, що будуть перетворені з бюджетних установ у підприємства, недопущення банкрутства та скорочення існуючої мережі комунальних ЗОЗ, заклади охорони здоров’я комунальної форми власності доцільно перетворювати у комунальні некомерційні підприємства.

Перетворення ЗОЗ у комунальні некомерційні підприємства дозволяє захистити такі заклади та публічний сектор медичного обслуговування від їх приватизації за умови, якщо перетворені комунальні підприємства будуть внесені до переліку об’єктів комунальної власності відповідної територіальної громади, що не підлягають приватизації.

Процес перетворення ЗОЗ у підприємство не призводить до виникнення негативних податкових наслідків – виникнення податкових зобов’язань у зв’язку з перетворенням. Створене (внаслідок перетворення) комунальне некомерційне підприємство не буде платником податку на прибуток й податку на нерухомість.

У зв’язку із вищезазначеним, необхідно прийняти рішення Про комунальне некомерційне підприємство «Перечинський районний Центр первинної медико-санітарної допомого» Перечинської районної ради Закарпатської області.                

Метою  прийняття рішення є надання можливості здійснення реформування закладів охорони здоров’я на території Перечинського району задля створення  закладу з достатнім рівнем самостійності для надання ефективного і своєчасного медичного обслуговування населення.

 

Прийняття рішення районної ради «Про  реорганізацію шляхом перетворення комунального закладу «Перечинський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» у комунальне некомерційне підприємство «Перечинський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» Перечинської районної ради Закарпатської області » надасть змогу здійснити перетворення бюджетної установи у комунальне некомерційне підприємство, з метою реалізації на території Перечинського району реформи охорони здоров’я.

Малишко Ю.Ю., головний лікар комунального закладу «Перечинський районний Центр первинної медико-санітарної допомоги» повідомив, що потрібно затвердити Статут комунального  некомерційного  підприємства «Перечинський районний Центр первинної медико-санітарної допомоги» Перечинської районної ради Закарпатської області (додається).

Необхідно також затвердити Передавальний акт комунального закладу «Перечинський районний Центр первинної медико-санітарної допомоги» правонаступнику усього його майна, майнових прав та обов’язків комунальному  некомерційному    та   затвердити Структуру комунального  некомерційного  підприємства  .

Пропонується визначити адресу місцезнаходження комунального некомерційного підприємства  : 89221, Закарпатська область, Перечинський район, с. Тур’ї Ремети, вул.Центральна, 16.

 ВИСТУПИЛИ: Лоскій І.І.- чи зміниться на краще ситуація у медицині з прийняттям даного рішення.

Малишко Ю.Ю.- буде нове фінансування згідно укладених договорів. В наших інтересах – працювати краще. Якщо сьогодні ми отримуємо 240 грн. на 1 жителя в рік, то згідно укладених договорів ми будемо отримувати на 1 жителя – 370 грн. на рік.

Кравець В.В.- у такому ж Центрі як Ваш, на території Перечинського ОТГ в структурі лише 3 працівників, а чому у Центрі, структура якого пропонується на розгляд  аж 14 чол.?

Малишко Ю.Ю.- У  новоствореному Центрі буде 17 лікарських установ і територія значно більша за Вашу.

Баєва О.М.- як  вирішується питання з лабораторією?

Малишко Ю.Ю.- Аналізи можна робити  в лабораторіях с.Порошково та с.Т.Ремети.

ВИРІШИЛИ: проект рішення схвалити і внести на розгляд 26 сесії районної ради.Голосували: За- 7 чол. ,  проти-   0 чол.,    утримався-  0 чол.- (одноголосно)  .

СЛУХАЛИ: 1. Бюджетний запит  відділу охорони здоров»я районної державної  адміністрації від 27.06.2018 року № 177/01-21   щодо забезпечення своєчасної виплати  заробітної плати  працівникам  КЗ « Перечинський  РЦ ПМСД» за  травень-червень 2018 року.

Інформував: голова комісії Крупчинський Б.Ю.- зачитав запит.

ВИСТУПИЛИ:  Керецман Л.В.- начальник фінансового управління районної державної адміністрації, яка повідомила, що поступила бюджетна субвенція на первинну ланку охорони здоров»я і стан справ щодо фінансування галузі охорони здоров»я покращиться.

ВИРІШИЛИ: Бюджетний запит відділу охорони здоров»я районної державної  адміністрації від 27.06.2018 року № 177/01-21   направити у фінансове управління  районної державної адміністрації для відповідного реагування.

Голосували : За-  7 чол. ,  проти-   0 чол.,    утримався-  0 чол. (одноголосно)  .

СЛУХАЛИ: 2. Лист  управління  Служби безпеки України  від 27.06.2018 року  № 58/5/1919  про   вжиття заходів  у сфері  забезпечення національної безпеки.

Інформував: Голова комісії Крупчинський Б.Ю. зачитав листа .

ВИРІШИЛИ: Лист  управління  Служби безпеки України  від 27.06.2018 року  № 58/5/1919  направити у фінансове управління районної державної адміністрації для відповідного реагування.

Голосували : За- 7 чол. ,  проти-   0 чол.,    утримався-  0 чол.- (одноголосно)  .

СЛУХАЛИ: 3. Лист відділу охорони здоров»я районної державної  адміністрації   від 03.07.2018 року № 830/2018   щодо виділення  коштів  в сумі 400 тисяч грн.  на  забезпечення препаратами інсуліну.

Інформував: Голова комісії Крупчинський Б.Ю. зачитав листа.

ВИРІШИЛИ: Лист відділу охорони здоров»я районної державної  адміністрації   від 03.07.2018 року № 830/2018 направити у фінансове управління районної державної адміністрації для відповідного реагування.

Голосували : За- 7 чол. ,  проти-   0 чол.,    утримався-  0 чол.- (одноголосно).          

СЛУХАЛИ: 4. Лист фінансового управління   районної державної адміністрації від 04.07.2018 року № 02-15/271  щодо затвердження висновків.

Інформувала: Керецман Л.В.- начальник фінансового управління районної державної адміністрації, яка повідомила, що поступила медична субвенція з державного бюджету в сумі 1295200 грн., яку пропонується спрямувати на первинну медичну допомогу населенню, що надається центрам  первинної медико-санітарної допомоги.

ВИРІШИЛИ: Затвердити висновок  щодо змін до районного бюджету за рахунок  медичної субвенції в сумі 1295200 грн.

Голосували : За- 7 чол. ,  проти- 0 чол.,  утримався- 0 чол.- (одноголосно).

СЛУХАЛИ: 5. Лист фінансового управління районної державної адміністрації від 04.07.2018 року № 233/01-31  звіт про витрачання коштів резервного фонду районного бюджету з І півріччя 2018 року.

Інформував: Голова комісії Крупчинський Б.Ю. зачитав листа.

ВИРІШИЛИ: Затвердити звіт  про витрачання коштів резервного фонду районного бюджету з І півріччя 2018 року.

Голосували : За- 7 чол. ,  проти-   0 чол.,    утримався-  0 чол.- (одноголосно)   .

СЛУХАЛИ: 6. Лист Дубриницької сільської ради від 14.06.2018 р. № 02-22/519 щодо затвердження проекту землеустрою по встановленню меж с.Дубриничі. Інформував: голова комісії Крупчинський Б.Ю. зачитав листа.

ВИСТУПИЛИ: Шеян Ю.Ю. – питання не вивчене.

Поприк В.І.  – в мене буде пропозиція –внести в порядок денний сесії дане питання.

Голосували: «За»- 4 чол.(Ця пропозиція не підтримана).

Головуючий – на цьому порядок денний вичерпаний. Засідання комісії оголошується закритим.

Голова комісії                                        Крупчинський Б.Ю.

Секретар комісії                                    Поприк В.І.

Comments are closed.

Перейти до вмісту