10.07.2017
Протокол засідання постійної комісії від 11.07.2017р.
18.07.2017
Показати всі

Протокол засідання постійної комісії районної ради від 13.07.2017р.

Протокол засідання постійної комісії районної ради

з питань дотримання регламенту, депутатської етики,

 забезпечення діяльності депутатів, законності, правопорядку та транскордонних   зв’язків

 

13 липня  2017  року                                                                              м.Перечин

початок  9.00

 

Присутні : Голова комісії – Томаш В.М., члени комісії: Малеш І.В., Фекета М.М., Гуштан Ю.І. Гулей-Шикула О.Ф.

Відсутні: Рац В.М.

В засіданні взяли участь: Ласкін М.І.- голова районної ради, Цвік Й.І.- керуючий справами виконавчого апарату, уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції в Перечинській районній раді.

 

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ:

 

Головуючий голова комісії – Томаш В.М.

 

Виступили: голова комісії – Томаш В.М. – на підставі повідомлення голови Перечинської районної ради Ласкіна М.І., щодо наявності конфлікту інтересів у голови районної ради Ласкіна М.І. під час здійснення ним службових обов’язків, до мене, як до голови колегіального органу – голови  постійної комісії районної ради з питань дотримання регламенту, депутатської етики, забезпечення діяльності депутатів, законності, правопорядку та транскордонних   зв’язків, керуючись Положенням про постійні комісії районної ради VII скликання, мною, як головою вищевказаного колегіального органу було прийнято рішення про скликання даної комісії 13 липня 201 року з метою вирішення питання щодо врегулювання конфлікту інтересів у голови районної ради Ласкіна М.І. під час виконання ним службових обов’язків та невідкладного прийняття відповідного рішення згідно вимог чинного законодавства.

Одночасно пропоную секретарем сьогоднішнього засідання обрати члена комісії – Гулей-Шикула О.Ф.

 Голосували: За пропозицію голови комісії – Томаша В.М. секретарем сьогоднішнього засідання обрати члена комісії – Гулей-Шикула О.Ф.

 

ЗА – 5; ПРОТИ -0; УТРИМАЛИСЬ – 0.

Вирішили: секретарем сьогоднішнього засідання обрати члена комісії – Гулей-Шикула О.Ф

 

Виступили: Ласкін М.І. – голова районної ради:

 

Шановні члени комісії, виникла необхідність у терміновому скликанні засідання постійної комісії районної ради з питань дотримання регламенту, депутатської етики, забезпечення діяльності депутатів, законності, правопорядку та транскордонних   зв’язків у зв’язку з тим, що під час виконання мною, як головою ради, посадових обов’язків, мною було виявлено ознаки конфлікту інтересів щодо мене та близьких осіб.

12 липня 2017 року, керуючись ст.55 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», мною, як головою ради, для забезпечення виконання обов’язків прибиральниці Перечинської районної ради, було надано усне доручення завідувачу господарством Перечинської районної ради придбати необхідні господарські засоби враховуючи найбільш економічно-вигідну пропозицію для Перечинської районної ради та кошторисні призначення.

Наступного дня завідувач господарством Перечинської районної ради приніс договір купівлі-продажу товару господарського призначення, відібравши найбільш економічно-вигідну пропозицію. Загальна вартість договору складала 426 грн., проаналізувавши, що аналогічний перелік товарів у інших осіб-підприємців набагато перевищує вищевказану суму. Проте вивчивши вищевказаний договір досконало, мною було виявлено, що фізичною особою-підприємцем, яка пропонує найбільш економічно-вигідну пропозицію є Свадеба Євгенія Михайлівна, яка одночасно є моєю близькою особою – падчеркою згідно чинного законодавства.

Оскільки, відповідно до ст.3 Закону України «Про запобігання корупції», суб’єктами, на яких поширюється дія даного Закону є посадові особи місцевого самоврядування, зокрема посада голови ради, яку я обіймаю на даний час. А, отже і обмеження, передбачені Законом, зокрема щодо врегулювання конфлікту інтересів, поширюються на посаду голови ради, то при укладанні договору купівлі-продажу товарів між Перечинською районною радою та ФОП Свадеба Є.М., вбачаються ознаки конфлікту інтересів. Керуючись ст.28 ЗУ «ПЗК», так як, займана мною посада не передбачає безпосереднього керівника, то повідомляти про конфлікт інтересів я зобов’язаний колегіальний орган.

На виконання ст.59-1 Закону  України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  згідно Регламенту роботи районної ради VII скликання, Положення про постійні комісії районної ради VII скликання, колегіальним органом на який  покладено обов’язок надання консультацій, роз’яснень та вжиття заходів щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, поводження з майном, що може бути неправомірною вигодою та подарунками є, зокрема, постійна комісія районної ради з питань дотримання регламенту, депутатської етики, забезпечення діяльності депутатів, законності, правопорядку та транскордонних   зв’язків.

Виходячи з вищесказаного, враховуючи мізерні кошторисні призначення районної ради для видатків на придбання господарських матеріалів та беручи до уваги найбільш економічно вигідну пропозицію ФОП Свадеба Є.М, з  метою раціонального використання бюджетних коштів спираючись на доцільність економії в рамках місцевого бюджету, керуючись нормами Закону України «Про запобігання корупції», повідомляю Вас про можливість конфлікту інтересів та прошу врегулювати конфлікт інтересів, який може виникнути в мене під час підписання договору купівлі-продажу товарі з ФОП Свадеба Є.М. Одночасно хочу зауважити, що право підпису фінансових документів, зокрема і договорів про придбання товарів, є виключно лише у голови ради.

 

Виступили: Гулей-Шикула О.Ф., – секретар засідання:

 

Шановні колеги, так як постійна комісія районної ради з питань дотримання регламенту, депутатської етики, забезпечення діяльності депутатів, законності, правопорядку та транскордонних   зв’язків є колегіальним органом, який керуючись ст.59-1 Закону  України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  згідно Регламенту роботи районної ради VII скликання, Положення про постійні комісії районної ради VII скликання, то зобов’язаний вжити заходів щодо врегулювання конфлікту інтересів.

Хочу звернути Вашу увагу на те, що окрім голови ради право підпису документів фінансового характеру, в т.ч. договору, не має жодна посадова особа, а пропозиція ФОП Свадеба Є.М. є найбільш економічно-вигідною для Перечинської районної ради, мотивуючись принципом раціонального та економного використання коштів районного бюджету, враховуючи що сума договору купівлі-продажу товарів є незначною – всього 426 грн., пропоную комісії під час здійснення повноважень щодо врегулювання конфлікту інтересів керуватися ст.29 Закону України «Про запобігання корупції» – тобто через зовнішнє  врегулювання конфлікту інтересів шляхом застосування зовнішнього контролю за виконанням особою відповідного завдання, вчинення нею певних дій чи прийняття рішень. Адже відповідно до ст.33 Закону України «Про запобігання корупції», службові повноваження здійснюються особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, прирівняною до неї особи під зовнішнім контролем у разі, якщо усунення особи від виконання завдання, вчинення дій, прийняття рішення чи участі в його прийнятті в умовах реального чи потенційного конфлікту інтересів, обмеження її доступу до інформації чи перегляд її повноважень є неможливим та відсутні підстави для її переведення на іншу посаду або звільнення. Враховуючи ситуацію, яка склалася, та той факт, що придбання господарських товарів у інших підприємців є економічно не вигідним для кошторису районної ради, оскільки право підпису договору є лише у голови ради, пропоную дозволити Перечинській районній раді в особі голови  районної ради Ласкіна М.І. укласти договір купівлі-продажу товару з ФОП Свадеба Є.М.  шляхом застосування ст.33 Закону України «Про запобігання корупції» – здійснити службові повноважень під зовнішнім контролем. Зовнішній контроль здійснити у передбаченій Законом формі- виконання особою завдань, вчинення нею дій, розгляд справ, підготовка та прийняття нею рішень у присутності визначеного керівником органу працівника, а у нашому випадку – у присутності уповноваженої на те комісії.

 

Виступили: Гуштан Ю.І., – член комісії:

Пропоную підтримати пропозицію Ольги Федорівни, мотивуючись принципом економічного та раціонального використання коштів районного бюджету, дозволити Перечинській районній раді в особі голови  районної ради Ласкіна М.І. укласти договір купівлі-продажу товару з ФОП Свадеба Є.М.  шляхом застосування ст.33 Закону України «Про запобігання корупції» – голові районної ради здійснити службові повноважень у присутності голови та членів постійної комісії районної ради з питань дотримання регламенту, депутатської етики, забезпечення діяльності депутатів, законності, правопорядку та транскордонних   зв’язків.

 

Голосували: За пропозицію секретаря засідання – Гулей-Шикула О.Ф.

ЗА – 5; ПРОТИ -0; УТРИМАЛИСЬ – 0.

Вирішили: керуючись ст.55, 59-1 Закону  України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 1, 3, 28, 29, 33 Закону України «Про запобігання корупції», враховуючи Рішення Національного агентства з питань запобігання корупції від 29.09.2017 року № 839 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів», Регламенту роботи районної ради VII скликання, Положення про постійні комісії районної ради VII скликання, зобов’язаний вжити заходів щодо врегулювання конфлікту інтересів, дозволити Перечинській районній раді в особі голови районної ради Ласкіна М.І. укласти договір купівлі-продажу товару з ФОП Свадеба Є.М., тобто врегулювати конфлікт інтересів  шляхом зовнішнього  врегулювання конфлікту інтересів через застосування зовнішнього контролю за виконанням особою відповідного завдання, вчинення нею певних дій чи прийняття рішень, тобто у присутності голови та членів постійної комісії районної ради з питань дотримання регламенту, депутатської етики, забезпечення діяльності депутатів, законності, правопорядку та транскордонних   зв’язків, мотивуючись принципом економічного та раціонального використання коштів районного бюджету.

Уповноваженій особі з питань запобігання та виявлення корупції в Перечинській районній раді – Цвіку Й.І., доручити зареєструвати повідомлення до голови постійної комісії районної ради з питань дотримання регламенту, депутатської етики, забезпечення діяльності депутатів, законності, правопорядку та транскордонних   зв’язків, про конфлікт інтересів голови районної ради – Ласкіна М.І. у журналі реєстрації заяв та повідомлень про конфлікт інтересів в Перечинській районній раді.

 

Головуючий Томаш В.М.- на цьому розгляд питань вичерпаний. Засідання комісії вважається закритим.

Голова комісії                                                     В.М. Томаш

 

Секретар засідання                                           О.Ф. Гулей-Шикула

 

Члени комісії:                                                     М.М. Фекета

                                                                            

                                                                               Ю.І. Гуштан

                                                                            

                                                                              І.В. Малеш                           

Comments are closed.

Перейти до вмісту