ПРОЕКТ -Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на 2021 рік.

Проект -Про  встановлення місцевих податків і зборів на території Тур´є – Полянської сільської ради
28.05.2020
ПРОЕКТ -Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на території Тур’я Пасіцької сільської ради на 2021 рік
28.05.2020
Показати всі

ПРОЕКТ -Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на 2021 рік.

                                                                                                                    

У К Р А Ї Н А                                                                                                            ТУР´Є – ПОЛЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ПЕРЕЧИНСЬКОГО РАЙОНУ    ________________ СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

                                                  Р І Ш Е Н Н Я                                                                            від _______  2020року  № ______                                             с.Т. Поляна

Про встановлення ставок та пільг із

сплати податку на нерухоме майно,

відмінне від земельної ділянки,

на 2021 рік.

Керуючися статтею 266 Податкового кодексу України, пунктом 24 частини першої статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, постановою КМУ від 24.05.2017р. №483 «Про затвердження форм типових рішень про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку та податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки», сільська  рада вирішила:

  1. Установити з 01.01.2021р. на території Тур´є – Полянської сільської ради Перечинського району Закарпатської області:

1)ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, згідно з додатком 1;

2)пільги для фізичних та юридичних осіб, надані відповідно до підпункту 266.4.2 пункту 266.4 статті 266 Податкового кодексу України, за переліком згідно з додатком 2.

2.Секретарю сільської ради забезпечити оприлюднення цього рішення шляхом розміщення на офіційному веб-сайті Перечинської районної ради perechin-rada.gov.ua  та на інформаційному стенді в приміщенні адмінбудинку сільської ради.

3.Направити копію цього рішення до Перечинського відділення Ужгородської ОДПІ у десятиденний термін для виконання.

4.Рішення набирає чинності з 01.01.2021 року.

5.Контроль за виконанням цього рішення покласти  на  постійну комісію  з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку, підприємництва та комунальної власності  (Окогріб Г.І.).

 

 

Сільський голова                                                І.М.Юсиба

 

Проект

Додаток 1
до рішення сесії Тур´є – Полянської

сільської ради VІІ скликання

від _______2020 р. № ______

СТАВКИ
податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки1

Ставки встановлюються на 2020 рік та вводяться в дію з 01 січня  2021 року.

Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території об’єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради:

Код області2 Код району2 Код КОАТУУ2 Назва2
44??? 254???? 4425455100, 4425480500, 4425481000,

4425481500, 4425482000, 4425482500,

4425483000, 4425483200, 4425485500,

4425486000, 4425487500, 4425488000

Тур´є Полянська сільська рада

 

 

Класифікація будівель та споруд2 Ставки податку3 за 1 кв. метр
(відсотків розміру мінімальної заробітної плати)
код2 найменування2 для юридичних осіб для фізичних осіб
1 зона4 2 зона4 3 зона4 1 зона4 2 зона4 3 зона4
11 Будівлі житлові
111 Будинки одноквартирні
1110 Будинки одноквартирні5
1110.1 Будинки одноквартирні масової забудови × × × × × ×
1110.2 Котеджі та будинки одноквартирні підвищеної комфортності × × × × × ×
1110.3 Будинки садибного типу 0,50     0,50    
1110.4 Будинки дачні та садові 1,5     1,5    
112 Будинки з двома та більше квартирами
1121 Будинки з двома квартирами5
1121.1 Будинки двоквартирні масової забудови 0,50     0,50    
1121.2 Котеджі та будинки двоквартирні підвищеної комфортності ×     ×    
1122 Будинки з трьома та більше квартирами5
1122.1 Будинки багатоквартирні масової забудови 0,50     0,50    
1122.2 Будинки багатоквартирні підвищеної комфортності, індивідуальні ×     ×    
1122.3 Будинки житлові готельного типу 0,50     0,50    
113 Гуртожитки5
1130.1 Гуртожитки для робітників та службовців х     х    
1130.2 Гуртожитки для студентів вищих навчальних закладів5 х     х    
1130.3 Гуртожитки для учнів навчальних закладів5 х     х    
1130.4 Будинки-інтернати для людей похилого віку та інвалідів5 х     х    
1130.5 Будинки дитини та сирітські будинки5 х     х    
1130.6 Будинки для біженців, притулки для бездомних5 х     х    
1130.9 Будинки для колективного проживання інші х     х    
12 Будівлі нежитлові
121 Готелі, ресторани та подібні будівлі
1211 Будівлі готельні
1211.1 Готелі 0,50          0,50    
1211.2 Мотелі 0,50     0,50    
1211.3 Кемпінги х     х    
1211.4 Пансіонати х     х    
1211.5 Ресторани та бари 0,50     0,50    
1212 Інші будівлі для тимчасового проживання
1212.1 Туристичні бази та гірські притулки 0,50     0,50    
1212.2 Дитячі та сімейні табори відпочинку 0,50     0,50    
1212.3 Центри та будинки відпочинку 0,50     0,50    
1212.9 Інші будівлі для тимчасового проживання, не класифіковані раніше 0,50     0,50    
122 Будівлі офісні
1220 Будівлі офісні5
1220.1 Будівлі органів державного та місцевого управління5 0,10          
1220.2 Будівлі фінансового обслуговування х     х    
1220.3 Будівлі органів правосуддя5 х     х    
1220.4 Будівлі закордонних представництв5 х     х    
1220.5 Адміністративно-побутові будівлі промислових підприємств х     х    
1220.9 Будівлі для конторських та адміністративних цілей інші х     х    
123 Будівлі торговельні
1230 Будівлі торговельні
1230.1 Торгові центри, універмаги, магазини 0,50     0,50    
1230.2 Криті ринки, павільйони та зали для ярмарків5 ×     ×    
1230.3 Станції технічного обслуговування автомобілів ×     ×    
1230.4 Їдальні, кафе, закусочні тощо 0,50     0,50    
1230.5 Бази та склади підприємств торгівлі і громадського харчування ×     ×    
1230.6 Будівлі підприємств побутового обслуговування ×     ×    
1230.9 Будівлі торговельні інші 0,50     0,50    
124 Будівлі транспорту та засобів зв’язку
1241 Вокзали, аеровокзали, будівлі засобів зв’язку та пов’язані з ними будівлі
1241.1 Автовокзали та інші будівлі автомобільного транспорту х     х    
1241.2 Вокзали та інші будівлі залізничного транспорту х     х    
1241.3 Будівлі міського електротранспорту х     х    
1241.4 Аеровокзали та інші будівлі повітряного транспорту х     х    
1241.5 Морські та річкові вокзали, маяки та пов’язані з ними будівлі х     х    
1241.6 Будівлі станцій підвісних та канатних доріг х     х    
1241.7 Будівлі центрів радіо- та телевізійного мовлення, телефонних станцій, телекомунікаційних центрів тощо 0,50     0,50    
1241.8 Ангари для літаків, локомотивні, вагонні, трамвайні та тролейбусні депо х     х    
1241.9 Будівлі транспорту та засобів зв’язку інші 0,50     0,50    
1242 Гаражі
1242.1 Гаражі наземні 0,30     0,10    
1242.2 Гаражі підземні х     х    
1242.3 Стоянки автомобільні криті х     х    
1242.4 Навіси для велосипедів х     х    
125 Будівлі промислові та склади
1251 Будівлі промислові5
1251.1 Будівлі підприємств машинобудування та металообробної промисловості5 х     х    
1251.2 Будівлі підприємств чорної металургії5 х     х    
1251.3 Будівлі підприємств хімічної та нафтохімічної промисловості5 х     х    
1251.4 Будівлі підприємств легкої промисловості5 х     х    
1251.5 Будівлі підприємств харчової промисловості5 х     х    
1251.6 Будівлі підприємств медичної та мікробіологічної промисловості5 х     х    
1251.7 Будівлі підприємств лісової, деревообробної та целюлозно-паперової промисловості5 х     х    
1251.8 Будівлі підприємств будівельної індустрії, будівельних матеріалів та виробів, скляної та фарфоро-фаянсової промисловості5 х     х    
1251.9 Будівлі інших промислових виробництв, включаючи поліграфічне5 х     х    
1252 Резервуари, силоси та склади
1252.1 Резервуари для нафти, нафтопродуктів та газу х     х    
1252.2 Резервуари та ємності інші х     х    
1252.3 Силоси для зерна х     х    
1252.4 Силоси для цементу та інших сипучих матеріалів х     х    
1252.5 Склади спеціальні товарні х     х    
1252.6 Холодильники х     х    
1252.7 Складські майданчики х     х    
1252.8 Склади універсальні х     х    
1252.9 Склади та сховища інші5 х     х    
126 Будівлі для публічних виступів, закладів освітнього, медичного та оздоровчого призначення
1261 Будівлі для публічних виступів
1261.1 Театри, кінотеатри та концертні зали х     х    
1261.2 Зали засідань та багатоцільові зали для публічних виступів х     х    
1261.3 Цирки х     х    
1261.4 Казино, ігорні будинки х     х    
1261.5 Музичні та танцювальні зали, дискотеки х     х    
1261.9 Будівлі для публічних виступів інші х          
1262 Музеї та бібліотеки
1262.1 Музеї та художні галереї5 х     х    
1262.2 Бібліотеки, книгосховища5 х     х    
1262.3 Технічні центри х     х    
1262.4 Планетарії5 х     х    
1262.5 Будівлі архівів5 х     х    
1262.6 Будівлі зоологічних та ботанічних садів5 х     х    
1263 Будівлі навчальних та дослідних закладів
1263.1 Будівлі науково-дослідних та проектно-вишукувальних установ х     х    
1263.2 Будівлі вищих навчальних закладів х     х    
1263.3 Будівлі шкіл та інших середніх навчальних закладів5 0,01     0,01    
1263.4 Будівлі професійно-технічних навчальних закладів5 х     х    
1263.5 Будівлі дошкільних та позашкільних навчальних закладів5 0,01     0,01    
1263.6 Будівлі спеціальних навчальних закладів для дітей з особливими потребами5 х     х    
1263.7 Будівлі закладів з фахової перепідготовки х     х    
1263.8 Будівлі метеорологічних станцій, обсерваторій5            
1263.9 Будівлі освітніх та науково-дослідних закладів інші5 х     х    
1264 Будівлі лікарень та оздоровчих закладів
1264.1 Лікарні багатопрофільні територіального обслуговування, навчальних закладів5 х     х    
1264.2 Лікарні профільні, диспансери5 х     х    
1264.3 Материнські та дитячі реабілітаційні центри, пологові будинки5 х     х    
1264.4 Поліклініки, пункти медичного обслуговування та консультації5 х     х    
1264.5 Шпиталі виправних закладів, в’язниць та Збройних Сил5 х     х    
1264.6 Санаторії, профілакторії та центри функціональної реабілітації5 х     х    
1264.9 Заклади лікувально-профілактичні та оздоровчі інші5 х     х    
1265 Зали спортивні5
1265.1 Зали гімнастичні, баскетбольні, волейбольні, тенісні тощо х     х    
1265.2 Басейни криті для плавання х     х    
1265.3 Хокейні та льодові стадіони криті х     х    
1265.4 Манежі легкоатлетичні х     х    
1265.5 Тири х     х    
1265.9 Зали спортивні інші х     х    
127 Будівлі нежитлові інші
1271 Будівлі сільськогосподарського призначення, лісівництва та рибного господарства5
1271.1 Будівлі для тваринництва5 0,10     0,10    
1271.2 Будівлі для птахівництва5 х     х    
1271.3 Будівлі для зберігання зерна5 х     х    
1271.4 Будівлі силосні та сінажні5 х     х    
1271.5 Будівлі для садівництва, виноградарства та виноробства5 х     х    
1271.6 Будівлі тепличного господарства5 х     х    
1271.7 Будівлі рибного господарства5 х     х    
1271.8 Будівлі підприємств лісівництва та звірівництва5 х     х    
1271.9 Будівлі сільськогосподарського призначення інші5 0,10     0,10    
1272 Будівлі для культової та релігійної діяльності5
1272.1 Церкви, собори, костьоли, мечеті, синагоги тощо5 х     х    
1272.2 Похоронні бюро та ритуальні зали х     х    
1272.3 Цвинтарі та крематорії5 х     х    
1273 Пам’ятки історичні та такі, що охороняються державою5
1273.1 Пам’ятки історії та архітектури5 х     х    
1273.2 Археологічні розкопки, руїни та історичні місця, що охороняються державою5 х     х    
1273.3 Меморіали, художньо-декоративні будівлі, статуї5 х     х    
1274 Будівлі інші, не класифіковані раніше5
1274.1 Казарми Збройних Сил5 х     х    
1274.2 Будівлі поліцейських та пожежних служб5 х     х    
1274.3 Будівлі виправних закладів, в’язниць та слідчих ізоляторів5 х     х    
1274.4 Будівлі лазень та пралень х     х    
1274.5 Будівлі з облаштування населених пунктів х     х    

 

 

Сільський  голова                                                                  І.М.Юсиба.

 

 

 

 

 

Проект

Додаток 2
до рішення Тур´є – Полянської

сільської ради VІІ скликання

від  27.06.2019р. № 314

 

ПЕРЕЛІК
пільг для фізичних та юридичних осіб, наданих відповідно до підпункту 266.4.2 пункту 266.4 статті 266 Податкового кодексу України, із сплати податку на нерухоме майно,відмінне від земельної ділянки1

Пільги встановлюються на 2021 рік та вводяться в дію
з 01.01. 2021 року.

Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території об’єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради:

 

Код області2 Код району2 Код КОАТУУ2 Назва2
44 254 4425455100, 4425480500, 4425481000,

4425481500, 4425482000, 4425482500,

4425483000, 4425483200, 4425485500,

4425486000, 4425487500, 4425488000

Тур´є – Полянська сільська рада

 

Група платників, категорія/класифікація
будівель та споруд
Розмір пільги
(відсотків суми податкового зобов’язання за рік)
– об’єкти житлової нерухомості, в тому числі їх частки, учасників АТО та членів їх сімей на період проходження служби;

 

100
– об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності громадських організацій інвалідів та їх підприємств.

 

100
об’єкти житлової нерухомості, в тому числі їх частки, що належать фізичним особам, які виховують  трьох і більше  дітей  віком до 18 років 100

 

Сільський голова                                                     І.М.Юсиба

 

 

Comments are closed.

Перейти до вмісту