Про звіт голови районної  державноїадміністрації  про здійснення повноважень,делегованих   їй  районною радою
20.03.2019
Про виконання Програми економічного і соціального розвитку району на 2018 рік
20.03.2019
Показати всі

Про звіт виконання районного бюджету за  2018 рік

  УКРАЇНА

ПЕРЕЧИНСЬКА РАЙОННА РАДА

ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

        Тридцять друга    сесія  УІІ скликання

 

РІШЕННЯ

 

  14.03.2019                             м.Перечин                                    №   533 

 

       

 

Про звіт виконання районного

бюджету за  2018 рік

 

Відповідно до статті 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, статті  80 Бюджетного кодексу України, розглянувши  звіт про виконання районного бюджету за 2018 рік, районна рада вирішила:

 

1.Затвердити звіт про виконання  районного бюджету за 2018 рік   (додається).

 

  1. Контроль за виконанням цього рішення покласти на голову районної державної адміністрації Ладомиряк М.П. та постійну комісію районної ради з питань економічної реформи, планування, бюджету, фінансів , контролю за проведенням приватизації, інвестицій та регуляторної політики (Крупчинський Б.Ю.).

 

 

 

Голова ради                                                                                  М.І.Ласкін         

 

   

ПОЯСНЮВАЛЬНА  ЗАПИСКА

до річного звіту про виконання районного бюджету за 2018 рік

 

Доходи

 

До загального фонду районного бюджету протягом 2018 року надійшло доходів (з врахуванням трансфертів)  на суму 228112,8 тис.грн.,  при уточнених планових показниках  232511,9 тис.грн, що становить 98,1 відсотків.

По податках і зборах  виконання дохідної частини загального фонду забезпечено на 100 відсотків, (уточнений план 15394,9 тис.грн, надійшло доходів 15395,4 тис.грн.).

Протягом року збільшено дохідну частину районного бюджету на суму  1344,9 тис.грн.

 

       Аналіз виконання доходів районного бюджету по загальному фонду.

(тис.грн)

  Затверджено на 2018 рік Затверджено на 2018 рік з врахуванням змін Виконано за

  2018 р.

Відс.

виконання

Податкові і неподаткові надходження 14050,0 15394,9 15395,4 100,0
Податок на доходи фізичних осіб 13871,0 15195,9 15115,7 99,5
Податок на прибуток підприємств комунальної власності 0,8      
Надходження частини чистого прибутку підприємств комунальної власності 0,2      
Надходження орендної плати за за користування комунальним майном спільної власності міста, сіл 100,0 100,0 127,2 127,2
Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних та фізичних осіб – підприємців 35,0 35,0 24,4

 

69,7
Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень 40,0 40,0 92,0 230,0
Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень     5,3  
Інші неподаткові надходження 3,0 24,0 30,8 128,3
Офіційні трансферти 216254,4 217117,0 212717,4 98,0
Всього доходів з трансфертами 230304,4 232511,9 228112,8 98,1
 

Основним джерелом наповнення дохідної частини районного бюджету є податок на доходи фізичних осіб.  За 2018 рік надходження  цього податку склали  15115,7 тис.грн., при уточненому плані 15195,9 тис.грн., що становить 99,5 відсотка. Податок на доходи фізичних осіб зараховується до районного бюджету у розмірі 60 відсотків від обсягу податку, що справляється на території району і становив 98,2 відсотка всіх податкових та неподаткових надходжень загального фонду районного бюджету.

Від орендної плати за користування комунальним майном спільної власності  Перечинського району до  районного бюджету надійшло 127,2 тис.грн, при плані 100,0 тис.грн, виконання становить 127,2 %.

Адміністративного збору за проведення державної реєстрації юридичних та фізичних осіб – підприємців поступило 24,4 тис.грн., або 69,7 % від запланованих, за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно –  92,0 тис.грн. при плані 40,0 тис.грн., або у 2,3 рази більше ніж планувалося, крім того надійшло 5,3 тис.грн. коштів від плати за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, такі надходження в районному бюджеті не заплановані.

Інших неподаткових надходжень до районного бюджету  надійшло 30,8 тис.грн., при запланованих 24 тис.грн., що становить 128,3 %.

Протягом 2018 року районний бюджет одержав базової дотації з державного бюджету в обсязі 14366,0 тис.грн.,  що становить 100,0 відсотків до планового показника, додаткової дотації з державного бюджету на здійснення переданих видатків на утримання установ освіти та охорони здоров‘я  –  10474,5 тис.грн., стабілізаційної дотації – 318,2 тис.грн., іншої додаткової дотації – 1735,3 тис.грн., тобто стовідсотково.

Субвенції з державного бюджету на соціальні виплати (оплата пільг, субсидій, допомоги на дітей малозабезпеченим сім‘ям) та інших субвенцій із запланованих 190223,0 тис.грн., одержано за звітний період 185823,4 тис.грн., що складає 99,4 %.  В тому числі освітньої субвенції надійшло 51719,5 тис.грн.,  медичної субвенції – 15257,6 тис.грн., це 100,0 відсотків від запланованих показників. Субвенції на соціально-економічний розвиток окремих територій надійшло відповідно плану в сумі 3907,5 тис.грн. З інших місцевих бюджетів (в т.ч. обласного бюджету) отримано іншої субвенції на суму 287,9 тис.грн., при плані 291,1 тис.грн., що становить 98,9 %.

 

Аналіз виконання доходів районного бюджету по спеціальному  фонду.

                                                                                                       (тис.грн.)

                   

                     Назва доходів

Затверджено на 2018 рік Затверджено на 2018 рік з врахуванням  кошторисних призначень Фактично виконано за   2018 рік Відсоток виконання
Кошти, що надходять у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва 0 0 0,4  
Власні надходження бюджетних установ 601,3 2506,6 2338,4 93,2
Кошти від відчуження майна, що перебуває в комунальній власності 225,0 225,0 0  
Разом доходів (без трансфертів) 826,3 2731,6 2338,8 85,6
Субвенції 0 5679,6 5669,6 99,8
Всього доходів (з трансфертами) 826,3 8411,2 8008,4 95,2

 

По спеціальному фонду  районного бюджету за 2018 рік  надійшло  доходів, без врахування трансфертів, на суму 2338,8 тис.грн., річний  план з врахуванням змін виконано на 85,6 відс., в тому числі власних надходжень бюджетних установ, що утримуються за рахунок районного бюджету, протягом року надійшло 2338,4 тис.грн, що становить 93,2 відсотки від річних кошторисних призначень. Від відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва надійшло 0,4 тис.грн., які не планувалися. Не виконано план по надходженнях коштів від відчуження майна , так як не відбувся аукціон через відсутність заявників на участь у торгах.

Уточнений план по надходженнях субвенцій до спеціального фонду районного бюджету  на 2018 рік склав 5679,6 тис.грн., надійшло у звітному році 5669,6 тис.грн.,  що складає 99,8 відсотків. З них кошти субвенції з державного бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення та вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах заплановані в сумі 2596,0 тис.грн., фактично одержано 2586,1 тис.грн., або 99,6%.

 

 Видатки

 

Видаткова частина загального фонду районного бюджету за 2018 рік виконана на 96,7 відсотків, при запланованих коштах у сумі 231569,1 тис.грн. освоєно 223919,0 тис.грн. Видаткова частина спеціального фонду районного бюджету за 2018 рік із врахуванням внесених змін до кошторисних призначень  виконана на 90,7 відсотків, при запланованих коштах у сумі 12022,6 тис.грн. освоєно 10909,5 тис.грн.

 

Державне управління

 

По районному бюджету на організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності районної ради протягом 2018 року використано 2168,8 тис.грн., при уточненому плані 2168,9 тис.грн., що складає 100 % від плану. На заробітну плату з нарахуваннями використано 2008,5 тис.грн., на оплату енергоносіїв – 60,3 тис. грн., на інші видатки – 100,0 тис. грн.

 

Освіта

 

На фінансування установ та закладів освіти по загальному фонду за 2018 рік використано 69304,8 тис.грн. при плані на вказаний період з урахуванням змін 71467,5 тис.грн., або 96,9 відсотків від запланованих коштів.

 

Аналіз

виконання видаткової частини в галузі “Освіта”.

 

         Назва       КПКВК План з урах.

змін на

2018 р.

Виконано

за 2018 р.

Відхиле

ння

% викона

ння

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми  навчальними закладами 1020 65329,9 63236,2 2093,7 96,8
Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми  

1090

628,9 608,5 20,4 96,8
Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання(музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими  

1100

 

3057,5

 

3057,0

 

0,5

 

99,9

Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів 1150 693,4 688,8 4,6 99,3
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти 1161 1509,7 1477,9 31,8 97,9
Інші програми та заходи у сфері освіти 1162 248,1 236,4 11,7 95,3
Разом   71467,5 69304,8 2162,7 96,9

 

 

По заробітній платі з нарахуваннями при уточненому плані на 2018 рік 65889,4 тис.грн. освоєно коштів на суму 64022,9 тис.грн. Залишок асигнувань складає 1866,5 тис.грн., з яких кошти освітньої субвенції – 1816,8 тис.грн. На продукти харчування у 2018 році було заплановано 687,0 тис.грн., з яких освоєно 644,0 тис.грн., в т.ч. на харчування пільгових категорій використано 425,7 тис.грн. при плані на звітний період 457,0 тис.грн. Недоосвоєння коштів на харчування учнів в сумі 43,0 тис.грн. виникло через невиконання діто-днів відвідування. На оплату енергоносіїв при запланованих коштах у сумі 2457,7 тис.грн. використано 2349,7 тис.грн.

По  програмах у сфері освіти при уточненому плані на рік 230,0 тис.грн. освоєно 218,3 тис.грн. (Районна програма забезпечення харчуванням учнів 1-4 класів, які навчаються в загальноосвітніх навчальних закладах Перечинського району та учнів пришкільного інтернату на 2017-2019 роки).

 

     

 

 Охорона здоров’я

 

 

            На фінансування закладів охорони здоров’я за 2018рік, з урахуванням змін, по загальному фонду виділено 32781,2 тис. грн., з яких освоєно  31386,3 тис. грн., або виконання складає 95,7 відсотків.

 

 

Аналіз використання  коштів по охороні здоров’я

 в розрізі закладів та програм

 

(тис. грн.)

КПК Назва Уточнений план Касові видатки Відхилення Відсоток
2010 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню 24176,4 22862,8 1313,6 94,6
2111 Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги 6131,5 6061,2 70,3 98,9
2144 Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет 1036,4 1035,5 0,9 99,9
2145 Централізовані заходи з лікування онкологічних хворих 60,0 60,0 100,0
2146 Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань 608,9 608,9 100,0
2151 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров‘я 708,0 705,8 2,2 99,7
2152 Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я 60,0 52,1 7,9 86,8
РАЗОМ   32781,2 31386,3 1394,9 95,7

 

На оплату заробітної плати з нарахуваннями використано по всіх установах охорони здоров’я  24262,6 тис. грн. при плані 25555,5 тис. грн., або виконання складає 94,9 відсотки.

На придбання медикаментів використано 952,5 тис. грн., при плані 952,7 тис.грн. , або виконання становить майже 100 відсотків від річних призначень. Витрати медикаментів на один ліжкодень  складають   26,77 грн. На придбання продуктів харчування використано 317,2 тис. грн. при плані 320,0 тис. грн., або виконання складає 99,1 відсоток. Вартість харчування одного ліжкодня становить 10,94 грн.

На оплату за енергоносії та комунальні послуги використано 2894,1 тис.грн. при плані на рік –2982,1 тис.грн.

На інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я використано 52,1 тис.грн. при уточненому плані на рік 60,0 тис.грн., а саме: на Програму забезпечення військовослужбовців учасників антитерористичної операції в районі медичними препаратами та виробами медичного призначення на 2015-2019 роки освоєно 14,6 тис.грн. при плані 20,0 тис.грн., на Програму забезпечення жителів району, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання, лікарськими засобами та відповідними харчовими продуктами для спеціального дієтичного споживання на 2016-2020 роки використано 23,4 тис.грн. при такому ж плані, на Програму розвитку та вдосконалення нефрологічної служби в районі на 2018-2022 роки при плані 16,6 тис.грн. освоєно 14,1 тис.грн.

Кошти, використані на заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет (1035,5 тис.грн.), онкологічних хворих (60,0 тис.грн.), на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань (608,9 тис.грн.) та на інші програми в галузі охорони здоров‘я (52,1 тис.грн.) дали можливість забезпечити 160 хворих інсуліном та високоефективними пероральними цукрознижуючими препаратами, провести раннє виявлення злоякісних пухлин, забезпечити хворих онкологічними захворюваннями медичними препаратами та виробами медичного призначення (надано препарати 32 особам). Також забезпечено 25 військовослужбовців-учасників АТО в районі життєво-необхідними медичними препаратами та виробами медичного призначення, надано 1 особі лікарські засоби, необхідні для лікування (підтримки життя) хворих Перечинського району з рідкісними хворобами, поліпшено якість лікування хворих з незворотнім ураженням нирок, шляхом забезпечення їх необхідними медичними препаратами, що значно покращило ефективність сеансів діалізу із застосуванням “штучна нирка” та покращило якість  диспансерного нагляду за реципієнтами ниркових трансплантів (4 особи одержали медичні препарати).

 

 

 

 

 

 Соціальний захист і соціальне забезпечення

 

На соціальний захист і соціальне забезпечення  заплановано 105385,1 тис. грн., освоєно на цю галузь 101378,6 тис. грн., або виконання складає 96,2 відсотків.

 

 

Аналіз використання  коштів по соціальному захисту і соціальному забезпеченню

 за 2018 рік

 

(тис. грн.)

КПК Назва закладу Уточнений план Касові видатки Відхилення Відсоток
 

 

3010

Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот  

24077,7

 

23166,3

 

911,4

 

96,2

3020 Надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу

 

 

3741,8

 

3741,8

   

100,0

3040 Надання допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим  сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової допомоги дітям

 

 

58271,7

 

56924,2

 

1347,5

 

97,7

3080 Надання допомоги особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, особам, які не мають права на пенсію, непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по  догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної  виплати непрацюючій особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку

 

 

15754,5

 

14069,4

 

1681,1

 

89,3

3104 Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв’язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю (тер центр)  

 

 

2095,4

 

 

 

2091,0

 

 

 

4,4

 

 

 

99,8

3112 Заходи державної політики з питань дітей, та їх соціального захисту  

3,0

 

3,0

 

 

 

100

3121 Центри соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

 

232,7 232,6 0,1 99,9
3160 Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги  

222,6

 

220,6

 

2,0

 

99,1

3171 Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування 14,3 12,1 2,2 84,6
3192 Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість 10,0 10,0 100,0
3230 Виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типута прийомних сім’ях за принципом “гроші ходять за дитиною” та оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплата соціальної допомогина утримання дитини в сім’ патронатного вихователя  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

852,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

799,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

54,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

93,6

3242 Інші заходи у сфері соціального захисту та соціального забезпечення 109,0 107,8 1,2 98,9
РАЗОМ   105385,1 101378,6 4006,5 96,2

 

 

Р о з ш и ф р о в к а

видатків по КПКВК 3242 « Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» за 2018 рік

                                                                                                     (тис. грн.)

№п/п Назва видатків Уточнений план  

Виконано

1. Програма надання депутатами Перечинської районної ради матеріальної допомоги малозабезпеченим верствам населення Перечинського району в 2018 році  

21,0

 

 

20,0

2. Програма “Турбота” щодо посилення соціального захисту громадян на 2017-2020 роки

 

88,0 87,8
  Разом 109,0 107,8

 

 

Перелік організацій, яким надано фінансову

підтримку в 2018 році

КПКВК 3192 (загальний фонд)

(тис. грн.)

                                                              

Назва організації Уточнений план Касові
 

1.

Фінансова підтримка Перечинського районного товариства інвалідів  

10,0

 

10,0

  Всього 10,0 10,0

 

     

 Культура і мистецтво.

 

З районного бюджету на фінансування установ культури  протягом 2018 року витрачено 4031,6 тис.грн., при планових призначеннях 4063,4 тис. грн., що становить 99,2 % від плану. На заробітну плату з нарахуваннями при запланованих коштах у сумі 3511,0 тис.грн. освоєно 3504,5 тис.грн., на оплату енергоносіїв використано 384,0  тис.грн. при плані 408,4 тис.грн., на інші видатки при плані 144,0 тис.грн. використано 143,1 тис.грн.

 

КПК Назва КПК Уточнений план на     2018 рік Використано протягом 2018 року Залишки асигнувань Відсоток виконання плану
4030 Забезпечення діяльності бібліотек 2289,3 2277,7 11,6 99,5
4060 Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів 1390,7 1370,6 20,1 98,6
4081 Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва 358,4 358,3 0,1 99,9
4082 Iншi заходи в галузі культури і мистецтва 25,0 25,0     100,0

 

Всього 4063,4 4031,6 31,8 99,2

 

 

 

  Фізична культура і спорт.

 

На фінансування фізичної культури і спорту у 2018 році, а саме на виконання  програм  використано 10,0 тис.грн. при уточненому плані на рік 10,0 тис.грн., що складає 100 відсотків виконання (Програма  розвитку пауерліфтингу на 2016-2020 роки).

 

 Житлово-комунальне господарство.

 

Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства

 

На виконання програм, які відносяться до іншої діяльності у сфері житлово-комунального господарства виділено 53,4 тис.грн., які стовідсотково освоєні, а саме по районному бюджеті на Програму ефективного використання майна спільної комунальної власності територіальних громад сіл, міста Перечинського району на 2015-2019 роки використано 53,4 тис.грн.

 

Економічна діяльність

 

 

 Бюджет розвитку

 

Запланований обсяг бюджету розвитку на 2018 рік становив 6080,4 тис.грн., використано за звітній період кошти в сумі 5203,3 тис.грн., або 85,6 відсотків., в тому числі :

– за рахунок коштів субвенцій з державного бюджету при плані 2304,1 тис.грн. освоєно 1853,4 тис.грн., або 80,4 відсотків (за  рахунок коштів субвенції з державного бюджету на особливі освітні потреби видатки розвитку склали 245,4 тис.грн.(97,4%)  із передбачених 251,9 тис.грн.; кошти субвенції з держаного бюджету на розвиток нової української школи освоєно в обсязі 442,5 тис.грн. із запланованих 457,8 тис.грн., або 96,7 відсотків; на виплату грошової компенсації за належні жилі приміщення для сімей загиблих осіб, або осіб з інвалідністю учасників антитерористичної операції (за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету) профінансовано 570,4 тис.грн., або 65,3 відсотків від планових показників (873,4 тис.грн.); за рахунок коштів на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій при плані 721,0 тис.грн. освоєно коштів на суму 595,1 тис.грн.);

– за рахунок  коштів освітньої субвенції освоєно 543,6 тис.грн. (75,2 %)  із передбачених 723,1 тис.грн.;

– за рахунок коштів районного бюджету при плані на рік 809,2 тис.грн. освоєно 562,3 тис.грн., або 69,5 відсотків;

– кошти, виділені з обласного бюджету для району на видатки розвитку  освоєно в повному обсязі в сумі 2244,0 тис.грн.

Аналіз використання коштів бюджету розвитку в розрізі розпорядників коштів та в розрізі об‘єктів наведено у додатку 1 до пояснювальної записки.

 

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої                  інфраструктури

 

         На ремонт та утримання вулиць і автодоріг по загальному фонду у звітному  році передбачалися  видатки в сумі 152,7 тис.грн., з яких  профінансовано – 125,0 тис.грн., або 81,9 відсотків.

На ремонт та утримання вулиць і автодоріг по спеціальному фонду у звітному  році передбачалися  видатки в сумі 2866,0 тис.грн., з яких  профінансовано – 2856,1 тис.грн., або 99,7 відсотків, в тому числі за рахунок коштів субвенції з державного бюджету  на  фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг місцевого значення здійснено ремонт на дорогах району  на загальну  суму  2586,1 тис.грн. із запланованих 2596,0 тис.грн. (99,6%), за рахунок коштів обласного бюджету на капітальний ремонт автомобільної дороги місцевого значення С 070802 Турички-Вільшанки км 0+000-4+400 використано 270,0 тис.грн. при такому ж плані.

 

Аналіз використання коштів

за рахунок  субвенції з державного бюджету  на  фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг місцевого

 

Назва об‘єкту Уточнений план на 2018 рік, тис.грн. Використано коштів за 2018 рік, тис.грн.
Поточний середній ремонт автомобільної дороги С 070808 (Перечин-Свалява) – Завбуч км 0+000-2+500 250,0 249,5
Капітальний ремонт автомобільної дороги С 070801 Дубриничі – Новоселиця км 0+000-7+000 700,0 700,0
Капітальний ремонт автомобільної дороги С 070802 Турички – Вільшанки км 0+000-4+400 446,0 445,9
Капітальний ремонт автомобільної дороги С 070809 (Перечин – Свалява) – Мокра км 0+000-3+900 400,0 399,9
Капітальний ремонт автомобільної дороги С 070810 Тур’я-Поляна – Полянська Гута км 0+000-8+000 800,0 790,8
Разом 2596,0 2586,1

 

Реалізація програм і заходів в галузі зовнішньоекономічної діяльності

 

Обсяг коштів, передбачений на реалізацію програм і заходів в галузі зовнішньоекономічної діяльності становить 61,6 тис.грн., з яких освоєно 61,5 тис.грн., а саме на Програму підтримки і розвитку місцевого самоврядування на 2018-2019 роки при плані 46,6 тис.грн. використано 46,5 тис.грн. та стовідсотково освоєно кошти в сумі 15,0 тис.грн. на виконання Програми розвитку транскордонного співробітництва Перечинського району на 2016-2020 роки.

 

 

Інша діяльність

 

  Заходи із  запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха.

 

          На запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій за рахунок коштів резервного фонду районного бюджету (обсяг резервного фонду становив 19,0 тис.грн.) використано кошти в сумі 6,0 тис.грн. із спрямованих 6,1 тис.грн.

На Програму розвитку системи зв‘язку, оповіщення та інформатизації цивільного захисту Перечинського району на 2016-2020 роки використано 25,9 тис.грн. при плані 26,0 тис.грн.

 

Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого самоврядування

 

На заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого самоврядування ( Програма мобілізаційної підготовки Перечинського району та забезпечення виконання військового обов‘язку на 2017-2019 роки) при плані 20,0 тис.грн. освоєно 16,0 тис.грн.

 

 

Резервний фонд

 

     Залишок резервного фонду районного бюджету складає 12,9 тис.грн.

 

Дотації з місцевого бюджету іншим бюджетам

 

Стовідсотково у сумі 318,2 тис.грн. передано низовим бюджетам кошти дотації за рахунок коштів стабілізаційної дотації з державного бюджету та відповідно до плану кошти іншої дотації з місцевого бюджету в сумі 10816,0 тис.грн.

 

Субвенції з місцевого бюджету іншим бюджетам на здійснення програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів за рахунок коштів, які надаються з державного бюджету

 

Стовідсотково передано низовим бюджетам по загальному фонду кошти субвенції з місцевого бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету в сумі 3786,5 тис.грн., а саме Тур‘я-Бистрянській сільській раді на капітальний ремонт ділянки вул. Духновича (від буд.№ 93 до буд.№ 141) у с. Тур‘я-Бистра Перечинського району в сумі 1498,9 тис.грн., Тур‘я-Реметівській сільській раді на будівництво кладовища в урочищі “Мочари” в с. Тур‘я Ремета Перечинського району (1 черга) в сумі 156,0 тис.грн. та на реконструкцію будівлі колишнього МНВК для відкриття додаткових груп дошкільного навчального закладу в Перечинському районі, с.Тур’я Ремета, вул. Мала,2 (коригування) в сумі 750,0 тис.грн., Порошківській сільській раді на капітальний ремонт дороги по вул. Л.Українки с. Порошково Перечинського району в сумі 1381,6 тис.грн.

 

Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм та заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів

 

На виконання інвестиційних проектів при плані 1258,9 тис.грн. освоєно кошти в сумі 1253,9 тис.грн., з них з районного бюджету виділено 119,0 тис.грн., з яких освоєно 114,0 тис.грн.; з обласного бюджету виділено 1139,9 тис.грн., які освоєні стовідсотково.

 

Назва сільської ради та назва об‘єкту Уточнений план на 2018 рік, тис.грн. Використано коштів за 2018 рік, тис.грн.
Вільшинківська сільська рада на реконструкцію спортивного майданчика на території Вільшинківського НВК  ЗОШ I-II ступенів- ДНЗ в с.Вільшинки, Перечинського району, Закарпатської області 19,0 14,0
Новоселицька сільська рада на реконструкцію спортивного майданчика на території Новоселицької ЗОШ I-II ступенів- ДНЗ в с.Новоселиця, Перечинського району, Закарпатської області 740,0 740,0
Порошківська сільська рада на співфінансування інвестиційних проектів в рамках Програми співробітництва Закарпатської області України та Пардубицького краю Чеської республіки: Реконструкцію будівлі клубу під соціально-культурний центр (клуб, бібліотека, ФАП) с.Мокра,60 Перечинського району, в тому числі проектно-кошторисна документація 499,9 499,9
РАЗОМ 1258,9 1253,9

 

На фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах по загальному фонду при плані 13,1 тис.грн. профінансовано 8,4 тис.грн., по спеціальному фонду при плані 159,4 тис.грн. профінансовано 159,0 тис.грн.

 

Назва сільської ради та назва об‘єкту Уточнений план на 2018 рік, тис.грн. Використано коштів за 2018 рік, тис.грн.
Тур‘я-Бистрянська сільська рада на коригування робочого проекту “Поточний середній ремонт автомобільної дороги місцевого значення С 070813 (Перечин-Свалява) – Тур‘я-Бистра км 0+000-2+400” 8,4 8,4
Тур‘я-Пасіцька сільська рада на коригування робочого проекту “Поточний середній ремонт автомобільної дороги місцевого значення С 070808 (Перечин-Свалява) – Завбуч км 0+000-2+500” 4,7  
Разом по загальному фонду 13,1 8,4
Вільшинківська сільська рада на коригування робочого проекту “Капітальний ремонт автомобільної дороги місцевого значення С 070802 Турички-Вільшанки км 0+000-4+400” та проведення експертизи  

35,5

 

35,2

Новоселицька сільська рада на експертизу проектно-кошторисної документації “Капітальний ремонт дорожнього покриття районної автодороги місцевого значення С 070801 Дубриничі-Новоселиця км 0+000 – км 5+209 Перечинського району Закарпатської області”  

22,1

 

22,1

 

Новоселицька сільська рада на коригування робочого проекту “Капітальний ремонт автомобільної дороги місцевого значення С 070801 Дубриничі-Новоселиця км 0+000 – 7+000 Перечинського району Закарпатської області” та проведення експертизи 64,0 63,9
Порошківська сільська рада на експертизу проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт автомобільної дороги місцевого значення С 070809 (Перечин-Свалява-Мокра), км 0+000-3+900 15,3 15,3
Тур‘я-Полянська сільська рада на експертизу проектно-кошторисної документації (робочий проект) на капітальний ремонт автомобільної дороги місцевого значення С 070810 Тур’я-Поляна – Полянська Гута км 0+000-8+000 17,2 17,2
Туричківська сільська рада на експертизу проектно-кошторисної документації (робочий проект) на капітальний ремонт ділянки автомобільної дороги місцевого значення Під’їзд до с.Лікіцари км 0+000-км 2+000 в межах Туричківської сільської ради 5,3 5,3
Разом по спеціальному фонду 159,4 159,0

 

Кошти по спеціальному фонду в сумі 777,6 тис.грн. на здійснення природоохоронних заходів освоєні в повному обсязі.

 

Назва сільської ради та назва об‘єкту Уточнений план на 2018 рік, тис.грн. Використано коштів за 2018 рік, тис.грн.
Порошківська сільська рада на регулювання русла потока „Млинський” с.Порошково Перечинського району 373,0 373,0
Тур‘я-Реметівська сільська рада на будівництво берегоукріплення р.Туричка на території Тур’я-Реметівської сільської ради Перечинського району 404,6 404,6
Разом 777,6 777,6

 

Стовідсотково по спеціальному фонду освоєно кошти в сумі 650,0 тис.грн. на співфінансування інвестиційних проектів.

 

Назва сільської ради та назва об‘єкту Уточнений план на 2018 рік, тис.грн. Використано коштів за 2018 рік, тис.грн.
Порошківська сільська рада на капітальний ремонт дороги по вул. Л.Українки с. Порошково Перечинського району 50,0 50,0
Тур‘я-Реметівська сільська рада на пів фінансування для коштів державного фонду регіонального розвитку «Будівництво сучасного ЦНАПу в с. Т.Ремети Перечинського району» 600,0 600,0
Разом 650,0 650,0

 

Низовим бюджетам по загальному фонду передано кошти іншої субвенції в суму 102,1 тис.грн. при плані 106,4 тис.грн., по спеціальному фонду – 268,0 тис.грн. при плані 268,1 тис.грн.

 

Назва сільської ради та назва об‘єкту Уточнений план на 2018 рік, тис.грн. Використано коштів за 2018 рік, тис.грн.
Вільшинківська сільська рада на співфінансування до проектів-переможців конкурсу ініціатив місцевих карпатських громад: “Створення сучасного інформаційного центру в селі Вільшинки Перечинського району Закарпатської області” 14,2 9,9
Тур‘я-Реметівська сільська рада на співфінансування до проектів-переможців конкурсу ініціатив місцевих карпатських громад: “Збереження унікальних природних насаджень та розвиток туристичних маршрутів в долині річки «Тур’я» Перечинського району” 72,2 72,2
Туричківська сільська рада на виготовлення та встановлення автобусних зупинок в с.Лумшори 20,0 20,0
Разом по загальному фонду 106,4 102,1
Вільшинківська сільська рада на співфінансування до проектів-переможців конкурсу ініціатив місцевих карпатських громад: “Створення сучасного інформаційного центру в селі Вільшинки Перечинського району Закарпатської області”  

118,4

 

118,4

Вільшинківська сільська рада на співфінансування до проектів-переможців конкурсу ініціатив місцевих карпатських громад: для Вільшинківської сільської ради «Придбання обладнання довгострокового користування для забезпечення належних температурних умов в сучасному інформаційному центрі с.Вільшинки»  

19,7

 

19,7

Тур‘я-Пасіцька сільська рада на придбання костюмів для колективу художньої самодіяльності Перечинського району “Раківчанка” с.Раково 32,0 32,0
Тур‘я-Реметівська сільська рада на проведення нормативної грошової оцінки земель Тур‘є-Реметівської сільської ради, в с. Тур‘ї Ремети Перечинського району 62,0 62,0
Тур‘я-Реметівська сільська рада на співфінансування до проектів-переможців конкурсу ініціатив місцевих карпатських громад: “Збереження унікальних природних насаджень та розвиток туристичних маршрутів в долині річки «Тур’я» Перечинського району” 16,0 15,9
Туричківська сільська рада на придбання музичної апаратури для клубу в с. Липовець 20,0 20,0
Разом по спеціальному фонду 268,1 268,0

 

 

Субвенції з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів

 

З районного бюджету виділено кошти субвенції державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів в сумі 320,0 тис.грн., які освоєно в повному обсязі, а саме: по Програмі підвищення ефективності виконання повноважень органами виконавчої влади щодо реалізації державної регіональної політики та впровадження реформ на 2016-2019 роки використано 135,0 тис.грн., по Програмі розвитку та удосконалення цивільного захисту Перечинського району на 2016-2018 роки – 100,0 тис.грн., по Програмі забезпечення реалізації державної політики у сфері соціального захисту населення у Перечинському районі на 2016-2020 роки – 10,0 тис.грн., по Програмі забезпечення реалізації державної політики з питань фінансів на території району на 2016-2019 роки – 75,0 тис.грн.

 

 

 Кредитування

 

В рамках районної цільової програми «Власний дім» на 2016-2020 роки для надання кредитів сільським забудовникам із загального фонду районного бюджету спрямовано 30,0 тис.грн. (план 30,0 тис.грн.) обласному фонду інвестування об‘єктів соціальної сфери та промисловості.

По спеціальному фонду районного бюджету, за рахунок коштів від повернення кредитів,  передбачено 195,0 тис.грн. для надання кредитів індивідуальним сільським забудовникам, які фактично профінансовано.

Станом на 01.01.2019 року залишки коштів по загальному фонду районного бюджету становлять 680,6 тис.грн., залишки коштів освітньої субвенції – 2005,4 тис.грн., залишки коштів медичної субвенції – 1299,8 тис.грн., залишки коштів субвенції на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій – 121,0 тис.грн.

 

 

Начальник фінансового управління                                      Л. КЕРЕЦМАН

 

 

Comments are closed.

Перейти до вмісту