Про визнання повноважень депутата Перечинської районної ради сьомого скликання
20.03.2019
Про звіт виконання районного бюджету за  2018 рік
20.03.2019
Показати всі

Про звіт голови районної  державноїадміністрації  про здійснення повноважень,делегованих   їй  районною радою

  УКРАЇНА

ПЕРЕЧИНСЬКА РАЙОННА РАДА

ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

        Тридцять друга    сесія  УІІ скликання

 

РІШЕННЯ

 

  14.03.2019                             м.Перечин                                    №  532  

 

 

 

Про звіт голови районної  державної

адміністрації  про здійснення повноважень,

делегованих   їй  районною радою

 

Відповідно до  статей 43,  44 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, рішення другої сесії районної ради УІІ скликання від 24.12.2015 року № 45 „Про делегування повноважень районної ради УІІ скликання районній державній адміністрації”, заслухавши та обговоривши звіт голови районної державної адміністрації  «Про здійснення повноважень, делегованих їй районною радою», районна рада вирішила:

 

 1. Звіт голови районної державної адміністрації “Про здійснення повноважень, делегованих їй районною радою”, взяти до відома (додається).
 2. Районній державній адміністрації (Ладомиряк М.П.) і надалі здійснювати заходи щодо виконання делегованих повноважень.

 

 1. Контроль за виконанням цього рішення покласти на голову районної державної адміністрації Ладомиряк М.П. та постійні комісії районної ради.

 

 

 Голова ради                                                                              М.І. Ласкін    

 

Звіт

голови Перечинської районної державної адміністрації

Маряни Ладомиряк про виконання делегованих повноважень

 

Шановні депутати, шановні присутні !

Відповідно до Закону України «Про місцеві державні адміністрації» районна державна адміністрація в межах своїх повноважень здійснює виконавчу владу на території району та  реалізує повноваження, делеговані їй районною радою, серед яких найважливішими є виконання програми соціально-економічного розвитку, наповнення бюджетів, соціального захисту населення, охорони здоров’я, освіти, культури, спорту та інших, передбачених статтею 44 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Протягом 2018 року структурними підрозділами Перечинської  районної  державної адміністрації забезпечувалось виконання Конституції, законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади та повноважень, делегованих районною радою. Зусилля були направлені на впровадження реформ на місцевому рівні, соціально-економічний розвиток району, забезпечення якісних послуг у галузях  освіти, культури, медицини, ефективне використання наявних природних, трудових та фінансових ресурсів, вирішення актуальних проблем життєдіяльності району, соціального захисту населення.

Глибокому вивченню проблем району, контролю за ефективним виконанням на місцях програмних цілей, розробленню і реалізації завдань з основних питань життєзабезпечення громадян району сприяла колегія Перечинської районної державної адміністрації. Протягом 2018 року відбулося 13  її засідань, на яких розглянуто 35 актуальних питань. Проведено 13 нарад при голові районної державної адміністрації, на яких розглянуто 28 питань.

Здійснювали консультативно-дорадчі функції з галузевих питань 37 комісій, рад, робочих груп, утворених розпорядженнями голови Перечинської районної державної адміністрації.

Керівництвом райдержадміністрації здійснено 16 робочих поїздок до населених пунктів району та проведено наради з представниками різних галузей економіки, соціальної сфери та національних меншин, що сприяло розкриттю причин існуючих проблем, визначенню шляхів їх подолання.

З метою недопущення загострення ситуації у соціальній сфері, вирішення особистих питань в усіх населених пунктах району було здійснено 31 виїзний та 42 особистих прийоми громадян.

На особливому контролі перебуває питання роботи зі зверненнями громадян.

За   2018 рік до райдержадміністрації надійшло 196 звернень  громадян

(проти  269  за 2017 рік),  що  на 73 звернення менше  у порівнянні з попереднім роком.

Для розгляду на засіданнях сесій Перечинської районної ради керівництвом та  структурними підрозділами  районної державної адміністрації підготовлено 58 планових  та 12 позапланових питань стосовно стану виконання бюджету, Програми економічного і соціального розвитку Перечинського району на  2018 рік, програм, спрямованих на вирішення питань соціального захисту населення, медичного обслуговування, розвитку культури, освіти, спорту, забезпечення правопорядку, захисту прав та інтересів дітей, тощо.

Для забезпечення всебічного розгляду нагальних питань розвитку економіки району, наповнення низових бюджетів голови місцевих рад запрошувалися на засідання колегії райдержадміністрації, відеоселекторні та інші наради, брали активну участь у пошуку шляхів вирішення проблемних питань соціально-економічного та культурного розвитку району. Голова Перечинської районної ради та голова Громадської ради є членами колегії, учасниками спільних нарад.

Райдержадміністрацією впродовж року надавалась практична та методична допомога виконкомам місцевих рад, проводилися семінари – навчання для голів та секретарів.

Задля  забезпечення стабільності суспільно-політичної ситуації в районі, виконання районного плану проведення консультацій з громадськістю було організовано круглі столи, засідання Громадської ради, зустрічі та урочистості з учасниками АТО, воїнами-афганцями, ліквідаторами аварії на Чорнобильській АЕС, громадянами з обмеженими фізичними можливостями, представниками національних меншин.

На засіданні районної Ради регіонального розвитку, метою якої є налагодження ефективної взаємодії та співпраці виконавчої влади з органами місцевого самоврядування, було обговорено проект Перспективного плану розвитку Перечинського району на 2019 – 2021 роки.

Розв’язання основних економічних і соціальних проблем району здійснюється через підготовку та організацію виконання щорічних програм економічного і соціального розвитку району. У 2018 році районною державною адміністрацією розроблено та затверджено на сесіях районної ради низку  програм. Механізм контролю їх реалізації передбачає звітність про виконання  на засіданнях колегії районної державної адміністрації та  сесіях районної ради.

У 2018 році райдержадміністрація спрямовувала свою діяльність відповідно до Державної стратегії регіонального розвитку до 2020 року, регіональної стратегії розвитку Закарпатської області на період до 2020 року, Плану заходів із реалізації у 2018-2020 роках Регіональної стратегії розвитку Закарпатської області на період до 2020 року, затвердженого розпорядженням голови райдержадміністрації від 28.02.2018 №75 та Програми економічного і соціального розвитку Перечинського району на 2018 рік.

У 2018 році вдалося забезпечити збільшення у порівнянні з  попереднім роком (відповідним періодом 2017 року):

– обсягів реалізованої промислової продукції  – на 14,1 відс., що складає 1372,5 млн.грн. (за підсумками  року);

– обсягів надходжень до бюджетів всіх рівнів – на 20,2 відс., які склали 144,2 млн.грн. (забезпечено за рахунок збільшення надходжень до державного бюджету, за підсумками року);

– розміру середньомісячної заробітної плати в цілому по району – на 28,9 відс., що складає 8237 грн. (за підсумками 3 кварталу);

– обсягів реалізованих послуг – на 31,6  відс. і складають 19,7  млн. грн. (за 9 місяців);

– обсягів виробництва тваринницької продукції, зокрема, м’яса – на 0,8 відс., молока – 4,6 відс., яєць  – 14,7 відс., що складають відповідно 1507 тонн, 10629 тонн та 6944,8 тис.шт. (за підсумками року).

З метою збільшення залучення інвестицій та сприяння розвитку економічних, торгових зв’язків, райдержадміністрацією у 2018  році:

подано інвестиційні пропозиції району для включення до каталогу інвестиційних пропозицій Закарпатської області;

прийнято участь у інвестиційному форумі «Закарпаття – бізнес в центрі Європи», що відбувся 10 жовтня 2018 року в м. Ужгород;

інформацію по найбільших експортерах району подано для включення до каталогу експортного потенціалу Закарпатської області.

Крім того, до  підприємств району доводилась інформація про можливість участі у різних заходах, що проводились в Україні  та за її межами з метою налагодження зв’язків суб’єктів господарювання району з міжнародними інвестиційними фінансовими структурами.

Станом на 01 жовтня 2018 року обсяг залучених іноземних інвестицій склав 3224,6 тис. дол. США, проти 3332,4 тис. дол. США  на початок 2018 року.

У січні-вересні 2018  року у районі освоєно (використано) 46,1 млн. грн. капітальних інвестицій.

Райдержадміністрація   продовжує спрямовувати свою діяльність  на залучення усіх можливих джерел фінансування на будівництво, реконструкцію, зміцнення матеріальної бази закладів соціальної сфери, об’єктів комунального призначення  та здійснення ремонту доріг, що дозволяє поліпшити соціально-економічне становище окремих територій та району в цілому і виконати соціальні зобов’язання перед населенням. Так, у 2018 році залучено кошти:

Державного бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій на:

реконструкцію будівлі колишнього МНВК для відкриття додаткових груп дошкільного навчального закладу в Перечинському районі, с.Т.Ремета – 507,9 тис.грн.;

капітальний ремонт дороги по вул. Л.Українки с.Порошково – 1381,6 тис.грн.;

капітальний ремонт котельні в Т.Реметівській ЗОШ І-ІІІ ступенів – 595,1 тис.грн.;

будівництво кладовища в урочищі «Мочари» в с.Т.Ремета (1 черга) – 261,0 тис.грн.

Державного фонду регіонального розвитку на:

поточний ремонт автомобільної дороги місцевого значення Тур’ї –Ремети-Лумшори, км 11+340-км 16+350 – 3285,995 тис.грн.;

поточний ремонт дороги державного значення Перечин-Свалява на ділянці км 25+000-км 30+520 – 6060,0 тис.грн.

Обласного бюджету на:

берегоукріплення річки Туричка на території Т.Реметівської сільської ради – 404,6 тис.грн.;

регулювання русла потока Млинський с. Порошково – 373,0 тис.грн.;

співфінансування інвестпроекту в рамках Програми співробітництва Закарпатської області та Пардубицького краю Чеської републіки: реконструкція будівлі клубу під соціально-культурний центр (клуб,бібліотека,ФАП) в с.Мокра – 499,9 тис.грн.;

співфінансування для коштів державного фонду регіонального розвитку «Будівництво сучасного центру надання адміністративних послуг в с.Т.Ремети» – 600,0 тис.грн.;

придбання костюмів для двох колективів художньої самодіяльності району – 80,0 тис.грн.;

співфінансування до проектів – переможців конкурсу ініціатив місцевих карпатських громад для: Вільшинківської сільської ради «Створення сучасного інформаційного центру в с.Вільшинки та «Придбання обладнання довгострокового користування для забезпечення належних температурних умов в сучасному інформаційному центрі с.Вільшанки» – 138,1 тис.грн., Т.Реметівської сільської ради «Збереження унікальних природних насаджень та розвиток туристичних маршрутів в долині річки «Тур”я» – 88,2 тис.грн.;

реконструкцію спортивного майданчика на території Новоселицької ЗОШ І-ІІ ступенів – ДНЗ в с.Новоселиця – 640,0 тис.грн.;

капітальний ремонт автомобільної дороги місцевого значення С

070802 Турички-Вільшинки – 270,0 тис.грн.;

проведення нормативної грошової оцінки земель Т.Реметівської сільської ради – 62,0 тис.грн.

За рахунок субвенції з державного бюджету проведено:

капітальний ремонт автомобільних доріг загального користування районного значення: Т.Поляна – Полянська Гута на суму 781,944 тис.грн.,  Турички – Вільшинки -442,06 тис.грн., Дубриничі – Новоселиця – 696,5 тис.грн., (Перечин-Свалява)-Мокра -395,0 тис.грн.;

поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування районного значення (Перечин-Свалява)-Завбуч-246,5 тис.грн.

З метою забезпечення дотримання законодавства у сфері державних закупівель протягом року проведено:

50 засідань тендерного комітету райдержадміністрації, на яких розглядалися питання по закупівлях робіт та послуг з капітального та поточного ремонтів доріг місцевого значення загального користування;

101 засідання тендерних комітетів структурних підрозділів райдержадміністрації з питань закупівлі медикаментів, меблів, комп’ютерного обладнання, палива, електроенергії, природного газу та капітальних ремонтів приміщень.

Для членів тендерних комітетів структурних підрозділів райдержадміністрації та виконкомів сільських рад 22 листопада 2018 року проведено семінар-навчання за участю спеціалістів департаменту економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації з питань проведення державних закупівель ProZorro, формування річних планів закупівель. Управлінням економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації постійно доводиться інформація до розпорядників бюджетних коштів щодо можливостей проведення навчання та підвищення кваліфікації членів тендерних комітетів.

У 2018 році райдержадміністрацією приділялась значна увага ефективному використанню природних рослинних ресурсів, що є резервом для створення нових робочих місць та додаткових надходжень до бюджетів всіх рівнів.

Заготівлю природних рослинних ресурсів місцевого значення здійснювали 1 суб’єкт  господарювання – юридична особа та 2 фізичні особи – підприємці. Цими суб’єктами отримано дозволи на заготівлю 45 тонн чорниці проти 14,5 тонн у 2017 році,  17 тонн брусниці проти 10,0 тонн у 2017 році, 1,5 тонн чебрецю, 3,4 тонн шипшини, 2,45 тонн бузини, 349 кг липи та 156,7 кг м’яти, що є на рівні попереднього року. У 2018 році надходження від даного виду діяльності до місцевих бюджетів було збільшено на 47,9 тис.грн. Зокрема, до місцевих бюджетів від заготівлі природних рослинних ресурсів надійшло 86,6 тис.грн. проти 38,7 тис.грн. у 2017 році.

По лісових квитках у районі заготовлено 36,9 тонн березового соку, що є на рівні попереднього року. У результаті  поступило рентної плати за заготівлю  7,1 тис.грн.  (проти 28,4 тис.грн. у 2017 році), у зв’язку з тим, що заготівля грибів не здійснювалась.

Протягом 2018 року суб’єктами господарювання у сфері туризму прийнято на відпочинок 4,2 тис.чол., яким надано послуг на суму  22,7 млн. грн. Сплачено податків до місцевого бюджету у сумі 1,7 млн. грн. до державного бюджету 2,1 млн.грн.

З  метою   створення  позитивного  іміджу туристичної сфери району та   представлення  можливостей цього комплексу,  у 2018 році район широко представлений на ХVІІІ  Міжнародній виставці “Україна. Подорожі. Туризм.” (м.Київ), “ХІІІ Буковинському туристичному ярмарку”, який зорієнтований на внутрішній туризм та ознайомлення з внутрішнім колоритом Буковинського краю. Також прийнято участь у спільній операційній програмі “Румунія-Україна 2014-2020”,  ХVІІ  Міжнародній виставці-ярмарку “Тур’євроцентр   Закарпаття – 2018”.

Райдержадміністрацією проведено інвентаризацію та моніторинг закладів розміщення та харчування, туристичних та музейних установ  на території району із зазначенням:

–         назви, адреси  та типу суб’єкта господарювання;

–         послуг, що надаються;

–         наявної інфраструктури (кількість номерів/ліжкомісць, посадкових місць у закладах харчування);

–         наявності конференц-залів та обладнання в них та ін.

Для збільшення та впорядкування туристичних потоків, створення нових туристичних продуктів, забезпечення безпеки туристів на туристичних маршрутах райдержадміністрацією спільно з керівниками туристично-рекреаційних закладів розроблено та систематизовано туристичні маршрути. Визначено ступені складності цих маршрутів із зазначенням  початку, тривалості, місць можливої зупинки та визначних місць маршруту. Райдержадміністрацією спільно з спеціалістами Ужгородського військового лісництва Західного територіального квартирно-експлуатаційного відділення проведено обстеження 2 туристичних маршрутів  для маркування. Системно проводиться робота по  проекту «Туристичні шляхи Закарпаття», яка дозволить систематизувати усі туристичні маршрути в районі та створити належні умови туристичної інфраструктури.

Суб’єктам туристичної діяльності та особам, що здійснюють діяльність в галузі туризму  райдержадміністрацією доведено інструкцію зі знакування, маркування туристичних маршрутів та зразки туристичних знаків.

На теперішній час на території району діє 10 туристичних маршрутів загальною протяжністю біля 97 км  (з них 3 велосипедні). В путівнику ”Ужгород та Ужанська долина” надруковано цікаві пішохідні та велосипедні маршрути та тури із супроводом: (від Тиси в Українські лісисті Карпати: Ужгород – Чоп – Мукачево – замок Паланок – радіолокативна станція – присілки м. Мукачева – «Воєводино» – Т.Ремета (пам’ятник листоноші Ф.Фекеті (м.Перечин) – с.Зарічово (музей  «Лемківська садиба») – Ужоцький перевал (8  денний маршрут).

        Для розширення атракційності туристичного продукту району в ТОВ «Воєводино»  наявне кіно-спортивне господарство. Проводиться відповідна

робота щодо розробки  кінних маршрутів для включення їх в загальну мережу туристично-екскурсійних маршрутів.

Райдержадміністрацією проводиться відповідна робота з інформування власників садиб про потенційних туристів і навпаки, інформування туристів про власників садиб, які надають послуги. Відділом агропромислового розвитку, туризму та транскордонного співробітництва   управління економічного розвитку і торгівлі РДА взято на облік 15  сільських садиб по кожній з яких розроблено бізнес-картку короткотермінового проживання. Інформацію про них розміщено на веб-сторінці райдержадміністрації. Розроблено та надано інформацію про сільські садиби району для розміщення їх в обласному довіднику «Сільські садиби гостинно запрошують» та на туристично-інформаційному порталі «Вітаємо на Закарпатті».                        06 вересня 2018 року за сприяння департаменту економічного розвитку та торгівлі Закарпатської облдержадміністрації та Закарпатського обласного осередку  розвитку сільського туризму проведено семінар-навчання на тему: «Сільський туризм. З чого та як розпочати справу», в якому прийняли участь 56 осіб за підсумками якого учасникам вручено сертифікати.

У районі діє 1  туристично-інформаційний центр. З метою надання якісних туристичних послуг фахівці туристично-інформаційного центру  приймають участь у семінарах-навчаннях, де ознайомлюються із специфікою роботи центрів туристичної інформації згідно Міжнародних стандартів.

Для пропаганди наявного туристично-рекреаційного потенціалу, більш широкого залучення туристів у районі наявні: карта-схема „Туристична Перечинщина”, брошура „Дивовижний край – мальовнича Перечинщина”,  в якому представлена інформація про відпочинок у туристичних закладах району та у сільських садибах, музей “Лемківська садиба”, водоспад “Шипот”, Свято-Василівську дерев’яну церкву в с. Лікіцари та ін.

Розвиток малого підприємництва є невід’ємною складовою соціально-економічного розвитку району. Важливе значення має фінансово-кредитна підтримка малого підприємництва. Згідно із заходами Програми розвитку малого і середнього підприємництва в області на 2017-2018 роки передбачено надання фінансової підтримки суб`єктам малого і середнього підприємництва шляхом часткового відшкодування з обласного бюджету відсоткових ставок за кредитами, що надаються банківськими установами на реалізацію інвестиційних проектів суб’єктів малого і середнього підприємництва.

У 2018 році Закарпатська обласна державна адміністрація проводила конкурс з відбору інвестиційних проектів в рамках реалізації Порядку використання коштів обласного бюджету для часткового відшкодування відсоткових ставок за кредитами, залученими суб’єктами малого та середнього підприємництва для реалізації інвестиційних проектів, в якому взяв участь підприємець з Перечинського району та отримав кошти на розвиток власної справи – впровадження енергозберігаючих технологій.

Проведення роз’яснювальної роботи за участі фахівців є одним з основних завдань виконавчих органів влади, що включає проведення семінарів, конференцій,  форумів з підприємцями.  Так, у 2018 році  відбувся тренінг „Аграрні розписки в Україні” – нові можливості для фермерів, який впроваджується IFC, членом Групи Світового банку в партнерстві зі Швейцарською Конфедерацією. У заході взяли участь керівники приватних сільськогосподарських підприємств та голови фермерських господарств району, які  отримали інформацію щодо роботи з аграрними розписками, та щодо інших діючих програм для фермерів Міжнародної фінансової корпорації (що входить в групу Світового банку).

Перечинською райдержадміністрацією регуляторна діяльність здійснюється у відповідності до вимог Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”.

З метою недопущення порушення принципів державної регуляторної політики у 2018 році в районі був проведений семінар-навчання щодо застосування статей Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” за участю  представників департаменту економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації та Центру підтримки підприємництва Закарпаття. В семінарі взяли участь представники райдержадміністрації та органів місцевого самоврядування району.

Райдержадміністрація сприяє створенню умов для подальшого розвитку сільськогосподарського виробництва в районі.

З метою раціонального та ефективного використання земель сільськогосподарського призначення та залучення інвесторів  інформацію про земельні ділянки сільгосппризначення  державної власності, право оренди на які може бути продано на земельних торгах, розміщено на офіційному веб-сайті райдержадміністрації.

В 2018 році надано в оренду зі складу земель сільськогосподарського призначення невитребувані земельні частки (паї) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва: ФГ «Лавандова гора» 14,94 га, ТзОВ «Екоклуб-Сільверленд» 17,95 га, ФОП Недолуженко А.І. 42,35 га.

ТОВ «МКСН-Україна» укладено договори з власниками земельних ділянок на загальну площу 4,39 га і проведено посадку ягідних культур (суниці) на площі 3,5 га.

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 15 липня 2005 року № 587 „Про затвердження Порядку справляння збору та використання коштів на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства” (зі змінами), районною комісією розглянуто подані ТОВ «МКСН-України» матеріали на отримання з державного бюджету компенсації витрат зі створення насаджень ягідних культур на площі 3,5 га. ТОВ «МКСН-України» компенсовано 246,4 тис.грн понесених витрат.

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 07.02.2018 №107 «Про затвердження Порядку   використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки галузі тваринництва» райдержадміністрацією проведено наради з головами виконкомів сільських рад  щодо роз’яснення порядку нарахування спеціальної бюджетної дотації фізичним особам за вирощування молодняка великої рогатої худоби до 13-місячного віку.

У 2018 році 304 фізичні особи подали документи на отримання дотації. Нараховано та виплачено 372,9 тис.грн. дотації за утримання 365 голів молодняка ВРХ.

Інфраструктура аграрного ринку станом на 01.01.2019 року  складає: 5 пунктів штучного осіменіння ВРХ, 2 ветеринарних аптечних пунктів, 4 пунктів по заготівлі м’яса.

У районі здійснюється переробка рослинницької і тваринницької продукції, плодів та ягід. ТзОВ „Джерела Карпат”виготовляє широкий асортимент продукції: соки, джеми, варення, сиропи, морси, консервовані гриби та овочі,огірки солені.

ТОВ „ЗАК-ЕКОСТРІМ” здійснюється виробництво сирів під торговою маркою „Перечинська мануфактура”. Робота сироварні орієнтована на те, щоб виготовити максимально більшу кількість видів сиру. Сири торгової марки „Перечинська мануфактура”: камембер, полонинський з перцем, полонинський без перцю, перечинський  (витриманий 2 місяці), перечинський молодий з пажитником, сир типу качота були представлені на районних та обласних ярмарках, фестивалях.

Райдержадміністрацією спільно з виконкомами міської та сільських рад створюються  сприятливі умови для реалізації сільськогосподарської продукції її виробниками. В місті Перечин облаштовано торговий ряд. Виділені місця для реалізації сільгосппродукції фермерами, приватними підприємцями та фізичними особами в населених пунктах: Т.Ремета, Порошково. З метою забезпечення населення району сільськогосподарською продукцією проведено весняний, напередодні Великодніх свят та осінній сільськогосподарські ярмарки.

У   місті Перечин виділено місце для торгівлі живою рибою.

Одним із важливих питань соціально-економічного розвитку району залишається покращення житлових та соціально-побутових умов проживання громадян. Частково це питання  вирішується завдяки отриманню жителями району пільгових кредитів по Програмі «Власний дім».

Для реалізації Програми «Власний дім» в 2018 році з загального фонду районного бюджету та бюджетів сільських рад профінансовано  171,0 тис.грн. та 285,3 тис.грн. з спецфонду. Перечинською міською радою – 50,0 тис.грн. з загального фонду та 87,0 тис.грн. по спеціальному фонду. Обласним Фондом інвестування об’єктів соціальної сфери та промисловості прокредитовано 40 заявників району на загальну суму 2 млн. 225,0 тис.грн.

У галузі бюджету та фінансів у 2018 році здійснювався комплекс заходів щодо наповнення дохідної частини бюджету та економного використання бюджетних коштів.

Розроблено показники проекту районного бюджету на 2019 рік та подано на розгляд сесії районної ради, який затверджено сесією районної ради 21 грудня 2018 року та схвалено прогноз районного бюджету на 2020-2021 роки. Розроблено та доведено трансферти низовим бюджетам на фінансування дошкільної освіти та закладів культури на 2019 рік.

Ведеться аналіз та контроль за станом розрахунків за енергоносії та інші житлово-комунальні послуги бюджетними установами, що фінансуються з місцевого бюджету, стан виплати заробітної плати бюджетними установами району, контроль за недопущенням заборгованості з цих виплат та інших захищених видатків.

Постійно здійснюється моніторинг та контроль за виконанням доходів районного та зведеного бюджету району, в тому числі в розрізі низових бюджетів як по загальному так і спеціальному фондах місцевого бюджету.

За підсумками 2018 року виконання доходів загального фонду зведеного бюджету району в частині податків та обов’язкових платежів становить 99,2 відс. При уточненому річному плані доходів 26513,2 тис. грн., фактично поступило 26304,5 тис.грн., не забезпечено сільськими бюджетами надходження у сумі 208,7 тис.грн.

Протягом року за рахунок перевиконання доходів загального фонду по всіх бюджетах спрямовано на видатки 3115,8 тис.грн., в тому числі по районному бюджету – 1344,9 тис.грн.

З метою здійснення прогнозування надходжень до місцевих бюджетів, та врахування в показниках проекту державного бюджету на наступний рік, надано пропозиції щодо прогнозних надходжень у 2019 на наступні за плановим 2020-2021роки у розрізі платежів, що надходять до місцевих бюджетів району.

До спеціального фонду місцевого бюджету району надійшло доходів на суму – 3257,4 тис.грн., в тому числі: до місцевих бюджетів розвитку – 92,4 тис.грн., до фондів охорони навколишнього природного середовища – 174,5 тис.грн., коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва 2,1тис.грн., власних надходжень бюджетних установ (платні послуги та благодійні внески) – 2988,4 тис.грн.

Протягом року отримано трансфертів до загального та спеціального фондів бюджету району на суму 236476,7 тис. грн., надано кошти на кредитування  індивідуальних сільських забудовників у рамках програми „Власний дім ” із загального та спеціального фондів на суму 456,3 тис. грн., повернуто позичальниками 322,2 тис.грн.

Протягом 2018 року за рахунок резервного фонду районного бюджету профінансовано на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій кошти в сумі 6,1 тис.грн.

Залишок резервного фонду становить 12,9 тис. грн.

Видаткова частина зведеного бюджету району по загальному фонду за 2018 рік при уточненому плані на звітний період 254674,5 тис. грн. виконана в сумі 246411,4 тис. грн., тобто складає 96,8 відс.

Виконання видаткової частини спеціального фонду (без власних надходжень) при уточненому плані 17519,2 тис. грн., становить 14464,1 тис. грн., або  82,6 відс.

Структура видаткової частини загального фонду місцевого бюджету  2018 року має соціальну спрямованість. Найвагоміші частки видатків у

 

загальному обсязі бюджету займають видатки на соціальний захист та соціальне забезпечення населення – 41,2 відсотки, освіта – 32,1 відс., охорона здоров’я  – 12,7 відс., культура і мистецтво – 2,3 відс., інші видатки – 11,7 відс.

На фінансування органів державного управління протягом 2018 року використано 10842,4 тис. грн., при уточненому плані 10909,7 тис. грн., що складає 99,4 відс. від плану .

На фінансування установ та закладів освіти по загальному фонду за 2018 рік використано – 79032,3 тис.грн. при плані на вказаний період з урахуванням змін – 81418,5 тис. грн. або 97,1 відс. від запланованих коштів. Із загальної суми на надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами використано – 63236,2 тис.грн. на дошкільну освіту використано – 9725,5 тис.грн., на школи естетичного виховання освоєно – 3057,0 тис.грн., на надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми – 608,5 тис.грн., на методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти – 2166,7 тис.грн., на інші освітні програми використано – 220,3 тис.грн. на надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється вісімнадцять років – 18,1 тис.грн.

Із загального обсягу видатків по галузі освіта, видатки на оплату праці з нарахуваннями становлять 72386,3 тис.грн. (91,6 відс.), на харчування учнів – 1213,8 тис. грн., (1,5 відс.), на оплату за енергоносії та інші видатки – 5432,2 тис. грн. (6,9 відс.).

На фінансування закладів охорони здоров’я за 2018 рік по загальному фонду бюджету району виділено 32781,2 тис.грн., з яких освоєно 31386,3 тис.грн., або виконання складає 95,7 відс .

На оплату заробітної плати з нарахуваннями використано по всіх установах охорони здоров’я 24262,6 тис.грн., на придбання медикаментів використано 952,5 тис.грн. на придбання продуктів харчування використано 317,2 тис.грн., на оплату за енергоносії та комунальні послуги використано 2894,1 тис.грн., інші видатки становлять 2959,9 тис.грн. (це програми по забезпеченню централізованих заходів з лікування хворих на цукровий і нецукровий діабет, онкологічних захворювань, боротьби з туберкульозом та інші заходи в галузі охорони здоров’я).

На соціальний захист і соціальне забезпечення заплановано 105446,3 тис.грн. освоєно на цю галузь 101422,8 тис.грн., або виконання складає 96,2 відс. З них: на надання пільг і субсидій населенню 26908,1тис.грн., на надання допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим  сім’ям, особам із інвалідністю, дітям із інвалідністю,  тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, на надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за собою з інвалідністю 1 групи, а також за особою, яка досягла 80-ти річного віку – 70993,6 тис.грн., на забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв’язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю (тер

центр) – 2091,0 тис.грн., на центри соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді – 232,6 тис.грн., на дитячі будинки сімейного типу – 799,8 тис.грн., на надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадян похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги – 220,6 тис.грн., на інші видатки – 177,1 тис.грн.

По Перечинському району на фінансування установ культури з бюджетів району протягом 2018 року при планових призначення 5759,6 тис.грн., витрачено 5601,4 тис.грн.. що становить 97,3 відс. від плану. В тому числі на утримання бібліотек використано  – 2277,7 тис.грн., на палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу – 2859,3 тис.грн., інші культурно-освітні заклади та заходи – 464,4 тис.грн.

На фінансування фізичної культури і спорту у 2018 році використано кошти в сумі 16,6 тис.грн. при плані 22,6 тис.грн.

На благоустрій сіл району використано 907,6 тис.грн. по загальному фонду місцевого бюджету, при плані 1011,6 тис.грн., що становить 89,7 відс.

На ремонт та утримання автодоріг району у звітному році профінансовано 6029,8 тис.грн. З них за рахунок районного бюджету – 293,1 тис.грн., із сільських бюджетів – 1499,0 тис.грн., за рахунок коштів обласного бюджету – 270,0 тис.грн, за рахунок субвенції з державного бюджету на соціально – економічний розвиток окремих територій – 1381,6 тис.грн., за рахунок субвенції з державного бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах – 2586,1 тис.грн.

Видатки бюджету розвитку 2018 року за рахунок власних коштів ( в тому числі коштів переданих із загального фонду до спеціального фонду бюджету склали 1077,2 тис.грн.)

За рахунок субвенції з обласного бюджету на капітальні видатки освоєно 2244,0 тис.грн.

За рахунок субвенцій з державного бюджету – 4578,0 тис.грн., в тому числі: спрямованих на капітальні видатки залишків коштів освітньої субвенції, що склалися на початок року, освоєно 543,6 тис.грн., субвенції з державного бюджету на особливі освітні потреби – 245,4 тис.грн., за рахунок субвенції на розвиток нової української школи – 442,5 тис.грн., субвенції на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих осіб або для осіб з інвалідністю учасників антитерористичної операції – 570,4 тис.грн., кошти субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій освоєно в сумі 2776,1 тис.грн.

Залишок невикористаних коштів субвенції на соціально-економічний розвиток території на кінець року склав 2148,9 тис.грн.

Неосвоєно кошти субвенції зокрема на капітальний ремонт ділянки дороги вул. Духновича (від буд. № 93 до буд. № 141) у с. Т.Бистра в сумі 1498,9 тис.грн., капітальний ремонт котельні в Т. Реметівській ЗОШ І – ІІІ

ступенів – 121,0 тис.грн.; Будівництво кладовища в урочищі  „Мочари ” в с. Т. Ремета (І черга) – 156,0 тис.грн., які виділені КМУ у грудні місяці.

Частково освоєні кошти субвенції на соціально – економічний розвиток окремих територій по об’єкту „Реконструкція будівлі колишнього МНВК для відкриття додаткових груп дошкільного навчального закладу в Перечинському районі с. Т.Ремета , вул. Мала, 2 (коригування)” передбачено – 750,0 тис.грн., освоєно 499,3 тис.грн., залишок на кінець року склав 250,7 тис.грн., та по капітальному ремонту ділянки автомобільної дороги Турички – Вільшинки в межах Вільшинківської сільської ради не освоєно – 122,3 тис.грн.

За рахунок коштів місцевих бюджетів на розвиток галузі освіти спрямовано 883,1 тис.грн., з них: 184,8 тис.грн з районного бюджету; 58,3 тис.грн. – з сільських бюджетів; 640,0 тис.грн. – з обласного бюджету(на реконструкцію спортивного майданчика на території Новоселицької ЗОШ  І – ІІ  ступенів –  ДНЗ) .

За рахунок коштів районного бюджету на розвиток охорони здоров’я освоєно – 148,5 тис.грн.

На заклади культури спрямовано на капітальні видатки – 739,7 тис.грн. в тому числі : 20,0 тис.грн. – з районного бюджету, 1,7 тис.грн. – з сільського бюджету, 718,0 тис.грн. – з обласного бюджету (499,9 тис.грн. для Порошківської сільської ради – спів фінансування інвестиційних проектів в рамках Програми співробітництва Закарпатської області України та Пардубицького краю Чеської республіки: Реконструкцію будівлі клубу під соціально-культурний центр (клуб, бібліотека, ФАП) с. Мокра,60 Перечинського району; 80,0 тис.грн. – на придбання костюмів для танцювальних колективів, 138,1 тис.грн. – на співфінансування до проектів-переможців конкурсу ініціатив місцевих карпатських громад: „Створення сучасного інформаційного центру в селі Вільшинки Перечинського району Закарпатської області”).

На житлово-комунальне господарство та інші видатки розвитку спрямовано – 1549,9 тис.грн. За рахунок коштів районного бюджету профінансовано таких видатків на суму 209,0 тис.грн., із сільських бюджетів профінансовано – 454,9 тис.грн., із обласного бюджету – 889,0 тис.грн. (270,0 тис.грн. на ремонт доріг, 600,0 тис.грн. – на співфінансування будівництва сучасного ЦНАПУ в с. Т. Ремета та 16,0 тис.грн. – співфінансування до проектів-переможців конкурсу ініціатив місцевих карпатських громад: „Збереження унікальних природних насаджень та розвиток туристичних маршрутів в долині річки Тур’я”.

Здійснено видатки по землеустрою в сумі 70,0 тис.грн. Т.Реметівською сільською радою. Зокрема для проведення нормативно грошової оцінки земель освоєно 66,9 тис.грн.(62,0 тис.грн. кошти обласного бюджету, 4,9 тис.грн.- кошти спеціального фонду сільської ради) та 3,1 тис.грн. – на складання електронного документу по землеустрою.

На природоохоронні заходи протягом звітного року освоєно 848,7 тис.грн.: із сільських бюджетів – 71,1 тис.грн., та 777,6 тис.грн. – за рахунок коштів обласного бюджету (Будівництво берегоукріплення р. Туричка на території Т.Реметівської с/р – 404,6 тис.грн., регулювання русла потока  „Млинський” с. Порошково – 373,0тис.грн.).

У 2018 році охорона здоров’я району була представлена трьома закладами:

 1. Перечинською центральною районною лікарнею, на 123 стаціонарні ліжка та поліклінікою на 240 відвідувань в зміну.
 2. Комунальним некомерційним підприємством «Перечинський районний Центр ПМСД» Перечинської районної ради Закарпатської області (реорганізовано з КЗ «Перечинський районний Центр ПМСД» з 01.07.2018 року), з потужністю 312 відвідувань в зміну та денним стаціонаром на 12 ліжок. У структуру даного підприємства входить 7 АЗПСМ (сс. Дубриничі, Т.Ремети, Турички, Т.Пасіка, Порошково, Т.Бистра, Т.Поляна) та 10 ФАПів (сс. Новоселиця, Пастілки, Туриця, Раково, Вільшинки, Липовець, Мокра, Маюрки, Свалявка, П.Гута).
 3. Комунальне некомерційне підприємство «Перечинський центр ПМСД» Перечинської міської ради, який функціонує з 01.07.2018 року.

У липні 2018 року комунальним некомерційним підприємством «Перечинський районний Центр ПМСД» Перечинської районної ради Закарпатської області було розпочато роботу по формуванню електронного реєстру пацієнтів та укладання декларацій лікаря з пацієнтом. На кінець 2018 року 58 відс. населення району обрали собі сімейного лікаря.

Потужність амбулаторно-поліклінічних закладів району без врахування комунального некомерційного підприємства «Перечинський центр ПМСД» Перечинської міської ради,   складає 552 відвідування в зміну (в тому числі Перечинська ЦРЛ на 240 відвідувань в зміну  та КНП «Перечинський районний Центр ПМСД» Перечинської районної ради 312 відвідувань в зміну.

Населення району складає 32207 чоловік, в тому числі дорослі – 23693, діти до 18 років – 8514. Міське населення – 6689; сільське населення – 25518. Особливістю району є те, що на території проживає велика кількість осіб ромської національності – 3740 чоловік, що становить 11,6 відс.  від загальної кількості населення. В тому числі дорослого населення – 1581 чоловік, що складає 6,7 відс. від загальної кількості дорослого населення району; дітей до 18 років – 2159 чоловік (або 25,4 відс. від усіх дітей до 18-ти років). 

Населення району   (без врахування ОТГ)   складає 19522 чоловік, в тому числі дорослі – 13803, діти до 18 років – 5719.

Медична допомога населенню забезпечується на первинному та вторинному рівнях.  Все населення обслуговується сімейними лікарями.

У лікарняних закладах району працює 61 лікар та   126 осіб середнього медичного персоналу.

Штатних посад лікарів загальної практики сімейної медицини (ЗПСМ) в районі становить 6,15 на 10000 населення (12,0 посад на 19522 населення).

Укомплектованість фізичними особами штатних посад сімейних лікарів  складає 100,0 відс.  (12 фізичних осіб на 12,0 ставок), по району 94,74 відс.  проти 83,5 відс. за 2017 рік при обласному показнику за 2018 рік – 85,32 відс.

Укомплектованість фізичними особами посад лікарів сільських лікарських амбулаторій  по району складає 98,25 відс. (14 фізичних осіб на  14,25 штатних посад) проти 78,79 відс. (14 фізичних осіб на 14,25 штатних посад) за   минулий рік при обласному показнику за 2018 рік  – 86,73 відс.

У 2018 році за рахунок коштів районного бюджету профінансовано 65,0 тис. грн.,  для виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт будівлі та елементів благоустрою АЗПСМ с. Т. Ремета. Також, у 2018 році було придбано холодильник для хірургічного відділення Перечинської ЦРЛ на суму 10 тис. грн., кардіомонітор для терапевтичного відділення Перечинської ЦРЛ на суму 41,0 тис. грн., холодильник для дитячого відділення Перечинської ЦРЛ 8,4 тис. грн.. На виготовлення проектно-кошторисної документації та її експертизи для проведення капітального ремонту Перечинської ЦРЛ (заміна вікон та дверей) в м. Перечин   використано – 24,1 тис. грн.

Централізовано протягом 2018 року було  отримано лікарських засобів та медикаментів на суму 2847,4 тис. грн. проти 852,7 тис. грн. за 2017 рік. Сума позабюджетних надходжень протягом  2018 року зросла вдвічі і склала 1076,1 тис. грн. проти 495,1 тис.  грн. за 2017 рік.  Сума надходжень за платні послуги (проведення медичних оглядів населенню району) у 2018 році склала 365,5 тис. грн. Сума надходжень у 2018 році по коштах, отриманих за іншими джерелами власних надходжень склала (у натуральній формі) 510,6 тис. грн.     

План виконання ліжкоднів в Перечинській ЦРЛ за  2018 рік складає 93,1 відс. проти 90,1 відс.  за   2017. Перевиконання плану ліжкоднів відмічається по пологовому відділенні – 113,4 відс. проти 94,4 відс., по дитячому – 103 відс. проти 102,9 відсотки за  минулий рік. Виконано план ліжкоднів  по терапевтичному відділенні – 100,6 відс. проти 100,4 відс. Недовиконання плану ліжкоднів відмічається  по хірургічному відділенні – 71 відс. проти 66,8 відс. за   2018 рік  (в т.ч. по хірургічних ліжках – 91,8 відс.; травматологічних – 54,1відс.; гінекологічних – 56,2 відс.);   проти 66,8 відс. у   2017 році.

У Перечинському  районі (без врахування ОТГ)  розгорнуто 12 ліжок денного перебування хворих. Забезпеченість населення ліжками в денних стаціонарах по району  складає 3,73 на 1000 населення проти 13,98 за попередній рік (45 ліжок) і є значно нижчим від обласного показника – 12,20. У денних стаціонарах протягом  2018 року проліковано 935 хворих проти 1366 за   минулий рік, що становить  290,31 на 10 тисяч населення проти 424,26 (обласний показник – 486,44).

Рівень народжуваності дещо збільшився і складає 14,59 на 1000 населення проти 12,52 і залишається одним з найвищих в області (обласний показник – 11,17).

Загальна смертність населення району протягом 2018 року  дещо зросла і складає 15,68 на 1000 населення проти 13,98 за 2017 рік  (обласний показник – 11,67).

Малюкова смертність протягом  2018 року знизилася, у 2018 році  померло 6 малюків проти 7 у 2017 році. Материнської смертності в районі не було.

Показник природного приросту і надалі залишається негативним, однак має тенденцію до зниження і складає за 2018 рік  -1,09 проти  -1,46 за   2017 рік (обласний показник – 0,50).

На пільгове медикаментозне забезпечення у 2018 році було передбачено   1775,1 тис. грн. проти 1606,2 тис. грн. у 2017 році. Протягом року використано 1769,0 тис. грн., що становить 99,7 відс. від призначень. В т.ч.:

 • Для забезпечення онкологічних хворих у 2018 році із районного бюджету було виділено 60,0 тис. грн., використано протягом року 60 тис. грн., або 100 відс.;
 • для хворих на ниркову недостатність у 2018 році було виділено 16,6 тис. грн., використано 14,2 тис. грн. або 85,5 відс. від призначень на рік;
 • для забезпечення хворих на цукровий діабет (тип ІІ) препаратами інсуліну у 2018 році було виділено 1036,4 тис. грн., в тому числі із медичної субвенції 749,9 тис. грн., обласний бюджет 82,0 тис. грн., районний бюджет 154,5 тис. грн., а також трансфер від Перечинської міської ради у сумі 50,0 тис. грн.   використано 1035,5 тис. грн. або 99,9 відс. від річних призначень;
 • для медикаментозного забезпечення учасників АТО у 2018 році із районного бюджету було виділено 20,0 тис. грн., використано   14,6 тис. грн. або 73 відс.;
 • для забезпечення медикаментами хворих на орфанні захворювання у 2018 році було виділено 23,4 тис. грн., використано 100 відс.;
 • інші пільгові категорії – 12,4 тис. грн., використано 12,4 тис. грн. або 100 відс..
 • для забезпечення лікарськими препаратами диспансерної групи населення Перечинського району згідно Державної програми «Доступні ліки» із державного бюджету у 2018році було виділено  608,9 тис. грн., використано 100 відс.;

Станом на 27 грудня 2018 року по Урядовій Державній програмі «Доступні ліки» в Перечинському районі сімейними лікарями  було виписано 13463 рецептів, середня вартість рецепта склала 50 грн. 24 коп. кількість осіб, які отримали лікарські засоби по даній програмі склала 5418 осіб.

Робота щодо впровадження медичної реформи триває.

Надання освітніх послуг

Діяльність відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації спрямована на реалізацію державної політики в галузі освіти, забезпечення стабільного функціонування, розвитку, збереження кількісних і якісних параметрів мережі дошкільних, загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів, створення належних умов для удосконалення змісту навчально-виховного процесу, впровадження нових освітніх технологій, розвиток здібностей дітей і підлітків, підвищення престижу професії вчителя.

Значна увага приділялась створенню умов доступності освіти для дітей дошкільного віку, адже дошкільний вік – це базовий етап фізичного, психічного та соціального становлення особистості.

Станом на 31.12.2018 року у районі функціонували 12  закладів дошкільної освіти, два з яких – у складі навчально-виховних комплексів.

Усі  заклади дошкільної освіти – заклади загального  розвитку,  окрім  2 –     Новоселицького та Вільшинківського   НВК,  які є комбінованого типу.

Згідно з  обліком  у районі нараховується 1734 дітей віком  від 1 до 6 років. Надання якісних освітніх послуг для 632 вихованців у дитячих садках здійснюється у групах,  які працюють з  10,5  та  12-годинним  режимом  роботи.

Середня завантаженість – 127 дітей на 100 місць.

Мережа закладів загальної середньої освіти становить 18 закладів загальної середньої освіти, із яких:

4 загальноосвітні школи І-ІІІ ступенів,

7 загальноосвітніх шкіл І-ІІ ступенів (у тому числі й Перечинська загальноосвітня школа-інтернат  І-ІІ ступенів Закарпатської обласної ради);

2 НВК (Новоселицька загальноосвітня школа І-ІІ ступенів-дошкільний навчальний заклад та Вільшинківський НВК загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад);

5 загальноосвітніх шкіл І ступеня.

Кількість учнів, які навчаються у  закладах загальної середньої освіти району становить 2908 осіб.

До 19 груп продовженого дня  залучено 570 учнів 1-4 класів, що становить 43% від загальної кількості учнів початкової ланки.

У шести закладах загальної середньої освіти Перечинського району  навчаються 894 учні ромської народності, що складає  31% від загальної кількості школярів району:  у Раківській ЗОШ І-ІІ ступенів– 14, Турицькій ЗОШ І-ІІ ступенів – 5, Т.-Бистрянській ЗОШ І-ІІ ступенів – 56, Т.-Реметівській ЗОШ І-ІІІ– 43, Т.-Пасіцькій ЗОШ І-ІІІ ступенів– 155, Порошківській ЗОШ І-ІІІ ступенів  – 621.

Творчий розвиток дітей забезпечує заклад позашкільної освіти – Перечинський будинок дитячої та юнацької творчості. У 14  гуртках займається 350 вихованців. Серед  гуртківців 1дитина- інвалід, 3 дітей- сиріт , 5 напівсиріт, 6 дітей з багатодітних родин.

Для безперешкодного доступу дітей із особливими освітніми потребами до закладів загальної середньої освіти всі школи облаштовані пандусами. З метою реалізації державної політики щодо забезпечення права дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку на здобуття якісної освіти, інтеграцію їх у суспільство шляхом запровадження інклюзивного навчання у закладах загальної середньої освіти та відповідно до рішення Перечинської районної ради 21.12.2017 №361 «Про утворення комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр» Перечинської районної ради Закарпатської області» відділом освіти, молоді та спорту проведено конкурс на посаду директора. Станом на сьогодні установа успішно працює, кваліфіковані логопеди, дефектологи, психологи та вчителі лікувальної фізкультури надають комплексну оцінку розвитку дитини у разі виявлення порушень, складають програму корекційного навчання та реалізовують її.

Заклад забезпечено тренажерами та обладнанням, які стимулюють інтелектуальний та фізичний розвиток. Особлива увага приділяється консультаціям батьків дітей з особливими освітніми потребами.

Організація навчання та виховання дітей із особливими освітніми потребами знаходиться на особливому контролі. Загальна кількість дітей з особливими потребами від 3-х до 18 років у Перечинському  районі становить 215. 60 учнів навчаються у спеціальних класах закладів загальної середньої освіти, 8 учнів в інклюзивних класах з учителем асистентом,  7 учнів – за індивідуальною формою навчання.

Відповідно до Закону України «Про освіту», Концепції Нової української школи з 1 вересня 2018 року в закладах загальної середньої освіти стартувала Нова українська школа. 1 вересня 2018 року 381 першокласник вперше переступив поріг школи. Всі педагогічні працівники перших класів пройшли онлайн-курси на порталі EdEra, курси підвищення кваліфікації при Закарпатському інституті післядипломної педагогічної освіти та успішно  реалізовують освітні зміни відповідно до Концепції.

Для забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти, успішного впровадження нового Державного стандарту початкової школи розпорядженням голови ОДА виділено державну субвенцію у розмірі 894,7 тис. грн., рішенням сесії районної ради  виділено співфінансування  95,8 тис.грн з районного бюджету. Кошти використано в повному обсязі.

На виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 13 лютого 2018 р.№ 137«Про затвердження примірного переліку засобів навчання та обладнання навчального і загального призначення для навчальних кабінетів початкової школи» створюється новий освітній простір кабінетів початкової ланки. Адміністраціями закладів освіти та вчителями проведена належна робота з підготовки нового освітнього простору кабінетів 1 класів.

У закладах освіти для учнів перших класів у кабінетах облаштовані навчальні центри – осередки, які відображають навчальні потреби й інтереси дітей, кабінети  значно поповнилися дидактичними матеріалами, таблицями, роздатковим  матеріалом, вчительський стіл із комп’ютером, зона відпочинку з різними іграми. Педагоги разом з учнями створюють   новий освітній простір, де дітям комфортно й приємно навчатися. У класах наявні стенди для змінної виставки творчих робіт учнів, дитячі портфоліо.

Усі навчальні заклади загальної середньої освіти провели відбір та замовлення  підручників для 1-го класу, які наразі доставляються у школи по мірі надходження в область.

Організація регулярного безоплатного перевезення учнів до місць навчання і додому є складовою частиною забезпечення реалізації прав громадян на здобуття загальної середньої освіти. У червні 2018 року за кошти обласного бюджету та освітньої субвенції  було придбано 1 спеціалізований шкільний автобус.

Станом на 01.12.2018р в районі налічується 424 учнів, які проживають за межею пішохідної доступності і потребують регулярного підвозу до школи.

Підвозиться 401 учень ( 95%). Підвіз здійснюється 8 шкільними автобусами.

З початку 2018/2019 навчального року безкоштовне харчування організовано для учнів з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (25 учнів), учнів  з особливими освітніми потребами, які навчаються у спеціальних та інклюзивних класах (66 учнів), дітей із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України “Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям” (328 учнів). Із 16 жовтня організовано харчування 275 учнів за батьківську плату.

Особлива увага приділяється матеріально-технічній базі закладів освіти. Протягом 2018 року виділено кошти на виготовлення проектно-кошторисної документації для будівництва спортивного залу Раківської ЗОШ І-ІІ ступенів та реконструкцію дитячого садка під будівлю Туричківської загальноосвітньої школи I-II ступенів.

Проведено капітальні ремонти у закладах  освіти, а саме:

–  заміна вікон та дверей у Турицькій  ЗОШ І-ІІ ступенів;

– заміна вікон у спортивному залі Дубриницької ЗОШ І-ІІІ ступенів;

– заміна даху котельні П.-Гутянської ЗОШ І-ІІ ступенів.

З метою покращення навчально-матеріальної  бази  освітніх закладів району  впродовж  навчального року  проводилися поточні ремонти:

– комп’ютерного класу Т-Реметівська ЗОШ І-ІІІ ступенів;

– їдальні та  приміщень пришкільного інтернату Туричківської  ЗОШ І-ІІ ступенів;

– кабінету фізики у Дубриницькій ЗОШ І-ІІІ ступенів;

– системи опалення у Порошківській ЗОШ І-ІІІ ступенів.

Усі заклади освіти були якісно підготовані до роботи в осіньо-зимовий період. У 10 котельнях загальноосвітніх шкіл проведено планові ремонти для безпосередньої їх підготовки до роботи в новому опалювальному сезоні. Виділено кошти на проведення пусконалагоджувальних робіт у котельнях (35,0 тис.грн.) та на проведення електро-лабораторних замірів (31,0 тис.грн.). Замінено  димохідну трубу на котельні Т.Пасіцької ЗОШ І-ІІІ ступенів.

У  заклади загальної середньої освіти закуплено дрова на суму 1 030,0 тис. грн. або 1066 м куб., вугілля на суму 198,0 тис. грн. та   пелети для котельні Дубриницької ЗОШ І-ІІІ ст. на суму 81,0 тис. грн.

Забезпечення фізичного виховання і розвитку масового спорту серед учнівської молоді – приорітетний напрям роботи відділу. До послуг школярів – 5  стандартних спортивних залів, 3 спортивні кімнати, обладнані у пристосованих приміщеннях, 2 футбольні поля, 3 майданчики зі штучним покриттям та 15 спортивних майданчиків (волейбольні, баскетбольні, гандбольні). В 2018 році завершено будівництво і введено в дію майданчики зі штучним покриттям в с. Вільшинки та с.Новоселиця.

Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, учнівські  та батьківські колективи освітніх установ району докладають усіх зусиль для забезпечення функціонування освітньої галузі району, її розвитку, створення

умов для рівного доступу до якісної освіти.

 

Відповідно до Закону України «Про культуру» відділ культури Перечинської  районної  державної  адміністрації забезпечував реалізацію державної політики в галузі культури на території району, створював умови для організації культурного, інформаційно-освітнього обслуговування населення. Відділом  культури    проводилось  фінансування  централізованої  бібліотечної  системи, районного  будинку  культури, Перечинської  і  Тур’я – Реметівської  дитячих  музичних  шкіл  та  централізованої  бухгалтерії  відділу. За  2018  рік  отримано  із загального фонду місцевого бюджету фінансування  в сумі 7088609,51 грн., в тому числі на заробітну плату  6475503,65  грн.  та  на  інші  витрати  613105,86 грн. Дебіторська та кредиторська заборгованості  відсутні. Із обласного бюджету було виділено 48,0 тис. грн. на придбання костюмів для учасників  дитячого зразкового ансамблю танцю «Турянська долина» районного будинку культури.

У  звітному  році  культурно – освітню  роботу  забезпечували 21 клубна установа, 21 бібліотечна установа, 2 дитячі музичні школи, що сприяло  розвитку культурно-мистецьких традицій, збереженню і примноженню духовної спадщини, народних звичаїв і обрядів, аматорської художньої творчості і забезпечувало  змістовне дозвілля краян. З другого півріччя  2018 року у Перечинську об’єднану територіальну громаду було  передано Перечинську дитячу музичну школу, 4 – бібліотеки  – філії сіл Зарічево, Сімер, Сімерки,  Ворочово Перечинської централізованої  бібліотечної  системи.

Для  повноцінного  функціонування  культосвітніх  установ  і  покращення  їх  матеріально – технічної  бази  відділом  культури  було  розроблено  3  галузеві програми: «Програма розвитку бібліотек як інформаційних і культурних центрів Перечинського району на 2018 рік», «Програма  підтримки  розвитку Перечинської  та  Тур’я – Реметівської  дитячих  музичних  шкіл   на  2018  рік», «Програма  розвитку  культури  і  мистецтва в районі на 2018 рік», на виконання заходів якої рішенням  сесії  Перечинської  районної  ради  було виділено 25,0 тис. грн.

В Перечинському районі налічується близько 40 пам’яток архітектури, серед яких археологічні, історичні, пам’ятки монументального мистецтва та пам’ятки архітектури – пам’ятні знаки воїнам і односельчанам, листоноші Ф.Фекеті, меморіальні дошки, братські могили, могили афганців, січових стрільців та ін. Найбільшою цінністю архітектурної культурної спадщини району є культова споруда – діюча дерев’яна церква Св. Василія Великого (с. Лікіцари), пам’ятка архітектури XVII ст., 1746 р., яка своєю неповторністю приваблює чимало гостей та відвідувачів.

       Спільно з відділом охорони культурної спадщини департаменту культури облдержадміністрації, органами місцевого самоврядування  відділ культури працює над упорядкуванням і паспортизацією пам’яток Перечинського району.

Завданням централізованої  бібліотечної  системи у 2018 році було  забезпечення  якісно  нових  бібліотечних  послуг, створення  єдиної  інформаційної  бібліотечної  системи, підвищення  рівня  читацьких  уподобань, покращення  громадянам  району  доступу  до  інформації.

  Бібліотечні установи проводили і брали  участь  у  заходах до знаменних, державних свят, ювілеїв, презентацій, просвітницьких заходів, проводили  зустрічі з учасниками АТО.

Завдяки участі в різних конкурсах і проектах  у централізованій  бібліотечній системі комп’ютеризовано 12 бібліотек,  у яких є 28 комп’ютерів, 22 з них підключено до мережі Інтернет.

     Клубні установи підпорядковані сільським радам, методичне керівництво здійснює районний будинок культури. Відповідно до плану роботи проведено 479 культурно-мистецьких заходів: конкурсів, оглядів, святкових, концертних, молодіжно-розважальних і дитячих програм,  щорічний районний фестиваль колядницьких груп і вертепів «Вертеп – 2018»,  обласний  фестиваль лемківської культури «Лемківська ватра». Аматорські колективи брали участь у обласних і міжнародних святкових заходах: у фестивалі «Коляди в старому селі» (м. Ужгород) – фольклорний колектив с. Туриця; у фестивалі «Василля» (м. Ужгород) – фольклорно-інструментальний гурт «Родина»; творчому вечері поета-сатирика Юрія Шипа, (обласний академічний театр ляльок «Бавка»);  у обласному фестивалі ігрових програм «Грайлик 2018», у фестивалі-ярмарці «Золота осінь» (м. Ужгород)- фольклорний колектив «Цімборки» районного будинку культури; дитячий зразковий ансамбль танцю «Тур’янська долина» презентував своє мистецтво у святкових заходах міста Гуменне (Словаччина), обласному святі словацького народного мистецтва «Словенска веселіца» (с. Середнє, Ужгородського району).

З метою розвитку аматорської народної творчості в закладах культури району діяли: 91 гурток, клубні формування, з них – 44 дитячі, у яких брали участь 964 учасників, з них – 520 дітей. В картотеці районного будинку культури налічується 62 народні умільці.

Головним  завданням дитячої  музичної  школи, як  державного  навчально – виховного  закладу  є  естетичне  виховання  дітей  та  юнацтва, навчання  їх  різним  видам  мистецтва, всебічний  розвиток  і  підтримка  обдарованих  дітей, підготовка  їх  до  вибору  професії  в  галузі  культури  і  мистецтва.  Плановий контингент  Тур’я-Реметівської   дитячої  музичної  школи  складає  82  учні. Впродовж  року  проводились  шкільні конкурси індивідуальних виконавців, переможці яких брали  участь у обласних конкурсах і займали призові місця. Творчі колективи Тур’я-Реметівської дитячої музичної школи брали активну участь у культурно-мистецьких заходах району, області.

Відділ культури тісно співпрацював  з  Ужгородським  коледжом  культури і мистецтв, Ужгородським державним музичним  коледжом  ім. Д. Задора, департаментом культури Закарпатської  облдержадміністрації,  з громадськими організаціями: культурно-освітніми товариствами «Просвіта», «Лемківщина», благодійними фондами «Опіка», «Центр громадських ініціатив», молодіжною радою та іншими.  Працівники культури району систематично підвищували свій фаховий рівень на семінарах, семінарах – практикумах, курсах підвищення кваліфікації.

Усі заходи, що проводились в культосвітніх установах, спрямовані на попередження злочинності, правопорушень, шкідливих звичок серед дітей і молоді, захист суспільної моралі, виховання  духовності, милосердя і добра.   Пророблена культурно-освітня робота висвітлюється на сайтах і в засобах масової інформації.

 

Робота управління соціального захисту населення районної державної адміністрації у 2018році була спрямована на системне забезпечення соціального захисту соціально-незахищених верств населення району, реалізацію комплексу організаційних та практичних заходів щодо виконання завдань, визначених актами і дорученнями Президента України, Кабінету Міністрів України, інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями та дорученнями голів обласної  та районної державних адміністрацій.

Важливим напрямком роботи керівництва управління соціального захисту населення є розгляд звернень громадян, адже вони є відображенням тих соціально-економічних, морально-правових та інших проблем, що мають місце у суспільстві. У 2018 році дещо збільшилася кількість звернень на «Урядову гарячу лінію». Всі звернення громадян вчасно розглянуто в межах чинного законодавства. Найбільш актуальними для населення краю залишаються питання отримання субсидій та соціальних виплат різного характеру.

Протягом 2018 року за призначенням різних видів державної соціальної допомоги звернулося 2601(за аналогічний період минулого року 2627) сім’я,  з них:

723(876)- на державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям,

307(272) –  на допомогу по вагітності і пологах,

531(425)- на допомогу при народженні дитини,

612(646)- на допомогу одиноким матерям

134(119)-на допомогу по догляду за інвалідом І, ІІ групи внаслідок психічного розладу

66(46)-по догляду за перестарілою особою, інвалідом І групи

94(98) -на допомогу інвалідам з дитинства та дітям –інвалідам

27(23)-під опікою та піклуванням

31(18)-на державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію та інвалідам

15(24)-компенсація фізичним особам за надання соціальних послуг

11(10)- на поховання

50(65)-тимчасова державна соціальна допомога на дітей, батьки яких                ухиляються від сплати аліментів

12   – тимчасова державна соціальна допомога непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату

За січень-грудень 2018 року сума нарахованих допомог становить  71855,8 (66783,5)тис. грн.(в дужках аналогічний період минулого року),  в т. ч.:

18210,1(16988,9) -державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям

28470,1(30092,1) – допомога при народженні дитини

590,7(423,5)-допомога по вагітності та пологах

7848,5(5953,1) -допомога одиноким матерям

1413,7(1199,8) -допомога по догляду за інвалідом І, ІІ групи внаслідок психічного розладу

9933,5(8072,2) -допомога інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам

1495,0(1243,5)-під опікою та піклуванням

48,1 (39,4)- компенсаційна виплата на догляд за інвалідом 1 гр. та перестарілим,

2407,5(1485,5) – державна соціальна допомога особам, які не мають права на пенсію  та інвалідам

221,6(215,0)- компенсація фізичним особам за надання соціальних послуг

46,5(31,4) – на поховання

244,6(194,2)-тимчасова державна соціальна допомога на дітей, батьки яких                ухиляються від сплати аліментів,

799,8(738,0)-ДСД  на дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування (будинок сімейного типу -1, прийомна сім’я – 4)

61,6  –     тимчасова державна соціальна допомога непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату.

Протягом 2018 року всі види державних соціальних допомог профінансовано і виплачено в повному обсязі відповідно до нарахованих сум. Заборгованість відсутня.

У 2018році за призначенням житлових субсидій звернулося 2967(2224) сімей, з них:

 • на придбання ТПСГ- 1628(1597) заяв
 • на оплату ЖКП- 1339(627) заяв.

В січні-грудні 2018 року сума нарахованих субсидій на ЖКП склала 13753,65(21942,7) тис. грн., профінансовано – 20219,35(22266,59) тис. грн. Заборгованість по субсидіях на оплату ЖКП станом на 01.01.2019 року становить 1467,28(4168,15) тис. грн. За даний період призначено субсидію на  придбання твердого палива (готівкою) на суму 2974,24(3529,9) тис. грн., профінансовано– 3094,02(2942,79)тис.грн., заборгованість-32,93(622,41)тис.грн.(кредиторська).

 

Враховуючи внесені зміни до Порядку надання населенню житлової субсидії, управлінням соціального захисту населення райдержадміністрації протягом звітного періоду проведено відповідну роботу щодо здійснення розрахунку субсидій для домогосподарств, які звернулися за призначенням субсидії, а саме, підготовлено і подано запити до організацій надавачів-житлово комунальних послуг,  органів Державної фіскальної служби, Пенсійного фонду України.  Також спеціалістами управління протягом червня місяця поточного року опрацьовано списки підприємств – надавачів послуг, до

яких включені одержувачі по зекономлених сумах субсидій. 858 домогосподарств району були повідомлені про включення їх до даних списків та необхідність подання  заяв для  проведення виплати частини невикористаної суми субсидії на оплату житлово-комунальних послуг(газопостачання), що підлягають монетизації. До першого вересня 2018 року громадяни звернулися з відповідною заявою до управління соціального захисту населення, не подано 19 заяв. На підставі поданих заяв та списків організацій-надавачів житлово-комунальних послуг управління протягом двох місяців від початку нового опалювального сезону (16 жовтня 2018р.) проведено виплату коштів частини невикористаної житлової субсидії в еквіваленті, що не перевищує вартості 100 куб.метрів природного газу 839 (1528) домогосподарствам на суму 503,9 (985,0 тис. грн.) тис. грн.

У 2018 році 2211 (3289) сімей району користувалися житловою субсидією на оплату житлово-комунальних послуг.

Протягом звітного року підготовлено і подано на розгляд комісії з питань призначення державних соціальних допомог у виняткових випадках 18(12) заяв з відповідними документами для призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям. По 14 (7) заявах прийнято позитивні рішення,  4(2) сім’ям відмовлено. Також на розгляд комісії з питань надання житлової субсидії у виняткових випадках було винесено 549 (633) заяв для призначення житлової субсидії, з яких по  451 (531) зверненні громадян прийнято рішення про призначення.

За звітний період відділом державних соціальних допомог розглянуто 1 заяву з відповідними документами, на підставі яких нараховано одноразову винагороду жінкам, яким присвоєно почесне звання України «Мати-героїня» на загальну суму 17,6 тис. грн.

Щомісячно відділом державних соціальних допомог подаються індивідуальні дані на 1472 (1698) одержувачів державних допомог, які мають право на зарахування страхового стажу в період догляду за дитиною-інвалідом, за дитиною віком до трьох років, за інвалідом I групи та перестарілою особою, яка досягла 80-ти річного віку.

Управлінням соціального захисту населення райдержадміністрації постійно проводиться інформаційно-роз’яснювальна робота серед населення шляхом розміщення інформаційних матеріалів (змін до законодавства) на стендах управління, на ВЕБ сторінці Перечинської райдержадміністрації, надання консультацій при зверненні до управління та через уповноважених осіб сільських рад. В управлінні функціонує телефон «Гарячої лінії» за номером 2 24 39.

До Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги,  занесено 7014 пільговиків, з них  1837  дітей війни, 883 інвалідів і 83 осіб, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, надано пільг на суму  2691,0 тис.грн.

На обліку в управлінні соціального захисту населення райдержадміністрації перебуває 1942  особи з інвалідністю (2017р. – 2163)  з них:

– I групи – 202 особи (2017р. – 223 )

– II групи – 757 осіб  (2017р. – 831)

– III групи – 827 осіб (2017р. – 942)

Діти з інвалідністю – 156 осіб (2017р. – 167).

В районі проживає 39 осіб, які пересуваються за допомогою інвалідних візків, з них 15 дітей з інвалідністю (2017р. – 40, з них- 14 дітей з інвалідністю).

Облаштування об’єктів громадської інфраструктури до безперешкодного доступу інвалідів та інших маломобільних груп населення  по Перечинському районі становить – 61,7 %.

Загальна кількість закладів – 268, з них:

 • облаштовано або існує вільний доступ – 135;
 • не можливо облаштувати – 31;
 • не облаштовано – 102.

У 2018 році 9 осіб з інвалідністю пройшли соціально-медичну реабілітацію у Виноградівському реабілітаційному центрі (2017р. -11), 6 – осіб з інвалідністю забезпечено санаторно-курортним лікуванням за рахунок коштів наданих Закарпатським обласним відділенням Фонду соціального захисту інвалідів з державного бюджету (2017 р. – 7), 3 дітей з інвалідністю пройшли реабілітацію у Великоберезнянському відділенні соціальної реабілітації дітей-інвалідів та інвалідів (2017 р. – 5), 12 дітей з інвалідністю оздоровлено в таборах району протягом літнього періоду (2017р. – 37).

Відповідно до Законів України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», «Про охорону дитинства», «Про реабілітацію інвалідів України» протягом 2018 року видано:

– 44 направлень на забезпечення протезно-ортопедичними виробами (2017 р. – 28);

– 6 направлень  на забезпечення кріслом – колісним (2017 р. – 2);

-2 направлення  на забезпечення засобами для ходіння керовані однією рукою (2017 р. – 0).

Згідно з виданими направленнями всі особи з інвалідністю забезпечені термічними та іншими засобами реабілітації.

Управлінням соціального захисту населення райдержадміністрації розроблено та рішенням сесії районної ради від 21.12.2017 № 368 затверджено Програму посилення соціального захисту соціально вразливих категорій населення та підтримки громадських ветеранських організацій району на 2018-2020 роки. На  виконання заходів Програми сприяння діяльності Перечинського районного товариства інвалідів у 2018 році  виділено 10 тис. грн.  (2017р. –7,5 тис.грн.).

За рахунок коштів державного бюджету  отримали:  7 осіб – компенсацію витрат на бензин, ремонт і технічне обслуговування (2017 р. – 7); 25 осіб – компенсацію на транспортне обслуговування(2017р. – 28).

У районі розроблено “Програму зайнятості населення Перечинського району на період до 2020 року”, яка схвалена розпорядженням голови районної державної адміністрації від 21.02.2018 № 56 та  затверджена рішенням сесії Перечинської районної ради від 14.06.2018 р. № 436.

Програмою на 2018 рік  заплановано створити 220 нових робочих місць. Протягом  2018 року в районі фактично створено 236 нових робочих місць, що становить 107,3% від запланованого. З них: юридичними особами – 89, фізичними особами згідно трудових угод – 42, зареєстровано фізичних осіб, як підприємців – 105 ( за січень – листопад 2017 року – 248, з них: юридичними особами – 83, фізичними особами згідно трудових угод – 69, зареєстровано фізичних осіб, як підприємців – 96). Для забезпечення легалізації зайнятості, з метою виведення заробітної плати з тіньового сектору економіки, посилення соціального захисту працівників, збільшення надходження до бюджету всіх рівнів та державних соціальних страхових фондів в районі розпорядженням голови райдержадміністрації від 07.02.2017 № 33 утворено районну робочу групу з питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення, забезпечення реалізації рішень, спрямованих на підвищення рівня оплати праці та дотримання норм законодавства в частині мінімальної заробітної плати.

Робочою групою проводиться інформаційно – роз’яснювальна робота із суб’єктами господарювання  та населенням району щодо соціальних ризиків громадян, з якими не оформлено трудові відносини та про відповідальність роботодавців за нелегальне працевлаштування працівників, а також виплати заробітної плати найманим працівникам не менше мінімальної заробітної плати, встановленої законодавством.

Протягом січня – грудня 2018  року проведено 12 засідань робочої групи, на яких розглядалися питання стану дотримання законодавства про працю, зайнятість та виплату заробітної плати роботодавцями на території району.

Управлінням соціального захисту населення ведеться щомісячний моніторинг середньомісячної заробітної плати в розрізі підприємств району як виробничої так невиробничої сфер, а також щоквартальний моніторинг середньомісячної заробітної плати  по району. Середньомісячна заробітна плата штатних працівників району за ІІІ квартал 2018 року згідно статистичних даних склала 8237,00 грн,  що у 4,7 рази перевищує рівень прожиткового мінімуму для працездатної особи (1762,00 грн.) та на 0,3 відсотка перевищує середньо обласний рівень заробітної плати. Середньомісячна заробітна плата працівників за ІІІ квартал 2018 року у порівнянні з аналогічним періодом 2017 року збільшилася на 1847,00 грн, або на 28,9 відс.

Керівники підприємств, які допускають рівень середньомісячної заробітної плати штатних працівників менше за встановлений законодавством розмір мінімальної заробітної плати, постійно заслуховуються на засіданнях комісії з питань погашення заборгованості із виплати заробітної плати, пенсій, стипендій,  інших соціальних виплат та податкового боргу (за січень – грудень 2018 року проведено 12 засідань).

Станом на 01.01.2019 року заборгованість із виплати заробітної плати на підприємствах основного кола щомісячної статистичної звітності відсутня.

Відділ з питань соціально-трудових відносин управління соціального захисту населення постійно надає інформаційну та консультативну допомогу керівникам, головам профспілкових організацій стосовно укладення колективних договорів та з метою врегулювання виробничих, трудових та соціально-економічних відносин, узгодження інтересів трудового колективу та роботодавців в трудових колективах та через ВЕБ сторінку райдержадміністрації. При укладанні колективних договорів та угод в різних галузях економіки сторонам рекомендовано (у вигляді додатку до колективного договору) обумовлювати перелік професій і посад, яким встановлюються доплати та надбавки до тарифних ставок та посадових окладів працівників у залежності від складності та характеру виконуваних робіт. Також рекомендується включати до колективного договору положення щодо:

– забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків відповідно до статті 18 Закону України “Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків” та положень Конвенції МОП №100 про рівне винагородження чоловіків і жінок за працю рівної цінності;

– охорони праці, соціального захисту та обов’язкового спеціального страхування на випадок інфікування ВІЛ – інфекцією з урахуванням потреб працівників у контексті  ВІЛ- інфекції/СНІДу, відповідно до Загальнодержавної цільової соціальної програми протидії ВІЛ – інфекції/СНІДу на 2014-2018 роки, затвердженої Законом України від 20.10.2014 № 1708-VІІ.

На засіданнях колегії райдержадміністрації, на засіданнях тристоронньої соціально – економічної ради постійно розглядаються питання зайнятості населення, виплати заробітної плати, оздоровлення працівників та їх сімей тощо.

Для забезпечення укладання колективних договорів надсилаються листи на підприємства, установи та організації, де відсутні колективні договори.

У 2018 році зареєстровано 11 колективних договорів та 6 змін та доповнень до них.

Всього в районі  укладено та пройшли реєстрацію  в управлінні соціального захисту населення райдержадміністрації  118 колективних договорів та угод, що складає 83,1 відс. від реальної кількості суб’єктів господарювання, на яких можуть бути укладені колективні договори (за 2017 рік – 115 колективних договорів, 81,6 відс.).

З метою врегулювання питань проходження громадянами району альтернативної (невійськової) служби, відповідно до статей 6 і 39 Закону України “Про місцеві державні адміністрації”, статті 5 Закону України “Про альтернативну (невійськову) службу” в районі прийнято  розпорядження від 16.03.2018 №91 “Про визначення робочих місць для проходження альтернативної (невійськової) служби, згідно з якоим утворено робочі місця для проходження громадянами району альтернативної (невійськової) служби в наступних установах та організаціях:

– Тур’я Реметівський психоневрологічний інтернат – одне робоче місце;

– Перечинське комунальне підприємство “Комунальник” – одне робоче місце.

 

Для належного та якісного забезпечення потреб населення в соціальних послугах, у межах наявних можливостей, при Перечинському районному територіальному центрі соціального обслуговування (надання соціальних послуг) функціонують два відділення: відділення соціальної допомоги вдома та відділення організації надання адресної натуральної та грошової допомоги. Створення (відкриття) нових відділень, об’єднання з іншими суб’єктами, що надають соціальні послуги не проводились.

На території населених пунктів, на які поширюються повноваження територіального центру, громадяни забезпечуються соціально-економічними та послугами догляду вдома. Протягом 2018 року структурними підрозділами територіального центру виявлено 723 особи, які опинилися в складній життєвій ситуації. Із загальної кількості виявлених громадян обслужені 682 особи, що складає 94 відс., ефективності.  Так, ефективність роботи територіального центру збільшилася на 2,4 відс., у порівнянні проти 91,6 відс., за 2017 рік.

Протягом звітного року  відділенням соціальної допомоги вдома виявлено 134 одиноких громадян, не здатних до самообслуговування з яких: 25 — осіб з інвалідністю; 45 — особи віком 80 років і старші; 33 — особи з V групою рухової активності. Середнє навантаження на одного соціального робітника становить 8 осіб. За звітній період соціальними робітниками надано 28455 послуг догляду вдома на безоплатній основі та 455 платних послуг догляду вдома на загальну суму 8,3 тис. грн.

За 2018 рік відділенням організації надання адресної натуральної та грошової допомоги обслужені 670 осіб,

Через відділення організації надання адресної натуральної та грошової допомоги протягом 2018 року, завдяки співпраці з благодійними організаціями вдалося додатково залучити надходження в натуральній формі (гуманітарну та благодійну допомогу) на суму 684518,16 гривень, що у 3,9 разів перевищило надходження у 2017 році.

Надходження благодійної допомоги:

– ЗОБФ, Дім Милосердя» м. Ужгород – одяг та взуття б/в на суму 21525,94 грн, продуктові набори – 19773,30 грн; продукти харчування (капуста, буряк) – 20643,75 грн; заморожені обіди – 509510,70грн

– ПАТ «Комінвестбанк» – благодійні кошти в сумі 2000,00 грн (для закупівлі пасхальних продуктових наборів);

 • Ужгородське військове лісництво – благодійні кошти в сумі 2000,00 грн (на закупівлю пасхальних продуктових наборів);
 • ЗОБФ «Допомоги вдовам, сиротам, інвалідам» – одяг та взуття б/в на суму 1740,00 грн;
 • ЗОБФ «Братерська допомога словом і ділом» — одяг та взуття б/в на суму 10195,00 грн;
 • БФ «АРМЕНХЕЛП» — одяг та взуття б/в на суму 89004,47 грн;
 • Фізичної особи Русін Ю.А. надійшли пасхальні продуктові набори на суму 5000,00 грн.
 • Фізичними особами – підприємцями Данча О.М. та Когут І.Ю. було надано 100 пасок на суму 3125,00 грн.

Через відділення адресної допомоги у 2018 році надано адресну натуральну допомогу у вигляді:

 • гарячих обідів на загальну суму 3,8 тис.грн, (отримували 102 громадян);
 • продовольчих товарів на суму 65,4 тис.грн (забезпечено 345 осіб );
 • ліків, предметів медичного призначення забезпечено 7 громадян на

суму 0,3 тис. грн;

–   промислових товарів на суму 103,9 тис. грн;

–  заморожених обідів на загальну суму 516,2 тис. грн.

Загальна кількість громадян, яким у 2018 році надавалися швацькі послуги за плату становить 44 особи. Сума коштів, що надійшли від надання платних послуг пошиття та ремонту одягу за рік склала 1,8 тисячі гривень.

У звітному році Перечинським районним територіальним центром забезпечено проведення заходів до великодніх, різдвяних свят; Дня людей похилого віку, Міжнародного дня людей з інвалідністю.

Робота служби у справах дітей райдержадміністрації у 2018 році була спрямована на соціальний захист дітей району, реалізації права кожної дитини на виховання в сім’ї.

Станом на 01.01.2019 року на первинному обліку служби у справах дітей перебувало – 52 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (в порівнянні в 2017 році – 60 дітей), з них: 34 (39)-дітей проживають у сім’ях опікунів/піклувальників, 9 (9)-дітей знаходяться на вихованні у дитячих  будинках сімейного типу та прийомних сім’ях, 9 (11) – перебувають у дитячих закладах області на повному державному утриманні. Протягом звітного періоду на первинний облік служби взято 5 (5)- дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким за розпорядженнями  голови РДА надано правовий статус. Знято з первинного обліку служби –10 (6) дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, з яких: 1 (2) -усиновлено громадянами України, 1 (0) – надано дитині повну цивільну дієздатність та 8 (4) – досягнуто  повноліття.

На профілактичному обліку служби перебуває 3 (3)– дітей, які проживають у двох сім’ях, де батьки ухиляються від виконання батьківських обов’язків, проводиться відповідна робота по виявленню та взяттю на облік дітей, що опинилися в складних життєвих обставинах.

З метою виявлення бездоглядних та безпритульних дітей, покращення криміногенної ситуації, протягом 2018 року службою спільно з інспектором ювенальної превенції Перечинського відділення поліції, районним центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, представниками органів місцевого самоврядування проведено 42 (49) – профілактичних рейдів, під час яких чотирьох дітей вилучено з сім’ї та влаштовано до закладів соціального захисту.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25.08.2005 року №823 «Про затвердження Порядку надання одноразової допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування після досягнення 18-ти річного віку», 8 осіб отримали одноразову допомогу у відділі освіти, молоді

та спорту райдержадміністрації. У разі відсутності в таких осіб житла придатного для проживання, райдержадміністрацією направлено пакети документів для взяття їх на квартирний облік. Станом на 01.01.2019 року 3 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування перебувають на квартирному обліку Тур’я-Пасіцької сільської ради та Перечинської міської ради.      

З метою соціально-правового захисту прав дітей протягом звітного періоду проведено 14 (12) засідань Комісії з питань захисту прав дитини, на яких розглянуто  питання стосовно захисту життя,  охорони здоров’я, освіти, соціального захисту, житлових та майнових прав дітей, надання висновків органів опіки та піклування стосовно сімейних правовідносин, виконання батьками своїх обов’язків щодо дітей. За позовом органу опіки та піклування Перечинської райдержадміністрації службою у справах дітей до Перечинського районного суду подано три позовні заяви про позбавлення батьків батьківських прав та про відібрання дітей без позбавлення їх батьківських прав. За рішеннями суду дітям надано правовий статус та влаштовано до закладів соціального захисту та в сім’ї громадян.

З метою реалізації права дітей на сімейне виховання протягом 2018 року за розпорядженнями голови РДА 5 дітей влаштовано в сім’ї опікунів/піклувальників на території району. Усиновлено громадянами України 1 дитину, яка перебувала на первинному обліку служби, вихованця обласного Будинку дитини м. Свалява.  Іноземними громадянами протягом звітного періоду усиновлено 4 вихованців Перечинської ЗОШ-інтернат І-ІІ ступенів Закарпатської обласної ради.

У Перечинському районі функціонує один дитячий будинок сімейного типу сім’ї Чомоляк, в якому виховуються 6 дітей-вихованців. На території міста Перечин та району створено три прийомні сім’ї, до яких влаштовано за розпорядженнями голови РДА 5 дітей. Батькам-вихователям та прийомним батькам надається юридична та консультативна підтримка, здійснюється соціальний супровід сімей. З метою захисту прав дітей на життя, освіту, охорону здоров’я, духовний розвиток у сім’ї, майнових та житлових прав, відповідно до п. 52 постанови Кабінету Міністрів України 24.09.08 № 866 “Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини”, службою у справах дітей із залученням працівників органів освіти, охорони здоров’я, центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, поліції здійснюється контроль за умовами утримання, навчання, виховання дітей, які перебувають під опікою/піклуванням фізичних осіб, прийомних батьків та батьків-вихователів.

З метою роз’яснення основних прав, свобод, обов‘язків, а також роз’яснення відповідальності неповнолітніх за вчинення злочинів та правопорушень, проводились зустрічі та бесіди з учнями шкіл району. Були проведені заходи спрямовані на формування належної громадської думки щодо небезпечності насильства, як явища, поваги до прав людини, жінки, дитини й необхідності їх дотримання, попередження жорстокості у шкільному середовищі.

Протягом 2018 року діяльність центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді здійснювалася відповідно до Законів України та загальнодержавних програм щодо соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю.

Пріоритетними напрямками роботи були:

 • раннє виявлення, облік та соціальний супровід сімей, які знаходяться в складних життєвих обставинах;
 • підготовка до самостійного життя, соціальна адаптація, соціальний супровід дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;
 • забезпечення соціального супроводу опікунських сімей;
 • здійснення соціально-профілактичної роботи щодо запобігання правопорушенням та соціально небезпечних хвороб у дитячому та молодіжному середовищі.

Послуги спеціалістів безкоштовні, інформація, отримана від клієнтів в процесі роботи, в жодному випадку не використовувалася проти клієнта і є службовою таємницею.

Станом на звітну дату на обліку центру перебуває 120 сімей, яким надавалися інформаційні, соціально-педагогічні, соціально-медичні та юридичні послуги.

Соціальні послуги сім’ям надавалися, як в рамках здійснення соціального супроводу, так і за карткою обліку роботи із сім’єю (особою) через індивідуальне та групове консультування.

Одним із видів надання комплексу соціальних послуг сім’ї є соціальний супровід, ефективність якого залежить від спільних зусиль  всіх суб’єктів соціальної роботи.

Під соціальним супроводом у поточному році перебувало 16 сімей, в яких виховується 25дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах. 45 сімей , в яких виховується 57 дітей, члени яких перебувають в конфлікті з законом охоплені соціальними послугами, 3 сім’ї зазначеної категорії перебували під соціальним супроводом .

На виконання Програми соціальної адаптації з дітьми – сиротами та дітьми, позбавленими  батьківського піклування, затвердженої наказом Державної соціальної служби для сім’ї, дітей та молоді від 04.06.08 №31   під соціальним супроводом перебував 21 учень Перечинської загальноосвітньої школи- інтернат I-II ступенів Закарпатської обласної ради, 9 осіб із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, отримали соціальні послуги за карткою обліку роботи з сім’єю (особою).

Проведено перевірку 49 сімей, яким призначено державну допомогу при народженні дитини (проти 33-х у 2017 р.).

Протягом звітного періоду соціальним супроводом Перечинського РЦСССДМ було охоплено дитячий будинок сімейного типу сім’ї Чомоляк, в якому виховуються 6 дітей-вихованців, прийомні сім’ї Грамма, Русинчак, Курішко/ Калініченко, в яких виховуються 5 прийомних дітей. Дві прийомні сім’ї проживають на території Перечинської  міської об’єднаної територіальної громади, але соціальний супровід здійснюють працівники Перечинського районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.

222 сім’ї, в яких виховується 398 дітей, отримали соціальні послуги за карткою обліку роботи з сім’єю (особою).

Соціальними послугами Перечинського РЦСССДМ охоплені клієнти Обласного соціального центру матері та дитини та Обласного соціального гуртожитку для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

У результаті функціонування спеціалізованого формування «Мобільний консультаційний пункт соціальної роботи» в сільській місцевості протягом 2018 року було проведено 55 просвітницьких заходів в навчальних  закладах району, Обласному соціальному центрі матері та дитини та Обласному соціальному гуртожитку для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування ( в 2017 році проведено 49 заходів). Послуги надавалися через індивідуальне та групове консультування. Груповими послугами охоплено 626 осіб та надано 147 індивідуальних послуг. Виїздами охоплено  населені пункти району: с.Т.Пасіка, с.Т.Ремети, с.Порошково, с.Туриця, с.Новоселиця,с. Т. Бистра, с. Турички, с.Дубриничі, с.Т. Поляна, с.П.Гута.

Протягом 2018 року робота відділу містобудування, архітектури та з питань цивільного захисту райдержадміністрації була спрямована на забезпечення реалізації державної політики у сфері містобудування архітектури, питань цивільного захисту населення на території району, додержання законодавства, державних стандартів, норм та правил.
Розглянуто та видано 30 будівельних паспортів, 10 містобудівних умов і обмежень, погоджено 187 висновків проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність та в оренду, проведено 7 засідань містобудівної ради, на яких розглянуто та погоджено 22 детальні плани територій Перечинського району. У стадії завершення-проходження експертизи, робота по виготовленню нового генерального плану м. Перечин, укладено договір про розроблення історико-архітектурного опорного плану. Розроблено Програму створення та впровадження містобудівного кадастру Перечинського району на 2019-2021 роки.  З метою координації діяльності райдержадміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, пов’язаної із забезпеченням техногенно-екологічної безпеки, захисту населення і територій від наслідків надзвичайних ситуацій, запобігання виникненню надзвичайних ситуацій і реагування на них у 2018 році проведено 17 засідань районної комісії  з питань ТЕБ та НС. За  результатами засідань комісії складені протоколи та надані відповідні протокольні доручення. Відділом здійснювалася робота щодо вжиття карантинних заходів по попередженню захворювань на   дифтерію, КІР, менінгококову інфекцію, ГРВІ серед населення району

Затверджено плани  заходів по попередженню пожеж в осінньо- зимовий та весняно-літній періоди ,  паспорт ризику Перечинського району, перелік потенційно-небезпечних об’єктів району. Взято участь в навчаннях по попередженню розливу нафтопродуктів на водних об’єктах, гасінні лісових пожеж та в антитерористичних навчаннях. В районі проінвентаризовано 6 захисних споруд із 9, що становить 66,6 відс.

 

 

 

Значна робота була проведена відділом інфраструктури, житлово-комунального господарства та будівництва райдержадміністрації.

У 2018 році  Перечинською районною державною адміністрацією прийнято в управління 13 автомобільних доріг загального користування  районного значення, а саме:

– С070801  Дубриничі – Новоселиця км 0+000-7+000

– С070802  Турички – Вільшинки     км 0+000-4+400

– С070803  Турички – Липовець        км 0 +000 – 7 +200

– С070805   Дубриничі – Пастілки      км 0+000-2+000

– С070808   (Перечин –Свалява) –Завбуч км 0+000-2+500

– С070809    (Перечин –Свалява) –Мокра км 0+000- 3+900

– С0708010 Тур’я Полляна – Полянська Гута км 0+000- 8+000

– С0708012 Під’їзд до с. Маюрки           км 0+000- 2+900

– С0708013(Перечин-Свалява)-Т.Бистра к м 0+000-2+400

– С070814 Новоселиця –  Прикордонна застава км 0+000 – 2+400

– С 070815 Т. Бистра центральна садиба КСГП «Бистрик км 0+000- 0+400

– С 0708 16 Т. Пасіка- Тростяниця км 0+000- 3+600

В 2018 році  за рахунок районного бюджету виготовлено проектно –кошторисну документацію на  ремонт  автомобільних доріг загального користування районного значення у сумі 475 тис. грн а саме:

– С070801  Дубриничі – Новоселиця км 0+000-7+000  – капітальний ремонт

– С070802  Турички – Вільшинки     км 0+000-4+400 – капітальний ремонт

-С070809    (Перечин –Свалява) –Мокра км 0+000- 3+900  – капітальний ремонт

-С0708010 Тур’я Поляна – Полянська Гута км 0+000- 8+000 – капітальний ремонт

– С070805   Дубриничі – Пастілки      км 0+000-2+000  – поточний середні ремонт

-С070808   (Перечин –Свалява) –Завбуч км 0+000-2+500- поточний середні ремонт

-С070809    (Перечин –Свалява) –Мокра км 0+000- 3+900- поточний середній ремонт

-С0708012 Під’їзд до с. Маюрки           км 0+000- 2+900  – поточний середній ремонт

-С0708013(Перечин-Свалява)-Т.Бистра к м 0+000-2+400- поточний середній ремонт

За ранок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам в 2018 році для проведення  капітальнних  ремонтних робіт на автомобільних дорогах загального користування районного значення:

– С070801  Дубриничі – Новоселиця км 0+000-7+00

– С070802  Турички – Вільшинки     км 0+000-4+400

-С070809    (Перечин –Свалява) –Мокра км 0+000- 3+900

-С0708010 Тур’я Поляна – Полянська Гута км 0+000- 8+000

використано кошти в  сумі 2 346 тис.грн.

Проведено  поточний  середній ремонт на автомобільній дорозі загального користування районного значення:

-С070808   (Перечин –Свалява) –Завбуч км 0+000-2+500

Використано  кошти в  сумі 246,5 тис.грн.

В 2018 році проводились роботи по благоустрою населених пунктів та прилеглих територій, під час яких  було ліквідовано:

Несанкціонованих  сміттєзвалищ -54

Упорядковано сміттєзвалищ –2

Упорядковано зон відпочинку -4

Упорядковано  кладовищ – 73

Очищено придорожніх смуг, канав та кюветів – 37,2 км

Висаджено дерев – 210 шт..

З метою забезпечення своєчасного початку та сталого проходження опалювального сезону в бюджетних установах та житлово-господарському комплексі було розроблено та виконано комплекс заходів.

Відділ інфраструктури, житлово-комунального господарства та будівництва райдержадміністрації співпрацює  з Перечинською міською радою  стосовно вирішення  питань забезпечення надання послуг з централізованого водопостачання та водовідведення, створення ОСББ або визначення управителя на конкурсній основі в багатоквартирних житлових будинках, які знаходяться на території міста Перечин.

Районною державною адміністрацією вживалися заходи щодо якісного забезпечення перевезень пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування, забезпечення автобусним сполученням всіх населених пунктів району, покращення умов перевезення пасажирів.     

Відповідно до статті 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», з  метою дотримання вимог статті 44 Закону України «Про автомобільний транспорт», на підставі пункту 16 Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2008 року № 1081,  на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території району. Перечинською райдержадміністрацією укладено договори на перевезення пасажирів з:

 1. ПАТ «Ужгородське автотранспортне підприємство 12107» маршрут №275 (Б) “Перечин-Сімерки”;
 2. ПП Довбей В.В маршрут №279 (А) “Перечин — Новоселиця”;
 3. ПП Ман В.М маршрут №481 (Г) “Перечин — Туриця”.

В 2016 році маршрут № 273 (Д) “Перечин — Зарічово” — ПП Довбей В.В.

На інші автобусні рейси, які забезпечують маршрут з обласним центром дозвіл надає облдержадміністрація, а саме:

ПП   Кишкан Л.Б. маршрут «Т.Бистра – Ужгород» та «П.Гута – Ужгород».

ПП Гісем Я.В. маршрут «Т.Бистра – Ужгород» та «Порошково – Ужгород через село Мокра.

ПАТ «Ужгородське АТП – 12107» маршрут «П.Гута – Ужгород»,

ПП Довбей В.В. маршрут  «Перечин – Зарічево».

ПП Ман В.М.  маршрут «Вільшинки – Ужгород».

Проблемним питанням є залучення перевізників на маршрути « Перечин – Т. Ремета», « Перечин – Завбуч через с. Тур’я – Пасіка» та « Перечин –

Пастілки» на які при оголошенні конкурсів перевізники не подають документи.

У 2018 році проведено конкурс з визначення підприємства  (організацій) для здійснення функцій робочого органу, переможцем конкурсу оголошено приватне підприємство  „Мукачів – Автотранспортні пасажирські перевезення”.

У грудні 2018 року проводилась робота щодо утримання автомобільних доріг загального користування районного значення в зимовий період.

Завезено 50 тонн посипкових матеріалів, зокрема 30 тонн на дорогу Турички – Вільшинки, 10 тонн на дорогу Турички  – Липовець, 10 тонн на дорогу Дубриничі – Новоселиця.

Укладено договори та здійснювались очищення доріг районного значення від снігу ТОВ «Вірджіні Форест» та приватними підприємцями Петрішко М.І. та Керецман М.І.

Налагоджено співпрацю з ДП «Закарпатський облавтодор» та КП «Будкомплектторг» щодо очищення доріг державного та обласного значення, які проходять територією району.

Перечинською районною державною адміністрацією здійснюється робота щодо поновлення договорів оренди земель державної власності несільськогосподарського призначення. У 2018 році укладено 2 угоди про поновлення договорів оренди земель загальною площею 10,9939 га, загальна сума орендної плати 167 тис. грн. в рік. Всього укладено  5 договорів оренди земель державної власності  несільськогосподарського призначення загальною площею 12,6275 га, загальна сума  орендної плати  140,531 тис.грн в рік.

Крім того, було укладено 5 договорів оренди невитребуваних земельних часток (паїв) та земельних часток (паїв),  власники яких не виділили частку (пай) в натурі та не передали в оренду на площу 97,5627 га сума орендної плати 26,469 грн.

Продовж року нараховано та відшкодовано (100%) коштів від втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва на загальну суму 0,879 тис. грн. на площі 0,0400 га. Станом на 01.01.2018 року на рахунках  районного та сільських бюджетів знаходились 151,082 тис. грн. коштів, що надійшли від втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва, із них 8,008 тис. грн. в районному бюджеті, 143,074 тис. грн. в сільських бюджетах. В 2018 році використання зазначених коштів не було.  Кошти що надійшли у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва мають відповідно до Земельного кодексу України, використовуються на освоєння земель для сільськогосподарських і лісогосподарських потреб, поліпшення відповідних угідь охорону земель відповідно до розроблених програм та проектів землеустрою а також на проведення інвентаризації земель та проведення нормативної грошової оцінки землі.

Велика увага у звітному періоді приділялася здійсненню контролю за наявністю, станом і рухом документів Національного архівного фонду на 2015-2019 роки. Архівним сектором райдержадміністрації проведено перевірку 4 фондів в них 467 одиниць зберігання, ремонт документів в кількості 65 одиниць зберігання, прошивку 70 одиниць зберігання. За звітній період описано 1046 справ постійного терміну зберігання .  Прийнято на державне зберігання  481 одиниця зберігання управлінської  документації,  47 документів особового складу.   Проведено 14 засідань експертної комісії, на яких схвалено описи на  1046 одиниць зберігання, схвалено описи 47 одиниць зберігання особового складу,   13 номенклатур справ, 2 положення про архівні підрозділи, 2 інструкції з діловодства ,  2 положення про експертні комісії. Відповідно до перспективного плану проведення  перевірок стану діловодства та архівної справи  у 2018 році проведено 3 контрольні перевірки стану діловодства в архівних підрозділах. Розглянуто 302 запити  соціально-правового характеру, 296 виконано з позитивним результатом , 6 рекомендовано звернутися за місцем знаходження документації.

Перечинська районна  державна адміністрація, як орган виконавчої влади  з урахуванням кадрового потенціалу, при підтримці депутатів усіх рівнів спроможна  забезпечити  виконання повноважень, передбачених діючим законодавством, та делегованих районною радою, в подальшому буде працювати над розвитком населених пунктів району, забезпеченням рівня життя населення Перечинщини.

На завершення хочу подякувати за підтримку усім, хто допомагав нам не лише практичними діями, а й розумінням та конструктивними порадами. Впевнена, що саме від наших спільних зусиль, значною мірою залежить як буде і надалі розвиватися промисловість, сільське господарство, як житимуть люди в районі.

 

 

                    

Comments are closed.

Перейти до вмісту