Про звіт головного лікаря комунального закладу «Перечинський районний Центр первинної медико-санітарної допомоги» про діяльність закладу за 9 місяців 2017 року

Про звіт директора Перечинського комунального спеціалізованого підприємства- видавництво «ТУРпрес» про фінансово- господарську діяльність підприємства за 9 місяців 2017 року
18.12.2017
Про Комплексну соціально-економічну програму забезпечення молоді, учасників АТО та внутрішньо переміщених осіб житлом у Перечинському районі Закарпатської області на 2018 − 2022 роки
18.12.2017
Показати всі

Про звіт головного лікаря комунального закладу «Перечинський районний Центр первинної медико-санітарної допомоги» про діяльність закладу за 9 місяців 2017 року

  УКРАЇНА

ПЕРЕЧИНСЬКА РАЙОННА РАДА

ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

        Двадцять перша   сесія  УІІ скликання

 

РІШЕННЯ

        

14.12.2017                              м.Перечин                                    №     349

 

 

Про звіт головного лікаря комунального

 закладу  «Перечинський  районний Центр

 первинної медико-санітарної

допомоги» про діяльність закладу за

 9 місяців 2017 року           

 

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», заслухавши та обговоривши звіт головного лікаря комунального закладу «Перечинський районний Центр первинної медико-санітарної допомоги»   Малишко Ю. Ю., беручи до уваги, що протягом звітного періоду робота Центру ПМСД була спрямована на забезпечення стабільної роботи АЗПСМ району, зміцнення матеріально – технічної бази, покращення якості обслуговування населення, забезпечення доступу до медичних послуг, поліпшення стану здоров’я та продовження  тривалості життя населення району, районна рада вирішила:

 1. Звіт  головного лікаря комунального закладу  «Перечинський районний Центр первинної медико-санітарної допомоги»  про діяльність закладу за 9 місяців 2017 року  Малишко Ю.Ю. взяти до відома (додається).
 2. Роботу комунального закладу  «Перечинський районний Центр первинної медико-санітарної допомоги»  визнати  задовільною.
 3.   Завідуючій сектором  охорони здоров’я районної державної адміністрації Гавриляк І.С.:

3.1 Забезпечити пріоритетне фінансування Центру, не менше 35% бюджету галузі охорони здоров’я району.

3.2 Щоквартально забезпечувати моніторинг за рейтинговими показниками здоров’я населення, діяльності та ресурсного забезпечення закладів охорони здоров’я первинної ланки.

 1. Головному лікарю    комунального закладу  «Перечинський районний Центр первинної медико-санітарної допомоги»  Малишко Ю.Ю. :

4.1 Забезпечити реформування закладів первинної медико-санітарної допомоги у відповідності до чинного законодавства.

4.2 Забезпечити  раціональне використанням бюджетних коштів у закладі.

4.3 Забезпечити дотримання стандартів лікувально-діагностичного процесу.

 

5.Контроль за виконання даного рішення покласти на заступника голови районної державної адміністрації Чомоляк М.І.та постійну комісію з питань духовного розвитку, освіти, охорони здоров’я, культури, молоді і спорту, зв’язків з громадськістю, туризму та рекреації (Шеян Ю.Ю.).

 

 

   Голова ради                                                                              М.І.Ласкін

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Звіт головного лікаря комунального закладу

Перечинський районний центр первинної медико-санітарної допомоги»  про діяльність закладу за 9 місяців 2017 року  Малишко Ю.Ю.

 

І. Загальна частина

Надання первинної медико-санітарної допомоги в районі забезпечується КЗ «Перечинський районний Центр первинної медико-санітарної допомоги».

В районі сформована оптимальна мережа амбулаторних лікувально-профілактичних закладів. В структуру Центру ПМСД входять 12 амбулаторій загальної практики-сімейної медицини (далі АЗПСМ ) в м.Перечин, сс. Дубриничі, Зарічево, Сімер, Т.Ремета, Туриця, Турички, Т.Пасіка, Раково, Порошково, Т.Бистра, Т.Поляна  та 10 фельдшерсько-акушерських пунктів (далі ФАПів) в сс. Новоселиця, Пастілки, Ворочево, Сімерки, Липовець, Вільшинки, Мокра, Маюрки, П.Гута, Свалявка.                                                        Потужність амбулаторно-поліклінічних закладів Центру складає 488 відвідувань в зміну.

Статус гірських мають 7 сіл району:  П.Гута, Лумшори, Лікіцари, Липовець, Вільшинки, Новоселиця і Т.Бистра.

В  АЗПСМ  району розгорнуто 45 ліжок денного стаціонару, що складає 14,2 на 10 тис.нас. при середньообласному показнику 13,38 на 10 тис.нас.

Заклад забезпечує первинну, в тому числі невідкладну медичну допомогу 32197мешканцям району, в тому числі дорослі – 23689, діти до 18 років – 8508. Міське населення – 6691; сільське населення – 25506. Особливістю району є те, що на території проживає велика кількість осіб ромської національності – 3681 чол., що становить 11,4% від загальної кількості населення.

Все населення району обслуговується сімейними лікарями. Навантаження на одну посаду сімейного лікаря в середньому по району 1409  жителів (22,75 посади ), в місті – 1485 ( 4,5 посади) , в селі – 1390 ( 18,25 посад).

ІІ. Кадрове забезпечення

Станом на 01.10.2017 року затверджено штатний розпис Центру в кількості 139,75 (145 фізичних осіб) штатних одиниць з місячним фондом заробітної плати 643,1 тис. грн. (з  нарахуваннями), в тому числі 28,25 посади лікарів, 64,5 посади середнього медичного персоналу, 16,5 посади молодшого медичного персоналу, 2,25 спеціалістів не медиків та 28,25 посад іншого обслуговуючого персоналу.

Штатних посад лікарів ЗПСМ в районі 22,25 посад на 32197 населення,що становить 6,91 на 10000 населення, штатних посад середнього медичного персоналу ЗПСМ  41,5 посад на 32197 нас. – 12,9 на 10000 населення.

Укомплектованість фізичними особами штатних посад сімейних лікарів складає 85,39% (19 фізичних осіб на 22,25 ст.) проти 83,52% за аналогічний період минулого року і є майже на рівні обласного показника – 87,34%. Вакансії відмічаються по Туричківській АЗПСМ, Т.Реметівській АЗПСМ, та Порошківській АЗПСМ.

Укомплектованість штатних посад лікарів сільських лікарських амбулаторій складає 84,85% (зайнято 14,0 із 16,5 штатних посад) проти 76,47% за 9 місяців 2016 року і є нижчим від обласного показника – 90,42%. Вакансії вказано вище.

Укомплектованість фізичними особами посад середніх медичних працівників фельдшерсько-акушерських пунктів становить 85,71% (9 фізичних осіб на 10,5 штатних посад) проти 95,24% за аналогічний період минулого року при обласному показнику – 94,98%.

В поточному році підготовлено спеціаліста ( фельдшер-лаборант ) для роботи в клініко-діагностичних лабораторіях АЗПСМ сіл Т.Поляна і Т.Бистра.

На даний час проходять інтернатуру 2 лікарі-інтерни з загальної практики – сімейної медицини які будуть готові приступити до роботи з 01.08.2018 року.

В той же час слід відмітити, що для забезпечення належної Статутної діяльності закладу у відповідності до наказу МОЗ України від 21.08.2014 року №585 «Про затвердження Примірних штатних нормативів Центру ПМСД та його структурних підрозділів» необхідно додатково ввести 22,5 посад, в тому числі 7,5 посад лікарів , 0,5 посади медрєстратора , 4,5 посад працівників бухгалтерії та 3,5 посади двірників (з функцією опалювачів ). Нажаль додаткове введення посад обмежується виділеними коштами на заробітну плату, які з року в рік не додаються на вже затверджений штат працівників Центру.

ІІІ. Матеріально-технічне та  фінансове забезпечення

Матеріально-технічна база Центру сформована за рахунок будівель, рухомого та нерухомого майна переданого закладу в оперативне управління за рішеннями районної та чотирнадцяти сільських рад. Стан оснащення медичним обладнанням не відповідає табелю оснащення затвердженого наказом МОЗ України від 27.12.2013 року №1150. У 8 із 10 ФАПів (80%) відсутня проточна вода. У 4 амбулаторій із 12 відсутній санітарний транспорт, а у 2 – санітарний транспорт з терміном експлуатації більше 14 років. Відсутні гаражі для санітарного транспорту в п’ятьох АЗПСМ. ФАП с.Липовець та амбулаторія с.Т.Ремета потребує невідкладної реконструкції. АЗПСМ с.Дубриничі – невідкладного капітального ремонту, інші структурні підрозділи Центру потребують поточних ремонтів.

Слід констатувати, що в умовах значного недофінансування закладів первинного рівня, за додатково виділені районною радою кошти в поточному році ;

 • закуплено : бактеріоцидні опромінювачі (12 шт) на суму 5099 грн, -установлено в кожній АЗПСМ ,глюкометри (20 шт) на суму 13251грн.-закріплено за кожним сімейним лікарем району ; електрокардіограф ( 1шт) – 48000 грн.  та водонагрівач – 1995 грн. для АЗПСМ с. Т. Ремета; безбашенка – 1925 грн. для АЗПСМ с.Туриця.
 • проведено поточний  ремонт  АЗПСМ села Порошково на суму 115000 грн. ,поточний ремонт АЗПСМ с.Т. Бистра на суму 24000 грн. , виготовлена пректно-кошторисна документація « Реконструкція з добудовою котельні гаражу та господарських приміщень АЗПСМ в с. Дубриничі » на суму 85000 грн.. В даний час проводиться поточний ремонт ФАПу в с.Вільшанки на суму 35000 грн.; замовлено вхідні металопластикові двері для АЗПСМ с.Т.Ремета на суму 15000 грн.

Силами медичних працівників проведено санітарну побілку кабінетів сімейних лікарів в АЗПСМ с. Порошково .

Бюджет по Центру ПМСД у 2017 році складає 9079000 грн. проти 7277000 грн.  на кінець 2016 року, на 20 % більше . На одного жителя – 282 грн. проти  227 грн. в 2016 році . Використано  за девять місяців 2017 року  6946675 грн, що складає 76.5 % від річного бюджету.

На заробітну плату заплановано у 2017 році  7717000 грн. проти 5799500 грн. на кінець 2016 року, що в структурі бюджету становить 84,3% . Використано 5930834 грн. що складає 76,9 % від затверджених на поточний рік.. Недостаючий фонд зарплати – 1572000грн. .

На забезпечення медикаментами у 2017 році заплановано 298748 грн. проти 295000 грн. в 2016 році, що в структурі бюджету закладу складає 3,3%. На одного жителя 9,3 грн. як і в 2016 році. За звітній період для забезпечення медикаментами використано211595 грн. або 70.5 % від річного  плану.

На пільгове медикаментозне забезпечення на 2017 рік передбачено 1451,2 тис. грн. проти 672,0 тис. грн. в 2016 році. Протягом поточного періоду використано 795,0 тис. грн., що становить 75,4% від призначень на цей період. В т.ч.:

 • для онкологічних хворих заплановано 120,0 тис. грн., використано протягом 9 місяців 109,1 тис. грн., що складає 90,9%;
 • для хворих на цукровий діабет заплановано 60,0 тис. грн., використано 37,3 тис. грн. або 62,0%;
 • для забезпечення медикаментами хворих на туберкульоз виділено 20,0 тис. грн.; використано 2,3 тис. грн. або 11,5%;
 • для дітей-інвалідів з рідкісними захворюваннями (муковісцидоз) виділено 40,0 тис. грн., використано 30,8 тис. грн. або 77,0% від призначень на цей період;
 • для хворих на ниркову недостатність заплановано 130,0 тис. грн., використано 67,5 тис. грн. або 51,9% від призначень на цей період;
 • для забезпечення хворих цукровим діабетом ІІ типу інсулінами згідно заплановано 428,4 тис. грн., використано протягом 9 місяців 222,8 тис. грн., що становить 74,3%;
 • для забезпечення препаратами хворих згідно державної програми «Доступні ліки» заплановано 607,8 тис. грн., використано протягом 9 місяців 297,8 тис. грн., що становить 87,6%;
 • для забезпечення медикаментами учасників АТО виділено 20,0 тис. грн., використано 6,3 тис. грн. або 31,5%.
 • інші пільгові категорії – 25,0 тис. грн., використано 21,1 тис. грн. або 84,4%.

Низький відсоток використання коштів по цілому ряду Програм станом на 01.10.2017 року обумовлено введенням з 01.07.2017 року в дію Постанови КМУ № 180 ,щодо національного переліку медикаментів, які дозволено закупляти за бюджетні кошти. Дія даної Постанови з вересня тимчасово відтермінована до 01.01.2018 року тому виписуються медикаменти згідно потреби і станом на кінець поточного року будуть використані на 100 %.

Протягом поточного періоду заборгованості по заробітній платі не було, її виплата була регулярною.

 

ІУ. Організація діяльності закладу

Протягом  2017 року проведено  2 засідання медичної ради Центру ПМСД;  10 оперативних нарад у головного лікаря Центру ПМСД; 10 клінічних конференцій з лікарями району; 9 семінарських занять з середнім медичним персоналом ФАПів, АЗПСМ; 15 адміністративних виїздів в ЛПЗ району та проведено одну статистичну ревізію .

З метою підвищення якості та ефективності первинної медико-санітарної допомоги         наказом по Центру від 28.04.2016 року №07-0 затверджено  індикатори якості , забезпечено їх моніторинг та щоквартальний аналіз.

За підсумками 9 місяців 2017 року  оцінка роботи сімейних лікарів за 10 основними критеріями ( див. табл..) вказує ,що найкращих показників досягнуто в Дубриницькій АЗПСМ , друге місце – Турицька АЗПСМ і третє –Т.Полянська АЗПСМ.

 

Оцінка індикаторів якості ПМСД в розрізі структурних підрозділів (АЗПСМ)

КЗ «Перечинський районний Центр ПМСД»

за 9 місяців 2017 року

 

п/п

Назва закладів охорони здоров’я Індикатори якості Загальна кількість балів Місце в рейтингу
% охоплення профілак-тичними ФГ оглядами

група ризику

(%)

Питома вага tbc диструктивні форми серед вперше виявлених

(%)

% занедбаних форм tbc

(фіброзно-кавернозний

(%)

Охоплення дітей туберкуліно-діагностикою

(%)

Охоплення жінок ОНКО оглядами

(%)

Виявлення занедбаних випадків III-IV ст візуальних форм ОНКО

захворювань

(%)

Лікування на рівні ПМСД. Кількість хворих які розпочали та закінчили лікування у с/л (%) Впровадження клінічних протоколів ПМСД

(%)

Частка декомпен-сованих хворих на ЦД

(%)

Частка пацієнтів з ускладненнями серед хворих на АГ та ІХС

(%)

1 АЗПСМ Перечин 372 із 620/60% 1 із 3/33,3%   65,9% 43,5% 1 із 1/100%   45 0 із 261 7 із 3265/0,21 32 УІ
2 АЗПСМ

Сімер

34 із 81/42% 1 із 2/50%   65,0% 41%   45 0 із 42 1 із 873/0,12 33 УІІ
3 АЗПСМ Дубриничі 119 із 160/74,3% 82,4% 43,7%   45 0 із 72 1108 17 І
4 АЗПСМ Зарічево 77 із 159/48,4% 1 із 1/100% 57,6% 39%   45 1 із 57/1,8 3 із 909/0,33 46 ХІ
5 АЗПСМ Т.Ремета 302 із 585/52% 33,3% 44,6 1 із 2/50%   45 0 із 84 4 із 1483/0,27 37 ІХ
6 АЗПСМ Туриця 43 із 89/48,3% 82,7% 56%   45 0 із 30 1 із 537/0,19 22 ІІ
7 АЗПСМ Турички 26 із 74/35% 84,8% 38,0%   45 0 із 21 1 із 445/0,22 36 УІІІ
8 АЗПСМ Порошково 140 із 424/33% 2 із 4/50% 42,5% 34,5% 1 із 1/100%   45 1 із 103/0,97 4 із 1113/0,36 55 ХІІ
9 АЗПСМ Т.Поляна 48 із 62/77,4% 1 із 2/50% 76,3% 43%   45 0 із 34 1 із 915/0,11 22 ІІІ
10 АЗПСМ Т.Бистра 27 із 109/24,8%   23% 40%   45 0 із 43 1 із 649/0,15 42 Х
І11 АЗПСМ Т.Пасіка 145 із 164/88,4% 45,2% 48,2% 1 із 1/100%   45 1 із 30/,3 1 із 551/0,18 31 У
12 АЗПСМ Раково 43 із 59/73% 50,8% 49%   45 0 із 22 1 із 508/0,2 26 ІУ
  Всього по району

 

1374 із 2569/53,6 6 із 17/40%   35,2% 43,6% 26,6   45 3 із 799/0,4 25 із 12355/0,2    

 

 

У. Основні показники діяльності.

Демографічна ситуація в районі протягом 9 місяців 2017 року дещо погіршилася в порівнянні з аналогічним періодом 2016 року. Так, рівень народжуваності знизився з 11,4 на 1000 населення до 9,44; хоча і залишається одним з найвищих в області (обласний показник – 8,82). Найнижчий показник народжуваності відмічається по АЗПСМ сс. Сімер – 5,7; Т.Поляна – 5,8 та Дубриничі – 5,9; найвищий по Порошківській АЗПСМ – 15,4. Рівень народжуваності по місту – 9,1; по селу – 9,4 на 1000 населення.

Загальна смертність населення району збільшилася і складає 10,37 на 1000 населення проти 8,66 за аналогічний період минулого року і є вищим за обласний показник – 8,73. Також відмічаються коливання рівня смертності в розрізі лікарських дільниць з 6,9 по Порошківській АЗПСМ до 14,6 по Т.Полянській АЗПСМ. По місту рівень смертності складає 9,7 на 1000 населення, по селу – 10,5.

Показник природного приросту є негативним і складає -0,93 проти 2,7 за 9 місяців 2016 року при обласному показнику 0,09. Позитивним є показник природного приросту населення на 4-х АЗПСМ із 12, що становить 33,3%.  Найвищим даний показник є по Порошківській АЗПСМ – 8,5; найнижчим (-8,8) по АЗПСМ с.Т.Поляна. По місту показник природного приросту складає -0,3 на 1000 населення, по селу – (-1,1).

Малюкова смертність протягом 9 місяців 2017 року значно зросла і складає 14,04‰ проти 5,38‰ за аналогічний період минулого року (померло 5 малюків проти 2) і є одніє з найвищих в області (обласний показник – 10,55‰). Материнської смертності в районі впродовж звітних років не реєструвалося.

У структурі смертності дорослого населення основними причинами є:

 1. Хвороби серцево-судинної системи – 52,0% проти 54,6% за аналогічний період минулого року, в т.ч. найвищий цей показник по Перечинській приписній ЛД – 70,6% та по м.Перечин – 62,9%; найнижчий по Раківській АЗПСМ – 33,3%.
 2. Злоякісні новоутворення – 16,2% проти 11,1%; найвищим даний показник є по Т.Бистрянській АЗПСМ – 38,5%; найнижчим по Турицькій АЗПСМ – 8,3.
 3. Інші хвороби – 15,6% проти 14,8%; в т.ч. смерть по старості становить 5,8% проти 3,0% за минулий рік. Найвищий даний показник – 33,3% відмічається по АЗПСМ с.Раково; найнижчий по Сімерській АЗПСМ – 4,3.

За 9 місяців 2016 року у структурі смертності населення району на ІІ місці була смертність від інших хвороб, на ІІІ місці – злоякісні новоутворення.

Структура смертності осіб працездатного віку:

 • 38,1% припадає на хвороби серцево-судинної системи проти 17,2% за аналогічний період минулого року;
 • 19,0% – на злоякісні новоутворення проти 20,7% в минулому році;
 • 14,3% припадає на хвороби органів травлення проти 19,0%.

Середня очікувана тривалість життя при народженні 68,2 роки ( чоловіки -62,3 а жінки -74,5 ). Україна по цьому показнику на 122 місці із 191 держав світу.

Аналізуючи показники онкологічної служби в порівнянні з минулим роком, можна сказати слідуюче:

 • Онкозахворюваність виросла 56 до 65 випадків (170,2 на 10000 населення );
 • дорічна летальність серед первинно виявлених онкологічних хворих дещо знизилася і складає 26,15% (померло 17 хворих із 65) проти 29,51% (померло 18 хворих із 61) за аналогічний період минулого року, і є майже на рівні обласного показника – 24,31;
 • питома вага злоякісних новоутворень, виявлених вперше в ІІІ ст. (візуальні форми захворювань) зросла і складає 13,33% проти 7,69% за аналогічний період минулого року, однак є нижчою від обласного показника – 16,10%;
 • питома вага злоякісних новоутворень, виявлених вперше в ІV ст. знизилася і складає 24,0% (12 із 50) проти 29,55% (13 із 44) за 9 місяців минулого року і є вищою від обласного показника – 20,59%;
 • питома вага раку шийки матки ІІІ-IV ст. серед сільських жителів складає 50% (1 із 2) проти 0 за аналогічний період 2016 року при обласному показнику 36,59%;
 • питома вага раку молочної залози ІІІ-IV ст. серед сільських жителів складає 100% (1 із 1) проти 42,86% (3 із 7) за аналогічний період минулого року при обласному показнику – 34,09%.

Захворюваність активним туберкульозом в районі знизилася в порівнянні з аналогічним періодом минулого року і складає 52,8 на 100 тис. населення проти 68,5 (вперше виявлено 17 випадків проти 22). Хворобливість активним туберкульозом також дещо знизилася і складає 99,4 проти 102,8 на 100 тис. населення (32 хворих проти 33). Питома вага деструктивних форм туберкульозу серед вперше виявлених хворих знизилася і становить 40,0% (вперше виявлено 6 випадків із 15) проти 45,45% за минулий рік (вперше виявлено 10 випадків із 22) і є нижчою від обласного показника – 44,05%. Питома вага закриття порожнини розпаду серед вперше виявлених хворих на туберкульоз складає 57,14% (8 із 14) проти 50,0% (4 із 8) і є нижчим від обласного показника – 72,65%. Питома вага припинення бактеріовиділення серед вперше виявлених хворих на туберкульоз складає 83,33% (15 із 18) проти 84,62% (11 із 13), обласний показник – 88,10%. Рівень смертності населення від туберкульозу протягом 9 місяців поточного року є на рівні минулого року і складає 9,32 на 100000 населення проти 9,35 (померло по 3 хворих) при обласному показнику 2017 року – 7,40.

В порівнянні з 9 місяцями 2016 року в поточному році відмічається тенденція до зростання інфекційної захворюваності, яка складає 6541,0 на 100 тис. населення проти 6022,4 (включаючи захворюваність на ГРВІ, грип, ангіни…). Інфекційна захворюваність без ГРВІ, грипу, ангін… знизилася і становить 441,0 на 100 тис. нас. проти 455,5 за аналогічний період минулого року.

Охоплення населення профілактичними оглядами з метою виявлення туберкульозу протягом 9 місяців 2017 року знизилося і становить 300,11 на 1000 населення (охоплено 7449 осіб) проти 383,47 на 1000 населення за аналогічний період минулого року (охоплено 9532 осіб). Відсоток виявлених хворих на туберкульоз при профілактичних ФГ-оглядах становить 52,94% (виявлено 9 випадків із 17) проти 59,09% (виявлено 13 випадків із 22) за 9 місяців 2016 року і є дещо вищим від обласного показника – 48,18%.

Своєчасність проведення первинного вакцинального комплексу дітям до 1-го року покращилася і складає 32,12% проти 8,40% за 9 місяців 2016 році і є дещо нижчою від обласного показника – 35,06%.

Охоплення туберкулінодіагностикою дитячого населення від 0 до 14-ти років знизилося майже вдвічі в порівнянні з аналогічним періодом минулого року і складає 358,7 на 1 тис. дитячого населення від підлягаючих проти 778,54; однак є одним з найвищих показників в області (обласний показник – 141,91). Охоплення туберкулінодіагностикою дитячого населення від 0 до 14-ти років в сільській місцевості також знизилося вдвічі в порівнянні з аналогічним періодом минулого року і складає 350,86 на 1 тис. дитячого населення від підлягаючих проти 842,68; однак є найвищим показником в області (обласний показник – 129,25).

Охоплення новонароджених вакцинацією БЦЖ  протягом поточного періоду покращилося і складає 97,93% проти 54,02%, і є вищою від обласного показника – 94,89%.

Охоплення дворазовим ультразвуковим скринінгом вагітних в терміні до 28 тижнів та охоплення обстеженням на ВІЛ-інфекцію вагітних жінок становить 100%, обласні показники відповідно 98,42% та 99,15%.

Охоплення жіночого населення онкооглядами в районі є на рівні аналогічного періоду минулого року. Так, протягом поточного періоду 2017 року оглянуто та цитологічно обстежено 4300 жінок, що становить 43,6% від підлягаючих проти 4425 жінок (43,6%) за 9 місяців 2016 року.

Захворюваність на алкогольні психози в районі протягом поточного періоду значно зросла і складає 16,12 проти 4,02 на 100 тис. дорослого населення за аналогічний період минулого року (4 випадки проти 1); обласний показник – 5,97.

Сімейнима лікарями широко застосовуються стаціонарозамінні форми лікування пацієнтів; денні стаціонари та стаціонари вдома.

У денних стаціонарах протягом звітного періоду проліковано 1026 хворих проти 941 в попередньому році, що становить 318,40 на 10 тис. населення проти 294,1 за 2016 рік. У стаціонарі вдома проліковано 718 пацієнтів проти 621за відповідний період минулого року.

 

УІ. Робота діагностичних та

лікувально-допоміжних підрозділів Центру

Сучасний рівень діагностики потребує відповідного діагностичного обладнання. Структурні підрозділи Центру (лабораторії) не забезпечені обладнанням, необхідним для роботи по сучасних технологіях.

Клініко-діагностична лабораторія Центру представлена шістьма структурними підрозділами, що створені при АЗПСМ м. Перечин (2,0 посади) та при АЗПСМ сіл Дубриничі (0,5 посади), Т.Ремета (1,25 посади), Порошково (1,25 посади), Т.Бистра (0,5 посади), Т.Поляна (0,5 посади) та Турички (0,5 посади). Всього за 9 місяців проведено 134837 аналізів.

При Порошківській АЗПСМ функціонує кабінет ультразвукової діагностики (0,25 ставки лікаря).

 

За звітній період в лікувально-профілактичних закладах Центру зроблено 2621 ЕКГ-досліджень.

Фізіотерапевтичні процедури надаються пацієнтам у всіх амбулаторіях в асортименті, що залежить від наявної апаратури (УВЧ, електрофорез, ультразвук, кварц). Посади медичних сестер з фізіотерапії затверджені тільки в амбулаторіях м. Перечин (1,0 ставки), сіл Т.Ремета (0,5 ставки) та Порошково (0,75 ставки). Всього за 9 місяців проведено 15557 процедур.

Нажаль фізіотерапевтична апаратура морально і фізично устаріла, особливо в амбулаторіях, що обслуговує населення великих сіл ( Т.Ремета, Порошково).

 

На кінець декілька слів про очікуванні зміни у системі охорони здоров’я.

19 жовтня 2017 року проголосовано у другому читанні проект Закону «Про державні фінансові гарантії надання медичних послуг лікарських засобів» (№6327), яким передбачено нова модель фінансування української медицини. Передбачається, що нова модель має запрацювати у 2020 році, а до цього триватиме перехідний період:

 • у 2018 році українців очікують зміни на первинці – вибір лікаря первинної ланки і підписання з ним декларації про обслуговування, запровадження електронної системи і створення Національної служби здоров’я;
 • з 2019 року гроші ходитимуть за пацієнтом на вторинній і третинній ланках медицини.

Також новий Закон обіцяє збільшення видатків на медицину: передбачається, що на реалізацію Програми медичних гарантій витрачатиметься не менше 5% ВВП.

 

ВИСНОВКИ:

 1. Кадрове забезпечення:
 • низька укомплектованість сімейними лікарями 85,5%;
 1. Матеріально-технічна база:
 • в 4 АЗПСМ відсутній санітарний транспорт (сіл Сімер, Раково, Т.Поляна, Туриця);

потребують капітального ремонту АЗПСМ с. Т.Ремета, Дубриничі, ФАП с. Липовець;

 • потребують поточних ремонтів АЗПСМ сіл Зарічево, Т.Бистра, Порошково;
 • потребують облаштування проточного водопостачання ФАПи сіл Ворочево, Новоселиця, Пастілки, Свалявка, Липовець, Мокра, Маюрки;
 • потребують будівництво гаражних приміщень для санітарного транспорту в АЗПСМ сіл Дубриничі, Зарічево, Турички, Т.Ремета, Т.Пасіка;
 • залишається не вирішеним питання щодо облаштування автоматизованих робочих місць (комп’ютер,принтер,програмне забезпечення) та покриття інтернет-мережею структурних підрозділи Центру ПМСД.
 1. Фінансування:
 • Центр не фінансується пріоритетно. В кошторисі на 2017 рік не передбачено кошти на розвиток закладів ПМСД (закупка основних засобів, ремонти приміщень і будівель);
 • зовсім не фінансується Програма «Місцевих стимулів» основна мета якої підвищення укомплектованості сільських закладів медичними працівниками через призначення додаткових надбавок за якість роботи та виділення відомчого житла.
 1. Організація діяльності:
 • не запроваджено механізм стимулювання роботи медичних працівників за якість і ефективність, та диференційований розрахунок надбавок за реальне навантаження сімейного лікаря із-за відсутності коштів.

 

 

 

 

Comments are closed.

Перейти до вмісту