Про звіт голови районної державної адміністрації про здійснення повноважень, делегованих їй районною радою
21.03.2018
Про виконання Програми економічного і соціального розвитку Перечинського району на 2017 рік (із змінами від 20.04.2017 року)
21.03.2018
Показати всі

Про затвердження звіту про виконання районного бюджету за 2017 рік

  УКРАЇНА

ПЕРЕЧИНСЬКА РАЙОННА РАДА

ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

        Двадцять третя  сесія  УІІ скликання

 

РІШЕННЯ

 

  16.03.2018                             м.Перечин                                    №     380

 

 

Про затвердження звіту

про  виконання  районного

бюджету за  2017 рік  

 

Відповідно до   статті  80 Бюджетного кодексу України, статті 43 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши звіт про виконання  районного бюджету за 2017 рік,    районна рада вирішила:

 

  1. Затвердити звіт про виконання  районного бюджету за 2017 рік.   (додається).
  2.   Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника голови районної державної адміністрації  Ладомиряк М.П. та постійну комісію районної ради з питань економічної реформи, планування, бюджету, фінансів та контролю за проведенням приватизації, інвестицій та регуляторної політики (Крупчинський Б.Ю.).

 

Голова ради                                                                          М.І.Ласкін             

 

 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА  ЗАПИСКА

до річного звіту Перечинського районного бюджету за 2017 рік

 

Доходи

До загального фонду районного бюджету протягом 2017 року надійшло доходів (з врахуванням трансфертів)  на суму 248688,8 тис.грн.,  при уточнених планових показниках  250781,4 тис.грн, що становить 99,2 відсотка.

По податках і зборах  виконання дохідної частини загального фонду забезпечено на 99,7 відсотків, (уточнений план 42359,8 тис.грн, надійшло доходів 42247,6 тис.грн.), недовиконання  на кінець року становить 112,2 тис.грн.

Протягом року збільшено дохідну частину районного бюджету на суму  6959,8 тис.грн.

 

Аналіз виконання доходів районного бюджету по загальному фонду.

(тис.грн)

ів Затверджено на 2017 рік Затверджено на 2017 рік з врахуванням змін Виконано за

2017 р.

Відс.

виконання

Податкові і неподаткові надходження 35400,0 42359,8 42247,6 99,7
Податок на доходи фізичних осіб 35228,1 42186,2 42011,3 99,6
Податок на прибуток підприємств комунальної власності 0,2 1,1 1,2 109,0
Надходження частини чистого прибутку підприємств комунальної власності   0,8 0,8 100,0
Надходження орендної плати за  користування комунальним майном спільної власності міста, сіл 85,0 85,0 138,2 162,6
Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних та фізичних осіб – підприємців 28,0 28,0 37,3

 

133,2
Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень 55,0 55,0 54,5 99,1
Інші неподаткові надходження 3,7 3,7 4,3 116,0
Офіційні трансферти 194103,7 208421,6 206441,2 99,0
Всього доходів з трансфертами 229503,7 250781,4 248688,8 99,2
 

Основним джерелом наповнення дохідної частини районного бюджету є податок на доходи фізичних осіб.  За 2017 рік поступило цього податку в сумі 42011,3 тис.грн., при уточненому плані 42186,2 тис.грн., що становить 99,6 відсотка. Податок на доходи фізичних осіб зараховується до районного бюджету у розмірі 60 відсотків від обсягу податку, що справляється на території району і становив 99,4 відсотка всіх податкових та неподаткових надходжень загального фонду районного бюджету.

Податку на прибуток від підприємств районної комунальної власності поступило 1,2 тис.гривень, при запланованих 1,1 тис.грн.

Надходжень від частини чистого прибутку господарських організацій, які належать до районної комунальної власності, за звітний період  надійшло  0,8 тис.грн.,  при плані 0,8 тис.грн.

Від орендної плати за користування комунальним майном спільної власності міста, сіл Перечинського району до доходів районного бюджету надійшло 138,2 тис.грн, при плані 85,0 тис.грн, виконання становить 162,6 %.

Адміністративного збору за проведення державної реєстрації юридичних та фізичних осіб – підприємців поступило 37,3 тис.грн., або 133,2 % від запланованих, за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно –  54,5 тис.грн. при плані 55,0 тис.грн., або 99,1 %.

Інших неподаткових надходжень до районного бюджету  надійшло 4,3 тис.грн., при запланованих 3,7 тис.грн., що становить 116,0 %.

Протягом 2017 року районний бюджет одержав базової дотації з державного бюджету в обсязі 10231,2 тис.грн.,  що становить 100,0 відсотків до планового показника, додаткової дотації з державного бюджету на здійснення переданих видатків на утримання установ освіти та охорони здоров»я  –  12471,7 тис.грн., стабілізаційної дотації – 500,0 тис.грн., іншої додаткової дотації – 550,0 тис.грн., тобто стовідсотково.

Субвенції з державного бюджету на соціальні виплати (оплата пільг, субсидій, допомоги на дітей малозабезпеченим сім”ям) та інших субвенцій із запланованих 184527,0 тис.грн., одержано за звітний період 182547,0 тис.грн., що складає 98,9 %.  В тому числі освітньої субвенції надійшло 51971,4 тис.грн.,  медичної субвенції – 26985,4 тис.грн., це 100,0 відсотків від запланованих показників. З обласного бюджету отримано іншої субвенції на суму 141,3 тис.грн., при плані 141,7 тис.грн., що становить 99,7 %.

 

Аналіз виконання доходів районного бюджету по спеціальному  фонду.

(тис.грн.)

 

Назва доходів

Затверджено на 2017 рік Затверджено на 2017 рік з врахуванням  кошторисних призначень Фактично виконано за   2017 рік Відсоток виконання
Власні надходження бюджетних установ 468,8 1045,5 973,7 93,1
Разом доходів (без трансфертів) 468,8 1045,5 973,7 93,1
Інші субвенції 0 1317,0 1311,9 99,6
Всього доходів (з трансфертами) 468,8 2362,5 2285,6 96,7

 

По спеціальному фонду  районного бюджету за 2017 рік  надійшло  доходів, без врахування трансфертів, на суму 973,7 тис.грн., річний  план з врахуванням змін виконано на 93,1 відс., в тому числі власних надходжень бюджетних установ, що утримуються за рахунок районного бюджету, протягом року надійшло 973,7 тис.грн, що становить 93,1 відсотка від річних кошторисних призначень.

Іншої субвенції заплановано на 2017 рік 1317,0 тис.грн., надійшло у звітному році 1311,9 тис.грн.,  що складає 96,7 відсотка.

 

Видатки та заборгованість

 

Видаткова частина районного бюджету по загальному фонду за  2017 рік  (без видатків на кредитування) при уточненому плані на звітний період 249217,7 тис. грн. виконана в сумі 245265,4 тис. грн., тобто виконання складає 98,4 %. Видаткова частина районного бюджету по спеціальному фонду за  2017 рік  (без видатків на кредитування) при уточненому плані на звітний період 7680,1 тис. грн. виконана в сумі 6658,3 тис. грн., тобто виконання складає 86,7 %.

Протягом 2017 року вільний залишок коштів, який склався на початок року по загальному фонду районного бюджету в сумі 2195,8 тис.грн. розподілений на видатки в сумі 2195,7 тис.грн., в тому числі: на оплату праці з нарахуваннями – 117,4 тис.грн., на медикаменти – 35,0 тис.грн., на капітальні видатки – 787,0 тис.грн., на інші видатки – 1256,3 тис.грн.

Від перевиконання дохідної частини загального фонду спрямовано на видатки кошти в сумі 6959,8 тис.грн., в тому числі: на оплату праці з нарахуваннями – 1001,7 тис.грн., на оплату енергоносіїв – 451,1 тис.грн., на медикаменти – 96,0 тис.грн., на харчування – 230,0 тис.грн., на капітальні видатки – 1812,5 тис.грн., на інші видатки – 3368,5 тис.грн.

 

Органи місцевого самоврядування

 

На фінансування державного управління протягом 2017 року використано 2515,1 тис. грн., при уточненому плані 2517,5 тис. грн., що складає 99,9 % від плану.

Освіта

 

На фінансування установ та закладів освіти по загальному фонду за 2017 рік використано 74595,8 тис.грн. при плані на вказаний період з урахуванням змін 76533,2 тис.грн., або 97,5 відсотків від запланованих коштів.

 

А Н А Л І З

виконання видаткової частини в галузі “Освіта”.

 

         Назва       КПКВК План з урах.

змін на

2017 р.

Виконано

за 2017 р.

Відхиле

ння

% викона

ння

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми  навчальними закладами 1020 70825,0 69059,5 1765,5 97,5
Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках ( у т.ч.сімейного типу, прийомних сім’ях), в сім‘ях патронатного вихователя 1060 802,1 801,0 1,1 99,9
Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми  

1090

759,4 754,5 4,9 99,4
Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти 1170 742,9 718,2 24,7 96,7
Централізоване ведення бухгалтерського обліку 1190 914,0 898,0 16,0 98,2
Здійснення  централізованого господарського обслуговування 1200 452,0 427,0 25,0 94,5
Інші освітні програми 1220 2025,1 1926,7 98,4 95,1
Надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років  

1230

 

12,7

 

10,9

 

1,8

 

85,8

Разом   76533,2 74595,8 1937,4 97,5

 

По заробітній платі з нарахуваннями при уточненому плані на 2017 рік 65427,7 тис.грн. освоєно коштів на суму 64065,0 тис.грн. На продукти харчування у 2017 році було заплановано 2700,3 тис.грн., з яких освоєно 2544,9 тис.грн. Середня вартість одного діто-дня харчування учнів, які отримали безкоштовне харчування в школах становить 8,09 грн. У 2017 році оздоровлено 1257 учнів, які перебували у пришкільних таборах із запланованих 1400. На харчування учнів у пришкільних таборах  використано 343,6 тис.грн. (уточнений план – 370,0 тис.грн.). Середня вартість харчування учнів у пришкільних таборах склала 25,08 грн.

На оплату за енергоносії та комунальні послуги при плані на рік 3723,3 тис.грн. використано 3610,2 тис.грн.

По інших освітніх програмах при уточненому плані на рік 2025,1 тис.грн. освоєно 1926,7 тис.грн.

 

 

Назва програми КЕКВ Річний план з урахуванням змін Касові видатки
КПКВК 1011220 «Інші освітні програми»

 

Програма “Обдарована дитина” на 2016-2020 роки 2210

 

20,0 20,0 Придбання подарунків  для призерів районних олімпіад
2230

 

53,3 32,2 Середньорічна кількість учнів-41;Діто-дні харчування учнів-3985. Середня вартість – 8,09 грн.
Районна програма соціальної підтримки дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються в загальноосвітніх навчальних закладах Перечинського району на 2016-2018 роки 2210
2230 57,6 52,2 Середньорічна кількість учнів-54; Діто-дні харчування учнів-6458. Середня вартість – 8,09 грн.
Районна програма забезпечення харчуванням учнів 1-4 класів, які навчаються в загальноосвітніх навчальних закладах Перечинського району та учнів пришкільного інтернату на 2017-2019 роки 2230 1836,6 1766,4 Середньорічна кількість учнів-1678; Діто-дні харчування учнів-218423. Середня вартість – 8,09 грн.
Районна програма підтримки дітей учасників антитерористичної операції і дітей із сімей, переміщених з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції у начальних закладах Перечинського району на 2016 – 2018 роки 2230 57,6 55,9 Середньорічна кількість учнів-54; Діто-дні харчування учнів-6909. Середня вартість – 8,09 грн.
Разом по району 2025,1 1926,7

 

     

Охорона здоров’я

 

            На фінансування закладів охорони здоров’я за 2017 рік, з урахуванням змін, по загальному фонду виділено 32653,2 тис. грн., з яких освоєно  32262,3 тис. грн., або виконання складає 98,8 відсотків.

 

Аналіз використання  коштів по охороні здоров’я

 в розрізі закладів та програм

(тис. грн.)

КПК Назва Уточнений план Касові видатки Відхилення Відсоток
2010 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню 20376,0 20179,6 196,4 99,0
2180 Первинна медична допомога населенню 9901,3 9849,8 51,5 99,5
2200 Служби технічного нагляду за будівництвом та капітальним ремонтом, централізовані бухгалтерії, групи централізованого господарського обслуговування 794,7 790,9 3,8 99,5
2212 Програма і централізовані заходи боротьби з туберкульозом 20,0 19,9 0,1 99,5
2214 Забезпечення централізованих заходів з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет  

523,4

 

523,3

 

0,1

 

99,9

2215 Централізовані заходи з лікування онкологічних хворих  

200,0

 

188,8

 

11,2

 

94,4

2220 Інші заходи в галузі охорони здоров’я 837,8 710,0 127,8 84,7
РАЗОМ   32653,2 32262,3 390,9 98,8

 

На оплату заробітної плати з нарахуваннями використано по всіх установах охорони здоров’я  24834,9 тис. грн. при плані 24838,8 тис. грн., або виконання складає 99,9 відсотки.

На придбання медикаментів використано 1455,6 тис. грн., при плані 1464,2 тис. грн., або виконання становить 99,4 відсотків від річних призначень. Витрати медикаментів на один ліжкодень  складають 22,05 грн.                    На придбання продуктів харчування використано 299,5 тис. грн. при плані 300,0 тис. грн., або виконання складає 99,8 відсотків. Вартість харчування одного ліжкодня становить 10,91 грн.

На оплату за енергоносії та комунальні послуги використано 2666,4 тис.грн. при плані на рік – 2897,9 тис.грн.

 

Соціальний захист і соціальне забезпечення

 

На соціальний захист і соціальне забезпечення  заплановано 104708,2 тис. грн., освоєно на цю галузь 103469,5 тис. грн., або виконання складає 98,8 відсотків.

 

Аналіз використання  коштів по соціальному захисту і соціальному забезпеченню

 за 2017 рік

 

(тис. грн.)

КПК Назва закладу Уточнений план Касові видатки Відхилення Відсоток
 

 

3010

Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот  

25419,0

 

25417,9

 

1,1

 

99,9

3020 Надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу

 

 

4187,8

 

4187,8

 

 

100,0

3040 Надання допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим  сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової допомоги дітям

 

 

70300,0

 

69134,2

 

1165,8

 

98,3

3080 Надання допомоги на догляд за інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу

 

 

1400,0

 

1334,8

 

65,2

 

95,3

3104 Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв’язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю (тер центр)  

 

 

2513,8

 

 

 

2509,9

 

 

 

3,9

 

 

 

99,8

3131 Центри соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

 

348,9 348,7 0,2 99,9
3160 Оздоровлення та відпочинок дітей 99,0 99,0 100,0
3181 Забезпечення соціальними послугами громадян похилого віку, інвалідів, дітей-інвалідів, хворих, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги, фізичними особами  

234,0

 

232,0

 

2,0

 

99,1

3182 Компенсаційні виплати інвалідам на бензин 12,7 12,3 0,4 96,9
3202 Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість 60,0 60,0 100,0
3400 Інші видатки на соціальний захист населення 133,0 132,9 0,1 99,9
РАЗОМ   104708,2 103469,5 1238,7 98,8

 

Р о з ш и ф р о в к а

видатків по КПКВК 3400 « Інші видатки на соціальний захист населення» за 2017 рік

                                                                                                     (тис. грн.)

№п/п Назва видатків Уточнений план  

Виконано

1. Програма надання депутатами матеріальної допомоги малозабезпеченим верствам населення  

40,0

 

 

40,0

2. Програма “Турбота” щодо посилення соціального захисту громадян

 

93,0 92,9
  Разом 133,0 132,9

 

 

Перелік організацій, яким надано фінансову

підтримку в 2017 році

КПКВК 3202

(тис. грн.)

                                                               

Назва організації Уточнений план Касові
 

1.

Фінансова підтримка Перечинського районного товариства інвалідів  

7,5

 

7,5

2. Фінансова підтримка Перечинської районної організації інвалідів війни та Збройних сил України  

3,5

 

3,5

3. Фінансова підтримка районної організації Української спілки ветеранів Афганістану  

3,5

 

3,5

4. Фінансова підтримка районної організації “Союз-Чорнобиль України”  

7,5

 

7,5

5. Фінансова підтримка Перечинської районної організації ветеранів України  

3,5

 

3,5

6. Фінансова підтримка Перечинської районної спілки ветеранів всіх війн  

3,5

 

3,5

7. Фінансова підтримка Перечинської районної організації всеукраїнської спілки учасників війни  

3,5

 

3,5

8. Фінансова підтримка Перечинської районної організації ветеранів та пенсіонерів МВС  

13,5

 

13,5

9. Фінансова підтримка громадської організації «Спілка учасників АТО» 14,0 14,0
  Всього 60,0 60,0

 

По спеціальному фонду за рахунок коштів, переданих із загального фонду надано фінансову підтримку громадській організації «Спілка учасників АТО» на капітальні видатки кошти в сумі 12,0 тис.грн. відповідно до плану.

      

 Культура і мистецтво.

 

На фінансування установ культури протягом 2017 року використано 9185,7 тис. грн., при планових призначеннях 9243,1 тис. грн., що становить 99,4 % від плану.

КПК Назва КПК Уточнений план на     2017 рік Використано протягом 2017 року Залишки асигнувань Відсоток виконання плану
4060 Бiблiотеки 3254,1 3232,0 22,1 99,3
4090 Палаци i будинки культури, клуби та iншi заклади клубного типу 1641,2 1619,5 21,7 98,7
4100 Школи естетичного виховання дiтей 3743,0 3729,6 13,4 99,6
4200 Iншi культурно-освiтнi заклади та заходи 604,8 604,6 0,2 99,9
Всього 9243,1 9185,7 57,4 99,4

 

 

Фізична культура і спорт.

 

На фінансування фізичної культури і спорту у 2017 році використано 1156,3 тис.грн. при уточненому плані на рік 1223,5 тис.грн., що складає 94,5 відсотків виконання.

На утримання дитячо-юнацької спортивної школи профінансовано 1060,4 тис.грн., при уточненому плані 1090,5 тис.грн., або 97,2 відсотків від запланованих коштів.

На програми в галузі фізичної культури і спорту із запланованих 133,0 тис.грн. освоєно кошти в сумі 95,9 тис.грн., в т.ч.: з районного бюджету на  Програму розвитку футболу в Перечинському районі на 2015-2020 роки  профінансовано 26,2 тис.грн. при плані 40,0 тис.грн., на Програму  розвитку пауерліфтингу на 2016-2020 роки використано 25,0 тис.грн. при плані 45,0 тис.грн., на Програму розвитку волейболу Перечинського району на 2016-2020 роки використано 41,7 тис.грн. при плані 45,0 тис.грн., на Програму розвитку фізичної культури і спорту в Перечинському районі на період до 2020 року використано 3,0 тис.грн. при такому ж плані.

 

Транспорт, дорожнє господарство, зв”язок, телекомунікації та інформатика

 

       На проведення поточного ремонту водовідвідних труб мостових переходів автомобільної дороги Перечин-Свалява було виділено 150,0 тис.грн. Протягом 2017 року кошти не освоєно.

 

 Бюджет розвитку.

 

Видатки бюджету розвитку за 2017 рік склали 8691,3 тис.грн. при уточненому річному плані 9570,3 тис.грн., або 90,8 відсотків (додаток 1 до пояснювальної записки), в тому числі: за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій  освоєно 2860,0 тис.грн. із передбачених 3460,0 тис.грн. (82,7 %); за рахунок коштів іншої субвенції з обласного бюджету освоєно 2463,9 тис.грн. при плані 2478,0 тис.грн. (99,4 %); за рахунок коштів іншої субвенції з міського бюджету освоєно 425,0 тис.грн. при плані 425,0 тис.грн. ( 100 %); за рахунок коштів освітньої субвенції освоєно 803,7 тис.грн. при плані 845,2 тис.грн. ( 95,1 %); за рахунок коштів районного бюджету освоєно 2138,7 тис.грн. при плані 2362,1 тис.грн. (90,5 %).

 

 Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій.

 

          На запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій за рахунок коштів резервного фонду, який складав 245,0 тис.грн. спрямовано та використано 149,1 тис.грн., в т.ч. по районному бюджету – 91,8 тис.грн.  Залишок резервного фонду складає 95,9 тис.грн.

 

З В І Т

про спрямування та використання коштів резервного фонду,

передбачених в районному бюджеті

станом  на  01.01.2018 р.

 

Дата,

№ рішення

ЗМІСТ  

СПРЯМОВАНО

в т.ч.: ВИКОРИСТАНО (касові видатки)
КПКВК КЕКВ
1 2 3 4 5 6
Рішення сесії № 241 від 22.12.2016 р., рішення сесії № 282 від 20.04.2017 року, рішення сесії № 340 від 26.10.2017 року Затверджено по бюджету (з урахуванням змін) 245000,00 9000
Розпорядження голови РДА № 03 від 12.01.2017 р. Перечинській РДА для часткової ліквідації наслідків пожежі гр.Куртанич В.Ф. жит. с.Дубриничі, вул. Островського, 18, та для  оплати поштових витрат 5078,00 0317810

(210105)

2730 – 5000 грн.; 2240 – 78 грн. 2730 – 5000 грн.; 2240 – 78 грн.
Розпорядження голови РДА № 27 від 06.02.2017 р. Перечинській РДА для часткового проведення відновлювальних робіт з ремонту покрівлі житлового будинку, пошкодженого внаслідок значних снігопадів 13-14 січня 2017 р. гр. Козаку І.М., жит. с. Туриця, вул.. Центральна, 109, гр. Боднарик Л.В., жит. м. Перечин, пров. Суворова, 12, . гр. Ігнатик М.М., жит. с. Порошково, вул. Грушевського, 32, гр. Стегура В.В., жит. с. Мокра, №47, гр. Бочкаревій Н.А., жит. с. Порошково, вул. Зарічна, 33; для часткової ліквідації наслідків пожежі, яка сталася 28.12.2017 р. в надвірній споруді гр. Малеш Ю.С., жит. с. Раково, вул. Шевченка, 60 та для оплати поштових послуг. Т.-Полянській сільській раді для фінансування робіт з попередження виникнення надзвичайної ситуації у зв’язку із значним випаданням снігу 13-16 січня 2017 р, Т.-Бистрянській сільській раді для фінансування робіт з попередження виникнення надзвичайної ситуації у зв’язку із значним випаданням снігу 13-16 січня 2017 р, Вільшинківській сільській раді для фінансування робіт з попередження виникнення надзвичайної ситуації у зв’язку із значним випаданням снігу 13-16 січня 2017 р.

 

46614,37 0317810 (210105)

 

 

7618800 (250380)

2730 – 18870 грн.; 2240 – 294,37 грн.; 2620 – 27450 грн. 2730 – 18870 грн.; 2240 – 294,37 грн.;

2620 – 27450 грн.

Розпорядження голови РДА № 85 від 20.03.2017 р. Перечинській РДА для часткової ліквідації збитків, спричинених паводком 2-3 лютого 2017 р. гр. Лоскій М.В., жит. с. Т.Поляна, вул. Зелена, 133, гр. Чубирка І.І., жит. с. Т.Поляна, вул.. Зелена, 190, гр. Штулер М.В., жит. с. Т. Поляна, вул. Зелена, 167, гр. Окогріб П.А., жит. с. Т. Поляна, вул. Зелена, 186, гр. Куца М.А., жит. с. Т.Поляна, вул.. Зелена, 167а, гр.Машкаринець О.М., жит. с. Т.Поляна, вул. Зелена, 187,  гр. Плакош Г.Ф., жит. с. Т.Поляна, 165, гр. Окогріб Ю.Ю., жит. с. Т.Поляна, вул. Зелена, 164, гр. Плакош П.І., жит. с.Т.Поляна, вул. Зелена, 163, гр. Шикула М.М., жит. с. Т.Поляна, вул. Зелена, 189, гр. Матяш Г.М., жит. с.Пастілки, вул.. Шевченка, 7  та для  оплати поштових витрат 13202,80 0317810 (210105)

 

2730 – 13000 грн.; 2240 – 202,80 грн. 2730 – 13000 грн.; 2240 – 202,80 грн.
Розпорядження голови РДА №110 від 12.04.2017 р. Перечинській РДА для оплати Аварійно-рятувальному загону спеціального призначення управління державної служби України з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області за проведені піротехнічні роботи по очищенню від льодового затору на території Дубриницької сільської ради. 3665,42 0317810 (210105)

 

2240 – 3665,42 грн. 2240 – 3665,42 грн.
Розпорядження голови РДА №144 від 15.05.2017 р. Перечинській РДА для часткового проведення відновлювальних робіт з ремонту покрівлі господарської будівлі та житлового будинку,  пошкоджених внаслідок значних снігопадів 13-14 січня 2017 р. гр. Григоренко С.С., жит. с.Т.Пасіка, вул. Партизанська, 24, гр. Сапон К.Ю., жит. с.Новоселиця, 116; для часткової ліквідації наслідків пожеж у господарській будівлі та надвірній споруді, що сталися 17 квітня 2017 р., 29 березня 2017 року, 23 березня 2017 року гр. Кречко С.М., жит. с.Раково, вул. Миру, 25, гр. Василиха М.А., жит. с. Дубриничі, вул. Центральна, 174/2, гр. Івановій Н.О., жит. м.Перечин, пл. Народна, 19/19; для часткового проведення відновлювальних робіт житлового будинку, пошкодженого внаслідок буревію 18 березня 2017 року гр. Геревич А.М., жит. с.Порошково, вул.. М.Підгірянки, 65 та для  оплати поштових витрат 50880,50 0317810   (210105)

 

 

 

7618800 (250380)

2730 – 20737,00 грн., 2240 – 323,50 грн.,

 

2620 – 29820,00грн

2730 – 20737,00 грн.; 2240 – 323,50 грн.,

 

2620 – 29820,00грн

Розпорядження голови РДА №184 від 15.06.2017 р. Перечинській РДА для часткової ліквідації наслідків пожежі, в результаті якої пошкоджено господарські будівлі гр. Гоєр Д.І., жит. с.Дубриничі, вул. Центральна, 174/1, гр. Добей В.І., жит. с.Дубриничі, 174/3, гр. Штимак Й.М., жит. с.Т.Бистра, вул.. Першотравнева, 5 та для  оплати поштових витрат 9536,48 0317810

(210105)

2730 – 9390,00 грн., 2240 – 146,48 грн. 2730 – 9390,00 грн.; 2240 – 146,48 грн.
Розпорядження голови РДА №202 від 19.07.2017 р. Перечинській РДА для часткового проведення відновлювальних робіт господарської будівлі, пошкодженої внаслідок снігопаду 3 лютого 2017 року гр. Малюк В.В., жит. с. Т.Поляна, вул. Зелена, 194 та для  оплати поштових витрат 2549,16 037810     (210105) 2730 – 2510,00 грн., 2240 – 39,16 грн. 2730 – 2510,00 грн., 2240 – 39,16 грн.
Розпорядження голови РДА №217 від 14.08.2017 р. Сектору охорони здоров’я Перечинської РДА для закупівлі антирабічної вакцини проти сказу 17548,00 1417810 (210105) 2220 – 17548,00 грн. 2220 – 17548,00 грн.
Спрямовано коштів

на 01.01.2018 р.

149074,73 149074,73 149074,73
Залишок невикористаних коштів на 01.01.2018 р.
Залишок нерозподілених коштів по резервному фонду на 01.01.2018 р. 95925,27

 

Проведення місцевих виборів

На проведення місцевих виборів використано 1,6 тис.грн. (виготовлення органами ведення Державного реєстру виборців списків виборців та іменних запрошень)  при такому ж плані.

Інші видатки.

На фінансування програм, які відносяться до інших видатків по загальному фонду  за 2017 рік було використано кошти в сумі 519,7 тис. грн. при плані 522,0 тис. грн., що становить 99,6 % від плану.

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-культурного розвитку регіонів 

          По загальному фонду обсяг субвенцій з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-культурного розвитку регіонів по плану складає 605,3 тис.грн., з яких у 2017 році освоєно 595,3 тис.грн.

Протягом 2017 року в цілому по районному бюджету на виконання програм по загальному та спеціальному фондах виділено 4449,4 тис.грн., з яких освоєно 4260,0 тис.грн. (додаток 2 до пояснювальної записки).

 Дотації

Стовідсотково профінансовано з районного бюджету кошти іншої додаткової дотації низовим бюджетам на фінансування дошкільних закладів та закладів культури в сумі 20009,9 тис.грн.

  Інші субвенції

        Протягом 2017 року по загальному фонду при уточненому плані на рік в сумі 1200,5 тис.грн. передано низовим бюджетам кошти іншої субвенції в сумі 1200,2 тис.грн., в т.ч. за рахунок коштів районного бюджету при плані 862,5 тис.грн. профінансовано 862,6 тис.грн. ( аналіз використання коштів наведено в додатку 3), по спеціальному фонду при плані 4443,0 тис.грн. передано кошти в сумі 4220,6 тис.грн., в т.ч. за рахунок коштів районного бюджету при плані 903,5 тис.грн. профінансовано 864,3 тис.грн. ( аналіз використання коштів наведено в додатку 4).

Кредитування

В рамках районної цільової програми «Власний дім» на 2016-2020 роки для надання кредитів сільським забудовникам із загального фонду районного бюджету спрямовано 120,0 тис.грн. (план 120,0 тис.грн.) обласному фонду інвестування об»єктів соціальної сфери та промисловості. По спеціальному фонду районного бюджету, за рахунок коштів від повернення кредитів,  передбачено 110,0 тис.грн. для надання кредитів індивідуальним сільським забудовникам, які стовідсотково профінансовано.

Заборгованість

Станом на 1 січня 2018 року  дебіторська заборгованість по загальному  фонду місцевого бюджету становить 911,4 тис. грн., з неї дебіторська  заборгованість в сумі  904,3 тис. грн. – заборгованість по субвенції з державного бюджету на різні види соціальної допомоги (в т.ч. прострочена в сумі – 66,6 тис. грн. – дана прострочена заборгованість погашається відділом державної виконавчої служби Перечинського районного управління юстиції на підставі Постанови про відкриття виконавчого провадження на виконання рішення суду), з неї дебіторська заборгованість минулих періодів (2015-2016 рр.) – 864,2 тис. грн., яка виникла у  зв’язку з  переплатою різних видів державної соціальної допомоги та житлової субсидії  з вини одержувачів, а саме у зв’язку з поданням ними недостовірних даних про працевлаштування, звільнення з роботи, розмір доходів та майновий стан сім»ї, несвоєчасного інформування управління про зміни в складі сім»ї , які впливають на розмір або право отримання різних видів державної соціальної допомоги. Дана заборгованість була виявлена управлінням соціального захисту населення, шляхом подання запитів до органів державної податкової інспекції, за місцем працевлаштування одержувачів, та ін. За результатами виявлених переплат, управлінням письмово повідомлено одержувачів про необхідність повернення надміру виплачених коштів, кожним з яких подані письмові заяви про добровільне повернення надміру отриманої допомоги із зазначенням термінів. В разі неповернення одержувачами коштів добровільно в установлені строки, управлінням вирішується питання про їх стягнення в судовому порядку. Облік переплат державних допомог  ведеться відповідно до Наказу Міністерства праці та соціальної політики  України від 21.10.2010 р.№ 332 на балансовому рахунку № 2115 «Розрахунки з відшкодування завданих збитків», як інші суми, що підлягають поверненню , та по кожній особі окремо у відомості заборгованості за переплатами допомоги.

З початку року накопичений фінансовий результат виконання кошторису за загальним фондом збільшено на 289,1 тис. грн.. Виявлено переплат державних допомог, компенсацій та субсидій населенню за минулі бюджетні періоди з вини одержувачів з початку року  на суму 164,8 тис. грн. Облік переплат ведеться на підставі Реєстру переплат поданого сектором виплати відділу державних соціальних допомог управління та ведеться в меморіальному ордері №17 та по кожній особі окремо у відомості заборгованості за переплатами допомоги. Станом на 01.01.2018 р. повернуто

переплат за минулі бюджетні періоди в сумі 453,9 тис. грн., які перераховані до Державного бюджету України як інші надходження.

Прострочена дебіторська заборгованість по КПК 2010 в сумі 3,7 тис.грн. (сектор охорони здоров»я) виникла у зв»язку з виявленням нестачі матеріалів у завідуючого господарством згідно перевірки, матеріали направлено до правоохоронних органів.

Прострочена дебіторська заборгованість по КПК 3104 станом на 01.01.2018 року становить 3,4 тис. грн. по районному територіальному центрі соціального обслуговування за не отоварені талони на бензин автомобільний ТзОВ «Лотос-Енергія». Згідно рішення господарського суду м. Києва по справі № 910/16008/15 від 10.08.2015 року прийнято рішення про стягнення заборгованості з ТзОВ «Лотос-Енергія» на користь Перечинського районного територіального центру.

Протоколом засідання інвентаризаційної комісії  сектору охорони здоров»я по КПК 2010 вирішено, що у зв»язку з тим, що претензійно – позовна робота не дала результатів і ПП «Проектпродсервіс» припинив свою діяльність (рішення за №907/1276/13 від 23.01.2014 р. про стягнення виконавчою службою суми 61,0 тис. грн. та від 19.08.2014 року рішення суду за № 907/662/14 про стягнення заборгованості на суму 17,9 тис. грн. по ПП «Проектпродсервіс» та рішення Господарського суду Закарпатської області, Львівського апеляційного адміністративного суду, Вищого господарського суду України про стягнення заборгованості по Закарпатському віськовому комісаріату в сумі 2,9 тис. грн., ухвала Перечинського районного суду по стягненню  з Мешко В.І. в суми 0,5 тис. грн.), списати дебіторську заборгованість в сумі 82,3 тис. грн. з балансу установи і відобразити на позабалансовому рахунку 071 «Списана дебіторська заборгованість розпорядників бюджетних коштів».

Дебіторської заборгованості по спеціальному фонду немає.

       

  Кредиторська заборгованість по загальному фонду місцевого бюджету станом на 01.01.2018 року становить 8725,2  тис. грн., з неї вся сума по видатках, що здійснюються за рахунок субвенцій з державного бюджету (у тому числі 4120,2 тис. грн. – прострочена заборгованість

 

Кредиторської заборгованість по спеціальному фонду районного бюджету Перечинського району немає.

 

Станом на 01.01.2018 року залишки коштів по загальному фонду районного бюджету становлять 2889,3 тис. грн., в т.ч.: кошти районного бюджету – 1486,6 тис.грн. ( в т.ч. оборотна касова готівка – 200,0 тис.грн.), кошти освітньої субвенції – 784,9 тис.грн., кошти медичної субвенції – 17,8 тис.грн., кошти субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій – 600,0 тис.грн. (цільове призначення – капітальний ремонт (частини приміщень) загальноосвітньої школи I-III ступенів в с. Т.Ремети Перечинського району).

 

Начальник фінансового управління                            Л.Керецман

dodatku 

zvit

analiz

 

 

 

Comments are closed.

Перейти до вмісту