Про затвердження Плану заходів щодо запобігання і протидії проявам корупції та корупційних діянь у виконавчому апараті Перечинської районної ради на 2018 рік

Привітання голови районної ради з Новорічно-різдвяними святами
28.12.2017
Протокол № 23 засідання сесії
28.12.2017
Показати всі

Про затвердження Плану заходів щодо запобігання і протидії проявам корупції та корупційних діянь у виконавчому апараті Перечинської районної ради на 2018 рік

У К Р А Ї Н А

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

голови Перечинської районної ради

Закарпатської області

 

від  27 грудня №  2017 р.                                                            № 74/01-05

м. Перечин

 

Про затвердження Плану заходів щодо

запобігання  і протидії проявам  корупції та

корупційних діянь у виконавчому апараті

Перечинської районної  ради  на 2018 рік  

Відповідно до  статті  55 Закону  України  «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про запобігання корупції», на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 04.09.2013р. № 706 «Питання запобігання та виявлення корупції» (із змінами), інших антикорупційних нормативно-правових актів, з метою  підвищення ефективності здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції та корупційних діянь у виконавчому апараті Перечинської  районної ради, запровадження дієвих механізмів щодо запобігання виникнення корупції, усунення причин які їх породжують та забезпечення принципів прозорості та відкритості в діяльності посадових осіб:

  1. Затвердити План заходів щодо запобігання і протидії проявам корупції та корупційних діянь у виконавчому апараті Перечинської районної ради на 2018 рік (далі – План заходів), що додається.
  2. Уповноваженій особі з питань запобігання та виявлення корупції у Перечинській районній раді Цвіку Й.І. забезпечити безумовне виконання заходів, передбачених Планом заходів, оприлюднити його шляхом розміщення на офіційному веб-сайті Перечинської районної ради й довести План заходів до відома працівників виконавчого апарату районної ради.
  3. 3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на керуючого справами виконавчого апарату районної ради Цвіка Й.І.

 

 

Голова районної ради                                                                  М.І. Ласкін

 

 

 

 

Затверджено

розпорядження голови

 районної ради

 «27» грудня 2017 р. № 74

 

 

ПЛАН ЗАХОДІВ

щодо запобігання і протидії проявам корупції та корупційних

 діянь у виконавчому апараті Перечинської  районної ради

на 2018 рік

 

Назва заходу Термін виконання Відповідальні та учасники заходу
1. Проводити засідання посадових осіб виконавчого апарату районної ради з питань дотримання вимог Закону України «Про запобігання  корупції» та чинного законодавства  з питань дотримання правових норм у сфері запобігання і протидії корупції. Щоквартально Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення

корупції у Перечинській районній раді, радник голови ради з питань юридичного забезпечення, посадові особи виконавчого апарату районної ради

2. Проводити навчання з посадовими особами, на яких розглядати основні положення та вимоги законодавчих актів щодо запобігання проявам корупції Протягом року Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення

корупції у Перечинській районній раді, радник голови ради з питань юридичного забезпечення

3. Передбачити у навчальних планах підвищення кваліфікації  працівників виконавчого апарату районної ради на  2018 рік  вивчення питань дотримання антикорупційного законодавства шляхом участі у нарадах, семінарах, тренінгах тощо. Протягом  року Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення

корупції у Перечинській районній раді та головний спеціаліст відповідальна особа за ведення роботи  з кадрових питань у виконавчому апараті районної ради, посадові особи виконавчого апарату районної ради

4. Здійснювати організацію та направлення на підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування  для вивчення норм та положень антикорупційного законодавства. Протягом  року Голова районної ради, головний спеціаліст відповідальна особа за ведення роботи  з кадрових питань у виконавчому апараті районної ради
5. Відстеження змін і доповнень, що вносяться до антикорупційного законодавства, своєчасне інформування про них посадових осіб, проведення консультаційно-роз’яснювальної роботи, спрямованої на запобігання, виявлення  корупції в органі місцевого самоврядування з посадовими особами районної ради, зосереджуючи увагу на знання законодавства та нормативно-правових актів України з питань  служби в ОМС, антикорупційної політики а також нових законодавчих актів у сфері децентралізації влади. Постійно Радник голови ради з питань юридичного забезпечення, Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення

корупції у Перечинській районній раді

 

6.

Прийняття рішення шодо врегулювання конфлікту інтересів Протягом двох робочих днів після отримання повідомлення про наявність у підлеглої особи конфлікту інтересів Голова районної ради, уповноважена особа з питань запобігання та виявлення

корупції у Перечинській районній раді,

7. Вжиття заходів до виявлення конфлікту інтересів та сприяння його усуненню, контролю дотримання вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів посадовими особами, депутатами Перечинської районної ради, а у разі його виявлення – повідомлення безпосереднього керівника, голову районної ради. Протягом року. При виявленні конфлікту інтересів – не пізніше наступного робочого дня з моменту, коли особа дізналася чи повинна була дізнатися про наявність у неї реального чи потенційного конфлікту інтересів Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення

корупції у Перечинській районній раді, голова районної ради, посадові особи виконавчого апарату районної ради

8. Забезпечувати попередження осіб, які претендують на зайняття посад працівників виконавчого апарату районної ради про спеціальні обмеження щодо прийняття на службу в органи місцевого самоврядування та її проходження, встановлені законодавством України «Про службу в органах місцевого самоврядування»,   та положеннями антикорупційного законодавства. Постійно Головний спеціаліст відповідальна особа за ведення роботи  з кадрових питань у виконавчому апараті районної ради
 

9.

Забезпечення організації та проведення службових розслідувань та перевірок у разі недодержання посадовими особами законодавства про службу в ОМС та антикорупційного законодавства. Постійно Радник голови ради з питань юридичного забезпечення, Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення

корупції у Перечинській районній раді, головний спеціаліст відповідальна особа за ведення роботи  з кадрових питань у виконавчому апараті районної ради

10. Забезпечувати якісний добір і розстановку кадрів на засадах неупередженого конкурсного відбору, або за іншою процедурою, передбаченою законодавством, а також вживати заходи щодо запобігання, виявлення та усунення конфлікту інтересів.

 

Постійно Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення

корупції у Перечинській районній раді, конкурсна комісія районної ради

11. Забезпечувати оприлюднення та розміщення інформації на офіційному веб-сайті з метою прозорості і відкритості у роботі районної ради (проекти рішень, рішення, протоколи засідань постійних комісій та сесій районної ради, перелік вакантних посад, оголошення, звіти про діяльність районної ради, тощо) в порядку передбаченому Законом України «Про доступ до публічної інформації», крім інформації, обмеження доступу до якої заборонено законом. Протягом року Керуючий справами виконавчого апарату районної ради
12. Здійснити інформування посадових осіб виконавчого апарату та депутатів районної ради про своєчасне подання ними електронних декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2017 рік у т.ч. звільненими. Надання методичної та консультаційної допомоги працівникам в заповненні вищезазначених декларацій. Протягом І кварталу  2018 року Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення

корупції у Перечинській районній раді, Головний спеціаліст відповідальна особа за ведення роботи  з кадрових питань у виконавчому апараті районної ради

13. Здійснити підготовку узагальненої інформації щодо подання посадовими особами виконавчого апарату районної ради, депутатами районної ради декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2017 рік До 5 квітня Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення

корупції у Перечинській районній раді

14. Здійснити  перевірку факту своєчасного подання щорічних декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2017 рік суб’єктами декларування (посадовими особами, депутатами районної ради, а також звільненими працівниками, які припинили діяльність, пов»язану із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування), відповідно до Закону про запобігання корупції Протягом 10 робочих днів з граничної дати подання таких декларацій Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення

корупції у Перечинській районній раді

15. Здійснити  перевірку факту своєчасного подання  декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2017 рік суб’єктами декларування, які є особами, що претендують на зайняття посади в органах місцевого самоврядування, відповідно до Закону про запобігання корупції До призначення особи на посаду Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення

корупції у Перечинській районній раді, Головний спеціаліст відповідальна особа за ведення роботи  з кадрових питань у виконавчому апараті районної ради

16. Здійснити   інформування та повідомляти Національне агентство з питань запобігання корупції про випадки у разі неподання чи несвоєчасного подання посадовими особами  виконавчого апарату та депутатами районної ради декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2017 рік у визначеному ним порядку . Упродовж 3 робочих днів з дня виявлення такого факту Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення

корупції у Перечинській районній раді

17. Здійснювати контроль та перевірки  факту своєчасного подання  декларацій суб»єктів декларування, які припиняють діяльність, пов»язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування у виконавчому апараті районної ради Упродовж 5 робочих днів після спливання строку у двадцять робочих днів з дня, коли суб»єкт декларування дізнався чи повинен був дізнатися про таке припинення  Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення

корупції у Перечинській районній раді, Головний спеціаліст відповідальна особа за ведення роботи  з кадрових питань у виконавчому апараті районної ради

18. Здійснювати контроль та перевіряти факт своєчасного повторного подання декларацій суб»єктів декларування, які отримали письмові повідомлення від Національного агентства з питань запобігання корупції про встановлення факту неподання чи несвоєчасного подання декларації. Протягом 10 днів з дня отримання такого повідомлення подати декларацію Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення

корупції у Перечинській районній раді

19. Здійснювати контроль та перевіряти факт своєчасного подання декларацій суб»єктів декларування, які є особами, що претендують на зайняття посад у виконавчому апараті районної ради, відповідно до чинного законодавства До призначення або обрання особи на посаду Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення

корупції у Перечинській районній раді, Головний спеціаліст відповідальна особа за ведення роботи  з кадрових питань у виконавчому апараті районної ради

20. Конкурсній комісії районної ради та  відповідальній особі за ведення роботи  з кадрових питань у виконавчому апараті районної ради підвищувати ефективність роботи та дотримуватись  норм у частині спеціальної  перевірки документів і даних щодо кандидатів, які претендують на зайняття посад у виконавчому апараті районної ради та об»єктивного і неупередженого конкурсного відбору претендентів на посади з дотриманням Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад. Постійно Головний спеціаліст відповідальна особа за ведення роботи  з кадрових питань у виконавчому апараті районної ради, конкурсна комісія районної ради
21. Забезпечувати організацію проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад   у виконавчому апараті районної ради, відповідно до закону України «Про запобігання корупції» та постанови КМУ «Про затвердження Порядку проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища та посад з підвищеним корупційним ризиком». Протягом року при необхідності Голова районної ради, Головний спеціаліст відповідальна особа за ведення роботи  з кадрових питань у виконавчому апараті районної ради
22. Забезпечувати дотримання Порядку оформлення особових справ та ведення трудових книжок працівників виконавчого апарату районної ради. Постійно Головний спеціаліст відповідальна особа за ведення роботи  з кадрових питань у виконавчому апараті районної ради
23. Здійснювати експертизу проектів нормативно-правових актів, організаційно-розпорядчих документів, з метою виявлення причин, що можуть призвести до вчинення корупційних правопорушень та проводити внутрішнє візування проектів розпоряджень з основної діяльності, з кадрових питань. Постійно Радник голови ради з питань юридичного забезпечення, уповноважена особа  з питань запобігання та виявлення корупції у Перечинській районній раді
24.  Забезпечувати організацію проведення спеціальної перевірки передбаченої Законом України «Про очищення влади» щодо осіб, які прийняті на  службу у виконавчому апараті районної ради. Протягом року у разі необхідності Голова районної ради, Головний спеціаліст відповідальна особа за ведення роботи  з кадрових питань у виконавчому апараті районної ради
25. Забезпечувати виконання та неухильне дотримання вимог Закону України «Про очищення влади». Постійно Посадові особи виконавчого апарату Перечинській районній раді
26. Невідкладно інформувати в установленому порядку про факти, що можуть свідчити про вчинення корупційних правопорушень посадовими особами виконавчого апарату та депутатами  районної ради  – голову районної ради, а також правоохоронні органи, відповідно до їх компетенції,  у разі виявлення фактів. Протягом року при виявленні конфлікту інтересів Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення

корупції у Перечинській районній раді, працівники виконавчого апарату районної ради

27. Забезпечити підготовку Плану заходів щодо запобігання і протидії корупції у виконавчому апараті Перечинської районної ради на  2019 рік Грудень 2018 року Керуючий справами виконавчого апарату районної ради
28. Забезпечити  оприлюднення на веб-сайті районної ради інформації про стан виконання Плану заходів щодо запобігання і протидії проявам корупції та корупційних діянь у виконавчому апараті Перечинської  районної ради за 2017 рік. Січень 2018 року Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення

корупції у Перечинській районній раді

 

Керуючий справами виконавчого

апарату районної ради                                                                          Цвік Й.І.

 

 

Comments are closed.

Перейти до вмісту